Regimurile și destinațiile vamale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3757
Mărime: 36.61KB (arhivat)
Publicat de: Flavia Tomescu
Puncte necesare: 7
Materie: Drept Vamal
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

  1. Introducere ..3
  2. I. Noțiunea regimurilor și destinațiilor vamale ..4
  3. II. Tipurile și particularitățile regimurilor vamale ..5
  4. III. Regimurile vamale definitive ..7
  5. 1. Importul .7
  6. 2. Exportul .10
  7. Concluzie 13
  8. Bibliografie 14

Extras din referat

Introducere

Controlul vamal reprezintă o metodă de realizare a politicii vamale a statului. Scopul de bază a controlului vamal este descoperirea prin intermediul diverselor verificări a efectuării operațiunilor vamale, precum și respectarea de către persoanele fizice și juridice a regulilor și procedurilor vamale stabilite.

Controlul vamal este o totalitate de măsuri efectuate de organul vamal a unui stat cu scopul asigurării, respectării reglementărilor vamale în vigoare, a convențiilor internaționale din acest domeniu la care Republica Moldova face parte și de respectarea cărora sînt responsabile organele vamale.

Potrivit unei majorități absolute ale legislațiilor vamale contemporane, mărfurile și mijloacele de transport ce traversează frontiera statului nu doar că se declară organului vamal și se prezintă acestuia, pentru control, dar concomitant se plasează și într-un anumit regim vamal sau destinație vamală. Anume regimul sau destinația vamală în care se plasează stabilesc regulile de taxare, utilizare a mărfurilor și mijloacelor de transport respective, precum și influențează indirect chiar și modul în care organele vamale controlează aceste mărfuri.

În acest context, atît pentru declarantul vamal cît și pentru organul vamal este important de a cunoaște sistemul general al regimurilor vamale ce se aplică în stat, conținutul acestora, precum și modalitatea de utilizare. Astfel, regimul vamal reprezintă totalitatea regulilor care determină statutul mărfurilor și a mijloacelor de transport în funcție de scopul operațiunii și de destinația mărfurilor.

După părerea autorului roman Ion Suceavă: ,,regimul vamal cuprinde totalitatea normelor care se aplică în cadrul procedurii de vămuire, în funcție de scopul operațiunii comerciale sau de destinația mărfii. ‘’

Cadrul normativ ce se referă la regimurile și destinațiile vamale este unul destul de complex, și pentru a se asigura legalitatea, eficacitatea și transparența trecerii mărfurilor și mijloacelor de transport peste frontiera statului, acestea cer a fi respectate.

I. Noțiunea regimurilor și destinațiilor vamale

Legislația vamală prevede, că trecerea mărfurilor și mijloacelor de transport peste frontiera vamală se efectuează în dependență de destinația vamală în care sunt plasate, conform procedurii stabilite. În funcție de regimul sau destinația vamală în care se plasează mărfurile sau mijloacele de transport, se stabilesc drepturile de import sau export, se determină condițiile de trecere și utilizare a mărfurilor și mijloacelor de transport.

Persoana are dreptul să aleagă oricând destinația vamală, precum și regimul vamal din cele prevăzute, sau să renunțe la ea/el (în schimbul altei destinații vamale/altui regim vamal), indiferent de cantitatea, felul, originea destinația mărfurilor și mijloacelor de transport, dacă aceste acțiuni nu contravin legislației.

Prin regim vamal înțelegem totalitatea reglementărilor vamale care determină statutul mărfurilor și al mijloacelor de transport, mărimea drepturilor de import/export care urmează a fi achitate, precum și alte condiții de trecere și utilizare a acestora în funcție de scopul operațiunii comerciale și destinația mărfurilor.

Prin destinație vamală înțelegem plasarea mărfurilor sub un regim vamal plasarea lor într-o zonă liberă, într-un magazin duty-free, reexportul, reimportul, distrugerea sau abandonul lor în favoarea statului.

Regimul vamal este o destinație vamală mai importantă din punct de vedere social-economic, reglementată mai detaliat sub aspectul procedurii juridice și având o răspundere juridică mai strictă în comparație cu o destinație vamală fară statut de regim vamal.

