Principii de bază ale administrației publice locale

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2583
Mărime: 95.69KB (arhivat)
Publicat de: Daniela R.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: lect.dr. Scutariu Petronela

Extras din referat

Constituția României în art. 119 prevede că administrația publică din unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei locale și pe cel al descentralizării serviciilor publice.

Legea administrației publice locale nr. 69/1991 a fost adoptată înainte de intrarea în vigoare a noii Constituții a României. În art. 1 al legii, în varianta inițială, se precizează că administrația publică din unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe patru principii și anume: principiul autonomiei locale, principiul descentralizării serviciilor publice, principiul eligibilității autorităților administrației publice și principiul consultării cetățenilor în problemele de interes deosebit.

În forma sa republicată, textul art. 1 a mai fost completat cu încă un principiu și anume cel al legalității.

1. Principiul autonomiei locale:

În doctrina de drept administrativ s-a subliniat că textul art. 119 din Constituție trebuie înțeles în sensul că principiul autonomiei locale se va regăsi atât în activitatea fiecărei autorități comunale, orășenești sau județene cât și în raporturile dintre autoritățile dintre autoritățile comunale, orășenești și cele județene.

În mod logic, următorul articol din Constituție, prevede că autoritățile publice prin care se realizează autonomia locală în comune și orașe sunt consiliile locale alese și primarii aleși, în condițiile legii.

Conform art. 1 alin. 3 din Legea nr. 69/1991, republicată, autonomia locală privește organizarea și funcționarea administrației publice locale și reprezintă dreptul și

capacitatea efectivă a autorităților administrației publice de a rezolva și de a gestiona în nume propriu și sub responsabilitatea lor, o parte importantă a treburilor publice, în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă.

Spre deosebire de redactarea art. 1 al Legii nr. 69/1991, în versiune inițială, se introduce noțiunea de "colectivitate locală", prin care se înțelege "totalitatea cetățenilor din unitatea administrativ-teritorială".

Din examinarea conținutului art. 1 alin. 3 al Legii nr. 69/1991, republicată, rezultă pe de o parte la ce anume se referă autonomia locală (organizarea și funcționarea administrației publice locale) iar, pe de altă parte, se stabilește înțelesul conceptului de autonomie locală (dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale de a rezolva și gestiona).

Sub aspectul redactării, reiese că legiuitorul român, în stabilirea conceptului de autonomie locală, a avut în vedere definiția autonomiei locale din Carta europeană privind autonomia locală, semnată la Strasbourg în 1985. Astfel, în art. 3 alin 1 al Cartei se arată: "Prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă pentru colectivitățile locale de a reglementa și administra, în cadrul legii, sub propria lor răspundere și în favoarea populației respective, o parte importantă din treburile publice".

S-a stabilit că în concepția Legii nr. 69/1991, autonomia locală are trei componente: organizatorică, funcțională și gestionară.

Componenta organizatorică se manifestă prin alegerea autorităților administrației publice locale - a consiliului local, a primarului, a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București- prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile stabilite de Legea privind alegerile locale.

Componenta funcțională rezidă în competența autorităților administrației publice locale de a rezolva o parte importantă a treburilor publice, fără intervenția altor autorități. Competenta gestionară se manifestă în special prin bugetele autonome ale comunelor și orașelor, municipiilor și județelor. În acest sens, în art. 9 al Legii nr. 68/1991, republicată, se precizează că în scopul asigurării autonomiei locale, autoritățile administrației publice din comune, orașe și județe elaborează și aprobă bugetele de venituri și cheltuieli și au dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, în

condițiile legii.

Principiul autonomiei locale care se află la baza organizării și funcționării autorităților administrației publice locale se reflectă și în prevederile art. 8 al Legii nr. 69/1991, republicată. Astfel se subliniază că în relațiile dintre administrația publică locală și cea județeană nu există raporturi de subordonare și că în relațiile dintre administrația publică județeană și cea locală au la bază principiile autonomiei, legalității și colaborării în rezolvarea problemelor locale.

Preview document

Principii de bază ale administrației publice locale - Pagina 1
Principii de bază ale administrației publice locale - Pagina 2
Principii de bază ale administrației publice locale - Pagina 3
Principii de bază ale administrației publice locale - Pagina 4
Principii de bază ale administrației publice locale - Pagina 5
Principii de bază ale administrației publice locale - Pagina 6
Principii de bază ale administrației publice locale - Pagina 7
Principii de bază ale administrației publice locale - Pagina 8
Principii de bază ale administrației publice locale - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Principii de baza ale administratiei publice locale.docx

Alții au mai descărcat și

Noțiunile de etică și deontologie - independența, imparțialitatea și integritatea - valori deontologice

Etică și deontologie juridică Termenul de etică provine din grecescul ethos care înseamnă în traducere liberă, caracter, obișnuință, datină. În...

Principiile dreptului bugetar

1.Introducere Dreptul bugetar grupează normele juridice privind cuprinsul și procedura elaborării ,aprobării ,executării și raportării bugetelor...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept Administrativ Român

CAPITOLUL I - Noţiuni generale despre administraţie şi drept administrativ Secţiunea 1. Statul şi administraţia publică 1. Preliminarii Orice...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept adminitrativ

Capitolul I ADMINISTRATIA PUBLICA, OBIECT CENTRAL DE STUDIU AL DREPTULUI ADMINISTRATIV Sectiunea 1. Consideratii generale privind administratia...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava

INTRODUCERE Economia românească parcurge, începând cu anul 1990, o etapă de transformări profunde, atât la nivel structural cât şi la nivel...

Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019

Introducere Administrația publică locală joacă un rol crucial în gestionarea și dezvoltarea comunităților locale, asigurând servicii publice de...

Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent

Notiuni introductive privind administratia publica: Constitutia României din anul 1991, revizuita si republicata, în art. 120 si 121 se refera la...

Strategii Manageriale de Reformă și Modernizare în Serviciile Publice

Introducere Reforma administrației publice reprezintă o acțiune deosebit de importantă pentru buna funcționare a sistemului administrativ, dar și...

Bugetul Local

CAPITOLUL I BUGETUL LOCAL INSTRUMENT PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR PUBLICE LOCALE 1.1. Conceptul de buget local 1.1.1. Principii si reguli...

Constituirea și evoluția sistemului actual al administratiei publice locale

INTRODUCERE Actualitatea si importanta problemei abordate. Este bine cunoscuta expresia napoleoneana precum ca, a guverna se poate de departe, iar...

Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani

STAGIUL DE PRACTICA 1. Perioada de desfasurare: De la 8 iulie 2013 pana la 26 iulie 2013 Program zilnic,intre orele 10:00 - 16:00...

Proiect de practică Comuna Mihai Eminescu

1.Organizarea şi funcţionarea autorităţii/instituţiei publice 1.1.Prezentarea institutiei Baza legala de infintare si legile pe baza carora isi...

Ai nevoie de altceva?