Protecția drepturilor omului prin normele codului civil

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1839
Mărime: 19.76KB (arhivat)
Publicat de: Svetlana Aldea
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Roxana Matefi

Extras din referat

Introducere

Drepturile omului sunt fundamentate pe valorile esențiale ale omenirii respectiv: integritatea și demnitatea umană , egalitatea, pacea, nediscriminarea etc. Importanța drepturilor omului rezid[ din locul ocupat de acestea, atât în plan social, cât și în plan individual.

În calitatea lor de drepturi subiective impun, pe de o parte, o obligaîie a individului de a respecta drepturile celorlalți semeni, iar pe de altă parte, conferă individului posibilitatea de a pretinde să-și respecte aceste drepturi. De aici, se poate desprinde caracterul universal al drepturilor omului, ele fiind opozabile "erga omnes".

Dreptul internațional contemporan afirmă egalitatea în drepturi a tuturor persoanelor și promovează eliminarea oricărei forme de discriminare. Egalitatea în drepturi reprezintă unul dintre fundamentele garantării drepturilor omului, respingându-se astfel ideea acordării de regimuri privilegiate unor anumite grupuri de persoane. Exercitarea drepturilor omului se află într-o strânsă interdependență cu alte ramuri de drept. Considerăm că acest lucru se datoreaz[ faptului că drepturile omului acționează în toate domeniile vieții sociale.

Conținut

Pentru a reliefa legătura existentă între drepturile omului și alte ramuri de drept este necesar a se observa care este punctul de legătur[ă dintre acestea. Legătura dintre drepturile omului și dreptul civil se materializează prin aceea ca dreptul civil este cel care pune la dispoziția drepturilor omului instrumentele teoretice necesare pentru a justifica o acțiune în justiție, de exemplu o acțiune în revendicare care se fundamentează pe instituția civilă a proprietății. Codul civil constituie fundamentul raporturilor de drept civil, el având o vechime impresionantă raportată la alte reglement[ri legale aflate in vigoare.

Codul civil a fost edictat la 26 noiembrie 1864, fiind promulgat la 4 decembrie 1864. Intrarea lui in vigoare s-a realizat la 1 decembrie 1865. Elaborarea Codului civil român a avut la baza Codul lui Napoleon din anul 1804, prezentând numeroase similitudini . Evolutiv, o parte a normelor juridice cuprinse în Cod au suferit modificări datorate dinamicii relațiilor sociale pe care erau chemate si le reglementeze. Cu toate că o parte a dispozițiilor sale au fost abrogate, fiind reglementate prin intermediul altor acte normative, totuși majoritatea reglement[rilor sale sunt încă în vigoare.

Din cele 1914 articole existente inițial în Codul civil, în prezent sunt în vigoare aproximativ 1800 de articole. Codul civil român între tradiţie şi reformă la 140 de ani de aplicare 180 Pentru a releva legătura dintre drepturile omului și Codul civil se impune realizarea unei clasificări a drepturilor omului. O primă clasificare a drepturilor omului a fost făcută în funcție de evoluția istorică a acestora. Pornind de la acest aspect, drepturile omului se pot structura în trei categorii.

• Prima generație de drepturi au fost cele civile și politice, libertatea și egalitatea reprezentând căile de acces la guvernare.

• Ce-a de-a doua generație a drepturilor fundamentale au fost cele sociale, economice și culturale. Ele au conferit caracterul sacru și inviolabil al dreptului de proprietate. Această categorie de drepturi s-a impus după adoptarea Declaraîiei Universale a Drepturilor Omului.

Preview document

Protecția drepturilor omului prin normele codului civil - Pagina 1
Protecția drepturilor omului prin normele codului civil - Pagina 2
Protecția drepturilor omului prin normele codului civil - Pagina 3
Protecția drepturilor omului prin normele codului civil - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Protectia drepturilor omului prin normele codului civi1.docx

Alții au mai descărcat și

Drepturile Omului

INTRODUCERE Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Înscrise în tratatul său fondator,...

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Efectele Nulității Căsătoriei

PRINCIPII GENERALE ALE DREPTULUI FAMILIEI Ideile conducătoare ce străbat conţinutul tuturor normelor juridice ce reglementează relaţiile de...

Noul Cod de Procedură Civilă

INTRODUCERE O societate ideala ar fi cea în care membrii ei ar respecta legile si regulile datorita propriilor principii morale si nefiind...

Contractele Comerciale

INTRODUCERE În zilele noastre, viaţa oricărui om reclamă, aproape la orice pas cunoaşterea dreptului, înţeles ca îndreptar al conveţuirii sociale....

Ocrotirea Persoanei Fizice

Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare poziţie vizând...

Capacitatea de folosință și capacitatea de exercițiu a persoanei fizice

CAPITOLUL I NOTIUNILE DE PERSOANA FIZICA SI DE PERSONALITATE JURIDICA Aspecte introductive 1.1. Notiunea de persoana fizica Numai oamenilor le...

Protecția copilului în dreptul familiei

CAPITLOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PROTECŢIEI COPILULUI ÎN DREPTUL FAMILIEI I.1. Scurt istoric Protecţia(ocrotirea) persoanei...

Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei

INTRODUCERE Filiaţia este atât o legătură biologică izvorâtă din procreare şi naştere, cât şi o instituţie socială, o creaţie artificială care...

Familia și Consecințele din Interiorul Sistemului

Principiul ocrotirii mamei şi copilului. Acest principiu este prevăzut în art. 1 alin. (2) din Codul Familiei. Ocrotirea intereselor mamei şi...

Ai nevoie de altceva?