Legislația comunitară deosebește plasarea mărfurilor într-un regim vamal de plasarea mărfurilor într-o destinație vamală, fară statut de regim vamal. Pentru plasarea mărfurilor într-o destinație vamală nu se cere completarea unei declarații vamale, confirmarea juridică se face de către organele vamale, de sine stătător, printr-un act unilateral.

În Republica Moldova, chiar dacă este făcută delimitarea regimurilor destinațiilor vamale în legislație, din punct de vedere practic plasarea mărfurilor într-o destinație vamală fără statut de regim vamal, se face de organul vamal numai în baza unei declarații vamale, în condiții identice celor de acordare a unui regim vamal.

Bibliografie

Acte normative:

1. Codul Vamal al Republicii Moldova. Nr.1149-XIV din 20.07.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 01.01.2007.

2. HOTĂRÎREA GUVERNULUI Republicii Moldova Nr. 1140 din 02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova.

3. LEGE Nr. 1163 din 26.07.2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice.

4. Legea nr.1380 privind tariful vamal din 20.11.1997, Publicat : 01.01.2007 în Monitorul Oficial Nr. ed.special.

Manuale:

5. Drept vamal. Note de curs. Țurcan P., Rotundu E., Erhan I., Ciobanu O., Chișinău 2016

6. Drept vamal comunitar. Erhan I., Cârnaț T., Chișinău 2011

Resurse web:

7. http://www.customs.gov.md/

Preview document

Regimurile și destinațiile vamale - Pagina 1
Regimurile și destinațiile vamale - Pagina 2
Regimurile și destinațiile vamale - Pagina 3
Regimurile și destinațiile vamale - Pagina 4
Regimurile și destinațiile vamale - Pagina 5
Regimurile și destinațiile vamale - Pagina 6
Regimurile și destinațiile vamale - Pagina 7
Regimurile și destinațiile vamale - Pagina 8
Regimurile și destinațiile vamale - Pagina 9
Regimurile și destinațiile vamale - Pagina 10
Regimurile și destinațiile vamale - Pagina 11
Regimurile și destinațiile vamale - Pagina 12
Regimurile și destinațiile vamale - Pagina 13
Regimurile și destinațiile vamale - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Regimurile si destinatiile vamale.docx

Alții au mai descărcat și

Imoportul - Reimportul

1. Importul. Noțiuni introductive Unul dintre cele mai vechi si cunoscute regimuri vamale este regimul vamal de import. Acesta se atribuie acelor...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Vămuirea mărfurilor - regimul vamal și procedura vamală în România

INTRODUCERE Prezenta lucrare abordeaza tematica vamuirii marfurilor in Romania. Ea se concentreaza in principal asupra regimurilor vamale si a...

Analiza și Decontarea TVA la SC Metacom Group SRL

CAPITOLUL I TAXA PE VALOAREA ADAUGATA  IMPOZIT INDIRECT ÎN ROMÂNIA 1.1. MECANISMUL TAXEI PE VALOARE ADAUGATA 1.1.1. T.V.A. - impozit indirect...

Reglementarea Juridică a Activității Vamale

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei. Odată cu proclamarea independenţei, Republica Moldova a demarat procesul de trecere la economia de piaţă,...

Zone Economice Libere în Republica Moldova

Întroducere. Tendinţa de continuă dezvoltare a comerţului internaţional s-a intensificat şi confruntat permanent cu presiunile restrictive ale...

Regimul juridic vamal la exportul în UE

INTRODUCERE Importanța și actualitatea temei cercetate. La etapa actuală care este marcată de schimbări profunde la capitolul lege, o mare...

Sistemul Vamal

INTRODUCERE Prezenta lucrare abordează tematica vămuirii mărfurilor în România. Ea se concentrează în principal asupra regimurilor vamale şi a...

Infracțiuni la codul vamal

CAP. I – NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1- NOŢIUNEA ŞI OBIECTUL DREPTULUI VAMAL 1.1. - Noţiunea dreptului vamal Supraveţuirea unamă complicându-se în...

Politica comercială a Uniunii Europene

INTRODUCERE Politica comerciala este unul din pilonii principali ai relaţiilor Uniunii Europene cu ţările terţe. Înca prin Tratatul de la Roma,...

Ai nevoie de altceva?