Infracțiuni prevăzute în legi speciale I

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 5765
Mărime: 47.86KB (arhivat)
Publicat de: Teodor Ștefanescu
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Vasile Vidrighin
Specializare: Stiinte penale
Sibiu
FACULTATEA DE DREPT „SIMION BĂRNUȚIU

Cuprins

  1. Listă abrevieri.3
  2. Introducere.4
  3. Reglementare.5-7
  4. Practică judiciară.7-14
  5. Bibliografie.15

Extras din referat

Introducere

Codul Penal reprezintă singura lege penală din România, adică singura lege care conține numai dispoziții cu caracter penal, reprezentând astfel legea penală generală a sistemului nostru de drept. El cuprinde atât normele generale referitoare la răspunderea penală, cât și descrierea principalelor fapte incriminate și sancționate de lege.

Codul Penal nu a cuprins și nu cuprinde nici acum toate dispozițiile cu caracter penal în vigoare pe teritoriul țării noastre.

Cuprinderea într-o singură lege a tuturor dispozițiilor cu caracter penal din legile speciale, foarte numeroase, ar fi dus la elaborarea unui cod penal extrem de voluminos și greu de mânuit. Totodată, multe dintre dispozițiile cu caracter penal din legile speciale sunt supuse modificărilor mai dese, ceea ce ar fi presupus modificarea de fiecare dată a întregului Cod. Un alt argument este și faptul că nu toate dispozițiile penale interesează și au incidență în realitatea obiectivă în egală măsură.

Din aceste considerente nu s-a adoptat soluția cuprinderii tuturor dispozițiilor cu caracter penal într-o singură lucrare legislativă, aceasta fiind orientarea tuturor sistemelor de drept contemporante. Totuși, Codul Penal rămâne singura lege penală, celelalte legi speciale având caracter nepenal, ceea ce presupune că ele nu conțin doar dispoziții penale, ci, dimpotrivă, ca regulă conțin dispoziții nepenale, iar doar ca excepție conțin și unele reglementări cu caracter penal. Existând prevederi legale penale atât în legea penală generală, cât și în legi speciale nepenale, se pune problema raportului dintre aceste dispoziții cu caracter penal.

Codul penal cuprinde o parte generală în care sunt reglemenate instituții comune și generale referitoare la infracțiune, la stabilirea răspunderii penale și la aplicarea pedepselor. În aceasta parte sunt reglementate asemenea instituții cum ar fi : aplicarea legii penale în timp și spațiu, tentativa, participația, pluritatea de infracțiuni, cauzele care înlătură caracterul penal al faptei și multe altele. Acestea își găsesc aplicare pentru toate infracțiunile, indiferent dacă sunt prevăzute în partea specială a codului sau în alte legi speciale nepenale.

Reglementare

În Monitorul Oficial nr. 146 din 27 februarie 2014 a fost republicată O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi. În cadrul acestui act normativ se arata :

Art. 1 Prin câini periculoși se înțelege câinii aparținând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează:

a) Categoria I: Câinii de luptă și de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog și metișii lor;

b) Categoria a II-a: Câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobanesc Caucazian, Cane Corso și metișii lor.

Art. 2 Prin câini agresivi se înțelege:

- orice câine care, fără să fie provocat, mușcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private.

- orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop.

Nu intra în categoria câinilor agresivi:

- orice câine care atacă sau mușcă o persoană care a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejata de acel câine;

- orice câine folosit de unitățile de poliție, de jandarmerie, de alte unități militare, de unitățile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecție și pază, care, aflându-se în misiune, a atacat sau a mușcat o persoană.

Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor agresivi și / sau periculoși trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibe vârsta minima de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra persoanei.

Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor au obligația să înregistreze câinii la Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională, și să inscripționeze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe imprejmuirea aferenta imobilului respectiv, avertismentul „Câine periculos” sau, după caz, „Câine agresiv”, printr-o plăcuță având dimensiunile de cel puțin 15 x 25 cm.

Proprietarii de câini au obligația să depună la sediul poliției în a cărei rază este situat imobilul în care este deținut câinele o adeverință în fotocopie, eliberată de Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute, precum și o declarație pe propria răspundere cuprinzând următoarele date:

Bibliografie

O.U.G. 55/2002 Privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi

http://www.jurisprudenta.com

http://www.avocatura.com

Preview document

Infracțiuni prevăzute în legi speciale I - Pagina 1
Infracțiuni prevăzute în legi speciale I - Pagina 2
Infracțiuni prevăzute în legi speciale I - Pagina 3
Infracțiuni prevăzute în legi speciale I - Pagina 4
Infracțiuni prevăzute în legi speciale I - Pagina 5
Infracțiuni prevăzute în legi speciale I - Pagina 6
Infracțiuni prevăzute în legi speciale I - Pagina 7
Infracțiuni prevăzute în legi speciale I - Pagina 8
Infracțiuni prevăzute în legi speciale I - Pagina 9
Infracțiuni prevăzute în legi speciale I - Pagina 10
Infracțiuni prevăzute în legi speciale I - Pagina 11
Infracțiuni prevăzute în legi speciale I - Pagina 12
Infracțiuni prevăzute în legi speciale I - Pagina 13
Infracțiuni prevăzute în legi speciale I - Pagina 14
Infracțiuni prevăzute în legi speciale I - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Infractiuni prevazute in legi speciale I.docx

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni Privind Evaziunea Fiscală

CAPITOLUL I. NOȚIUNI TEORETICE Apariția și evoluția finanțelor publice este strâns legată de existența unei organizări de tip statal. Fiscul...

Infracțiuni prevăzute în legi speciale - Art 2 din Legea 143-2000

Considerații introductive Legea nr. 143/2001 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri este principalul instrument juridic...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Infracțiuni prevăzute în legi speciale

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată....

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Procedura Plângerii Prealabile

INTRODUCERE Înfăptuirea justiţiei penale şi realizarea scopului procesului penal înscris în art. 1 din Codul procedură penală, presupune existenţa...

Probleme de ordin criminologic privind traficul de ființe umane

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Asociat şi cu denumirea de sclavie moderna, traficul de persoane reprezintă o ameninţare pentru libertatea, integritatea...

Infracțiunile Rutiere

I N T R O D U C E R E O relaţie de referinţă s-ar putea spune emblematică, în caracteristica acestui secol, o constituie cea om – autovehicul....

Infracțiuni privind circulația pe drumurile publice

Capitolul I Aspecte generale Secţiunea I - Scurt istoric După războaie, afirma reputatul specialist Norbert Tieman la Conferinţa asupra...

Confiscarea Specială

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind masurile de siguranta Sectiunea 1 1.1 Precizari prealabile Lupta împotriva infractiunilor nu ar putea fi...

Organizrea și Atribuțiile Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

CAPITOLUL I STRUCTURA ŞI ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM Prin Legea nr. 508/2004 a...

Infracțiuni privind concurența comercială

1. Cadrul general al reglementarii. 1.1.Consideratii generale.Concurenta este un element definitoriu al economiei de piata si reprezinta motorul...

Traficul de Ființe Umane

1. TRAFICUL DE PERSOANE. COMPLEXITATEA PROBLEMEI 1.1. Traficul de persoane. Definiţii Pentru o mai bună înţelegere a fenomenului trafic de...

Ai nevoie de altceva?