Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (T.F.U.E.) - dreptul de stabilire

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2901
Mărime: 67.04KB (arhivat)
Publicat de: Claudiu B.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Constantin Manolache
Facultatea de Drept
Universitatea "Petre Andrei", Iasi

Extras din referat

Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene

Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (T.F.U.E) este versiunea consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Lisabona .

La rândul său, Tratatul de instituire a Comunității Europene este versiunea Tratatului de instituire a Comunității Economice Europene semnat la Roma, pe data de 25 martie 1957, astfel cum a fost modificat succesiv, prin Tratatele de la Maastricht (1992), Amsterdam (1997) și Nisa (2002).

Versiunea consolidată a Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene, incluzând modificările aduse prin Tratatul de la Lisabona, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 115 din 09 mai 2008.

Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Lisabona, a intrat în vigoare cu data de 1 decembrie 2009, prin intrarea in vigoare a tratatului modificator.

Structura TFUE

Tratatul este structurat pe șapte părți, astfel:

Partea I - Principiile (art. 1-17)

Partea a doua - Nediscriminarea și cetățenia Uniunii (art. 18-25)

Partea a treia - Politicile și acțiunile interne ale Uniunii (art.26-197)

Partea a patra - Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări (art.198-204)

Partea a cincea - Acțiunea externă a Uniunii (art.205-222)

Partea a șasea - Dispoziții instituționale și financiare (art.223-334)

Partea a șaptea - Dispoziții generale și finale (art.335-358).

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene organizează funcționarea Uniunii și stabilește domeniile, limitele și condițiile exercitării competențelor sale.

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Tratatul privind Uniunea Europeană reprezintă tratatele pe care se întemeiază Uniunea. Aceste două tratate au aceeași valoare juridică.

Analiza articolului 49 din T.F.U.E

Libertatea de stabilire

Așa cum este prevăzut în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, consolidat și prin jurisprudența Curții Europene de Justiție, libertatea de stabilire și libera prestare a serviciilor garantează mobilitatea întreprinderilor și a profesioniștilor în UE. Pentru aplicarea mai amplă a acestor două libertăți, există mari așteptări legate de Directiva privind serviciile, adoptată în 2006, aceasta fiind esențială pentru realizarea pieței interne . Titlul IV al Părții a treia („Politicile și acțiunile interne ale Uniunii”) denumit „Libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor” din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) reglementează în capitole distincte „lucrătorii”, „dreptul de stabilire”, „serviciile”, „capitalurile și plățile”. Subsecvent primului capitol, următoarele capitole vor urmări descrierea și fundamentarea pilonilor prin care libertatea de stabilire se poate aplica înpractică: jurisprudența CJUE, directiva referitoare la fuziunile transfrontaliere, directivele referitoare la filiale și sucursale precum și reglementarea societății europene. Aceste elemente întregesc „sistemul” dreptului de stabilire în Uniunea Europeană, ne oferă explicațiile necesare, opțiunile posibile pentru societățile din statele membre precum și posibile căi de urmat. Cum vom observa, în unele situații există o „concurență” între reglementări și practica(comercială, a societăților, pe de o parte și practica jurisdicțională a CJUE, pe de altă parte).

Obiective

Persoanele independente și profesioniștii sau persoanele juridice, în sensul articolului 54 din TFUE, care activează în mod legal într-un stat membru: pot desfășura o activitate economică în mod stabil și continuu într-un alt stat membru (libertatea de stabilire: articolul 49 din TFUE).

Realizari

1. Liberalizarea în tratat

Dreptul de stabilire include dreptul de a începe și desfășura activități independente și de a înființa și conduce întreprinderi, ca activitate permanentă de natură stabilă și continuă, în aceleași condiții ca cele stabilite de legislația statului membru de stabilire pentru resortisanții săi proprii.

