Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică

Curs
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 160 în total
Cuvinte : 68275
Mărime: 4.28MB (arhivat)
Publicat de: Marius R.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Resursa umană (forța de muncă) - principalul factor de producție

Orice activitate economică implică atragerea, combinarea și consumarea, în anumite

cantități, a factorilor de producție (munca, natura și capitalul). Considerată a fi factorul activ

și determinant al producției, munca nu poate lipsi din nici o activitate desfășurată de oameni.

Ea este o activitate conștientă, exclusiv umană, creatoare de bunuri economice și de valoare

nouă.

Munca, așa cum se înfățișează ea în realitate, nu este decât forța de muncă în acțiune,

materializarea capacității omului de a munci.

Ceea ce face posibilă munca este forța de muncă. Între cele două noțiuni nu se poate

pune semnul egalității. Conceptul de forță de muncă desemnează totalitatea aptitudinilor

fizice și intelectuale pe care le posedă organismul, personalitatea vie a omului, și pe care

omul le pune în funcțiune atunci când produce valori de întrebuințare de un fel oarecare

(Karl Marx). Aceste aptitudini există în mod latent, ca potențial. Ele se manifestă, devin reale,

doar într-o activitate concretă, care este munca.

Rezultă, deci, că muncă fără forță de muncă nu poate exista; situația opusă, forță de

muncă fără muncă, poate să existe. Dovada o constituie șomerii, care au aptitudini fizice și

intelectuale, au capacitate de muncă, deși nu muncesc.

Pentru ca forța de muncă să se manifeste, să intre în acțiune și munca să devină o

realitate este necesară îndeplinirea unei condiții hotărâtoare: este vorba despre existența

mijloacelor de producție. Doar unirea forței de muncă cu mijloacele de producție creează

posibilitatea desfășurării muncii. Între aceste două elemente indispensabile oricărui proces de

muncă, forța de muncă este cea mai importantă, fiind singurul element activ, creator de bunuri

și valoare nouă. În absența forței de muncă toate celelalte elemente materiale, mijloacele de

muncă și obiectele muncii, rămân neînsuflețite.

În decursul timpului atitudinea colectivităților față de muncă a suferit profunde

modificări. S-a schimbat radical semnificația muncii și importanța acesteia în raport cu alte

activități specifice omului.

Istoria gândirii economice ne prezintă diverse modalități de abordare a conceptelor de

forță de muncă și muncă productivă.

Astfel, la granița dintre evul mediu și epoca modernă (secolele XV și XVII),

mercantiliștii considerau abundența populației ca fiind o condiție de bază pentru dezvoltarea

economică a unui stat, cu sublinierea faptului că o populație numeroasă, în sine, nu conduce

obligatoriu la creștere economică și că este necesară intervenția statului, care, printr-un sistem

de legi, să oblige populația la muncă. Antoine de Montchretien, unul dintre principalii

reprezentanți al doctrinei mercantiliste afirma că „Bunăstarea oamenilor constă, în principal,

în bogăție, iar bogăția în muncă”. (Puiu, T., 2000)

Cel care s-a ocupat în mod deosebit de aspecte legate de populație și gradul de ocupare

a acesteia pe ramuri de activitate, de șomeri, de calitatea muncii (...) a fost William Petty.

În secolul al XVIII-lea, economiștii fiziocrați considerau că singura productivă,

creatoare de valoare este munca din agricultură. Ei considerau că toate celelalte ramuri ale

economiei, inclusiv industria, erau incapabile să producă un spor peste cheltuielile de

producție, că erau deci „sterile”.

Extinzând sfera gândirii fiziocrate, economistul englez Adam Smith (creatorul școlii

liberale clasice și a economiei politice moderne), în lucrarea „Avuția națiunilor” (1776), a

susținut că productivă este orice muncă prin care sporesc bunurile materiale. „Munca anuală a

oricărei națiuni constituie fondul care dintotdeauna o aprovizionează cu toate bunurile

necesare și de înlesnire a traiului, pe care le consumă anual...”( Puiu, T., 2000). Smith

considera că principala sursă a bogăției unei națiuni este munca. Alături de aceasta, ca surse

nu mai puțin importante notează pământul și capitalul.

În gândirea economică modernă se consideră că orice muncă este productivă, cu

condiția de a crea utilități sau de a participa indirect la crearea utilităților.

Forța de muncă reprezintă potențialul uman al societății. În sens larg, potențialul uman

desemnează totalitatea posibilităților creative, productive și participative ale omului sau ale

populației unei țări la procesul de dezvoltare a societății. În literatura de specialitate, acest

termen se întâlnește și sub denumirea de „resurse umane ”.

În ultimul deceniu al secolului XX apare în literatura de specialitate un termen nou, cel

de capital uman, ca unul dintre cele trei componente ale capitalului intelectual.1

Bontis și colaboratorii săi (după Armstrong, M., 2003) definesc capitalul uman după

cum urmează: „Capitalul uman reprezintă factorul uman din organizație - combinația de

inteligență, aptitudini și experiență competentă care îi conferă organizației caracterul

distinctiv. Elementele umane ale organizației sunt cele capabile să învețe, să se schimbe, să

inoveze și să asigure elanul creator care, atunci când este corespunzător motivat, poate garanta

supraviețuirea pe termen lung a organizației.”

