Principiile Dreptului Comerțului Internațional

Referat
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4481
Mărime: 34.57KB (arhivat)
Puncte necesare: 6
MINISTERUL EDUCAȚIEI al REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA de STAT din MOLDOVA Facultatea de drept Catedra Drept internaţional şi drept al relaţiilor economice externe

Cuprins

  1. 1. Noțiunea principiilor dreptului comerțului internațional;
  2. 2. Identificarea principiilor după mai mulți autori
  3. 3. Principiul libertăţii comerţului
  4. 4. Principiul libertății convențiilor
  5. 5. Principiul concurenței loiale
  6. 6. Principiul egalității juridice a părților
  7. 7. Principiul bunei-credințe

Extras din referat

1. Noțiunea principiilor dreptului comerțului internațional

Principiu provine de la latinescul principium, care înseamnă început, element fundamental. Enciclopedia Larousse și alte dicționare enciclopedice definesc principiul drept izvor primordial, cauză primară, punct de plecare, bază, temei. Larousse definește principiul drept regulă teoretică generală care călăuzește conduita .

Immanuel Kant susţinea că principiile sunt produse ale intelectului pur (anticipaţii, postulate) sau ale raţiunii pure (ideile). În opinia lui Constantin Noica a cunoaşte principiile, înseamnă a cunoaşte lucrurile, iar în concepţia lui Beaudant „ideile directoare sunt pentru gândire, ceea ce instinctele sunt pentru animale”.

Profesorul Eugeniu Speranţia a consacrat o lucrare de referinţă principiilor dreptului, demonstrând importanţa lor pentru toate ramurile dreptului. „Dacă dreptul apare ca un total de norme sociale obligatorii atunci unitatea acestei totalităţi este datorită consecvenţei tuturor normelor față de un număr minim de principii fundamentale”.

În domeniul dreptului comerţului internaţional, principiile dau unitate, coerența necesară normelor, orientale spre dezvoltarea raporturilor ccomerciale în conformitate cu cerinţele generale ale progresului economic şi social.

Principiile dreptului comerţului internaţional sunt o reflectare a unor cerințe obiective ale evoluţiei relaţiilor comerciale şi de cooperare economică internaţionale, contribuind la statuarea echilibrului necesar între drepturile unora și obligaţiile altora.

În urma celor expuse mai sus, putem concluziona că principiile dreptului comerțului internațional sunt acele idei călăuzitoare în procesul elaborării normelor juridice și aplicării lor în raporturile comerciale și de cooperare economică și tehnico-științifică internaționale, care asigură concordanța normelor cU cerințele dezvoltării obiective și echilibrate a acestor raporturi.

Aşadar, principiile dreptului comerţului internaţional sunt acele prescripţiuni fundamentale care călăuzesc crearea şi aplicarea normelor juridice în acest domeniu. Acţiunea principiilor are ca rezultat asigurarea certitudinii în structurarea normelor dreptului comerţului internaţional.

Faptul că la baza normelor dreptului comerţului internaţional se află un set coerent de principii dă participanţilor la raporturile comerciale garanţia de care au nevoie contra imprevizibilităţii unor reglementări emise cu ignorarea cerinţelor obiective ale dezvoltării comerţului internaţional. Totodată, principiile sunt cele care călăuzesc legiuitorul în acţiunea sa prin care pune în concordanţă nevoile dictate de oportunitate cu cele de stabilitate, dând congruență sistemului normativ din comerţul internaţional.

Analiza experienţei acumulate în evoluţia relaţiilor comerciale şi cooperare economică şi tehnico-ştiinţifîcă internaţionale a dus la concluzia că la baza dreptului comerţului internaţional se află un set coerent de principii care se completează unele pe altele, călăuzind procesul complex al elaborării și aplicării normelor juridice în acest domeniu.

2. Identificarea principiilor după mai mulți autori

În literatura de specialitate există mai multe opinii cu privire la sistemul de principii care stau la baza dreptului comerțului internațional, astfel Gorbuhov V.A. menționează următoarele principii ale DCI :

1) Recunoașterea egalității comercianților care sunt reglementate de dreptul civil;

2) Inviolabilitatea proprietății private- proprietarul are drepturi absolute de a poseda folosi si dispune de proprietatea sa;

3) Libertatea convențiilor, libertatea întreprinzătorilor de a hotărî de sine stătător dacă dorec să încheie contracte, cu cine dacă acest fapt nu este interzis de lege;

4) Interzicerea imixtiunii neîntemeiate în relațiile comerciantului

5) Realizarea fără obstacole a drepturilor civile;

6) Restabilirea în drepturi dacă ele au fost încălcate;

7) Apărarea pe cale judiciară a drepturilor încălcate;

8) Libertatea stabilirii anumitor norme.

Postovoi N. V. Menționează următoarele principii:

1. Libertatea comerțului

2. Libertatea încheierii contractelor comerciale

3. Legalității

4. Concurenței loiale și protecției împotriva monopolurilor

5. Influența exercitată de organele de stat și locale cu privire la o categorie aparte de relații (creare, înregistrare, lichidare etc.)

