Proceduri legislative speciale

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3622
Mărime: 27.78KB (arhivat)
Publicat de: Amalia D.
Puncte necesare: 7
Facultatea de Stiinte Juridice
Universitatea de Vest "Vasile Goldis", Arad

Cuprins

 1. 1. Notiuni introductive ...3
 2. 2. Proceduri legislative special . ..3
 3. 2.1. Procedura adoptarii legilor constitutionale ..4
 4. 2.2. Procedura de urgenta .5
 5. 2.3. Procedura de adoptare a legilor bugetare .5
 6. 2.4. Procedura adoptarii legii de ratificare a tratatelor internationale 7
 7. 2.5. Procedura de adoptare a legii prin angajarea
 8. raspunderii politice a Guvernului 8
 9. 2.6. Delegarea legislative ...9
 10. 2.7. Ordonantele de urgenta ..10
 11. 3. Bibliografie ..13

Extras din referat

1.Noțiuni introductive:

Dispozițiile constituționale prevăd că suveranitatea națională aparține poporului român care o exercită prin intermediul organelor sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și concrete, precum și prin referendum. Potrivit Constituției României, organele reprezentative ale poporului român sunt Parlamentul si Presedintele României.

Parlamentul este, după cum prevede art.61, alin.1 din Constituție, organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legislativă a tării. Calitatea Parlamentului de organ legislativ unic, rezultă atat din monopolul elaborării și adoptării legi, cât și din abilitatea Guvernului de a emite ordonanțe simple sau din controlul exercitat asupra ordonanțelor de urgență. Parlamentul întruchipează suveranitatea natională și în aceasta calitate, exercită funcția legislativă. Această calitate a Parlamentului îi conferă un statut aparte în cadrul sistemului autorităților statului, statut care rezulta din modul de formare al corpului legiuitor, din procedurile speciale de luare a deciziilor și de desfașurare a întregii activități parlamentare, precum și din prerogativele conferite membrilor Parlamentului pentru garantarea exercițiului mandatului în condiții optime.

Funcția legislativa este exercitată teoretic numai de către Parlament, care este unica autoritate legislativă a tării. În realitate , Parlamentul partajează această funcție, sau numai unele faze ale procedurii legislative cu executivul sau cu corpul electoral. În doctrina s-a apreciat că, procedura legislativă este o procedură contradictorie, întrucât prin analogie ea se aseamănă cu dezbaterile contencioase și repetitivă deoarece odată dobândit votul într-o Cameră, procesul legislativ reîncepe în cealaltă Cameră.

În literatura de specialitate se distinge între procedura legislativă ordinară sau obișnuită, procedura complementară de reexaminare a legii adoptate si procedura legislativă excepțională sau specială.

2. Procedurile legislative speciale

Procedurile legislative speciale sunt proceduri care se abat de la procedurile legislative obișnuite. Normele constituționale stabilesc în acest sens, ca proceduri legislative speciale: Procedura adoptarii legilor constituționale, Procedura de urgență, Procedura de adoptare a legilor bugetare, Procedura adoptarii legii de ratificare a tratatelor internationale, procedura de adoptare a legii prin angajarea răspunderii politice a Guvernului, Delegația legislativă și Ordonanțele de urgență.

2.1 Procedura adoptării legilor constituționale

Procedura adoptării legilor constituționale este prevăzută în art.150-152 din Constituție și prezintă următoarele trăsături, care derogă de la procedura legislativă ordinară:

- Inițiativa revizuririi Constituției aparține, Presedintelui României la propunerea Guvernului, unui număr de cel puțin o pătrime din numărul deputaților și al senatorilor și de cel puțin 500.000 de cetățeni cu drept de vot, care provin din cel puțin jumătate din județele tării și dacă în fiecare județ sau în municipiul București s-au înregistrat cel puțin 20.000 de semnături în sprijinul inițiativei;

- După înregistrarea proiectului sau a propunerii de revizuire a Constituției, la una dintre Camerele Parlementului, potrivit voinței inițiatorilor, acestea se supun din oficiu verificării Curții Constituționale, după care vot fi examinate în comisiile parlamentare și în plenul fiecărei Camere;

-Constituția nu poate să fie revizuită în ceea ce privește, caracterul național, unitar, independent și indivizibil al statului român, forma republicană de guvernamânt, integritatea teritoriului, independența justiției, pluralismul politic și limba oficială sau acele prevederi prin revizuirea cărora s-ar suprima drepturile, libertățile fundamentale ale cetățenilor ori garanțiile acestora;

-Constituția nu poate să fie revizuită pe durata stării de asediu, a stării de urgență, în timp de război sau în timpul prelungirii mandatului Camerelor până la întrunirea legală a noului Parlament;

