Statutul funcționarului public național și european - Propuneri de modificare a statutului funcționarului public

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1322
Mărime: 255.30KB (arhivat)
Publicat de: George Balint
Puncte necesare: 6
Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Extras din referat

INTRODUCERE

România este o republică parlamentară. Constituția adoptată la 21 noiembrie 1991 a intrat în vigoare la 8 decembrie 1991 în urma unui referendum național.

Administrația publică centrală cuprinde ministere și autorități administrative autonome. Statul este reprezentat la nivel local de cele 41 de județe ((judete) și în municipiul București de un prefect numit de guvern. Prefectul conduce departamentele descentralizate ale statului și controlează natura juridică a deciziilor administrative luate la nivel de administrație locală.

Administrația locală din județe este realizată de consiliul județean și de președintele acestuia (competențe în autostrăzi, învățământ). Municipalitățile se ocupă de chestiuni precum locuințe, dezvoltare urbană și gestionarea deșeurilor.

În România, funcționarii publici care sunt gestionați și controlați de Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Statutul lor este definit de OUG 57/2019 .

Rubrica 1 se referă la drepturile funcționarilor publici. Funcționarii publici au dreptul la libertatea de exprimare, la aderarea la un sindicat (cu excepția unor categorii, inclusiv înalți funcționari publici), la grevă (în conformitate cu cerințele pentru a asigura continuitatea și eficiența serviciului public) și dreptul la continuitate Instruire.

Rubrica 2 se referă la obligațiile funcționarilor publici. Funcționarii publici ar trebui să își îndeplinească funcțiile într-o manieră profesională și imparțială în strictă conformitate cu legea. Angajații trebuie să respecte neutralitatea atunci când sunt de serviciu. Mai mult, ei nu pot exercita funcții de conducere în partidele politice. Funcționarii publici trebuie să respecte discreția și ascultarea ierarhică. În cele din urmă, fiecare angajat trebuie să urmeze cel puțin 7 zile de instruire pe an la Institutul Național de Administrație sau cu un alt organism de instruire aprobat.

1.Încheierea de acorduri cu sindicatele

În fiecare an, instituțiile administrative și autoritățile ar trebui să încheie acorduri cu sindicatele reprezentative pe diferite probleme (îmbunătățirea condițiilor de muncă, sănătatea și securitatea la locul de muncă, orele săptămânii de lucru etc.). Aproximativ 55-70% dintre funcționarii publici aparțin unui sindicat.

În fiecare instituție și autoritate administrativă ar trebui să existe, de asemenea, comitete de paritate (cu reprezentare egală a diferitelor ministere în cauză și a agenției naționale a funcționarilor publici și a personalului). În special, acestea trebuie consultate în timpul negocierilor cu sindicatele și ar trebui să contribuie la implementarea acordurilor semnate, care sunt obligatorii din punct de vedere juridic pentru părți.

2. Reevaluarea anuală a salariului funcționarilor publici pe baza inflației

Conform OUG nr. 57/2019 privind statutul funcționarilor publici, art. 111, alin. (4) Drepturile salariale ale persoanelor care ocupă funcții publice în condițiile alin. (3) se stabilesc potrivit salarizării funcțiilor publice în care au fost numite .

Salariile angajaților publici trebuie reevaluate anual pe baza inflației, creșterii economice și nivelurilor salariale din sectorul privat. Șanse egale trebuie, de asemenea, garantate. În acest sens, este necesară reevaluarea și completarea legislație specifică privind dreptul la grevă. în mod explicit, fiind considerată considerată a face parte din dreptul de asociere și adunare garantat constituțional. În România, subiectele cheie ale dialogului social ar trebui să fie: remunerarea și reforma sistemelor de remunerare, sistemul de pensii și reglementările personalului.

În acest sens, sistemul de remunerare pentru funcționarii publici ar trebui să se caracterizeze printr-o combinație de:

- Sistem avansat cu indemnizații funcționale: cariera fiecărui angajat este împărțită în în mai multe etape salariale. Avansarea este automată. La salariul de bază se poate adăuga o indemnizație funcțională bazată pe ratingul postului și pe vechime.

- O remunerare imediat eficientă pentru funcții superioare, atât funcții de conducere, cât și funcții de specialitate (supliment de funcție).

- dispoziții speciale pentru funcția publică superioară

Preview document

Statutul funcționarului public național și european - Propuneri de modificare a statutului funcționarului public - Pagina 1
Statutul funcționarului public național și european - Propuneri de modificare a statutului funcționarului public - Pagina 2
Statutul funcționarului public național și european - Propuneri de modificare a statutului funcționarului public - Pagina 3
Statutul funcționarului public național și european - Propuneri de modificare a statutului funcționarului public - Pagina 4
Statutul funcționarului public național și european - Propuneri de modificare a statutului funcționarului public - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Statutul functionarului public national si european - Propuneri de modificare a statutului functionarului public.docx

Alții au mai descărcat și

Strategia de dezvoltare a orașului Constanța

I. PREZENTAREA GENERALA A COMUNITATII LOCALE CONSTANTA Municipiul Constanta, centrul economic și administrativ al judetului cu același nume, este...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Finanțe publice

Dreptul finanțelor publice locale = ansamblu unitar de norme juridice care reglementează relații financiare, ca relații sociale, în formă economică...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Considerații Privind Funcția Publică din Perspectiva Statutului Cadrelor Militare

Analiza functiei publice reprezinta o tema care este interesanta dintr-o dubla perspectiva: a) Istorica, dat fiind faptul ca functia publica si...

Auditul intern al unei instituții publice

Introducere Auditul intern este o profesie, o profesie care s-a conturat de-a lungul anilor, incercând sa raspundã mereu necesitaţilor in continuã...

Administrația publică în contextul UE

1.1 Conceptul de administraţie publică Noţiunea de administraţie publică este una extrem de de controversată atunci când vine vorba de definirea...

Practică în Ministerul Muncii, familiei și egalității de șanse

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se organizează şi functionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în...

Delimitări conceptuale cu privire la Uniunea Europeană

Capitolul I - CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I - Scurt istoric 1. Premizele ideilor de unitate europeană Construcţia europeană la care...

Prefectul

1. Consideraţii generale privind instituţia prefectului Scurt istoric Originea instituţiei prefectului se pierde în timp, unii autori susţinând...

Ai nevoie de altceva?