Dreptul Familiei

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 220 în total
Cuvinte : 105864
Mărime: 386.50KB (arhivat)
Publicat de: Valentin Popescu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Secţiunea 1: Precizări preliminare

1. Familia. Drept şi sociologie. Formă de convieţuire umană ancestrală, familia nu a putut rămâne în afara sferei de reglementare a dreptului. La nivelul cel mai general, acte internaţionale au statuat că „familia este elementul natural şi fundamental al societăţii” (art. 16 pct. 3 din Declaraţia universală a drepturilor omului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie 1948, şi art. 23 alin. 1 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, ratificat de România prin Decretul nr. 214/1974).

S-a constatat însă că, în fapt, în viaţa de zi cu zi, oamenii recurg rareori la dreptul familiei. Raporturile de familie se bazează mai mult pe morală, moravuri, tradiţii şi religie. De aici afirmaţia marelui profesor francez de drept şi sociolog, Jean Carbonnier: “oamenii trăiesc ca şi cum dreptul familiei n-ar exista; non-dreptul este esenţa relaţiilor de familie, pe când dreptul este un accident.”

Dar, atunci când intervine, dreptul familiei s-a dovedit a fi un drept relativ rigid, inflexibil, foarte tehnic şi care contrazice aşteptările fireşti ale oamenilor. Este un paradox, o capcană a dreptului familiei care, în pofida aparenţelor, nu este deloc “familiar”.

Relaţiile de familie, astfel cum se stabilesc în fapt, formează obiectul de cercetare al sociologiei familiei, în timp ce relaţiile de familie, astfel cum sunt reglementate prin norme juridice, formează, în principal, obiectul dreptului familiei.

Distincţia între planul sociologic şi cel juridic implică o distincţie corespunzătoare între noţiunea de familie în sens sociologic şi noţiunea de familie în sens juridic.

Atât din punct de vedere sociologic, cât şi din punct de vedere juridic asistăm la numeroase prefaceri, la o răsturnare şi reaşezare a valorilor tradiţionale ale familiei, nu fără dificultăţi explicabile prin tradiţia şi conservatorismul care au dominat întotdeauna relaţiile de familie.

Secţiunea 2: Noţiunea de familie în sens sociologic

2. Definiţia sociologică a familiei. În mod firesc, definiţiile sociologice ale noţiunii de familie s-au concentrat asupra relaţiilor dintre membrii lor, precum şi asupra resorturilor acestor relaţii, remarcând evoluţia acestora odată cu evoluţia societăţii, în ansamblul său.

Studiile de sociologie a familiei au evidenţiat schimbările petrecute în structura şi funcţiile familiei contemporane, în comparaţie cu familia tradiţională. Sunt, astfel, puse în evidenţă tendinţele actuale ale fenomenului familial, precum:

- o scădere generală şi semnificativă a ratei nupţialităţii şi a ratei natalităţii paralel cu o creştere a numărului persoanelor celibatare şi a persoanelor care trăiesc în concubinaj (uniuni libere), precum şi a cuplurilor fără descendenţi;

- creşterea numărului divorţurilor şi a copiilor născuţi în afara căsătoriei;

- la acestea se adaugă presiunea exercitată de cuplurile formate din persoane de acelaşi sex (forme moderne de parteneriat sau aşa-numitele “experimente neofamiliale”) şi implicaţiile tehnicilor de procreare asistată medical.

Concluziile acestor analize s-au reflectat în expresii precum “familia în derivă” sau “criza familiei”.

De aici şi dificultăţile întâmpinate în elaborarea unei definiţii a familiei.

Tradiţional, familia, în sens sociologic, deci ca formă specifică de comunitate umană, desemnează grupul de persoane unite prin căsătorie, filiaţie sau rudenie, ce se caracterizează prin comunitate de viaţă, sentimente şi aspiraţii. Aceasta este definiţia clasică a familiei.

