Suspendarea din profesiile liberale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 6453
Mărime: 52.74KB (arhivat)
Publicat de: Bölöni M.
Puncte necesare: 6

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. 1. SUSPENDAREA DIN PROFESIA LIBERALĂ DE AVOCAT 3
 3. 1.1. Noțiune și sediul materiei 3
 4. 1.2. Cazuri care atrag suspendarea 3
 5. 1.3. Sesizarea organelor competente 5
 6. 1.4. Soluționare 6
 7. 1.5. Contestația 6
 8. 1.6. Recursul 7
 9. 1.7. Efectele deciziei de suspendare 8
 10. 2. SUSPENDAREA DIN PROFESIA LIBERALĂ DE NOTAR PUBLIC 9
 11. 2.1. Noțiune și sediul materiei. 9
 12. 2.2. Cazuri care atrag suspendarea 9
 13. 2.3. Sesizarea organelor competente și soluționare 11
 14. 2.4. Încetarea suspendării 12
 15. 3. SUSPENDAREA DIN PROFESIA LIBERALĂ DE MEDIATOR 13
 16. 3.1. Noțiune și sediul materiei 13
 17. 3.2. Cazuri care atrag suspendarea 13
 18. 3.3. Sesizarea organelor competente și soluționare 15
 19. 3.4. Încetarea suspendării 15
 20. 4. SUSPENDAREA DIN PROFESIA LIBERALĂ DE EXECUTOR JUDECĂTORESC 16
 21. 4.1. Noțiune și sediul materiei 16
 22. 4.2. Cazuri de suspendare 16
 23. 4.3. Sesizarea organelor competente și soluționare 18
 24. 4.4. Efectele suspendării 19
 25. 4.5. Încetarea suspendării 20
 26. CONCLUZII 21
 27. BIBLIOGRAFIE 22

Extras din referat

INTRODUCERE

Profesiile liberale nu au încă o definiție juridică pozitivă la nivel comunitar. Profesionistul liberal poate fi definit ca fiind acea „persoană a cărei datorie este de a presta în favoarea clienților săi, care l-au ales liber, servicii juridice, economice, în mod independent, și care, în cadrul deontologiei profesiei lui, le garantează respectarea secretului profesional. Profesioniștii liberali au o competență recunoscută, dar au, în același timp și obligația de a răspunde pentru faptele lor în exercitarea profesiei pentru care au fost abilitați” .

Prin suspendarea dintr-o funcție liberală se înțelege suspendarea exercițiului profesiei respective pentru cazurile și situațiile prevăzute de lege.

Prezenta lucrare este structurata pe patru capitole esențiale, fiecare având propriile subcapitole, și își propune analizarea suspendării din profesiile liberale de avocat, notar public, mediator și executor judecătoresc.

Primul capitol este dedicat aprofundării suspendării din profesia liberală de avocat. Cel de al doilea capitol este dedicat dezbaterii suspendării din profesia liberală de notar public, în timp ce al treilea capitol tratează suspendarea din profesia liberală de mediator. În ultimul capitol este dezbătută suspendarea executorului judecătoresc.

În ceea ce privește metoda utilizată în redactarea acestei lucrări, am avut ca punct de pornire dispozițiile legale din acest domeniu, lucrări, tratate și cursuri. Cu scopul obținerii unei viziuni mai ample asupra acestei problamatici, am analizat și opiniile exprimate în reviste de specialitate și jurisprudența în domeniu.

1. SUSPENDAREA DIN PROFESIA LIBERALĂ DE AVOCAT

1.1. Noțiune și sediul materiei

Prin suspendarea calității de avocat se înțelege suspendarea exercițiului profesiei

pentru cazurile și situațiile prevăzute în mod expres de Lege și/sau de Statut .

Suspendarea din profesia liberală de avocat este reglementată în:

•Statutul din 25/09/2004, actualizat la data de 15/09/2011, al profesiei de avocat.

•Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

•Legea nr. 25/24 martie 2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

1.2. Cazuri care atrag suspendarea

Potrivit art. 28 din Legea nr. 51/1995 și art. 49 din Statutul profesiei de avocat, calitatea de avocat este suspendată în următoarele situații:

a) în caz de incompatibilitate, pe durata existenței acestei stări;

b) pe perioada interdicției de a profesa, dispusă prin hotărâre judecătorească sau disciplinară;

c) în caz de neplată totală sau parțială a taxelor și a contribuțiilor profesionale către barou, către U.N.B.R. și către sistemul propriu de asigurări sociale, timp de 3 luni de la scadența acestora și până la lichidarea integrală a datoriilor;

d) la cererea scrisă a avocatului. În această situație, Statutul prevede că se au în vedere alte cauze decât cele care cauzează suspendarea pe durata existenței stării de incompatibilitate.

De asemenea, pe lângă situațiile enumerate anterior, suspendarea din profesia liberală de avocat poate interveni și în următoarele cazuri:

- atunci când împotriva avocatului s-a pus în mișcare acțiunea penală sau s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni de natură să aducă atingere prestigiului profesiei, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive ;

- în caz de abatere evidentă și gravă, instanța disciplinară poate lua măsura suspendării avocatului din exercițiul profesiei până la judecarea definitivă a cauzei .

