Revocarea Actelor Normative

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1984
Mărime: 9.24KB (arhivat)
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florin Voicu

Extras din referat

Revocarea reprezintă operațiunea juridică care determină încetarea definitivă a efectelor juridice ale actelor administrative ca urmare a ilegalității sau a inoportunității acestor acte.

Deși este consacrată în mod expres de lege, revocarea actelor administrative de autoritate a devenit un principiu al regimului juridic al acestor acte care, fiind manifestări unilaterale de voință ale administrației publice pot fi, de regulă, revocate.

Motivele sau cauzele revocării constau în ilegalitatea sau inoportunitatea actului administrativ.

Măsura revocării poate fi dispusă de organul emitent al actului ilegal sau inoportun. Măsura revocării poate fi dispusă de către organul ierarhic superior emitentului actului, dar numai în cazul actelor administrative individuale pentru a nu se confunda cu abrogarea și numai pentru motive de inoportunitate pentru a nu se confunda cu anularea.

Revocarea unui act administrativ normativ mai poartă denumirea de abrogare. Abrogarea reprezintă o modalitate juridică de încetarea a efectelor actelor normative în general, deci, inclusiv, a actelor administrative, și este reglementată în art.62 din Legea nr. 24/2000. Abrogarea poate fi totală sau parțială. Totală, când încetează toate prevederile actului administrativ normativ abrogat, și parțială când anumite prevederi ale actului respectiv continuă să rămână în vigoare.

Revocarea actelor administrative de autoritate constă în operațiunea juridică prin care organul administrației publice care a adoptat sau emis un act administrativ de autoritate hotărăște ca actul respectiv să nu-și mai producă efectele juridice pentru care a fost adoptat sau emis – face să înceteze producerea efectelor juridice ale unui act administrativ de autoritate. Revocarea propriului act administrativ mai poartă denumirea de retractare sau retragere a actului administrativ.

Efectele juridice ale revocării constau în aceea că, din momentul revocării, actul administrativ de autoritate nu mai produce efectele juridice pentru care a fost adoptat sau emis.

Deși aparent simplă, revocarea actelor administrative de autoritate ridică unele aspecte deosebite, cum ar fi acela al situației efectelor juridice pe care actul respectiv le-a produs până la revocarea (retractarea) lui, precum și acela al consecințelor juridice ale efectelor produse în raport de cauzele care au determinat revocarea actului administrativ de autoritate.

Dezvoltând revocarea actelor administrative de autoritate va trebui să facem o distincție între: - revocarea actelor administrative de autoritate normative și cele individuale;

- revocarea actelor administrative legale și cele ilegale; după cum urmează:

Actele administrative de autoritate normative pot fi revocate oricând, dacă organul administrației publice care le-a adoptat sau emis apreciază că un asemenea act nu trebuie să mai producă efectele juridice pentru care a fost adoptat sau emis. În această situație, efectele juridice produse până la data revocării rămân bine produse, iar drepturile particularilor, dobândite în temeiul actului administrativ de autoritate normativ revocat, intră în domeniul drepturilor câștigate.

În cazul revocării unor acte administrative de autoritate normative ilegale, efectele juridice produse până la data revocării vor fi considerate și ele ca fiind ilegale de la data adoptării sau emiterii actului care ulterior a fost revocat. O asemenea revocare a acestor acte poate avea loc, ca rezultat al exercitării reclamației, de către particular (persoane fizice sau persoane juridice). În cazul unei asemenea reclamații, organul administrației publice care l-a adoptat sau emis, va putea, printre altele, să-l revoce dacă apreciază, pe baza celor invocate în reclamație, că actul administrativ de autoritate normativ este ilegal.

Spre deosebire de revocarea actelor administrative de autoritate normative care pot fi revocate oricând și pentru care revocarea produce efecte numai pentru viitor – ex nunc, - actele administrative de autoritate individuale deși, de principiu pot fi revocate oricând, va trebui să facem distincții în ceea ce privește efectele juridice pe care le produce revocarea, între actele administrative de autoritate individuale, emise legal și cele emise ilegal. În cadrul acestora din urmă va trebui să facem deosebire între actele emise ilegal, din culpa organului emitent și acelea emise ilegal, din culpa particularului (persoană fizică sau persoană juridică) care a contribuit la emiterea unui asemenea act administrativ.

Preview document

Revocarea Actelor Normative - Pagina 1
Revocarea Actelor Normative - Pagina 2
Revocarea Actelor Normative - Pagina 3
Revocarea Actelor Normative - Pagina 4
Revocarea Actelor Normative - Pagina 5
Revocarea Actelor Normative - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Revocarea Actelor Normative.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Acte de Drept Administrativ

1. Noţiunea de administraţie publică Etimologic, termenul de administraţie provine din limba latină, fiind format din prepoziţia “ad” – care se...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia

Consiliul Local Suhaia este autoritatea deliberativă locală, care are capacitatea efectivă de a administra şi dispune de resursele financiare şi de...

Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent

Notiuni introductive privind administratia publica: Constitutia României din anul 1991, revizuita si republicata, în art. 120 si 121 se refera la...

Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ

INTRODUCERE După cum rezultă din titlul lucrării,vom vorbi despre activitatea autorităţilor publice cu specială privire asupra actului...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Monografie Vatra Dornei

1. Organizare si funcTionalitate la Primaria Vatra Dornei 1.1 Scurt istoric Localitatea Vatra Dornei s-a dezvoltat începând din secolul XVIII în...

Executarea și Efectele Juridice ale Actelor Administrative

Executarea actelor administrative Una dintre trăsăturile specifice actului administrativ, ca şi categorie a actelor juridice, îl reprezintă...

Actele Administrative

1 Terminologie În activitatea practică se folosesc diferiţi termeni pentru desemnarea acestui tip de acţiune juridică pe care îl denumim act...

Ai nevoie de altceva?