Fondul forestier al României

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3878
Mărime: 36.94KB (arhivat)
Publicat de: Alexandra A.
Puncte necesare: 6
Facultatea de Drept
Universitatea din Oradea, Oradea
Materie: dreptul mediului

Cuprins

 1. 1. Noțiunea de fond forestier și pădure
 2. 2. Ce este Greenpeace?
 3. 3. Starea pădurilor în România
 4. 3.1. Pădurile din ariile protejate
 5. 3.2. Suprafața forestieră în România
 6. 4. Răspunderi și sancțiuni
 7. 4.1 Răspunderea civilă
 8. 4.2 Răspunderea penală
 9. 4.3 Răspunderea contravențională
 10. 4.4 Sancțiuni concrete aplicate în România
 11. 5. Necesitatea protecției pădurii și a fondului forestier național

Extras din referat

Pentru o mai bună înțelegere a celor ce urmează, consider că este necesară definirea noțiunilor de „fond forestier”și „pădure”, abordarea caracteristiclor, funcțiilor acestora, precum și stabilirea semnificațiilor și implicațiilor de natură juridică și legislativă ale acestora.

- Fondul forestier național

Potrivit Codului silvic , totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură, producție sau administrație silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor terenuri cu destinație forestieră și neproductive, cuprinse în amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990 sau incluse în acestea ulterior, în condițiile legii, constituie, indiferent de natura dreptului de proprietate, fondul forestier național.

Fondul forestier național este, după caz, proprietate publică sau privată și constituie bun de interes național.

După forma de proprietate fondul forestier poate fi:

a) fond forestier proprietate publică a statului;

b) fond forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale;

c) fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice;

d) fond forestier proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale.

Întregul fond forestier național este supus regimului silvic care constituie sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice și juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecția și paza fondului forestier, în scopul asigurării gestionării durabile.

- Pădurile

Sunt considerate, în sensul Codului silvic, păduri și sunt incluse în fondul forestier național, terenurile cu o suprafață de cel puțin 0,25 ha, acoperite cu arbori, care în condiții normale de vegetație, ating o înălțime minimă de 5 m.

În raport cu funcțiile pe care le îndeplinesc, Codul silvic clasifică pădurile în două grupe funționale:

a) grupa I, formată din păduri cu funcții speciale de protecție a apelor, a solului, a climei și a obiectivelor de interes național, păduri pentru recreere, păduri de ocrotire a genofondului și a ecofondului, precum și pădurile din ariile naturale protejate de interes național;

b) grupa a II-a, formată din păduri cu funcții de producție si de protecție, în care se urmăresc realizarea masei lemnoase de calitate superioară și a altor produse ale pădurii, precum și, concomitent, protecția calității factorilor de mediu.

Gestionarea pădurilor din fiecare grupă se face în mod diferit în raport cu intensitatea și natura funcțiilor atribuite, stabilite prin amenjametele silvice.

În raport cu folosința lor, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România, le clasifică în:

a) păduri de folosință forestieră, constituite din pădurile incluse în fodul național existent la data intrării în vigoare a actului normativ menționat și din vegetația forestieră de pe pășunile împădurite având consistența, stabilită în conformitate cu normele tehnice în domeniu, mai mare de 0,4;

b) păduri de folosință silvo-pastorală, constituite din vegetația forestieră cu consistența, stabilită în conformitate cu normele tehnice în domeniu, de cel mult 0,4, situate pe terenuri din afara fondului forestier național existent la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Rezultă că există o distincție între fondul forestier național și păduri, aceasta apărând din primele articole ale Codului silvic.

Astfel, fondul forestier național inculde:

a) pădurile;

b) terenurile în curs de regenerare și plantațiile înființate în scopuri forestiere;

c) terenurile destinate împăduririi: terenuri degradate și terenuri neîmpădurite, stabilite în condițiile legii a fi împădurite;

d) terenurile care servesc nevoilor de cultură: pepiniere, solarii, plantaje și culturi de plante-mamă;

e) terenurile care servesc nevoilor de producție silvică: culturile de răchită, pomi de Crăciun, arbori și arbuști ornamentali și fructiferi;

f) terenurile care servesc nevoilor de administrație silvică: terenuri destinate asigurării hranei vânatului și producerii de furaje, terenuri date în folosință temporară personalului silvic;

g) terenurile ocupate de construcții și curțile aferente acestora: sedii administrative, cabane, fazanerii, păstrăvării, crescătorii de animale de interes vânătoresc, drumuri și căi forestiere de transport, spații industriale, alte dotări tehnice specifice sectorului forestier;

h) iazurile, albiile pâraielor, precum și terenurile neproductive incluse în amenajamentele silvice;

i) perdelele forestiere de protecție;

j) jnepenișurile;

k) pășunile împădurite cu consistența mai mare sau egală cu 0,4, calculată numai pentru suprafața ocupată efectiv de vegetația forestieră.