Recent, s-a încercat şi o definiţie sociologică a familiei care să exprime mutaţiile pe care aceasta le cunoaşte în societatea contemporană. Astfel, familia a fost definită ca o formă de comunitate umană alcătuită din cel puţin doi indivizi, uniţi prin legături de căsătorie şi/sau paterne, realizând, mai mult sau mai puţin, latura biologică şi/sau cea psihosocială.

Această definiţie a fost propusă, având în vedere faptul că, în prezent, există o diversitate de familii ce se pot rezuma doar la unul dintre cele două aspecte menţionate. Astfel, familiile monoparentale sunt doar paterne, adică întemeiate pe legături de filiaţie, şi realizează doar latura psihosocială.

Noţiunea sociologică de familie monoparentală este consacrată în art. 5 din O.U.G. nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, potrivit căruia „beneficiază de alocaţie de susţinere familiile formate din persoana singură şi copiii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinere şi care locuiesc împreună cu aceasta, denumite familii monoparentale.”) şi art. 2 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care prevede: „Este asimilată termenului familie şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa.”

Definiţiile sociologice ale familiei accentul pun pe ideea de comunitate umană, convieţuire, de aceea atât căsătoria, cât şi filiaţia – firească sau rezultând din adopţie – sunt privite ca situaţii de fapt.

3. Tipuri de familii. Sociologia familiei utilizează o paletă terminologică variată pentru a acoperi diversitatea situaţiilor concrete care intră în sfera de cuprindere a noţiunii de familie.

În acest sens, sunt identificate următoarele tipuri de familii:

A) Familia nucleară – formată din părinţi şi copii lor necăsătoriţi, şi familia extinsă, rezultată din reunirea mai multor familii nucleare. Familia nucleară este o structură întâlnită, în prezent, în cea majoritatea comunităţilor umane moderne. Familia extinsă – mai frecventă în comunităţile tradiţionale – cuprinde rudele în linie directă şi pe cele colaterale, trei sau mai multe generaţii.

B) Familia de origine – în care persoana se naşte şi creşte, alcătuită din părinţi, fraţi şi surori, numită şi familie de orientare, şi familia de procreare, conjugală – creată prin propria căsătorie, formată din soţi şi copii; după cum se poate vedea, alcătuirea celor două tipuri de familie este relativ identică, iar ceea ce le diferenţiază este perspectiva din care sunt definite: cea a persoanei care priveşte către trecut, către originea sa, respectiv cea a persoanei care „abandonându-şi originea” îşi construieşte prezentul şi viitorul, întemeindu-şi propria familie, aducând pe lumii copii, într-o nouă familie de origine ş.a.m.d.

D) Familia de rezidenţă – formată din persoane care locuiesc împreună şi familii de interacţiune – caracterizate prin schimburi reciproce de produse, vizite etc.

E) Familia normală – care îndeplineşte toate funcţiile familiei (funcţia biologică, funcţia psihosocială şi educativă şi funcţia economică) şi familia dezorganizată, vulnerabilă – în care una sau mai multe funcţii sunt deficitare.

E) Familii patriarhale, matriarhale şi egalitare – clasificate astfel în funcţie de modul de exercitare a autorităţii. În sistemul patriarhal autoritatea este deţinută de bărbatul de cel mai în vârstă sau de soţ. În sistemele matriarhale, autoritatea este exercitată de femeia cea mai în vârstă sau de soţie. În prezent, este predominant sistemul egalitar, în care puterea şi autoritatea familiale sunt repartizate în mod egal între soţ şi soţie.

Dreptul valorifică aceste distincţii şi clasificări sociologice pentru a asigura o reglementare cât mai adecvată şi apropiată de realităţile sociale.

