Libera circulație a persoanelor

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2294
Mărime: 30.12KB (arhivat)
Publicat de: Irina M.
Puncte necesare: 6

Cuprins

  1. 1. Introducere 2
  2. 2. Conținutul liberei circulații a persoanelor 3
  3. 2.1. Dreptul de liberă circulaţie şi dreptul de sejur pe teritoriul celorlalte state membre 3
  4. 2.2. Dreptul de liberă circulaţie a lucrătorilor şi accesul liber la locurile de muncă salariate 4
  5. 2.3. Libertatea de stabilire pe teritoriul oricărui stat membru, care presupune accesul la activităţile nesalariate, la constituirea şi gestionarea întreprinderilor 5
  6. 3. Subiecții liberei circulații a persoanelor 5
  7. 4. Limitarea dreptului la libera circulaţie a persoanelor 7
  8. 5. Concluzii 9
  9. Bibliografie: 10

Extras din referat

Discutăm despre libera circulație a persoanelor în contextul mai larg al liberei circulații a mărfurilor și persoanelor în interiorul Uniunii Europene, drepturi reglementate în numeroase reglementări comunitare, cum sunt dispozițiile Tratatului de funcționare a Uniunii Europene (TFUE):

-Art. 26 (ex art. 4 TCE) privind piaţa internă, incluzând şi libera circulaţie a persoanelor;

-Art. 20-25 TFUE (ex.art.17 - 22 TCE), referitor la cetăţenia Uniunii Europene;

-Art. 45 TFUE (ex.art.39TCE) privind libera circulaţie a forţei de muncă;

-Art. 77 - 79 TFUE (ex.art.62-63 TCE) privind „Politicile privind controlul la frontiere, dreptul de azil şi imigrarea;

-Art. 45 din Carta Uniunii Europene privind drepturile fundamentale;

-Acordul Schengen privind eliminarea graduală a controalelor la frontierele comune (14 iunie 1985) ;

-Convenţia de Aplicare a Acordului de la Schengen privind eliminarea graduală a controalelor la frontierele comune (19 iunie 1990).

De asemenea, prevederile Tratatului menționat mai sus sunt completate cu prevederile legislației comunitare derivate.

Principalul aspect relevant al liberei circulații a persoanelor este faptul că, în cadrul Uniunii Europene, sunt eliminate discriminările între cetățenii aparținând Uniunii, indiferent din ce stat membru fac parte sau în ce stat membru muncesc. Nediscriminarea include condițiile de intrare/ ieșire, deplasare, condiții de muncă sau de angajare sau de salarizare a cetățenilor statelor membre, în spațiul comunitar.

Libera circulație a persoanelor este inclusă în conceptul de Piață internă reglementat de Uniunea Europeana, concept care desființează noțiunea de frontieră internă și restricționarea circulației persoanelor în cadrul Uniunii.

2. Conținutul liberei circulații a persoanelor

Cele trei forme ale liberei circulații a persoanelor reglementate în spațiul comunitar, sunt:

-“dreptul de liberă circulaţie şi dreptul de sejur pe teritoriul celorlalte state membre;

-dreptul de liberă circulaţie a lucrătorilor şi accesul liber la locurile de muncă salariate;

-libertatea de stabilire pe teritoriul oricărui stat membru, care presupune accesul la activităţile nesalariate, la constituirea şi gestionarea întreprinderilor”

2.1. Dreptul de liberă circulaţie şi dreptul de sejur pe teritoriul celorlalte state membre

Acest drept este reglementat specific în art. 21 par. 1 TFUE (ex. 18 par.1 din Tratatul CE). Acest articol statueaza faptul că orice cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene are dreptul de circulație și de a locui liber pe teriroiul oricărui stat membru al Uniunii, cu condiția îndeplinirii condițiile prevăzute de Tratatul UE și normele emise în aplicarea acestuia.

Dreptul de sejur pe teritoriul altor state este reglementat în Directiva 90/364/CEE a Consiliului din 28.06.1990. Această Directivă, obligatorie pentru toate statele membru, precizeaza condițiile care trebuie îndeplinite de către o persoana pentru a putea beficia de dreptul la sejur pe teritoriul unui stat membru UE, și anume:

-persoana trebuie să fie cetățean al unui stat membru al UE

-persoana nu trebuie să beneficieze de drept de sejur în alt stat membru pe baza altor reglementări aplicabile

-persoana trebuie să aiba asigurare medicala generală valabilă în statul în care solicită dreptul de sejur

-persoana trebuie să aiba suficiente resurse financiare pentru a se întreține.

