Procedura partajului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 5244
Mărime: 31.07KB (arhivat)
Publicat de: Angel Cîrstea
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Consideratii generale asupra procedurii împărtelii judiciare 1
 2. 1.1 Notiunea de împărteală. Sediul materiei 1
 3. 1.2 Persoanele care pot cere partajul 2
 4. 2. Formele partajului 3
 5. 2.1. Partajul amiabil 4
 6. 2.2 Partajul judiciar 5
 7. 3. Efectele partajului 8
 8. CONCLUZII 10
 9. BIBLIOGRAFIE

Extras din referat

1. Consideratii generale asupra procedurii împărtelii judiciare

1.1 Notiunea de împărteală. Sediul materiei

Dreptul de proprietate asupra unui bun sau asupra unei universalităti de bunuri poate să apartină adeseori mai multor persoane Atunci când dreptul de proprietate al mai multor persoane se întinde asupra unui singur bun sau asupra unor bunuri privite ut singuli dreptul acestora se înfătisează sub forma unui drept de proprietate comună.

Dreptul de proprietate comună poate îmbrăca două forme: dreptul de proprietate pe cote-părti si dreptul de proprietate în devălmăsie. Dacă dreptul de proprietate al mai multor persoane poartă asupra unei universalităti de bunuri ne aflăm în prezenta stării de indiviziune

Conceptul de împărteală semnifică în limbajul obisnuit distribuirea unor bunuri între mai multe persoane

În doctrina juridică împărteala este definită ca fiind acea operatiune juridică care are ca scop curmarea stării de indiviziune si înlocuirea dreptului indiviz al fiecărui proprietar cu un drept exclusiv asupra unuia sau mai multor bunuri concrete

Împărteala se poate realiza fie pe cale conventională, fie prin intermediul justitiei.

Procedura partajului este reglementată ca o procedură specială în art. 6731 – 67314 C. proc. civ. De asemenea, partajul este reglementat si prin dispozitiile cuprinse în Codul civil (art. 728 – 799) si în Codul familiei (art.33 si 36)

Partajul judiciar se judecă după aceste norme indiferent că este vorba despre o proprietate comună în indiviziune, de o coproprietate, sau de o proprietate comună în devălmăsie.

1.2 Persoanele care pot cere partajul

Primii indreptătiti să ceară partajul sunt coindivizarii Titlul de mostenitor este indiferent. Mostenitorii legali, legatarii universali sau cu titlu universal, ori instituitii contractuali universali sau cu titlu universal pot solicita deopotrivă partajul.

În caz de cesiune a drepturilor lor succesorale conform dispozitiilor art. 1399 C. civ., cesionarii le iau locul putând cere partajul ca si acestia însisi. Nu pot cere partajul mostenitorii lipsiti de drepturi asupra masei indivize, cum este cazul legatarilor sau instituitilor contractuali cu titlu particular, acestia primind individual direct de la defunct anumite bunuri.

De asemenea, cumpărătorul unui bun succesoral individual determinat de la unul dintre coindivizari este un având-cauza particular, care nu dobândeste prin aceasta calitatea de coindivizar, astfel încât nu poate cere partajul în nume propriu.

Dat fiind faptul că indiviziunea nu poate exista decât între persoane care au drepturi de aceeasi natură, nudul proprietar nu poate cere „partajul” contra uzufructuarului, dar dacă există mai multi nuzi-proprietari sau mai multi uzufructuari, asadar două indiviziuni diferite asupra aceleiasi succesiuni (una în nuda-proprietate si una în uzufruct) oricare dintre nuzii-proprietari poate cere partajul în privinta indiviziunii de nuda-proprietate, în timp ce oricare dintre uzufructuari poate cere partajul în privinta indiviziunii de uzufruct; dar dacă unul dintre coindivizari are drepturi în ambele indiviziuni, acesta poate cere partajul în oricare dintre acestea

Preview document

Procedura partajului - Pagina 1
Procedura partajului - Pagina 2
Procedura partajului - Pagina 3
Procedura partajului - Pagina 4
Procedura partajului - Pagina 5
Procedura partajului - Pagina 6
Procedura partajului - Pagina 7
Procedura partajului - Pagina 8
Procedura partajului - Pagina 9
Procedura partajului - Pagina 10
Procedura partajului - Pagina 11
Procedura partajului - Pagina 12
Procedura partajului - Pagina 13
Procedura partajului - Pagina 14

Conținut arhivă zip

 • Procedura Partajului
  • bibliografie.doc
  • CUPRINS1.doc
  • referat.doc

Alții au mai descărcat și

Condiții de Fond la Căsătorie

CONSIDERAŢII GENERALE Căsătoria reprezintă unul dintre pilonii centrali ai societăţii moderne, piatra de temelie în fundamentarea unei familii,...

Partajarea Bunurilor Comune

LISTA DE ABREVIERI alin. - alineat art. articolul Cap. - Capitol C. civ. Codul civil C.D. Culegere de decizii C. fam. Codul familiei...

Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat

Introducere În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le...

Bunurile Comune ale Soților

-INTRODUCERE- Lucrarea abordează tema bunurilor comune ale soţilor, modul in care acestea au fost dobandite sau imparţite, si implicit datoriile...

Procedura Succesorală Notarială

INTRODUCERE Motivația alegerii temei România, țară aşezată în sud – estul Europei, ca un zid despărţitor între două mari civilizaţii, orientală...

Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil

INTRODUCERE În prezenta lucrare, ne-am propus să analizăm nedemnitatea succesorală, o instituţie care, deşi strâns legată de moştenire, atât în...

Apelul în Procesul Civil - Noul Cod Pro Civ

Procesul civil poate fi definit ca fiind activitatea desfăşurată de către instanţă, părţi, organe de executare şi alte persoane sau organe care...

Partajul Succesoral

Partajul succesoral 1. Descriere Moştenirea legală are loc atunci cand transmiterea ei are loc în temeiul legii, în ordinea şi în cotele...

Te-ar putea interesa și

Raportul Liberalităților

CAPITOLUL I.: Consideraţii prealabile; Noţiunea raportului liberalităţilor ; Scurt istoric al instituţiei raportului Secţiunea 1.: Consideraţii...

Proceduri civile speciale

Partajul este operaţiunea juridică prin care este sistată proprietatea comună asupra bunurilor aflate în coproprietate (indiferent de izvorul său),...

Casatoaria în dreptul român

INTRODUCERE În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le...

Efectele divorțului asupra relațiilor

Intre soti inceteaza si raporturile patrimoniale ce au aparut ca efect al casatoriei, cu exceptia acelora care se pot naste intre ei, pe data...

Formele partajului averii succesorale

Succesiunea constituie una dintre modalitățile de dobîndire a dreptului de proprietate care include transmisiunea patrimoniului unei persoane...

Dreptul Familiei

CAPITOLUL I INTRODUCERE Secţiunea 1: Precizări preliminare 1. Familia. Drept şi sociologie. Formă de convieţuire umană ancestrală, familia nu a...

Succesiuni

Conţinut 1. Noţiunea de succesiune Obiective Studierea prezentului curs va facilita cunoaşterea următoarelor noţiuni şi proceduri: - noţiuni...

Drept civil - Contractele speciale

Contractul de vanzare Notiune Potrivit art. 1650 C.civ., vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa...

Ai nevoie de altceva?