Preview document

Dreptul Familiei - Pagina 1
Dreptul Familiei - Pagina 2
Dreptul Familiei - Pagina 3
Dreptul Familiei - Pagina 4
Dreptul Familiei - Pagina 5
Dreptul Familiei - Pagina 6
Dreptul Familiei - Pagina 7
Dreptul Familiei - Pagina 8
Dreptul Familiei - Pagina 9
Dreptul Familiei - Pagina 10
Dreptul Familiei - Pagina 11
Dreptul Familiei - Pagina 12
Dreptul Familiei - Pagina 13
Dreptul Familiei - Pagina 14
Dreptul Familiei - Pagina 15
Dreptul Familiei - Pagina 16
Dreptul Familiei - Pagina 17
Dreptul Familiei - Pagina 18
Dreptul Familiei - Pagina 19
Dreptul Familiei - Pagina 20
Dreptul Familiei - Pagina 21
Dreptul Familiei - Pagina 22
Dreptul Familiei - Pagina 23
Dreptul Familiei - Pagina 24
Dreptul Familiei - Pagina 25
Dreptul Familiei - Pagina 26
Dreptul Familiei - Pagina 27
Dreptul Familiei - Pagina 28
Dreptul Familiei - Pagina 29
Dreptul Familiei - Pagina 30
Dreptul Familiei - Pagina 31
Dreptul Familiei - Pagina 32
Dreptul Familiei - Pagina 33
Dreptul Familiei - Pagina 34
Dreptul Familiei - Pagina 35
Dreptul Familiei - Pagina 36
Dreptul Familiei - Pagina 37
Dreptul Familiei - Pagina 38
Dreptul Familiei - Pagina 39
Dreptul Familiei - Pagina 40
Dreptul Familiei - Pagina 41
Dreptul Familiei - Pagina 42
Dreptul Familiei - Pagina 43
Dreptul Familiei - Pagina 44
Dreptul Familiei - Pagina 45
Dreptul Familiei - Pagina 46
Dreptul Familiei - Pagina 47
Dreptul Familiei - Pagina 48
Dreptul Familiei - Pagina 49
Dreptul Familiei - Pagina 50
Dreptul Familiei - Pagina 51
Dreptul Familiei - Pagina 52
Dreptul Familiei - Pagina 53
Dreptul Familiei - Pagina 54
Dreptul Familiei - Pagina 55
Dreptul Familiei - Pagina 56
Dreptul Familiei - Pagina 57
Dreptul Familiei - Pagina 58
Dreptul Familiei - Pagina 59
Dreptul Familiei - Pagina 60
Dreptul Familiei - Pagina 61
Dreptul Familiei - Pagina 62
Dreptul Familiei - Pagina 63
Dreptul Familiei - Pagina 64
Dreptul Familiei - Pagina 65
Dreptul Familiei - Pagina 66
Dreptul Familiei - Pagina 67
Dreptul Familiei - Pagina 68
Dreptul Familiei - Pagina 69
Dreptul Familiei - Pagina 70
Dreptul Familiei - Pagina 71
Dreptul Familiei - Pagina 72
Dreptul Familiei - Pagina 73
Dreptul Familiei - Pagina 74
Dreptul Familiei - Pagina 75
Dreptul Familiei - Pagina 76
Dreptul Familiei - Pagina 77
Dreptul Familiei - Pagina 78
Dreptul Familiei - Pagina 79
Dreptul Familiei - Pagina 80
Dreptul Familiei - Pagina 81
Dreptul Familiei - Pagina 82
Dreptul Familiei - Pagina 83
Dreptul Familiei - Pagina 84
Dreptul Familiei - Pagina 85
Dreptul Familiei - Pagina 86
Dreptul Familiei - Pagina 87
Dreptul Familiei - Pagina 88
Dreptul Familiei - Pagina 89
Dreptul Familiei - Pagina 90
Dreptul Familiei - Pagina 91
Dreptul Familiei - Pagina 92
Dreptul Familiei - Pagina 93
Dreptul Familiei - Pagina 94
Dreptul Familiei - Pagina 95
Dreptul Familiei - Pagina 96
Dreptul Familiei - Pagina 97
Dreptul Familiei - Pagina 98
Dreptul Familiei - Pagina 99
Dreptul Familiei - Pagina 100
Dreptul Familiei - Pagina 101
Dreptul Familiei - Pagina 102
Dreptul Familiei - Pagina 103
Dreptul Familiei - Pagina 104
Dreptul Familiei - Pagina 105
Dreptul Familiei - Pagina 106
Dreptul Familiei - Pagina 107
Dreptul Familiei - Pagina 108
Dreptul Familiei - Pagina 109
Dreptul Familiei - Pagina 110
Dreptul Familiei - Pagina 111
Dreptul Familiei - Pagina 112