Este reglementat faptul că dreptul de sejur se poate obține de orice persoana care îndeplinește condițiile de mai sus pe o perioadă de 5 ani, această perioada putând fi prelungită în anumite condiții. Odată cu persoana care solicită dreptul de sejur, acesta este acordat și soțului/soției acesteia/acestuia precum și descendenții și ascendenții aflați în întreținerea celor 2 soți, cu condiția încheierii unei asigurări medicale și deținerii de suficiente resurse financiare. Acest drept este statuat prin emiterea unei Cărți de sejur, cu o valabilitate de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii, dacă este cazul, la cererea persoanei respective.

Bibliografie

1. Prof. univ. dr. Nicoleta Diaconu, Cursul nr.5. - Libera circulaţie a mărfurilor și persoanelor, curs Blackboard/Drept/An3, 2017, Universitatea Spiru Haret.

Legislatie:

-Carta Uniunii Europene privind drepturile fundamentale

-Convenţia de Aplicare a Acordului de la Schengen privind eliminarea graduală a controalelor la frontierele comune (19 iunie 1990).

-Directiva 93/96 a Consiliului

-Directiva 90/364/CEE a Consiliului din 28.06.1990

-Directiva 90/365/CEE

-Directiva 68/360/CEE a Consiliului din 15.10.1068

-Regulamentul nr. 1612/68/CEE al Consiliului din 15.10.1968 privind libera circulație a lucrătorilor în interiorul Uniunii Europene

-Tratatului de funcționare a Uniunii Europene

Preview document

Libera circulație a persoanelor - Pagina 1
Libera circulație a persoanelor - Pagina 2
Libera circulație a persoanelor - Pagina 3
Libera circulație a persoanelor - Pagina 4
Libera circulație a persoanelor - Pagina 5
Libera circulație a persoanelor - Pagina 6
Libera circulație a persoanelor - Pagina 7
Libera circulație a persoanelor - Pagina 8
Libera circulație a persoanelor - Pagina 9
Libera circulație a persoanelor - Pagina 10
Libera circulație a persoanelor - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Libera circulatie a persoanelor.docx

Alții au mai descărcat și

Libera circulație a persoanelor în spațiul european

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Libera circulație în UE

Sfârsitul anului 2000 a adus din nou în discutie problematica liberei circulatii a persoanelor în spatiul european: s-a pus sub semnul întrebarii...

Izvoarele Dreptului Mediului

1. Câteva consideraţii istorice Conturarea actuală a acestei ramuri a dreptului, oricât de nouă ar fi ea şi oricât de modernă, la o privire mai...

Drepturile sociale și regimul juridic al lucrătorilor migranți în UE

Introducere Cei 60 de ani care ne despart de începuturile creării spațiului european al drepturilor omului au marcat profund dezvoltarea...

Libera circulație a forței de muncă în UE

I. Notiunea de libera circulatie a fortei de munca Libera circulație a persoanelor este una din cele patru libertăți fundamentale ale spațiului...

Accesul la libera circulație a persoanelor fizice în statele membre UE

Introducere În 50 de ani, Europa s-a schimbat mult - la fel ca întreaga lume. Astăzi, mai mult ca niciodată, într-o lume în evoluție constantă,...

Libera Circulație a Mărfurilor

Scurt istoric In decembrie 1945 s-au pus bazele unei noi ordini monetare prin Tratatul de la Bretton Woods, iar în 1947 a apãrut GATT. La 19...

Principiile Dreptului Mediului

Principiile dreptului mediului Un asemenea fenomen este perceptibilsalutare mai ales in privinta principiilor sale in general si a celor...

Te-ar putea interesa și

Libera circulație a persoanelor în spațiul european

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente

CAPITOLUL I – CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1. 1. – Scurt istoric al uniunii Europene Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Libera circulație a persoanelor

Termenii de Referinta pentru Studiul 1 (al caror text integral este inclus în Anexa 10) necesita o prezentare generala a principiilor liberei...

Libera Circulație a Persoanelor

CAPITOLUL I Consideratii introductive Sectiunea I Scurt istoric – Uniunea Europeana Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană

CAPITOLUL I. Reglementari comunitare privind libera circulatie a persoanelor în cadrul UE Sectiunea I. Prevederile tratatului de la Maastricht,...

Libera circulație a persoanelor

Libera circulatie a persoanelor: incidente economice si juridice Astfel, cum este bine cunoscut, Uniunea Europeana are rolul de a contribui , in...

Libera circulație a persoanelor și serviciilor

Rezumat al Termenilor de Referinta Termenii de Referinta pentru Studiul 1 (al caror text integral este inclus în Anexa 10) necesita o prezentare...

Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeana

CAPITOLUL 1. Reglementări comunitare privind libera circulaţie a persoanelor în UE 1.1. Reglementări primare privind libera circulaţie a...

Ai nevoie de altceva?