Dreptul Comercial

Curs
7.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 37663
Mărime: 624.19KB (arhivat)
Publicat de: Ruxandra Sava
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist. univ. drd. MARINA POPA

Cuprins

 1. Capitolul I. Faptele (actele) de comert 3
 2. I.1. Generalităti 3
 3. Terminologie 3
 4. Reglementarea faptelor de comert 4
 5. Definirea actelor (faptelor) de comert 6
 6. I.2. Clasificarea actelor (faptelor) de comert 8
 7. Criterii de clasificare 8
 8. Actele (faptele) de comert obiective 9
 9. a) Acte( fapte) de comert de interpunere în schimb sau circulatie 10
 10. b) Întreprinderile 12
 11. c) Acte( fapte) de comert conexe ori accesorii 15
 12. Actele (faptele) de comert subiective 19
 13. Actele (faptele) de comert unilaterale sau mixte 20
 14. Capitolul II. Subiectele dreptului comercial 22
 15. II.1. Precizări prealabile 22
 16. II.2. Interesul practic al definirii notiunii de comerciant 23
 17. II.3. Categorii de comercianti 23
 18. II.4. Dobîndirea calitătii de comerciant persoană fizică 24
 19. II.5. Statutul juridic al comerciantului 29
 20. Drepturile si obligatiile comerciantului 30
 21. Dovada calitătii de comerciant 33
 22. Încetarea calitătii de comerciant 34
 23. II.6. Conditiile de exercitare ale activitătii comerciale 34
 24. Precizări prealabile 34
 25. Incapacităti 37
 26. Incompatibilităti 37
 27. Decăderi 38
 28. Interdictii 39
 29. Capitolul III. Societătile comerciale 40
 30. III.1. Definitie 40
 31. III.2. Natură juridică 41
 32. III.3. Clasificarea societătilor comerciale 41
 33. III.4. Formele societătilor comerciale 42
 34. III.5. Contractul de societate 43
 35. Definitia. Natura juridică. Caracterele contractului de societate 43
 36. Conditii generale (de fond) ale contractului de societate 45
 37. Elemente specifice contractului de societate 47
 38. Conditii de formă ale contractului de societate 51
 39. Cuprinsul contractului de societate 52
 40. III.6. Constituirea societătilor comerciale 53
 41. III.7. Functionarea societătii în nume colectiv 54
 42. Deliberările. Deciziile asociatilor 54
 43. Drepturile si obligatiile asociatiilor 55
 44. Administrarea 56
 45. Cesiunea părtilor de interes 58
 46. Retragerea asociatului din societate 59
 47. Excluderea asociatului din societate 59
 48. III.8. Functionarea societătii pe actiuni 59
 49. III.9. Functionarea societătii cu răspunderea limitată 62
 50. III.10. Dizolvarea. Lichidarea societătilor comerciale 65
 51. Dizolvarea 65
 52. Lichidarea 67
 53. Capitolul IV. Probele specifice dreptului comercial 71
 54. Capitolul V. Trăsături specifice obligatiilor comerciale 75
 55. Capitolul VI. Contractele comerciale 77
 56. VI.1. Contractul de vânzare-cumpărare comercială 77
 57. VI.2. Contractul de mandat comercial 80
 58. VI.3. Contractul de comision 83
 59. VI.4. Contractul de consignatie 84
 60. VI.5. Contractul de cont curent 87
 61. VI.6. Contractul de report 90
 62. VI.7. Contractul de depozit 92

Extras din curs

I.1. GENERALITĂłI

TERMINOLOGIE

Faptele juridice, ca izvoare de obligatii, se împart în acte juridice si fapte

juridice (stricto sensu). Actele juridice sunt manifestări de vointa ale uneia sau

mau multor persoane fizice sau persoane juridice date cu intentia procedurii efectelor

juridice. Faptele juridice (stricto sensu) sunt actiuni ale omului făcute fără

intentia de a crea efecte juridice (nasterea, modificarea sau stingerea de drepturi si

obligatii), acestea producându-se în virtutea legii. Faptele juridice stricto sensu

sunt licite, (gestiunea de afaceri, plata nedatorată) si ilicite, (delictele si

cvasideliclele).

Am considerat necesare aceste precizări deoarece terminologia folosită în

Codul comercial român ar putea crea confuzii. Astfel sub acest aspect, Codul

comercial român se deosebeste de Codul comercial italian de la 1882, care a servit

drept model, si de Codul comercial francez de la 1807. Pentru a arăta care sunt

operatiunile juridice de comert, el face referire nu la „acte de comert”, cum fac

cele doua coduri, ci la „fapte de comert”. Semnificatia acestei terminologii a

suscitat diverse interpretări:

- unii autori au considerat că utilizarea expresiei fapte de comert

reprezintă o simplă omisiune si că legiuitorul a avut în vedere actele de comert.

- alti autori au considerat că termenul de faptă de comert are alt continut

decât termenul de fapt juridic (în sens restrâns), el referindu-se la actiunea

săvârsită cu intentia de a produce efecte juridice.