Bibliografie

I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII

1. BRICIU, Traian-Cornel, Instituții judiciare. Principiile de organizare a justiției. Magistratura. Avocatura, Ed. C.H. Beck, București, 2012

2. CĂTUNA, Ligia (coord.), Organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Ed. Universul Juridic, București, 2016

3. FLORESCU, Dumitru, BORDEA, Adrian, Medierea, Ed. Universul Juridic, București, 2010

4. GÂRBULEȚ, Ioan, Organizarea și exercitarea profesiei de executor judecătoresc, Ed. Hamangiu, București, 2007

5. MOROIANU, Gheorghe, Statutul profesiilor liberale, Ed. Universul Juridic, București, 2008

6. NICULEASA, Mădălin, Profesiile liberale. Reglementare, doctrină, jurisprudență, Ed. Universul Juridic, București, 2006

7. POPA, Ioan, Curs de drept notarial, Ed. Universul Juridic, București, 2010

8. STOICA, Adrian , Executorii judecătorești. Evoluție istorică- norme și valori contemporane, Ed. Universul Juridic, București, 2013

II. LEGISLAȚIE

1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

2. Legea nr. 36/1995 privind notarii publici și activitatea notarială

3. Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

4. Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești

5. Statutul profesiei de avocat din 25/09/2004, actualizat la data de 15/09/2011

6. Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România din 2 octombrie 2014

7. Statutul profesiei de mediator din 18 iulie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 570 din 30 Iulie 2015

8. Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, publicat în Monitorul Oficial nr. 713 din data de 26 octombrie 2010

Preview document

Suspendarea din profesiile liberale - Pagina 1
Suspendarea din profesiile liberale - Pagina 2
Suspendarea din profesiile liberale - Pagina 3
Suspendarea din profesiile liberale - Pagina 4
Suspendarea din profesiile liberale - Pagina 5
Suspendarea din profesiile liberale - Pagina 6
Suspendarea din profesiile liberale - Pagina 7
Suspendarea din profesiile liberale - Pagina 8
Suspendarea din profesiile liberale - Pagina 9
Suspendarea din profesiile liberale - Pagina 10
Suspendarea din profesiile liberale - Pagina 11
Suspendarea din profesiile liberale - Pagina 12
Suspendarea din profesiile liberale - Pagina 13
Suspendarea din profesiile liberale - Pagina 14
Suspendarea din profesiile liberale - Pagina 15
Suspendarea din profesiile liberale - Pagina 16
Suspendarea din profesiile liberale - Pagina 17
Suspendarea din profesiile liberale - Pagina 18
Suspendarea din profesiile liberale - Pagina 19
Suspendarea din profesiile liberale - Pagina 20
Suspendarea din profesiile liberale - Pagina 21
Suspendarea din profesiile liberale - Pagina 22
Suspendarea din profesiile liberale - Pagina 23

Conținut arhivă zip

 • Suspendarea din profesiile liberale.docx

Alții au mai descărcat și

Uniunea executorilor judecătorești

INTRODUCERE Executorii judecatoresti sunt acele persoane carora legea le-a incredintat sarcina de a proceda la executarea silita a dispozitiilor...

Partidele politice și rolul lor în sistemul constituțional

Partidele politice si rolul lor in sistemul constitutional 1.Conceptul de partid politic In termeni strict stiintifici ,de partide politice nu...

Orgaziarea și Exercitarea Profesiei de Avocat

DISPOZITII GENERALE Profesia de avocat este libera si independenta, cu organizare si functionare autonoma, in conditiile legii 51/1995 republicata...

Descrierea Profesiei de Avocat

SCURT ISTORIC Profesia de avocat a cunoscut evoluţii spectaculoase şi surprinzătoare din decembrie 1989, până în prezent. Ca mai toate...

Profesii Liberale

AVOCATUL Astfel cum precizeazã Legea nr. 255/2004, profesia de avocat este liberã şi independentã, cu organizare şi funcţionare autonomã,...

Dobândirea Calitătii de Avocat

1. Consideratii introductive cu privire la profesia de avocat Avocatii formează o profesie liberală organizată în barouri, fiecare barou fiind...

Drept Matrimonial Ortodox

Pentru actul întemeierii familiei se folosesc, în limba română, trei termeni: căsătorie, Cununie şi nuntă. Toţi aceşti termeni definesc, în esenţă,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Noțiuni generale despre organizarea și exercitarea profesiilor liberale în România și UE

INTRODUCERE Motto: “Ceea ce este-este, ceea ce nu este-nu este. Asta este.” - Una din Legile lui Murphy - Profesia de mediator este o...

Practică Ministerul Justiției

1.Prezentarea institutiei in care se realizeaza practica 1.1Denumirea institutiei ,profil, obiect de activitate profesionala MINISTERUL...

Referat Organizarea profesiilor liberale.

Răspunderea ca şi notiune, are un conţinut complex, tratat pe larg, din diferite perspective, în cadrul mai multor ştiinţe, în încercarea de a...

Dreptul Comercial

I.1. GENERALITĂłI TERMINOLOGIE Faptele juridice, ca izvoare de obligatii, se împart în acte juridice si fapte juridice (stricto sensu). Actele...

Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică

1. Resursa umană (forța de muncă) - principalul factor de producție Orice activitate economică implică atragerea, combinarea și consumarea, în...

Ai nevoie de altceva?