Situația de fapt

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 3166
Mărime: 79.36KB (arhivat)
Puncte necesare: 5

Extras din referat

Prin cererea înregistrată sub nr. 12553/118/2009 pe rolul Tribunalului Constanța, reclamanții Popescu Adrian si Popescu Alina Georgiana au chemat în judecată pe pârâta Frisia Holdings SRL Constanța solicitând instanței ca prin hotărârea ce va pronunța să dispună obligarea pârâtei la ridicarea construcțiilor edificate în mod ilegal în imediata vecinătate a imobilului proprietatea reclamanților; obligarea pârâtei să aducă imobilul proprietatea reclamanților în starea inițială, anterioară începerii construcției ilegale - dar la acest capăt de cerere reclamanții au renunțat prin cererea depusă în data de 4 decembrie 2012 și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Prin Sentința civilă nr. 700 din 27 februarie 2014 instanța a admis în parte acțiunea precizată, în sensul că a bligat pârâta la ridicarea construcției edificate în imediata vecinătate a imobilului proprietatea reclamanților, reprezentată de o prelungire a zidului cu o suprafață de 7,34 ml x 2,89 ml pe partea din construcția aparținând pârâtei și care este situată "cum te uiți din str. ... înspre Aleea ... și spre construcția aparținând reclamanților" și a obligat pârâta ca parte aflată în culpă procesuală să plătească reclamanților suma de 22.525,94 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Reclamanții Popescu Adrian și Popescu Alina Georgiana sunt proprietarii imobilului teren și construcții situat în Constanța, având ca vecini: la N - str. ... pe o lățime de 9,96 ml; la S - Aleea ..., pe o lățime de 9,36 ml; la E - Clubul "..." pe o lungime de 20,72 ml și la V - teren proprietate ..., așa cum rezultă din contractul de vânzare-cumpărare autentificat în 25 februarie 2005 la BNP Asociați "E.".

Pârâta FRISIA HOLDINGS SRL este proprietara imobilului vecin, compus din teren în suprafață de 545,65 mp conform măsurătorilor cadastrale și construcția existentă pe acesta, în suprafață construită de 380,40 mp formată din S+P+3E - club, imobil situat în Constanța, așa cum rezultă din contractul de vânzare-cumpărare autentificat în 28 februarie 2008 la BNP F. Prin autorizația de construire din 24 iunie 2009 emisă de Primarul Municipiului Constanța, pârâta a obținut autorizația pentru efectuarea lucrărilor de construire constând în "Amenajare și modernizare clădire S+P+3E+T (la parter: amenajare cafenea și club, refacere acces la imobil, amenajări spații recepție și birouri; la etajul 1: reamenajare birouri, săli traning; la etajul 2: reamenajare birouri, săli de conferință; la etajul 3: reamenajare birouri, spații relaxare; la terasă: amenajare bistro și gradină japoneză; realizare două planșee intermediare în sala de cinematograf; montare două lifturi

exterioare.

S-a mai reținut că prin Sentința civilă nr. 1135/CA din 22 iunie 2011 pronunțată de Tribunalul Constanța, secția de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. x/118/2010, rămasă definitivă și irevocabilă prin respingerea recursului declarat de FRISIA HOLDINGS SRL prin Decizia civilă nr. 1283/CA din 3 noiembrie 2011, a fost admisă excepția de nelegalitate invocată de reclamanții POPESCU ADRIAN și POPESCU ALINA GEORGIANA. în contradictoriu cu pârâții FRISIA HOLDINGS SRL și Primarul Municipiului Constanța și s-a constatat nelegalitatea autorizației de construire din 24 iunie 2009 emisă de Primarul Municipiului Constanța. Prin această sentință s-a reținut cu autoritate de lucru judecat că planul de situație existent - faza CU întocmit de arh. G. în anul 2008 evidențiază zona de reamenajare imobil spre str. ..., cât și zona de amplasare a două lifturi exterioare, iar din acest plan se constată că cele două lifturi exterioare sunt amplasate la o oarecare distanță atât față de peretele din partea stângă, cât și față de fațada posterioară a construcției proprietatea reclamanților. În același plan este evidențiat și peretele pe o lungime de 6,40 m care se abate de la aliniament, și evidențiată o distanță de 7,40 ml de la extremitatea acestuia până la construcția proprietatea reclamanților. În schimb, în planul de situație existent - faza PAC întocmit de arh. G. se observă că peretele, evidențiat inițial în planul de situație existent - faza CU, cu o lungime de 6,40 m, apare ca prelungit până în imediata apropiere a construcției proprietatea reclamanților, apărând astfel o suprafață de 7,34 ml x 2,89 ml, indicată ca făcând parte din construcția existentă propusă spre modernizare, deși această suprafață nu fusese evidențiată în nici una din documentațiile cadastrale anterioare.

S-a reținut cu autoritate de lucru judecat prin această sentință și faptul că însuși expertul-parte al pârâtei FRISIA HOLDINGS SRL a admis că există o extindere la sol, pe care o arată ca fiind de numai 6,56 mp, în condițiile în care însă, o astfel de extindere nu îi era permisă, întrucât ar fi condus la modificarea POT existent, precum și faptul "că suprafața construită existentă a fost extinsă, în urma emiterii AC 1392/2009, cu o suprafață de 18,90 mp este confirmată prin adresa nr. R30/P din 18 martie 2010 a Inspectoratului de Stat în Construcții - Inspectoratul Teritorial în Construcții Sud - Est - Direcția Județeană de Control în Construcții Constanța" (...) "precum și prin expertiza tehnică imobiliară efectuată în cauză, dar rezultă din chiar documentația PAC, respectiv din raportul de expertiză efectuat de ing. H.

Noua construcție obturează ferestrele de la parter și etajul 1, care sunt de vedere și de lumină astfel că prin ridicarea construcției în mod nelegal pârâta îi împiedică pe reclamanți în exercițiul dreptului de proprietate asupra imobilului, a mai reținut instanța de apel.

Preview document

Situația de fapt - Pagina 1
Situația de fapt - Pagina 2
Situația de fapt - Pagina 3
Situația de fapt - Pagina 4
Situația de fapt - Pagina 5
Situația de fapt - Pagina 6
Situația de fapt - Pagina 7
Situația de fapt - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Situatia de fapt.docx

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Tâlhăria

Cuvânt introductiv Înscrierea în constelaţia ţărilor democratice a României impune reglementarea prin subsistemul normelor juridice a relaţiilor...

Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND ACTELE DE PROCEDURĂ CIVILĂ 1.1 Notiunea si importanta actului de procedură Codul de procedură civilă...

Tâlhăria

CAP.1 INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 1.1 GENERALITĂŢI Sistemul părţii speciale a dreptului penal cuprinde clasificarea şi gruparea în anumite...

Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei

Capitolul I Noţiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei Secţiunea I Noţiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei...

Audit Intern

1. GENERALITATI DESPRE AUDITUL INTERN Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatii entitatii în scopul...

Actele Administrative

Notiunea actului administrativ Actul juridic este o manifestare de vointa a unei persoane fizice sau juridice facuta in scopul de a produce...

Furtul simplu și furtul calificat - analiză comparativă

CAPITOLUL I-CONSIDERATII GENERALE PRIVIND INFRACTIUNILE CONTRA PATRIMONIULUI 1. 1-Referinte istorice si element de drept comparat 1.Evolutia...

Concluziile Auditului și Raportarea

Auditorul trebuie sa revizuiasca si sa evalueze concluziile ce rezulta din probele de audit obtinute ca baza pentru exprimarea unei opinii asupra...

Ai nevoie de altceva?