Principiile de Bază ale Administrației

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3530
Mărime: 16.00KB (arhivat)
Publicat de: Vera Prodan
Puncte necesare: 7

Extras din referat

PRINCIPIILE DE BAZA ALE ADMINISTRATIEI

PUBLICE LOCALE

Orice stat fiind o putere publica, organizata pe un teritoriu delimitat si recunoscut de celelalte state, are rolul nu numai de a reprezenta poporul de pe acest teritoriu, ci si de a-i rezolva interesele atât de diferite de la o persoana la alta sau de la un grup de indivizi la altul. Pentru a-si îndeplini acest rol, statul îsi împarte teritoriul si populatia aflata pe acesta în anumite zone de interese, pe baza diferitelor criterii: geografice, religioase, culturale, etc. Aceste zone - mai mici sau mai mari - sunt unitatile administrativ-teritoriale care de-a lungul istoriei au purtat diverse denumiri: judet, tinut, regiune, oras, comuna, etc. Astazi, conform art. 3 alin.3 din Constitutie, “teritoriul este organizat suub aspect administrative în comune, orase si judete”.

În toate aceste unitati administrativ-teritoriale statul a creat autoritati publice, care sa-l reprezinte si sa actioneze în acestea pentru realizarea intereselor sale, dar si ale locuitorilor respectivi. În acelasi scop, statul a creat autoritati si la nivel central, care sa-l reprezinte si sa asigure realizarea intereselor care se pun la acest nivel si care apar ca ceea ce este comun si general tuturor zonelor de interese.

Profesorul Paul Negulescu afirma ca în orice tara sunt doua categorii de interese: unele care au un carecter cu totul general privind totalitatea cetatenilor, întreaga colectivitate si altele care sunt speciale unei anumite localitati. Pentru armonizarea acestor categorii de interese statul a creat regimuri juridice sau institutii speciale, fiecare dintre ele asigurând o rezolvare mai mult sau mai putin corespunzatoare situatiilor concrete. În aceste conditii vorbim de autonomie locala, centralizare, descentralizare, deconcentrare, tutela administrativa.

Principiile de baza ale administratiei publice locale sunt stipulate in textele Constitutiei revizuite si în Legea administratiei publice locale nr. 215/2001.

Astfel, în articolul 120 din Constitutia revizuita si republicata in 2003 se prevad trei principii pe care se întemeiaza administratia publica din unitatile administrativ-teritoriale si anume:

- Principiul descentralizarii,

- Principiul autonomiei locale,

- Principiul deconcentrarii serviciilor publice.

In Legea 215/2001 (art. 2, alin.1) se arata ca administratia publica din unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul urmatoarelor principii:

- Principiul autonomiei locale,

- Principiul descentralizarii serviciilor publice,

- Principiul eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale,

- Principiul legalitatii,

- Principiul consultarii cetatenilor în problemele locale de interes deosebit.

Din cele doua texte rezulta cele sase principii de baza (cele cinci din Legea 215/2001 la care se adauga principiul deconcentrarii serviciilor publice, din Legea de revizuire a Constitutiei, aprobata prin referendumul din octombrie 2003). Aplicarea acestor principii nu poate aduce atingere caracterului de stat national, unitar si indivizibil al României.

1. Principiul autonomiei locale.

Prin autonomie locala se întelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, în numele si în interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, în interesul legii. Colectivitatea locala reprezinta totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala.

a. Autonomia locala se exercita de consiliile locale si primari, precum si de consiliile judetene, autoritati ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.

b. Autonomia locala priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile precum si gestionarea resurselor care, potrivit legii, apartin comunei, orasului sau judetului, dupa caz.

c. Autonomia locala confera autoritatilor administratiei publice locale dreptul ca, în limitele legii, sa aiba initiative în toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date în mod expres în competenta altor autoritati publice.

d. In acord cu cele mai recente reglementari comunitare în materie s-au introdus noi articole care reglementeaza cooperarea si asocierea autoritatilor administratiei publice locale.

