Sistemul public de pensii din România - Pensiile speciale

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3213
Mărime: 30.60KB (arhivat)
Publicat de: Cornel T.
Puncte necesare: 6
Facultatea de Drept
Universitatea Ecologica, Bucuresti

Extras din referat

1.Noțiuni introductive

Sistemul unitar de pensii publice este prevăzut de Legea nr. 127/2019, privind sistemul public de pensii.

Potrivit acestui act normativ, dreptul la asigurări sociale este garantat de stat ( art. 1), iar sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale se organizează și funcționează având ca principii de bază:

a) principiul unicității, potrivit căruia statul organizează și garantează sistemul public de pensii, bazat pe aceleași norme de drept pentru toți participanții la sistem;

b) principiul obligativității, potrivit căruia persoanele fizice și juridice au obligația de a participa la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligațiiilor;

c) principiul egalității, potrivit căruia se asigură tuturor participanților la sistemul public de pensii, contribuabili și beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeași situație juridică în ceea ce privește drepturile și obligațiile legale;

d) principiul contributivității, fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuțiilor datorate de persoanele fizice și juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite;

e) principiul repartiției, pe baza căruia fondurile de asigurări sociale se distribuie pentru plata obligațiilor ce revin sistemului public de pensii conform legii;

f) principiul solidarității sociale, conform căruia participanții la sistemul public de pensii își asumă reciproc obligații și beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor asigurate;

g) principiul autonomiei, bazat pe administrația de sine stătătoare a sistemului public de pensii;

h) principiul imprescriptibilității, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie;

i) principiul incesiibilității, potrivit căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parțial.

Asigurații sistemului public de pensii pot fi cetățeni români, cetățeni ai altor state sau

apatrizi, pe perioada în care au avut domiciliul sau reședința în România.Pot fi asigurați ai sistemului public de pensii din România si cetațenii străini sau apatrizi care nu au domiciliul sau reședinta în România,în condițiile prevazute de instrumentele juridice cu caracter internațional la care România este parte.

Asigurații au obligația să plătească contribuții de asigurări sociale și au dreptul să beneficieze de prestații de asigurări sociale.

În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

- persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă;

- funcționarii publici;

- persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor și drepturi conexe, precum și din contracte /convenții incheiate potrivit Codului Civil;

- persoanele care își desfasoara activitatea în funcții elective sau care sunt numite in cadrul autorității executive,legislative sau judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, ale căror drepturi și obligații susnt asimilate cu cele ale persoanelor amintite mai sus;

- persoanele care beneficiază de drepturi bănești lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj;

- persoanele care realizează venituri din activități independente și/sau drepturi de proprietate intelectuală.

Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, avocații, personalul clerical și cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum și orice persoană care dorește să se asigure, respectiv să își completeze venitul asigurat.

Un alt segment al pensiilor din România este reprezentat de pensiile de serviciu,denumite generic pensii speciale. Spre deosebire de celelalte categorii de pensii, pensiile de servicu au fost gândite să se acorde unor categorii profesionale care presupun un grad mare de expunere la pericole, la uzuă fizică și riscuri, la obligații și interdicții. De asemenea, s-a avut în vedere si o formș de compensare a constrângerilor la care sunt expuse persoanele din aceste categorii profesionale pe parcursul desfășurării activității. Există locuri de munca încadrade în condiții speciale sau speciale în care este imposibil să lucrezi până la 65 de ani cum ar fi magistratura,aviația civilă si militară,domeniul militar,poliția,mineritul etc. Pentru astfel de categorii profesinale au fost instituite măsuri cu „caracter stimulativ datorită modului de determinare a cuantumului pensiei, in raport cu salariul, respectiv solda avute la data ieșirii la pensie” (Decizia Curții Constituționale a României nr. 20/2000).

2.Categorii de pensii speciale în România

Dreptul la pensie se poate dobândi ca beneficiu al muncii (pensii ocupaționale acordate militarilor, funcționarilor publici, minerit, căi ferate) sau prin sisteme de asigurări (pensii de asigurări publice și/sau private), dar ele pot fi atribuite și pentru servicii excepționale aduse societății: pensii de recunoștință sau de merit .

