Înregistrarea băncilor comerciale în Republica Moldova

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 4791
Mărime: 32.01KB (arhivat)
Publicat de: Marinel Epure
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lilia Gribincea

Extras din referat

Banca – instituție financiară care atrage de la persoane fizice sau juridice depozite sau echivalente ale acestora, transferabile prin diferite instrumente de plată, și care utilizează aceste mijloace total sau parțial pentru a acorda credite sau a face investiții pe propriul cont și risc.

- Trăsăturile specifice ale băncilor comerciale:

a) îi sunt specifice schimbul dublu de angajamente.

b) băncile comerciale își iau obligațiuni în sumă fixă.

- Clasificarea băncilor comerciale după:

1. Plan macroeconomic

a) bancă de emisiune BNM

b) bancă comercială

2. Spectru de servicii pe care le acordă

a) universale

b) specializate

3. Apartenența capitalului

a) de stat

b) capital public

c) private

d) mixte

4. În dependență de ramura ce o deservesc

5. În dependență de filiale (cu/fără filiale)

6. În dependență de proporții (consorțium, mari, medii, mici)

Băncile comerciale activează în limita anumitor principii:

a) de profitabilitate

b) lichiditate

c) risc

d) banca comercială raspunde în fața acționarilor și clienților săi

e) activează în limita resurselor disponibile

f) băncile comerciale sunt supravegheate prin metode indirecte și directe.

Funcțiile băncilor comerciale:

a) intermediar în activitatile de creditare, decontare și operațiunilor cu hîrtii de valoare.

b) stimulează formarea acumulărilor din cadrul economiei naționale.

Deci după o mică incursiune în care am dat difiniția bănciii potrivit legislației în vigoare al Republicii Moldova, după caracterizarea lor în dependență de funcțiile sale principale, trasăturile, capitalul social, activitatea pe care o practică aș dori să arăt în continuarie cum se înregistreaza băncile comerciale în Republica Moldova.

Potrivit Legii instituțiilor financiare din 21.07.1995 la art. 5, 11, 44 și art.4 al Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei din 21.07.1995 este prevăzut că dreptul de a licenţia băncile comerciale o are Banca Naţională a Moldovei (BNM), care este învestită cu dreptul exclusiv de a elibera licenţe băncilor.

În Republica Moldova băncile comerciale sunt organizate sub formă organizatorico-juridică de societăți pe acțiuni „SA” , în baza legii cu privire la societațile pe acțiuni banca dispune de independență juridică, operațională, financiară, administrativă față de orice persoană, inclusiv de BNM, de Guvern și de alte autorități ale administrației publice dacă nici o lege specială nu prevede altfel.

Nici o persoană nu este în drept să practice activităţi financiare, enumerate la articolul 26 al Legii instituţiilor financiare, fără autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei.

Banca străină, care doreşte să deschidă sucursale pe teritoriul Republicii Moldova, trebuie să primească autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei.

Banca poate desfăşura în limita licenţei acordate activităţile financiare permise băncii conform art.26 din Legea instituţiilor financiare. Banca nu este în drept să desfăşoare activităţi financiare, neprevăzute în licenţă.

Pentru ca BNM să înregistreze o bancă comercială, cea din urmă trebuie să îndeplinească niște condiții prevăzute de legislația Republicii Moldova. Una din cerințe ar fi mărimea capitalului minim necesar. Cuantumul capitalului minim se stabileşte pentru capitalul de gradul I în mărime de 200 mil. lei.

Metoda de calculare a capitalului de gradul I se conţine în anexa nr.4 al Regulamentului cu privire la la licenţierea băncilor nr.23/09-01 din din 15.08.1996 .

Plata pentru acţiuni se efectuează numai din mijloace băneşti. Cotele patrimoniale şi alte cote nebăneşti nu pot fi utilizate pentru cumpărarea acţiunilor băncii.

O altă cerință este suma minimă subscrisă şi depusă în capitalul băncii, care se stabileşte în cuantum de 100 de milioane de lei, acţiunile se achită integral cu mijloace băneşti.

Pentru eliberarea licenţei de a desfăşura activităţi financiare persoana fizică sau juridică depune la Banca Naţională, în modul stabilit de ea, o cerere scrisă, la care se anexează:

a) date despre calificarea şi experienţa administratorilor viitoarei instituţii financiare, activitatea lor profesională din ultimii 10 ani;

Preview document

Înregistrarea băncilor comerciale în Republica Moldova - Pagina 1
Înregistrarea băncilor comerciale în Republica Moldova - Pagina 2
Înregistrarea băncilor comerciale în Republica Moldova - Pagina 3
Înregistrarea băncilor comerciale în Republica Moldova - Pagina 4
Înregistrarea băncilor comerciale în Republica Moldova - Pagina 5
Înregistrarea băncilor comerciale în Republica Moldova - Pagina 6
Înregistrarea băncilor comerciale în Republica Moldova - Pagina 7
Înregistrarea băncilor comerciale în Republica Moldova - Pagina 8
Înregistrarea băncilor comerciale în Republica Moldova - Pagina 9
Înregistrarea băncilor comerciale în Republica Moldova - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Inregistrarea Bancilor Comerciale in Republica Moldova.docx

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Rentabilitatea financiară a băncilor în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Datorită rolului crucial pe care băncile îl deţin în cadrul sectorului financiar, această teză se...

Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale

În sistemul bancar, activitatea bancară se bazează pe relaţiile de piaţă şi reprezintă unul din cele mai importante sectoare economice a unui stat....

Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Actualitatea temei de cercetare În anii 90 ai secolului trecut, în...

Contabilitatea Mijloacelor Bănești

Introducere Economia de schimb în condiţiile contemporane este de neconceput fără existenţa banilor. Aceştia fac parte din viaţa omului de zi cu...

Globalizarea Economiei

INTRODUCERE Cu siguranţă, deficienţele şi riscurile globalizării pot constitui obiectul multor ore de discuţii, poate fi admisă şi varianta...

Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA

Introducere Banca Comercială “Moldova Agroindbank” S.A. MAIB este lider al sectorului bancar din Moldova. MAIB este o bancă universală şi dispune...

Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite

INTRODUCERE Sectorul bancar reprezintă componenta cea mai importantă a pieţei financiare din Republica Moldova Deficitul de resurse accesibile...

Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova

INTRODUCERE Societatea în care trăim s-a dezvoltat cu paşi uriaşi în ultimul secol. Aceşti paşi progresivi care au evoluat toate împrejurările cu...

Ai nevoie de altceva?