Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 23174
Mărime: 87.09KB (arhivat)
Publicat de: Mirona Nechita
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Marit

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. Capitolul I. Conceptul de personalitate a infractorului
 3. Secţiunea 1.1. Aspecte generale privind personalitatea umană 7
 4. Secţiunea 1.2. Noţiunea de personalitate a infractorului – aspecte criminologice 9
 5. Secţiunea 1.3.Coordonatele bio-psiho-sociale ale personalităţii infractorului 13
 6. a) Vîrsta infractorului 13
 7. b) Sexul infractorului 15
 8. c) Infirmităţile şi bolile somatice ale infractorului 15
 9. d) Particularităţile etnice şi rasiale ale infractorului 16
 10. e) Particularităţile psihice ale infractorului 17
 11. f) Deficienţele de natură psihică ale infractorului 23
 12. g) Nivelul de instrucţie şi educaţie al infractorului 25
 13. Capitolul II. Formarea personalităţii infractorului
 14. Secţiunea 2.1. Formarea personalităţii umane în general şi a personalităţii infractorului, în special 27
 15. Secţiunea 2.2. Modele principale de formare a personalităţii infractorului 30
 16. a) Alienarea 30
 17. b) Frustrarea 32
 18. c) Inadaptarea 33
 19. d) Învăţarea 34
 20. Capitolul III. Factorii ce influenţează formarea personalităţii infractorului
 21. Secţiunea 3.1. Ereditatea ori mediul social? 38
 22. Secţiunea 3.2. Factori biologici 40
 23. Secţiunea 3.3. Factori psihologici 43
 24. Secţiunea 3.4. Factori socio-culturali 45
 25. a) Familia 46
 26. b) Şcoala 47
 27. c) Locul de muncă 49
 28. d) Organizarea timpului liber 50
 29. e) Alcoolismul 52
 30. f) Impactul mijloacelor de informare în masă 52
 31. g) Discriminarea 53
 32. h) Religia 54
 33. i) Civilizaţia 55
 34. j) Influenţa mediului social la nivel global 56
 35. Secţiunea 3.5. Factorii economici 57
 36. a) Şomajul 57
 37. b) Nivelul de trai 58
 38. c) Crizele economice 58
 39. d) Progresul social-economic, revoluţia tehnico-ştiinţifică 59
 40. Secţiunea 3.6. Factorii politici 60
 41. a) Războiul 60
 42. b) Revoluţia 60
 43. Capitolul IV. Tipologia personalităţii infractorului
 44. Secţiunea 4.1. Diversitatea tipologiilor 62
 45. Secţiunea 4.2. Tipologii psihologice ale infractorilor 66
 46. Secţiunea 4.3. Personalitatea infractorului recidivist 70
 47. ÎNCHEIERE 74
 48. BIBLIOGRAFIE 76

Extras din referat

INTRODUCERE

În cadrul oricărei ştiinţe factorul uman are o importanţă deosebită. Studiind fenomenele ce au loc în societate noi nu putem să ne abatem de la problema personalităţii umane, deoarece omul este baza tuturor evenimentelor ce se petrec în orice societate.

Personalitatea este studiată şi abordată de un şir de discipline, cum ar fi: sociologia, psihologia, pedagogia, psihiatria, filozofia ş.a. Fiecare din ele, avînd obiectul propriu de cercetare, examinează problema omului sub aspectul său. În cadrul ştiinţelor penale aspectul dat se manifestă prin studierea personalităţii umane prin prisma comportamentului ei deviant. Dar cercetarea juridică a personalităţii infractorului, care o identifică cu infracţiunea şi se orientează spre cele patru componente ale ei – obiectul infracţiunii, cauzele obiective şi subiective şi subiectul ei – nu ne oferă material suficient pentru înţelegerea deplină, atît a personalităţii infracţionale, cît şi a persoanei concrete, acţiunile căreia au provocat pricina penală. Este nevoie de o tratare dinamică, ce ţine cont de geneza şi afirmarea personalităţii. Iar o tratare atît de amplă este cuprins de obiectul de studiu al criminologiei.

Criminologia, spre deosebire de toate celelalte ştiinţe şi discipline, naturale şi sociale, juridice şi nejuridice, se caracterizează prin faptul, că îşi propune studierea şi cunoaşterea multilaterală cît mai completă a personalităţii criminale. Acest studiu se referă atît la procesul de formare a acesteia şi la trăsăturile, care o caracterizează în momentul în care a “demonstrat” că este o personalitate infracţională, cît şi la mijloacele cele mai adecvate prin care individul respectiv poate fi reeducat şi reintegrat în rîndul indivizilor oneşti.

Prezenta lucrare, are menirea de a contura un concept general, multispectual al personalităţii infractorului. În acest scop va fi supusă analizei totalitatea însuşirilor sociale şi trăsăturilor individuale ale infractorului şi corelaţia lor, care reflectă nu numai tabloul deplin al infractorului, dar şi într-o mare măsură ne ajută să înţelegem modul dat de comportare, să apreciem corespunzător fapta şi individul ce a săvîrşit-o.

De la bun început, vom încerca să schiţăm fizionomia personalităţii infracţionale, să-i găsim definiţia optimă, să-i dezvăluim trăsăturile şi particularităţile de bază cu ajutorul coordonatelor bio-psiho-sociale general - umane.

