Posesia

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 7077
Mărime: 51.59KB (arhivat)
Publicat de: Iacob Negru
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pogonet

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. 1.Definiția posesiei. 4
 3. 2.Caracterele posesiei. 4
 4. 3. Elementele posesiei . 4
 5. 4.Teorii asupra posesiei 7
 6. 5.Dobandirea, conservarea și pierderea posesiei 9
 7. 5.1. Dobandirea posesiei 9
 8. 5.2. Conservarea posesiei 9
 9. 5.3. Încetarea posesiei 10
 10. 6.Calitățile și viciile posesiei 10
 11. 6.1. Viciile care afectează elementul material al posesiei 11
 12. 6.2. Viciile care afectează elementul intențional al posesiei 13
 13. 7. Posesiunea nemijlocită și posesiunea mijlocită 15
 14. 8. Efectele posesiei 16
 15. 9. Apararea posesiei 16
 16. 9.1. Acțiunea în complîngere 17
 17. 9.2. Acțiunea în reintegrare 17
 18. Concluzie: 18
 19. Bibliografie: 19

Extras din referat

Introducere

Posesia se află la baza drepturilor reale și constituie manifestarea exsterioară a existenței acestora. Ea și-a găsit reglementare în cartea a doua, “Drepturile reale” articolile 303 - 314 C. civil. Posesia este o stare de fapt care se concretizează în puterea materială pe care o exercită o persoană asupra unui bun, care-i dă posibilitate persoanei de a se comporta ca și cînd el ar fi adevaratul titular al dreptului asupra bunului.

Ea poate fi analizată din doua perspective: acea a stăpînirii în fapt a unui bun (stăpînirea unui automobil, a unei case), cît și cea a exercitării în fapt a unui drept, cum ar fi dreptul de uzufruct sau servitute. Necesitatea existenței unei astfel de instituții juridice este dictată de realitate juridică a existenței unei stări de fapt creatoare de efecte juridice care poate fi corespunzătoare situației juridice din care emană (dreptul de proprietate sau alte drepturi reale) sau necorespunzătoare (bunul pierdut dar găsit de o altă persoană).

1.Definiția posesiei.

Codul civil în vigoare nu conține o dispoziție juridică prin care să definească conținutul posesiei, ramînînd la atitudinea doctrinei de specialitate cu privire la elaborarea ei. Din perspetiva dispozițiilor care reglementează posesia și tinând cont de opiniile manifestate în acest sens în literatura de specialitate, vom defini posesia ca fiind: acea stare de fapt caracterizată prin exercitarea voită a unei puteri de fapt asupra unui bun, independentă de existența vre-o unui drept real asupra lui, care, în condițiile legii, este producătoare de efecte juridice.

2.Caracterele posesiei.

Aceste caractere se exprimă prin următoarele reguli:

posesia reprezintă starea de fapt constînd în totalitatea faptelor materiale exercitate direct asupra lucrului. Luînd în considerare faptului că posesia se exsteriorizează prin elementul material al posesiei, elementul intelectual fiind cuprins în cel material.

posesia se aplica numai drepturilor reale, nu și drepturilor de creanță, cu excepția situației cînd dreptul de creanță este constatat printr-un înscris, care, fiind un bun mobiliar poate face obiectul posesiei (titlurile de valoare la purtător). Posesia nu poate fi exercitată asupra universalității de bunuri, cum ar fi moștenirea. Ea poate fi exercitată asupra fiecarui bun care intră în compunerea unei universaliăți, daca acest bun este posedat îndividual.

posesia poate să se nască dintr-un drept de proprietate sau alt drept real. Situația că posesia este o stare de fapt, nu înseamnă că ea nu este producătoare de efecte juridice. Astfel simpla posedare a unui bun mobil crează o prezumție de proprietate în favoare posesorului, iar în cazul bunurilor imobile, posedarea unei perioade de timp va duce la dobîndirea dreptului de proprietate asupra lui.

3. Elementele posesiei .

În literatura de specialitate opiniile expimate cu pivire la elementele posesiei nu sînt unanime.

a.) Într-o prima opinie, inspirată din literatura de specialiatete franceză, posesia este formată din doua elemente: material (corpus), și intențional (animus).

- Elemental material (corpus), constă în totalitatea faptelor materiale de stăpînire, transformare și folosință exercitate direct asupra unui lucru. Acesta se materializează și prin încheierea de anumite acte juridice pe care posesorul le poate încheia cu pivire la acel bun cum sunt: comodatul, locațiunea, depozitul, etc.

- Elemental intențional (animus), psihologic, constă în intenția sau voința celui care posedă de a exercita stăpînirea lucrului pentru sine, adica sub nume de proprietar, ori în calitate de titular al unui alt drept real.

Potrivit acestei teorii, daca cel ce deține bunul în fapt nu îl stăpînește pentru sine, ci pentru altul, el nu mai este posesor, ci detentor precar.