Dreptul Familiei - Pagina 113
Dreptul Familiei - Pagina 114
Dreptul Familiei - Pagina 115
Dreptul Familiei - Pagina 116
Dreptul Familiei - Pagina 117
Dreptul Familiei - Pagina 118
Dreptul Familiei - Pagina 119
Dreptul Familiei - Pagina 120
Dreptul Familiei - Pagina 121
Dreptul Familiei - Pagina 122
Dreptul Familiei - Pagina 123
Dreptul Familiei - Pagina 124
Dreptul Familiei - Pagina 125
Dreptul Familiei - Pagina 126
Dreptul Familiei - Pagina 127
Dreptul Familiei - Pagina 128
Dreptul Familiei - Pagina 129
Dreptul Familiei - Pagina 130
Dreptul Familiei - Pagina 131
Dreptul Familiei - Pagina 132
Dreptul Familiei - Pagina 133
Dreptul Familiei - Pagina 134
Dreptul Familiei - Pagina 135
Dreptul Familiei - Pagina 136
Dreptul Familiei - Pagina 137
Dreptul Familiei - Pagina 138
Dreptul Familiei - Pagina 139
Dreptul Familiei - Pagina 140
Dreptul Familiei - Pagina 141
Dreptul Familiei - Pagina 142
Dreptul Familiei - Pagina 143
Dreptul Familiei - Pagina 144
Dreptul Familiei - Pagina 145
Dreptul Familiei - Pagina 146
Dreptul Familiei - Pagina 147
Dreptul Familiei - Pagina 148
Dreptul Familiei - Pagina 149
Dreptul Familiei - Pagina 150
Dreptul Familiei - Pagina 151
Dreptul Familiei - Pagina 152
Dreptul Familiei - Pagina 153
Dreptul Familiei - Pagina 154
Dreptul Familiei - Pagina 155
Dreptul Familiei - Pagina 156
Dreptul Familiei - Pagina 157
Dreptul Familiei - Pagina 158
Dreptul Familiei - Pagina 159
Dreptul Familiei - Pagina 160
Dreptul Familiei - Pagina 161
Dreptul Familiei - Pagina 162
Dreptul Familiei - Pagina 163
Dreptul Familiei - Pagina 164
Dreptul Familiei - Pagina 165
Dreptul Familiei - Pagina 166
Dreptul Familiei - Pagina 167
Dreptul Familiei - Pagina 168
Dreptul Familiei - Pagina 169
Dreptul Familiei - Pagina 170
Dreptul Familiei - Pagina 171
Dreptul Familiei - Pagina 172
Dreptul Familiei - Pagina 173
Dreptul Familiei - Pagina 174
Dreptul Familiei - Pagina 175
Dreptul Familiei - Pagina 176
Dreptul Familiei - Pagina 177
Dreptul Familiei - Pagina 178
Dreptul Familiei - Pagina 179
Dreptul Familiei - Pagina 180
Dreptul Familiei - Pagina 181
Dreptul Familiei - Pagina 182
Dreptul Familiei - Pagina 183
Dreptul Familiei - Pagina 184
Dreptul Familiei - Pagina 185
Dreptul Familiei - Pagina 186
Dreptul Familiei - Pagina 187
Dreptul Familiei - Pagina 188
Dreptul Familiei - Pagina 189
Dreptul Familiei - Pagina 190
Dreptul Familiei - Pagina 191
Dreptul Familiei - Pagina 192
Dreptul Familiei - Pagina 193
Dreptul Familiei - Pagina 194
Dreptul Familiei - Pagina 195
Dreptul Familiei - Pagina 196
Dreptul Familiei - Pagina 197
Dreptul Familiei - Pagina 198
Dreptul Familiei - Pagina 199
Dreptul Familiei - Pagina 200
Dreptul Familiei - Pagina 201
Dreptul Familiei - Pagina 202
Dreptul Familiei - Pagina 203
Dreptul Familiei - Pagina 204
Dreptul Familiei - Pagina 205
Dreptul Familiei - Pagina 206
Dreptul Familiei - Pagina 207
Dreptul Familiei - Pagina 208
Dreptul Familiei - Pagina 209
Dreptul Familiei - Pagina 210
Dreptul Familiei - Pagina 211
Dreptul Familiei - Pagina 212
Dreptul Familiei - Pagina 213
Dreptul Familiei - Pagina 214
Dreptul Familiei - Pagina 215
Dreptul Familiei - Pagina 216
Dreptul Familiei - Pagina 217
Dreptul Familiei - Pagina 218
Dreptul Familiei - Pagina 219
Dreptul Familiei - Pagina 220

