Sistemul bugetar public național

Referat
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2141
Mărime: 15.92KB (arhivat)
Publicat de: Alex Si Ankutza M.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Cristina Oneț
Facultatea de Drept "Simion Barnutiu"
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu

Extras din referat

Notiunea de buget poate fi abordata din perspectiva juridica dar și din perspectiva economica. Sub aspectuljuridic, bugetul reprezintă un act prin care sunt prevazute și autorizate veniturile anuale ale statului.

Fiind un document ce necesita aprobarea prealabilă a puterii legislative, bugetul de stat are caracter obligatoriu. Totodată, bugetul este un act de previziune a resurselor publice și a modului de utilizare a acestor resurse, elaborându-se pentru o perioadă de un an. În statele democratice moderne, elaborarea, execuția și controlul bugetar sunt realizate în conformitate cu procedurile de drept bugetar, asigurându-se un echilibru între puterea legislativă și cea executivă.

Bugetul public național cuprinde patru categorii de bugete publice, și

anume: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale.

Notiune

În evoluția finanțelor publice este remarcabilă apariția bugetului generată de necesitatea de a reflecta nevoile publice sub forma cheltuielilor publice și sursele de venit sub forma veniturilor publice ce au drept scop rezolvarea cheltuielilor publice.

Societatea omenească, în evoluția sa, a generat o serie de nevoi care cu trecerea timpului s-au diversificat și proliferat. Dintre acestea, din punctul de vedere al finanțelor publice, ne interesează nevoile publice care sunt acele cerințe care se satisfac prin intermediul și efortul colectivităților umane. Statul prin instituțiile, organele și organismele sale se raportează la nevoia publică prin intermediul banului public.

Banul public ar trebui asigurat de stat prin efortul propriu, cum însă statul nu este deținătorul unei averi și nici nu are suficiente surse proprii, banul public este asigurat prin efortul întregii colectivități. De aceea obținerea banului public se face concret prin intermediul impozitelor și taxelor, plătite de contribuabili (denumire generică dată persoanelor fizice și juridice care au capacitate contributivă). Sumele încasate cu titlul de impozite și taxe, reprezintă surse de venit pentru buget.

Conform legii nr. 500/2002 bugetul este documentul prin care sunt prevăzute și aprobate în fiecare an veniturile și cheltuielile, sau după caz, numai cheltuielile, în funcție de sistemul de finanțare a instituțiilor publice.

În România putem să vorbim despre un sistem bugetar în sensul că există un buget public național alcătuit din mai multe componente, legea finanțelor publice precizând că referirile sale se aplică:

- Bugetului de stat

- Bugetului asigurărilor sociale de stat

- Bugetelor fondurilor speciale

- Bugetului trezoreriei statului

- Bugetelor instituțiilor publice autonome

- Bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, după caz

- Bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

- Bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de către stat și a căror rambursare, dobânzi sau costuri se asigură din fonduri publice

- Bugetului fondurilor externe nerambursabile.

Ca verigă centrală a sistemului financiar, bugetul public reprezintă expresia sintetizată a relațiilor economice ce se manifestă în procesele formării și utilizării principalului fond centralizat de mijloace bănești ale statului și ale fondurilor unităților administrativ - teritoriale în vederea finanțării activităților destinate creșterii calității vieții (învățământ, sănătate, cultură, sport, cercetare).

Natura juridică a bugetului

Există mai multe concepții cu privire la natura juridică a bugetului; ele sunt desprinse din definițiile date în literatura de specialitate de mai mulți autori, astfel că există următoarele concepții privind natura juridică a bugetului:

1. Într-o primă concepție bugetul este lege, în sensul că el conține dispoziții imperative cu privire la cuantumul minim al veniturilor și cuantumul maxim al cheltuielilor și este adoptat printr-o lege care emană de la organul legislativ;

2. Bugetul este un act condițiune, întrucât fără existența lui veniturile nu s-ar realiza și cheltuielile nu s-ar efectua;