Personalitatea infractorului va fi examinată nu în calitate a unui fenomen izolat, dar în conexiune şi interdependenţă cu sistemele de nivel mai înalt – micromediul şi macromediul social. E necesar de a evidenţia următoarea afirmaţie: “Pentru a dezvălui conţinutul trăsăturilor sociale ale personalităţii criminale, de a stabili, ce prezintă individul concret ca personalitate, săvîrşind infracţiunea, e necesar să apelăm la sistemul de corelaţie a acestei persoane cu alţi oameni şi alte unităţi sociale ”

De la examinarea trăsăturilor social-psihologice generale ale mecanismului comportamentului criminal individual vom trece la analiza concretă a influenţei negative asupra delicventului a unor factori de natură biologică, psihologică, socio-culturală, economică, politică.

În fine, se va întreprinde şi o încercare de clasificare, de tipologizare a infractorilor, pentru o studiere cît mai deplină a acestor indivizi.

Referindu-ne la aspectul teoretic al problemei e necesar să remarcăm că ştiinţa criminologică manifestă un interes stabil faţă de conceptul personalităţii infractorului (din şcoala criminologică din fosta URSS îi putem numi pe Antonean Iu.M., Saharov A.B., Leichina N.S., Cudreavţev V.N., Iacivlev A.M. ş.a. din şcoala română – N. Giurgiu, Gh. Nistoreanu, C. Păun, R.M. Stănoiu ş.a.). anual apar publicaţii dedicate diverselor aspecte ale problemei în cauză. În studiere personalităţii infractorului sunt folosite pe larg sociologia, psihologia generală şi cea juridică, precum şi metodele matematice. Şi totuşi problema dată rămîne a fi discutabilă.

Considerăm că nici una din părţile componente ale obiectului criminologiei nu generează aşa dezbateri aprigi, între savanţi, ca personalitatea infractorului. În unele aspecte discuţia dată, îndeosebi în legătură cu aprecierea coraportului determinanţilor sociali şi bio-psihologici ai comportamentului infracţional, depăşeşte limitele studiului criminologic luînd aspectul conţinutului filozofic.

Înainte de a trece nemijlocit la examinarea temei în cauză, e necesar să remarcăm că problema personalităţii infractorului conţine destule lacune pentru a ţine atenţia savanţilor-jurişti pe o perioadă de timp îndelungată. Necesitatea unei cercetări ample a personalităţii infractorului este condiţionată atît de sarcinile justiţiei (de descoperire, cercetare, sancţionare a infracţiunilor şi orientare a activităţii spre profilaxia criminalităţii), cît şi de orientarea contemporană general-umană – spre umanism, armonizare a relaţiilor sociale, anihilare a factorilor distorsionanţi provocatori de conflicte interpersonale şi intergrupale.

Preview document

Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 1
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 2
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 3
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 4
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 5
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 6
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 7
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 8
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 9
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 10
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 11
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 12
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 13
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 14
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 15
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 16
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 17
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 18
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 19
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 20
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 21
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 22
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 23
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 24
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 25
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 26
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 27
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 28
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 29
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 30
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 31
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 32
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 33
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 34
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 35
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 36
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 37
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 38
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 39
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 40
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 41
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 42
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 43
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 44
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 45
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 46
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 47
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 48
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 49
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 50
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 51
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 52
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 53
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 54
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 55
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 56
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 57
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 58
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 59
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 60
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 61
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 62
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 63
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 64
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 65
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 66
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 67
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 68
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 69
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 70
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 71
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 72
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 73
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 74
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 75
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 76
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 77
Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Consideraţii preliminare. 1.1. Noţiuni generale Infracţiunile contra vieţii, reprezintă cele mai...

Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență

Capitolul I. Drepturile deţinuţilor- privire istorică asupra reglementărilor juridice Secţiunea 1. Noţiuni introductive-scurt istoric asupra...

Profilajul Criminal

Rezumat Un obiectiv principal al poliţiei este de a asigura siguranţa publică şi, prin urmare, organele de aplicare a legii folosesc o serie de...

Criminalii în Serie

Criminalii în serie Criminalitatea în serie preocupa de multă vreme funcţionarul Politia şi opinia publică. Dar ce e un criminal în serie- Din...

Personalitatea Infractorului

DESPRE PERSONALITATEA INFRACTORULUI Conceptul de personalitate este esential pentru o justitie ce se fundamenteaza pe adevar, stiinta si dreptate,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Teoriile criminologice - Orientarea biologică

Teoriile criminologice reprezinta abordarile stiintei criminologiei pentru a putea explica anumite comportamente sau actiuni ale indivizilor si...

Criminologie

Capitolul IV FENOMENOLOGIA CRIMINALITĂŢII Secţiunea I NOŢIUNI, EVALUAREA ŞI TRĂSĂTURILE CRIMINALITĂŢII 4.1.1. Viziunea sistemică în...

Te-ar putea interesa și

Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Într-un stat cu principii sănătoase, minorul reprezintă aurul societății în cadrul căreia interesul superior...

Criminologie

Capitolul IV FENOMENOLOGIA CRIMINALITĂŢII Secţiunea I NOŢIUNI, EVALUAREA ŞI TRĂSĂTURILE CRIMINALITĂŢII 4.1.1. Viziunea sistemică în...

Psihologia Judiciară

Capitolul I. Psihologia juridică - ştiinţă şi practică „Viitorul psihologiei este corelat cu viitorul lumii şi cu posibilitatea de a obţine o...

Coordonatele psihologice ale recunoașterii comiterii faptelor

INTRODUCERE Modul în care se desfaşoara ancheta judiciara, se administrează probele existente şi se interoghează martorii şi persoanele bănuite,...

Ai nevoie de altceva?