Conținut arhivă zip

 • Cap10-Obligatia_de_intretinere_28_05_07ultima_parte.doc
 • Cap1-Introducere.doc
 • Cap2-Casatoria.doc
 • Cap3-Efectele_casatoriei.doc
 • Cap4-Efectele_casatoriei__continuare.doc
 • Cap5-Desfiintarea_casatoriei.doc
 • Cap6-Desfacerea_casatoriei.doc
 • Cap7-Rudenia si Filiatia_introducere.doc
 • Cap8-Filiatia_fata_de_tata.doc
 • Cap9-Adoptia.doc

Alții au mai descărcat și

Partajarea Bunurilor Comune

LISTA DE ABREVIERI alin. - alineat art. articolul Cap. - Capitol C. civ. Codul civil C.D. Culegere de decizii C. fam. Codul familiei...

Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești

INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare...

Obligația legală de întreținere

Introducere Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea unei persoane de a acorda altei persoane cele necesare traiului, în condiţiile în care...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Încheierea casătoriei și efectele acesteia

INTRODUCERE Ca formă de conviețuire ce a fost recunoscută încă din cele mai vechi timpuri, familia nu a putut rămâne în afara sferei de...

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Ocrotirea Persoanei Fizice

Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare poziţie vizând...

Concubinaj, logodnă, căsătorie elemente comune și elemente diferențiale

CONCUBINAJ, LOGODNĂ, CĂSĂTORIE ELEMENTE COMUNE ŞI ELEMENTE DIFERENŢIALE I. Concubinajul (uniunea liberă) Deşi cele mai multe cupluri aleg ca...

Te-ar putea interesa și

Încheierea casătoriei și efectele acesteia

INTRODUCERE Ca formă de conviețuire ce a fost recunoscută încă din cele mai vechi timpuri, familia nu a putut rămâne în afara sferei de...

Nulitatea Căsătoriei

INTRODUCERE Dreptul familiei reprezintă unul dintre cele mai speciale, şi în acelaşi timp, controversate ramuri ale dreptului. În Europa,...

Gradul, dovada și întinderea rudeniei

CAPITOLUL I – DREPTUL FAMILIEI – Noţiuni generale 1.1 Noţiunea, obiectul şi relaţiile reglementate de dreptul familiei. Dreptul familiei...

Condițiile de Fond și Impedimente la Căsătorie

I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Pentru încheierea valabilă a căsătoriei, potrivit legislației în vigoare, se impun respectarea următorelor condiții:...

Adopția - Cerinte, natura juridică și efectele adopției

Іntrоducеrе Аdорţіɑ еstе о fіcţіunе jurіdіcă рrіn cɑrе fіlіɑţіɑ fіrеɑscă şі rɑроrturіlе dе rudеnіе b#%l!^+a?fіrеɑscă sunt înlоcuіtе cu о fіlіɑţіе...

Instituția Căsătoriei

I.1. Notiunea de casatorie I.1.1. Termenul de casatorie este folosit în doua sensuri si anume În primul rând casatoria înseamna actul juridic pe...

Studiu Aplicativ Privind Eficientizarea Activității Oficiului de Stare Civilă

I.1Cadrul general de înfiinţare şi organizare a instituţiei publice Municipiul Botoşani este reşedinţa administrativă a judeţului Botoşani şi cel...

Ai nevoie de altceva?