Această formulare cu privire la elementele posesiei este însă contrazisă de însă-și regimul juridic al posesiei. Astfel, daca deținătorul actual al bunului îl deține în baza unui titlu, el este un detentor precar și prin urmare, el, nu are la dispoziție acțiunile posesorii pentru a-și apara starea de fapt, deoarece detenția precara este o stare de drept, iar acțiunile posesorii urmăresc protejarea unei situatii de fapt, deci, sînt recunoscute doar celor ce le dețin cu titlu de posesie și nu sub detenție precară

Bibliografie

- Codul Civil al RM publicat 22.06.2002 în Monitorul Oficial N.82-86.

- G. N. Luțescu, Teoria generală a drepturilor reale. București. 1947. p. 190, reprodus de I. P. Filipescu, Dreptul civil. Dreptul de proprietate op. cit., p. 55

- Droit civil. Introduction. Les persones. Les bienes, 11-e Ed. Montchrestien, París, 2003, p. 480, reprodus de O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 392

- I. Leș, Codul de procedură civil. Comentariu pe articole. Ed. “Umanitas” București, p. 1405

- https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drepturi-reale/capitolul-iv-posesia/ accesat 27.03.2018

- http://www.usem.md/uploads/files/Note_de_curs_drept_ciclul_1/015_-_Drept_civil__partea_generala_2.pdf

Preview document

Posesia - Pagina 1
Posesia - Pagina 2
Posesia - Pagina 3
Posesia - Pagina 4
Posesia - Pagina 5
Posesia - Pagina 6
Posesia - Pagina 7
Posesia - Pagina 8
Posesia - Pagina 9
Posesia - Pagina 10
Posesia - Pagina 11
Posesia - Pagina 12
Posesia - Pagina 13
Posesia - Pagina 14
Posesia - Pagina 15
Posesia - Pagina 16
Posesia - Pagina 17
Posesia - Pagina 18
Posesia - Pagina 19

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Contractul de vânzare

Introducere Lucrarea de față își propune să trateze ca temă de licență ,,Condițiile de fond ale contractului de vânzare” deoarece evoluția...

Dreptul de Proprietate Privată

INTRODUCERE Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind...

Posesia în Dreptul Roman

1. Posesia în Dreptul Roman 1.1. Noțiuni generale. Posesia este o stare de fapt care constă în stăpânirea unui bun material de către o persoana...

Posesia

INTRODUCERE În doctrina juridica proprietatea si expresia sa juridica - dreptul de proprietate a fost apreciat a fi cel mai important drept civil...

Dreptul la respectarea vieții private și de familie

Schimbările intervenite în întreaga lume de-a lungul anilor au avut efecte, atât pozitive, cât și negative asupra modului în care este privită...

Obligația fiscală - noțiune, forme, principii

CAPITOLUL I NOTIUNEA DE FISCALITATE Organizarea, conceperea şi funcţionarea fiscalitatii conduce la mutaţii în viaţa socială, economică şi...

Despre infracțiuni și pedepse - Cesare Beccaria

I. Introducere in viata si opera lui Beccaria Nascut la 15 martie 1738 in Lombardia, Milano, intr-o familie de nobili, Beccaria avea sa-si...

Contractul de locațiune

Pornind de la constatarea diversificarii nevoilor social- economice, comparativ cu perioada anterioara trecerii la economia de piata a statului,...

Te-ar putea interesa și

Viciile și Efectele Posesiei

Conceptul de posesiune s-a format în antichitate în cadrul unui proces de evolutie , în legatura cu exploatarea pamânturilor statului. În epoca...

Posesia

Introducere Posesia, ca stare de fapt, a făcut obiectul preocupărilor omenești încă din vremuri străvechi. Inițial, în dreptul roman era...

Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Prezenta lucrare de licență ” Uzucapiunea mod originar de dobândire a dreptului de proprietate” este structurată în...

Posesia în Dreptul Roman

1. Posesia în Dreptul Roman 1.1. Noțiuni generale. Posesia este o stare de fapt care constă în stăpânirea unui bun material de către o persoana...

Dobândirea dreptului de proprietate prin posesia de bună-credință în NCC

Capitolul I. Noţiunea și reglementarea dreptului de proprietate 1.1. Definiție Într-o societate organizată pe baza principiilor economiei de...

Tulburarea de Posesie

Introducere Toate legiuirile din toate epocile au apărat posesia în ea însăşi, făcându-se abstracţie de existenţa unui drept prealabil în persoana...

Posesia

INTRODUCERE În doctrina juridica proprietatea si expresia sa juridica - dreptul de proprietate a fost apreciat a fi cel mai important drept civil...

Posesia

Notiune Potrivit art. 1846 c.civ., posesia este detinerea unui lucru sau folosirea de un drept exercitata una sau alta de noi însine sau de altul...

Ai nevoie de altceva?