În România există trei mari categorii de pensionari, clasificați după tipul activității, astfel:

- Pensionari ai sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;

- Pensionari beneficiari de pensii de serviciu (speciale);

- Pensionari beneficiari de pensii militare de stat (speciale).

Spre deosebire de sistemul public de pensii care este un sistem de tip redistributiv,

bazat pe solidaritate și contributivitate, conform căruia fondurile de asigurări sociale se

constituie pe baza contribuțiilor datorate de persoanele fizice și juridice participante la sistem, natura specială a pensiilor de serviciu este oferită tocmai de aceste componente, care fac diferența între ele.

Bibliografie

1. Legea nr. 119 din 30 iunie 2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 441 din 30 iunie 2010

2. Legea nr. 149 din 22 iunie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 530 din 27 iunie 2018

3. Legea nr. 215 din 21 iulie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 7 din 11 ianuarie 2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 546 din 22 iulie 2015

4. Legea nr. 216 din 21 iulie 2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 546 din 22 iulie 2015.

5. Legea nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 556 din 27 iulie 2015.

6. Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 826 din 13 septembrie 2005.

7. Legea nr. 357 din 23 decembrie 2015 pentru completarea Legii nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind statutul deputaților și senatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 975 din 29 decembrie 2015.

8. Legea nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1197 din 14 decembrie 2004

9. Legea nr. 83 din 21 aprilie 2015 pentru completarea Legii nr. 223 din 4 iulie 2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 270 din 22 aprilie 2015

10.Legea nr. 127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii

Preview document

Sistemul public de pensii din România - Pensiile speciale - Pagina 1
Sistemul public de pensii din România - Pensiile speciale - Pagina 2
Sistemul public de pensii din România - Pensiile speciale - Pagina 3
Sistemul public de pensii din România - Pensiile speciale - Pagina 4
Sistemul public de pensii din România - Pensiile speciale - Pagina 5
Sistemul public de pensii din România - Pensiile speciale - Pagina 6
Sistemul public de pensii din România - Pensiile speciale - Pagina 7
Sistemul public de pensii din România - Pensiile speciale - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Sistemul public de pensii din Romania - Pensiile speciale.docx

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Sustenabilitatea sistemului românesc de pensii pe termen lung

Introducere Descrierea problemei Încă de la începutul anilor 1990, reformele sistemelor de pensii au ajuns în topul agendelor politice în...

Sitemul Public de Pensii din România

Capitolul 1 Implicaţii ale reformei asupra bugetelor publice 1.1. Evoluţia indicatorilor bugetari privind sistemul public de pensii în România în...

Politică socială și de ocupare

Partea I I. Concepte de baza privind politica sociala Politica socială a statului reprezintă un ansamblu de scopuri şi instrumente de analiză...

Modalități de Îmbunătățire a Activității în Cadrul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale

CAPITOLUL 1 SISTEMUL DE PENSII 1.1. Factori actuali ce determină evoluţia sistemelor de pensii Sistemele de pensii din întreaga lume se...

Politici Sociale

Un raspuns la întrebarea ,,Ce este politica sociala ?" au încercat sa ofere, de-a lungul timpului, mai multi autori apartinând unor scoli si...

Studiu Comparativ asupra Sistemului de Pensii din România și Sistemelor de Pensii din Alte Țări

INTRODUCERE Prezenta lucrare este un studiu comparativ asupra sistemului de pensii din România şi sistemelor de pensii din diverse state, in...

Reforma sistemului de pensii

I. INTRODUCERE Sistemele de pensii traverseaza în întreaga lume o perioada de criza. Multe dintre tarile Uniunii Europene, dar nu numai, au...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Publice în Cadrul Casei Județene de Pensii Iași

CAP 1. Organizarea şi funcţionalitatea la Casa Judeţeană de Pensii Iaşi 1.1 Scurt istoric Casa Judeţeană de Pensii Iaşi este organizată şi...

Ai nevoie de altceva?