6. Desfășurarea activității comerciale luînd în considerare cererea și oferta

7. Libertatea circulării mărfurilor, serviciilor și capitalelor .

Autorul rus Popondopulo V.F. menționează că pricipii speciale care ar fi specifice doar dreptului comerțului internațional nu sunt, dar există doar o manifestare specială a principiilor dreptului civil în sfera comerțului. La categoria principiilor , acest autor atribue:

- Principiul libertății contractuale care presupune posibilitatea subiecților de a acționa după libera sa alegere, acest principiu poate fi exprimat prin expresia “este permis tot ce nu este interzis de lege”. Aici acest autor incadreaz[ mai multe principii expuse de autorii de mai sus.

- Principiul egalității părților, care derivă din dreptul civil, subiecții nu se supun adică nu se află în subordinea nimănui nici chiar a statului dacă statu acționează ca ius gestiones. Egalitatea Întreprinzătorilor indiferent de forma organizatorico-juridică și forma de proprietate, nu au careva priorități

- Inviolabilitatea proprietății

- Libertății convențiilor (contractului)

- Principiul exercitării drepturilor fără piedici

- Principiul restabilirii drepturilor încălcate

- Principiul apărării drepturilor încălcate pe cale judiciară

În urma celor menționate, putem stabili următoarele pricipii de bază ale DCI:

1. libertăţii comerţului;

2. concurenței loiale;

3. egalităţii juridice a părţilor;

4. libertăţii convenţiilor;

5. bunei-credințe.

Bibliografie

1. CONSTITUŢIA RM din 29.07.1994 Publicat : 12.08.1994 în Monitorul Oficial Nr. 1 Data intrarii in vigoare : 27.08.1994

2. COD Nr. 1107 din 06.06.2002 Publicat : 22.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 82-86 art Nr : 661

3. Principiile UNIDROIT

4. Tratatul de la Roma din 5 martie 1957

5. Actul Unic European din 17 și 18 februarie 1986

6. Tratatul de la Maastricht din 1992

7. Tratatul Nord-American de liber schimb din 1994

8. Convenția de la Roma din 1980 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale

9. Convenția de la Paris art.9 din 20 martie 1883 pentru protecția proprietății industriale , revizuită ulterior.

10. Dreptul Comerțului Internațional. Partea generală. Prof. Univ. dr. Dumitru Mazilu. București 1999

11. Dreptul Comerțului Internațional. Partea generală I. Mircea N. Costin, Sergiu Deleanu. Lumina Lex

12. Коммерческое право. Под ред. Постового Н.В. М.: Юриспруденция, 2006.

13. Коммерческое (предпринимательское) право. Попондопуло В.Ф. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2008.

14. Коммерческое право. Конспект лекций. Горбухов В.А.

Preview document

Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 1
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 2
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 3
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 4
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 5
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 6
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 7
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 8
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 9
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 10
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 11
Principiile Dreptului Comerțului Internațional - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Principiile Dreptului Comertului International.docx

Alții au mai descărcat și

Delicvența juvenilă

INTRODUCERE Copilul este si ramane viitorul oricarei societati; de modul in care acesta este crescut si educat depinde asadar evolutia omenirii....

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL Analiza relaţiilor comerciale...

Infracțiunile Rutiere

I N T R O D U C E R E O relaţie de referinţă s-ar putea spune emblematică, în caracteristica acestui secol, o constituie cea om – autovehicul....

Criminalistică - noțiune și sistem

CAPITOLUL I. CRIMINALISTICA- NOTIUNE SI SISTEM 1. Notiunea si importanta criminalisticii Impunerea unui caracter modern activitatii juridice a...

Dreptul comerțului internațional

Introducere Comerțul este o activitate umană care ne privește pe toți și care ne implică pe toți în fiecare zi. Comerțul internațional include...

Orgaziarea și Exercitarea Profesiei de Avocat

DISPOZITII GENERALE Profesia de avocat este libera si independenta, cu organizare si functionare autonoma, in conditiile legii 51/1995 republicata...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

I. Denumirea şi definiţia dreptului comerţului internaţional În literatura juridică, pentru titulatura disciplinei se folosesc mai multe expresii....

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

1. Noţiuni introductive Analiza stadiului actual al relaţiilor comerciale şi de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică internaţională,...

Te-ar putea interesa și

Rolul negocierilor diplomatice în soluționarea diferendelor internaționale

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale evoluţii, omenirea a fost şi este marcată la o scară spaţială sau temporală mai mică sau mai mare, de...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL Analiza relaţiilor comerciale...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

Capitolul I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE ÎN COMERȚUL INTERNAȚIONAL ȘI DREPTUL COMERȚULUI INTERNAȚIONAL. Secțiunea I. Noțiunea și importanța comerțului...

Formarea contractului de comerț internațional

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL – PRIVIRE DE ANSAMBLU Indiscutabil contractul de comerţ...

Operațiunile de lohn în România

INTRODUCERE Lohn-ul reprezintă un tip de contract internţional prin care un producător (executant) se obligă să execute un produs la comanda unui...

Considerații generale asupra arbitrajului internațional

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNAŢIONAL Secţiunea 1 Concept.Izvoare.Varietăţi 1.1 Noţiune Cooperarea...

Principiul Libertății Convențiilor

INTRODUCERE Comerţul internaţional, ca realitate obiectivă a lumii contemporne, reprezintă o activitate specifică, desăşurată de comercianţi,...

Principiile dreptului comerțului internațional

Principiile DCI reprezinta idei calauzitoare in procesul elaborarii si aplicarii normelor juridice, in raporturile comerciale internationale....

Ai nevoie de altceva?