- o altă opinie, care este dominantă în literatură, a considerat că legiuitorul

a dorit să supună legilor comerciale, nu numai actele juridice, respectiv

contractele comerciale, ci si faptele juridice, atât cele licite( îmbogătirea fără justă

cauză, plata nedatorată, gestiunea de afaceri), cât si faptele ilicite, săvârsite ie

comercianti în contextul realizării activitătilor comerciale.

Precizări

În literatura juridică de dată foarte recentă se manifestă tendinta de a nu

mai folosi expresia „fapte de comert”, ci „acte de comert”. Chiar în legislatie

există această tendintă. Astfel se foloseste notiunea de acte de comert în Legea

nr. 31/1990 privind societătile comerciale, Legea nr. 26/1990 privind registrul

comertului si Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea

disciplinei contractuale.

În cadrul prezentului curs, apreciind alături de alti autori, că notiunea de

„fapte de comert” este desuetă o vom utiliza doar în conditiile în care vom face

referire la Codul comercial. În toate celelalte cazuri vom utiliza expresia „acte de

comert”.

REGLEMENTEREA FAPTELOR DE COMERł

Pentru determinarea raporturilor care formează obiectul dreptului

comercial, Codul comercial român stabileste anumite acte juridice si

operatiuni pe care le califică fapte de comert. Prin săvârsirea uneia sau

mai multor fapte de comert se nasc anumite raporturi juridice, care sunt

reglementate de legile comerciale. Art 3 din C. com. prevede că:

„Legea consideră ca fapta de comert:

1. Cumpărările de producte sau de mărfuri spre a se revinde, fie în natură, fie după

ce se vor fi lucrat sau pus în lucru, ori numai spre a se închiria, asemenea si

cumpărarea, spre a se revinde, de obligatiuni ale statului sau alte titluri de credit

circulând în comert;

2. Vânzările de producte, vânzările si închirierile de mărfuri în natură sau lucrate

si vânzările de obligatiuni ale stalului sau alte titluri de credit circulând în comert,

când vor fi fost cumpărate cu scop de revânzare sau închiriere;

3. Contractele de report asupra obligatiunilor de stat sau altor titluri de credit

circulând în comert;

4. Cumpărările sau vânzările de părti sau de actiuni ale societătilor comerciale;

5. Orice întreprinderi de furnituri;

6. Întreprinderile de spectacole publice;

7. Întreprinderile de comisioane, agentii si oficiuri de afaceri;

8. Întreprinderile de constructii;

9. Întreprinderile de fabrici, de manufactură si imprimerie;

10.Întreprinderile de editură, librărie si obiecte de artă când altul decât autorul sau

artistul vinde;

l 1. Operatiunile de bancă si schimb;

12. Operatiunile de mijlocire (sămsărie) în afaceri comerciale;

13. Întreprinderile de transporturi de persoane sau de lucruri pe apă sau pe uscat;

14. Cambiile si ordinele în producte sau mărfuri;

15.Construirea, cumpărarea, vânzarea si revânzarea de tot felul de vase pentru

navigatia interioară si exterioară si tot ce priveste la echiparea, armarea si

aprovizionarea unui vas;