- Proiectul sau propunerea de revizuire a Constituției se adoptă cu votul a cel puțin doua treimi din numărul membrilor fiecărei Camere. În situația în care cele doua Camere ale Parlamentului adoptă proiectul sau propunerea de revizuire în variante diferite, se inițiază procedura de mediere. Daca prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputaților și senatul, în ședință comună, hotărăsc cu votul a cel puțin trei pătrimi din numărul deputaților și al senatorilor supra proiectului sau propunerii de revizuire a Constituției;

-După adoptarea legii de revizuire a Constituției de către Parlament, Curtea Constituțională se pronunță, din oficiu, asupra acesteia;

-Legea constituțională nu este supusă promulgării, ci este supusă aprobării corpului electoral prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire. Referendumul își produce efectele de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărâri Curții Constituționale de confirmare a rezultatelor.

Bibliografie

1. Narcisa Mihaela Stoicu, Drept Constitutional si Institutii Politice , vol II, Casa cartii de stiinta;

2. Constitutia Romaniei, Editura Rosetti;

Preview document

Proceduri legislative speciale - Pagina 1
Proceduri legislative speciale - Pagina 2
Proceduri legislative speciale - Pagina 3
Proceduri legislative speciale - Pagina 4
Proceduri legislative speciale - Pagina 5
Proceduri legislative speciale - Pagina 6
Proceduri legislative speciale - Pagina 7
Proceduri legislative speciale - Pagina 8
Proceduri legislative speciale - Pagina 9
Proceduri legislative speciale - Pagina 10
Proceduri legislative speciale - Pagina 11
Proceduri legislative speciale - Pagina 12
Proceduri legislative speciale - Pagina 13

Conținut arhivă zip

 • Proceduri legislative speciale.docx

Alții au mai descărcat și

Organizarea și atribuțiile Curții Constituționale

In Titlu V din Constitutie,intitulat “Curtea Constitutionala”,art.140,pct.1, se stipuleaza “Curtea Constitutionala se compune din 9...

Carta Drepturilor Fundamentale

I. INTRODUCERE Elaborată de o convenţie ce a reunit instituţiile europene, reprezentaţi ai parlamentelor naţionale, jurişti, cadre universitare şi...

Funcțiile parlamentului

Sistemul functiilor Parlamentului Functiile semnifica rolul Parlamentului, iar procedurile constitutionale sunt mijloacele tehnice pentru...

Controlul constituționalității legilor înainte de promulgare

Curtea Constitutionala 1.1.Scurt istoric privind Curtea Constitutionala Aceasta institutie – Curtea Constitutionala- reprezinta “ o premiera “in...

Controlul constituționalității legilor

Controlul constitutional trebuie sa formeze un obiect de studiu iar in lipsa, supramatia legii piezandu-si aplicabilitatea practica, si ramanand un...

Președintele României

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI Președintele României este șeful de stat al României. El are rolul de a reprezenta statul român în relațiile internaționale....

Procedura hotărârilor preliminare sau recursul în interpretare

1. Procedura hotărârilor preliminare Curtea de Justiţie colaborează cu instanţele judecătoreşti ale statelor membre, care sunt instanţele de drept...

Sisteme de jurisdicție a muncii salariate

INTRODUCERE Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi...

Te-ar putea interesa și

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Aşa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrării de faţă, în primul rând conceptul general de „cetăţenie" are o latură...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Scopul lucrării este cercetarea teoretică a reglementărilor de drept internaţional public referitoare la populaţia statelor ( tratate...

Dreptul Afacerilor

Somatia de plata in comparatie cu procedura de drept comun in recuperarea creantelor CONSIDERATII INTRODUCTIVE Adoptata in temeiul art.1 pct. V...

Parlamentul European

ARGUMENT Unul din proiectele de anvergură care venea în “ajutorul Europei suferinde de dezastrul economic şi social” parvenit la sfârşitul celui...

Dreptul internațional și instituții europene

Capitolul 1 Evoluţia procesului de integrare europeană 1.4. Accepţiuni 1.4.1. Idei şi curente integraţioniste Este un fapt de necontestat că...

Proceduri legislative speciale - procedura de adoptare a legilor constituționale

Potrivit art.67 din Constitutie,Camera Deputatilor si Senatul adopta legi, hotarari si motiuni, art.73 alin.1 stipuland ca Parlamentul adopta legi...

Nediscriminarea și cetățenia Uniunii Europene

1. Evoluția conceptului de cetățenie a Uniunii Europene 1.1. Tratatul de la Maastricht (TUE) Prima reglementare cu privire la cetățenia Uniunii a...

Monografie BCR

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, a...

Ai nevoie de altceva?