Deci conceptul de capital uman se utilizează pentru a se face referire la resursele

umane și reprezintă resursele productive concentrate în resursele de muncă, competențe și

cunoaștere. De aici rezultă componentele sale, și anume:

- capitalul biologic - abilități fizice, de cele mai multe ori înnăscute, ale indivizilor;

- capitalul educațional - abilități dobândite de indivizi în procesul de instruire.

La rândul său, capitalul educațional îmbracă două forme - pe de o parte, abilități și

competențe dobândite în școală, prin intermediul procesului instructiv - educativ, al educației

și care se atestă prin diplome, iar pe de altă parte, abilități și cunoștințe dobândite pe parcursul

existenței individului, prin eforturi individuale de studiu și reflecție sau prin contactul cu

mediul înconjurător.

Preview document

Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 1
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 2
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 3
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 4
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 5
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 6
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 7
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 8
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 9
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 10
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 11
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 12
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 13
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 14
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 15
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 16
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 17
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 18
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 19
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 20
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 21
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 22
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 23
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 24
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 25
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 26
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 27
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 28
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 29
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 30
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 31
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 32
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 33
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 34
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 35
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 36
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 37
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 38
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 39
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 40
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 41
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 42
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 43
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 44
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 45
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 46
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 47
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 48
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 49
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 50
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 51
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 52
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 53
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 54
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 55
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 56
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 57
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 58
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 59
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 60
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 61
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 62
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 63
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 64
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 65
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 66
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 67
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 68
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 69
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 70
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 71
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 72
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 73
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 74
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 75
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 76
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 77
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 78
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 79
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 80
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 81
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 82
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 83
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 84
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 85
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 86
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 87
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 88
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 89
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 90
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 91
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 92
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 93
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 94
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 95
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 96
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 97
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 98
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 99
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 100
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 101
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 102
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 103
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 104
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 105
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 106
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 107
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 108
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 109
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 110
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 111
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 112
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 113
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 114
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 115
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 116
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 117
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 118
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 119
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 120
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 121
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 122
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 123
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 124
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 125
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 126
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 127
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 128
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 129
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 130
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 131
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 132
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 133
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 134
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 135
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 136
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 137
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 138
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 139
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 140
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 141
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 142
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 143
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 144
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 145
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 146
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 147
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 148
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 149
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 150
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 151
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 152
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 153
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 154
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 155
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 156
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 157
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 158
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 159
Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică - Pagina 160

Conținut arhivă zip

  • Locul si rolul resurselor umane in cadrul organizatiei - resursele umane din administratia publica.pdf

Alții au mai descărcat și

Statutul funcționarului public național și european - Propuneri de modificare a statutului funcționarului public

INTRODUCERE România este o republică parlamentară. Constituția adoptată la 21 noiembrie 1991 a intrat în vigoare la 8 decembrie 1991 în urma unui...

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în...

Procedura civilă

Principiile fundamentale ale procesului civil Principiul legalitatii Justitia se infaptuieste in numele legii Procesul civil se desfasoara in...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Sistemul de control financiar-fiscal și de audit din românia în instituțiile publie

1. CONTEXTUL GENERAL AL CONTROLULUI FINANCIAR ÎN ECONOMIA DE PIAȚĂ Trecerea României de la un “sistem centralizat al economiei la un sistem...

Tehnici de documentare, redactare și comunicare

Ce este informatia? Element de cunoastere care poate fi transmis si conservat datorita unui suport si unui cod. Mesaj folosit pentru a...

Drept civil

1964 C.Civ.- Obligatia este o legatura de drept in virtutea careia debitorul este tinut sa procure o prestatie creditorului iar acesta are dreptul...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Te-ar putea interesa și

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE Uniunea Europeană este o entitate politică, socială și economică, dezvoltată în Europa ce este compusă din 27 țări. Aderarea se face...

Rolul POS DRU în dezvoltarea economiei sociale

I N T R O D U C E R E Începând mai ales din anii ’90, România a intrat într-un proces de sărăcire a populaţiei, accentuat în perioada tranziţiei...

Sistemul Informațional în Cadrul Primăriei Aninoasa

INTRODUCERE Administraţia publica parcurge un proces de reforma prin care îşi propune ca aceasta să se afle permanent în slujba fiecarui cetăţean....

Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila

1.1. Definirea Managementului resurselor umane Managementul resurselor umane, reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu...

Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Implementarea şi perfecţionarea managementului activităţii funcţionarilor publici оn...

Rolul și Locul Instituției Prefectului în Sistemul Administrației Publice

Considerente generale Ca valoare centrala în dreptul administrativ, administratia publica se regaseste pretutindeni, constituind una dintre cele...

Politici de finanțare a investițiilor în contextul integrării europene

Capitolul I - Programul Operaţional Sectorial pentru Transport (POS T) 1.1 Obiective, axe prioritare şi beneficiari ai POS-T Programul...

Raport de practică administrația fondului imobiliar pentru unitățile sanitare publice

1.Prezentarea generală a stagiului de practică 1.1Identificarea instituţiei gazdă şi a compartimentului unde a fost efectuat stagiul de practică...

Ai nevoie de altceva?