Emisiunea titlurilor de stat

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3157
Mărime: 39.27KB (arhivat)
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Oneţ Cristina
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUŢIU” SPECIALIZAREA : DREPT

Cuprins

  1. INTRODUCERE 3
  2. ÎMPRUMUTURILE INTERNE DE STAT 4
  3. TITLURILE DE STAT.DEFINIŢIE, CATEGORII, ELEMENTE 4
  4. OBLIGAŢIUNILE. CONCEPTUL ŞI ELEMENTELE DEFINITORII 6
  5. PLASAREA TITLURILOR DE STAT PE PIAŢA INTERNĂ 8
  6. PIEŢELE TITLURILOR DE STAT – PRIMARĂ ŞI SECUNDARĂ 9
  7. BIBLIOGRAFIE 13

Extras din referat

I. INTRODUCERE

Împrumuturile interne de stat pot fi contractate de către stat şi se realizează prin intermediul Ministerului Finanţelor Publice pe baza autorizaţiei de a emite titluri de stat şi de a încheia acorduri de împrumut cu instituţii financiare, însă pot fi contractate şi de către autorităţi ale administraţiei publice centrale. Contractarea acestor împrumuturi interne se face pentru îndeplinirea anumitor scopuri: finanţarea deficitului bugetar, finanţarea temporară a deficitelor din anii precedenţi ale bugetului asigurărilor de stat, până la alocarea sumelor cu această destinaţie, finanţarea temporară a bugetului de stat din exerciţiul curent, refinanţarea datoriei publice guvernamentale, finanţarea unor proiecte sau a altor necesităţi aprobate prin hotărâre de Guvern, susţinerea rezervei valutare, etc.

Pe lângă avantajele directe ce incumbă statului prin mărirea bugetului şi creditorul (împrumutătorul) beneficiază de anumite câştiguri prin realizarea unor asemenea plasamente prin intermediul titlurilor de stat ,existând un grad ridicat de siguranţă şi randament, sumele investite putând fi răscumpărate chiar şi înainte de scadenţă.

Astfel pentru o mai bună înţelegere a conceptelor economice şi legislative ce se încadrează în subiect vom proceda la explicarea lor, punând accent pe : împrumutul intern ca şi categorie a împrumutului de stat ,definirea titlurilor de stat, prezentând categoriile şi elementele acestora, noţiunea şi elementele unei obligaţiuni , plasarea titlurilor de stat pe piaţa internă, în final detaliind noţiunile ce gravitează în jurul celor două pieţe, respectiv cea primară şi cea secundară

II. ÎMPRUMUTURILE INTERNE DE STAT

Împrumuturile de stat reprezintă obligaţiile generate de contracţile de pe piaţa financiară internă sau internaţională prin care statul, având calitatea de împrumutat, obţine fonduri financiare de la o persoană fizică sau juridică având calitatea de creditoare, obligaţii pe care se angajează să le ramburseze, alături de dobândă şi alte costuri într-o perioadă specificată

Împrumuturile interne de stat, ca şi categorie a împrumuturilor de stat prezintă importanţă mai ales în ceea ce le priveşte pe cele contractate de către autorităţile administraţiei publice centrale, putând fi contractate pe termen scurt, mediu sau lung. Aceste împrumuturi reprezintă o obligaţie necondiţionată şi irevocabilă pe care o are statul de a rambursa la scadenţă suma contractată precum şi dobânzile şi costurile aferente ,ce se realizează din surse bugetare ,ale contului general al trezoreriei statului şi din împrumuturi de stat pentru refinanţarea datoriei publice

Bibliografie

Tratate, cursuri, monografii:

Drăgoiescu Elena, Drăgoiescu Anton, „Pieţe financiare primare şi secundare şi operaţiuni de bursă”, Editura Mesagerul, Cluj-Napoca, 1995;

Oneţ Cristina, „Dreptul Finanţelor Publice – Partea Generală”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005;

Moşteanu Tatiana, „Buget şi Trezorerie Publică”, Ediţia a III-a, Editura Universitară, Bucureşti, 2008;

Ungureanu Mihai Aristotel, „Finanţe Publice – Sinteze şi Aplicaţii”, Ediţia a II-a, Editura Comphys, Râmnicu-Vâlcea, 2007.

Legislaţie:

Legea datoriei publice, nr. 313/2004 (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 577 din 29.06.2004)

Regulamentul privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, nr. 12 din 29.sep.2005,(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 882, 30.sep.2005)

Regulamentul privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, nr. 11 din 5.iul.2012(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I 502 23.iul.2012).

Internet:

http://www.brd.ro/piete-financiare/piata-valutara-si-monetara/titluri-de-stat/intrebari-frecvente.html

http://www.bnr.ro/Operatiuni-cu-titluri-de-stat-5593.aspx

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/emisiuni/Calendar_emisiuni2013.PDF

Preview document

Emisiunea titlurilor de stat - Pagina 1
Emisiunea titlurilor de stat - Pagina 2
Emisiunea titlurilor de stat - Pagina 3
Emisiunea titlurilor de stat - Pagina 4
Emisiunea titlurilor de stat - Pagina 5
Emisiunea titlurilor de stat - Pagina 6
Emisiunea titlurilor de stat - Pagina 7
Emisiunea titlurilor de stat - Pagina 8
Emisiunea titlurilor de stat - Pagina 9
Emisiunea titlurilor de stat - Pagina 10
Emisiunea titlurilor de stat - Pagina 11
Emisiunea titlurilor de stat - Pagina 12
Emisiunea titlurilor de stat - Pagina 13
Emisiunea titlurilor de stat - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Emisiunea Titlurilor de Stat.docx

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Bursa de Valori București

Introducere Tema abordată a fost aleasă deoarece constituie un subiect de actualitate şi de interes în contextul dezvoltării continue şi al...

Gestiunea Datoriei Publice

SECŢIUNEA I: CONŢINUTUL ÎMPRUMUTULUI: DEOSEBIREA DINTRE ÎMPRUMUTUL PUBLIC ŞI ÎMPRUMUTUL PRIVAT, IMPOZITE Împrumutul reprezintă o posibilitate de a...

Împrumuturile publice și datoria publică a României

Cap.1. IMPRUMUTURILE PUBLICE 1.1. Consideratii generale Pe masura evolutiei lor si sub constrangerea a numeroase necesitati economico-sociale,...

Rolul activității trezoreriei statului

Introducere Finanţele publice ale României reprezintă un sistem complex de relaţii economice, prin intermediul cărora se asigură formarea şi...

Datoria publică

INTRODUCERE Creșterea economică este una din țintele pe care fiecare țară în parte și-o propune. În felul acesta este atrasă creșterea venitului...

Raport de practică de producție BC Mobiasbanca SA

INTRODUCERE Acest raport a fost efectuat pe baza cunoștințelor și materialelor acumulate în urma efectuării practicii de producție și de licență...

Plasamente Financiare în România

INTRODUCERE În mediul financiar se face o distinctie clară şi tranşantă între a economisi şi a investi. Prin economisire se urmăreşte crearea...

Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață

CAPITOLUL 1 BANCA CENTRALĂ ISTORIC, EVOLUŢIE, ORGANIZARE 1.1 Apariţia şi evoluţia băncilor centrale 1.1.1 Repere istorice în crearea primelor...

Ai nevoie de altceva?