Pădurile includ:

a) terenurile cu folosință de pădure curpinse în amenjamentele silvice de la data de 1 ianuarie 1990, inclusiv cu modificările de suprafață, confrom operațiunilor de intrări-ieșiri efectuate în condițiile legii;

b) perdelele forestiere de protecție;

c) terenurile pe care sunt instalate jnepenișurile;

d) terenurile acoperite cu pășuni împădurite cu consistența mai mare sau egală cu 0,4, calculată numai pentru suprafața ocupată efectiv de vegetația forestieră;

e) plantațiile cu specii forestiere din zonele de protecție a lucrărilor hidrotehnice și de îmbunătățiri funciare realizate pe terenurile proprietate publică a statului, care îndeplinesc condițiile includerii în categoria pădure.

Bibliografie

- Codul silvic aprobat prin Legea nr. 46/2008, republicată

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare

- Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

- Adrian Barbu Ilie, Dreptul mediului, Ed. C.H. Beck, București 2017

- D. Marinescu, Tratat de dreptul mediului, ediția a IV-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2010

- https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/dreptul-mediului/capitolul-vi-protectia-juridica-a-fondului-forestier/

- http://www.greenpeace.org/romania/ro/campanii/paduri/starea-padurilor/

- https://ro.wikipedia.org/wiki/Greenpeace

- hotnews.ro/stire/15905152

- http://www.gandul.info/romania-treci-pe-verde/harta-defrisarilor-ilegale-trei-hectare-de-padure-dispar-in-fiecare-ora-in-romania-15927498

Preview document

Fondul forestier al României - Pagina 1
Fondul forestier al României - Pagina 2
Fondul forestier al României - Pagina 3
Fondul forestier al României - Pagina 4
Fondul forestier al României - Pagina 5
Fondul forestier al României - Pagina 6
Fondul forestier al României - Pagina 7
Fondul forestier al României - Pagina 8
Fondul forestier al României - Pagina 9
Fondul forestier al României - Pagina 10
Fondul forestier al României - Pagina 11

Conținut arhivă zip

 • Fondul forestier al Romaniei.docx

Alții au mai descărcat și

Crime contra mediului

1.Conceptul de mediu si crima contra mediului Mediul,precizat la nevoie mediul inconjurator sau mediul ambiant,este o notiune care se refera la...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Sinteze Dreptul Mediului

05.10.2007 Curs 1 Generalitati Ecologia este stiinta economiei modului de viata si a raporturilor vitale reciproce ale organismului. Concluzia...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții

Introducere O casă este o construcţie care poate fi locuită de fiinţe umane. Termenul casă include multe tipuri de locuinţe, de la colibe...

Impactul antropic asupra pădurilor din România - studiu de caz defrișările din Județul Neamț

Pădurea - aurul verde al planetei, o resursă deosebit de importantă pentru societatea umană si un ecosistem vital pentru numeroase specii vegetale...

Starea pădurilor din România. Efecte majore ale defrișărilor în masă

I. SITUATIA PADURILOR IN ROMANIA. Romania avea in 1800, 8.5 mil. Ha de padure, adica 35-45% din teritoriu, suprafata care s-a redus, continuu,...

Analiza SWOT România Securitatea Mediului

Infrastructura de mediu din România este insuficient dezvoltata, datorita neglijarii în trecut a aspectelor legate de mediu. România nu dispune...

Impactul activității antropice asupra fondului forestier al județului Buzău - disfuncționalități în teritoriu

Judetul Buzau 1. Buzau- scurta caracterizare 1.1 Poziţia geografica Judeţul Buzău este situat in partea de sud-est a ţării si se învecinează cu...

Plan de Afaceri SC Kemp SRL

Sumar SC. KEMP SRL este o firma care are ca profil de activitate prelucrarea materialului lemnos si care produce in cadrul activitatii sale, un...

Protecția Juridică a Pădurilor

Protectia padurilor este una din activitatile importante ale Regiei Nationale a Padurilor, implicând atât aspecte practice ale prevenirii si...

Fondul Forestier din România

Padurea este aurul verde al pamantului. De aceea ea se bucura de un interes deosebit în politica de dezvoltare durabila a oricarei tari. Fondul...

Ai nevoie de altceva?