16. Expeditiile maritime, închirierile de vase împrumuturile maritime si toate

contractele privitoare la comertul de mare si la navigatie

Preview document

Dreptul Comercial - Pagina 1
Dreptul Comercial - Pagina 2
Dreptul Comercial - Pagina 3
Dreptul Comercial - Pagina 4
Dreptul Comercial - Pagina 5
Dreptul Comercial - Pagina 6
Dreptul Comercial - Pagina 7
Dreptul Comercial - Pagina 8
Dreptul Comercial - Pagina 9
Dreptul Comercial - Pagina 10
Dreptul Comercial - Pagina 11
Dreptul Comercial - Pagina 12
Dreptul Comercial - Pagina 13
Dreptul Comercial - Pagina 14
Dreptul Comercial - Pagina 15
Dreptul Comercial - Pagina 16
Dreptul Comercial - Pagina 17
Dreptul Comercial - Pagina 18
Dreptul Comercial - Pagina 19
Dreptul Comercial - Pagina 20
Dreptul Comercial - Pagina 21
Dreptul Comercial - Pagina 22
Dreptul Comercial - Pagina 23
Dreptul Comercial - Pagina 24
Dreptul Comercial - Pagina 25
Dreptul Comercial - Pagina 26
Dreptul Comercial - Pagina 27
Dreptul Comercial - Pagina 28
Dreptul Comercial - Pagina 29
Dreptul Comercial - Pagina 30
Dreptul Comercial - Pagina 31
Dreptul Comercial - Pagina 32
Dreptul Comercial - Pagina 33
Dreptul Comercial - Pagina 34
Dreptul Comercial - Pagina 35
Dreptul Comercial - Pagina 36
Dreptul Comercial - Pagina 37
Dreptul Comercial - Pagina 38
Dreptul Comercial - Pagina 39
Dreptul Comercial - Pagina 40
Dreptul Comercial - Pagina 41
Dreptul Comercial - Pagina 42
Dreptul Comercial - Pagina 43
Dreptul Comercial - Pagina 44
Dreptul Comercial - Pagina 45
Dreptul Comercial - Pagina 46
Dreptul Comercial - Pagina 47
Dreptul Comercial - Pagina 48
Dreptul Comercial - Pagina 49
Dreptul Comercial - Pagina 50
Dreptul Comercial - Pagina 51
Dreptul Comercial - Pagina 52
Dreptul Comercial - Pagina 53
Dreptul Comercial - Pagina 54
Dreptul Comercial - Pagina 55
Dreptul Comercial - Pagina 56
Dreptul Comercial - Pagina 57
Dreptul Comercial - Pagina 58
Dreptul Comercial - Pagina 59
Dreptul Comercial - Pagina 60
Dreptul Comercial - Pagina 61
Dreptul Comercial - Pagina 62
Dreptul Comercial - Pagina 63
Dreptul Comercial - Pagina 64
Dreptul Comercial - Pagina 65
Dreptul Comercial - Pagina 66
Dreptul Comercial - Pagina 67
Dreptul Comercial - Pagina 68
Dreptul Comercial - Pagina 69
Dreptul Comercial - Pagina 70
Dreptul Comercial - Pagina 71
Dreptul Comercial - Pagina 72
Dreptul Comercial - Pagina 73
Dreptul Comercial - Pagina 74
Dreptul Comercial - Pagina 75
Dreptul Comercial - Pagina 76
Dreptul Comercial - Pagina 77
Dreptul Comercial - Pagina 78
Dreptul Comercial - Pagina 79
Dreptul Comercial - Pagina 80
Dreptul Comercial - Pagina 81
Dreptul Comercial - Pagina 82
Dreptul Comercial - Pagina 83
Dreptul Comercial - Pagina 84
Dreptul Comercial - Pagina 85
Dreptul Comercial - Pagina 86
Dreptul Comercial - Pagina 87
Dreptul Comercial - Pagina 88
Dreptul Comercial - Pagina 89
Dreptul Comercial - Pagina 90
Dreptul Comercial - Pagina 91
Dreptul Comercial - Pagina 92
Dreptul Comercial - Pagina 93
Dreptul Comercial - Pagina 94
Dreptul Comercial - Pagina 95

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Comercial.pdf

Alții au mai descărcat și

Înscrisurile ca mijloace de probă în deptul civil român

Înscrisurile - ca mijloace de probă în dreptul civil român Înscrisurile ca mijloace de probă sunt frecvent utilizate în practica judiciară pentru...

Formele participării terțelor persoane în procesul civil

Participarea tertilor in procesul civil De regula, hotararea judecatoreasca produce efecte relative, cele care s-au judecat si nu produce efecte...

Probele în Materie Comercială

Probele în materie comercială Aspecte generale În principiu, în dreptul comercial obligaţiile se dovedesc cu aceleaşi mijloace ca şi obligaţiile...

Izvoarele Dreptului Comercial

1.Noţiuni generale Art. 1 Cod comercial dispune: „În comerţ se aplică legea de faţă. Unde ea nu dispune se aplică Codul civil”. Din aceste...

Drept Comercial

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I ASPECTE GENERALE 1. Noţiune, obiect, definiţie, caractere Denumirea de „drept comercial”...

Dreptul Afacerii

Cap.I. NOȚIUNI DE DREPTUL AFACERILOR 1.1. ASPECTE GENERALE Dreptul afacerilor este teoretizat într-o variantǎ nuanțatǎ a dreptului comercial,...

Proceduri și Contracte Finale

PARTEA I. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR COMERCIALE CAPITOLUL I. DEFINIREA; CLASIFICAREA; CONDIŢIILE DE VALABILITATE ŞI EFECTELE ACTULUI JURIDIC...

Dreptul Afacerilor

Capitolul 1 CONCEPTE ŞI DEFINIŢII ÎN MATERIA DREPTULUI AFACERILOR 1.1.Noţiunea de drept al afacerilor sau drept comercial În sens etimologic,...

Te-ar putea interesa și

Patrimoniul societății comerciale - organizarea fondului de comerț

Capitolul I. Noţiunea şi Definiţia Societăţii Comerciale. Secţiunea 1. Noţiunea de societate comercială. § 1- Societatea civilă şi societatea...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial Dreptul comercial şi dreptul civil sunt cele două ramuri distincte care...

Dreptul Comercial - Aspecte Generale

CONCEPTE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde...

Originalitatea Dreptului Comercial

DREPTUL COMERCIAL CA DISCIPLINĂ COMPLEXĂ Cu privire la dreptul comercial există nişte întrebări, cum ar fi: Ce este dreptul comercial?, Cum şi,...

Izvoarele Dreptului Comercial - Drept Comercial

Dreptul comercial, ca ramură a dreptului privat, este alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice aplicate în raporturile juridice, în care cel...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Ai nevoie de altceva?