Astfel, autoritatile administratiei publice locale au dreptul ca, în limitele competentelor lor, sa coopereze si sa se asocieze cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, în conditiile legii.

Autoritatilor administratiei publice locale le este acordat dreptul de a adera la asociatii nationale si internationale, în conditiile legii, pentru protectia si promovarea intereselor lor commune, precum si posibilitatea de a încheia între ele acorduri si de a participa la initierea si realizarea unor programe de dezvoltare regionala, în conditiile legii.

Consiliile locale si consiliile judetene din unitatile administrative-limitrofe zonelor de frontiera au dreptul sa încheie acorduri de cooperare transfrontaliera cu autoritatile similare din tarile vecine, în conditiile legii.

e. Autonomia locala se caracterizeaza si prin dreptul consiliilor locale de a putea hotarî asupra participarii cu capital sau cu bunuri, în numele si în interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la constituirea de societati comerciale sau la înfiintarea unor servicii de interes public local sau judetean, dupa caz, în conditiile legii.

Preview document

Principiile de Bază ale Administrației - Pagina 1
Principiile de Bază ale Administrației - Pagina 2
Principiile de Bază ale Administrației - Pagina 3
Principiile de Bază ale Administrației - Pagina 4
Principiile de Bază ale Administrației - Pagina 5
Principiile de Bază ale Administrației - Pagina 6
Principiile de Bază ale Administrației - Pagina 7
Principiile de Bază ale Administrației - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Principiile de Baza ale Administratiei.doc

Alții au mai descărcat și

Izvoarele Dreptului

I.Consideratii generale despre izvoarele dreptului In teoria generala a dreptului termenul de izvor este abordat intr-un sens larg si unul...

Comparație între actele și contractele administrative

Capitolul I. Actele administrative Definitie: Actul administrativ este acea formă principală a activităţii organelor administraţiei publice, care...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept Administrativ

Partea a I-a: Introducere în dreptul administrativ si în stiinta administratiei Capitolul I Aspecte generale REZUMAT: în acest prim capitol...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Cursuri Drept Administrativ

Administraţia publică, în sesns material, presupune acţiuni de dispoziţie sau de prestaţie pentru îndeplinirea cărora utilizează o seamă de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Consiliul local. Elemente novatoare promovate prin noul Cod administrativ-2019

Introducere Administrația publică locală joacă un rol crucial în gestionarea și dezvoltarea comunităților locale, asigurând servicii publice de...

Autoritatea militară - rolul acesteia în realizarea apărării naționale

INTRODUCERE Am ales aceasta tema întrucât utilitatea unei astfel de abordari a fenomenului militar din perspectiva stiintelor juridice este...

Serviciile Publice Finanțate de la Buget

INTRODUCERE Încă de la apariţia primelor comunităţi umane, oamenii au avut nevoi dintre cele mai diversificate. Recunoscute de colectivitate ca...

Strategii Manageriale de Reformă și Modernizare în Serviciile Publice

Introducere Reforma administrației publice reprezintă o acțiune deosebit de importantă pentru buna funcționare a sistemului administrativ, dar și...

Zona Administrativ-Turistica Tuzla

1. Introducere Arta, cultura, turismul si activitatile in aer liber in zona de sud a litoralului Marii Negre reprezinta lucruri care trebuie...

Reforma Funcției Publice

CAPITOLUL 1 RELATIA DINTRE ADMINISTRATIA PUBLICA, FUNCTIA PUBLICA SI FUNCTIONARUL PUBLIC 1.1. Natura juridica a raportului dintre administratia...

Constituirea și evoluția sistemului actual al administratiei publice locale

INTRODUCERE Actualitatea si importanta problemei abordate. Este bine cunoscuta expresia napoleoneana precum ca, a guverna se poate de departe, iar...

Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani

STAGIUL DE PRACTICA 1. Perioada de desfasurare: De la 8 iulie 2013 pana la 26 iulie 2013 Program zilnic,intre orele 10:00 - 16:00...

Ai nevoie de altceva?