3. Bugetul este un act juridic, în ceea ce privește veniturile, pentru că există obligația legală imperativă ca acestea să fie îndeplinite; și un act administrativ în ceea ce privește cheltuielile, pentru că acestea nu sunt obligatoriu de împlinit;

4. Bugetul este un program, un plan, care pentru ca să producă efecte îmbracă forma legii.

Bugetul este important din punct de vedere economic pentru că reflectă situația economică a unui stat - cu cât economia unui stat este mai puternică, cu atât sursele de venit bugetar sunt mai mari și obiectivele publice de realizat pot fi mai multe și mai puternice. Bugetul este important și din punct de vedere politic întrucât el exprimă până la un punct concepția fiscală a unui stat, coerența legislației în domeniu.

Preview document

Sistemul bugetar public național - Pagina 1
Sistemul bugetar public național - Pagina 2
Sistemul bugetar public național - Pagina 3
Sistemul bugetar public național - Pagina 4
Sistemul bugetar public național - Pagina 5
Sistemul bugetar public național - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Sistemul bugetar public national.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTELE SINALAGMATICE I.1 Definirea contractului sinalagmatic Între contract, pe de o parte, şi...

Bugetul Public Național

1. BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL 1.1. CONSIDERAŢII GENERALE Economia publică, prin dimensiunea şi complexitatea ei, nu-şi poate desfăşura activitatea...

Cauzele de nulitate ale căsătoriei

I ABSTRACT As the Roman family was at the centre of the Roman Civilization, the status of women relating to the institution of Marriage needed to...

Nulitatea căsătoriei

Capitolul 1 Consideratii generale privind nulitatea casatoriei Casatoria este - uniunea liber consimtita dintre "un barbat si o femeie, realizata...

Sistemul bugetar public național

Consideraţii preliminare Procesul bugetar reprezintă ansamblul acțiunilor şi măsurilor întreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la...

Infracțiunea

INFRACTIUNEA - NOTIUNE SI TRASATURI Potrivit art. 17 alin. 2 Cod penal, infractiunea constituie singurul temei al raspunderii penale. Notiunea...

Cheltuielile bugetare

Introducere Bugetul de stat reprezintă o categorie fundamentală a științelor finanțelor. Sub aspectul său juridic bugetul reprezintă un act prin...

Controlul Financiar Intern

Dupa sfera de activitate controlul financiar este impartit in doua categorii: - intern, caz în care se efectueaza pe baza dispozitiilor din...

Te-ar putea interesa și

Bugetul de stat - trecut, prezent și perspective

INTRODUCERE Bugetul de stat constituie componenta centrala a sistemului financiar-bancar, care cuprinde o parte a relatiilor social-economice...

Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

INTRODUCERE Oricât de „instituţionalizate” par diversele verigi ale administraţiei publice, deciziile ce asigură realizarea obiectivului lor...

Sistemul bugetar public național

Procesul bugetar reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de autoritatea statala competenta cu privire la etapele consecutive ale...

Coordonate ale politicii bugetare a României

1.1. Conceptul de politică bugetară Politica bugetară reprezintă expresia alegerilor bugetare realizate de un centru de decizie publică (local,...

Sistemul Financiar Public în Republica Moldova

INTRODUCERE Timp de mai bine de două secole, una din problemele cele mai controversate ale teoriei economice a fost şi rămîne a fi problema...

Bugetul Public

Capitolul 1:Bugetul si Acoperirea Lui 1.1.Defintii de baza.Continutul bugetului public 1.1.1.Defintii de baza Temenul de buget vine de la...

Sistemul bugetar public național

Consideraţii preliminare Procesul bugetar reprezintă ansamblul acțiunilor şi măsurilor întreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la...

Bugetul public național și sistemul bugetar al României

Aparitia bugetelor nationale, ca mijloace de determinare a cheltuielilor de facut si veniturilor de realizat, este legata de lupta dintre Coroana,...

Ai nevoie de altceva?