2. Excepțiile

În temeiul TFUE, activitățile legate de exercitarea autorității publice sunt excluse de la libertatea de stabilire și de la libera prestare a serviciilor (articolul 51 din TFUE). Excluderea este totuși limitată printr-o interpretare exclusivă: excluderile pot acoperi doar acele activități și funcții specifice care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; o profesie poate fi exclusă în totalitate doar dacă întreaga sa activitate este dedicată exercitării prerogativelor de putere publică sau dacă partea care este dedicată exercitării prerogativelor de putere publică nu poate fi separată de restul. Sunt prevăzute excepții care le permit statelor membre să excludă producerea sau comercializarea de material de război (articolul 346 alineatul (1) litera (b) din TFUE) și să păstreze normele aplicabile neresortisanților în ceea ce privește ordinea publică, siguranța publică sau sănătatea publică (articolul 52 alineatul (1) din TFUE).

Bibliografie

1.Jesper Lau Hansen, A New Look at Centros - From a Danish Point of View, European Business Law Review, vol. 13, 1/2002.

2.Philippe Pellé, Companies crossing borders within Europe, Utrecht Law Review, Volume 4, Issue 1, 2008.

Site web:

1. http://qualitrainer.eu/tratatul-privind-functionarea-uniunii-europene/

2. http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.4.html

3. http://www.scritub.com/economie/LIBERA-CIRCULATIE-A-PERSOANELO45522.php

Preview document

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (T.F.U.E.) - dreptul de stabilire - Pagina 1
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (T.F.U.E.) - dreptul de stabilire - Pagina 2
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (T.F.U.E.) - dreptul de stabilire - Pagina 3
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (T.F.U.E.) - dreptul de stabilire - Pagina 4
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (T.F.U.E.) - dreptul de stabilire - Pagina 5
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (T.F.U.E.) - dreptul de stabilire - Pagina 6
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (T.F.U.E.) - dreptul de stabilire - Pagina 7
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (T.F.U.E.) - dreptul de stabilire - Pagina 8
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (T.F.U.E.) - dreptul de stabilire - Pagina 9
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (T.F.U.E.) - dreptul de stabilire - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (T.F.U.E.) - dreptul de stabilire.docx

Alții au mai descărcat și

Tratatul de la Lisabona

Generalităţi Tratatul de la Lisabona a fost semnat la 13 decembrie 2007, prevăzându-se iniţial ca acest document să intre în vigoare la 1 ianuarie...

Competența Curții Internaționale de Justiție

Necesitatea instituirii unui organ de justitie international in formele unei instante propriu-zise s-a impus dupa primul razboi mondial. Grozaviile...

Tratatul de la Lisabona

1. Introducere Fie că va fi ratificat sau nu, Tratatul de la Lisabona reprezintă unul dintre documentele cheie ale Uniunii Europene. Acesta...

Drept Comunitar - Tratatul de la Maastricht

Uniunea Europeană reprezintă rezultalul unui proces istoric de o anumită amploare, un salt fundamental în construcţia europeană. Principalele...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Tratatul de la Maastricht

TRATATUL DE LA MAASTRICHT Edificiul construit de tratatul de la Roma si completat de Actul Unic European a angajat comunitatea catre o politica...

Dreptul Material al UE

I. OBIECTIVELE CURSULUI I.1. Sub raport didactic Dreptul comunitar reprezintă o ramură nouă a dreptului, desprinsă din dreptul internaţional...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Aşa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrării de faţă, în primul rând conceptul general de „cetăţenie" are o latură...

Tratatul de la Lisabona

Introducere Această lucrare nu are pretenţia unei analize detaliate ci doreşte să explice esenţa prevederilor Tratatului de Reformă, cât şi să...

Acquis-ul comunitar - legislația europeană vs legislația națională

1. ACQUIS-ul COMUNITAR 1.1. Ce este Aquis-ul Comunitar Prin "Acquis communautaire" (termen utilizat atat in limba franceza cat si in limba...

Uniunea Europeană - Uniune Economică și Monetară

INTRODUCERE Uniunea Europeană reprezintă un spaţiu economico-social şi politic, în construcţie, de o natură şi consistenţă diferită faţă de...

Legitimitatea proceasuală activă a Curții de Conturi Europene

CUVÂNT ÎNAINTE Uniunea Europeană constituie, prin cadrul său instituțional unic pe scena relațiilor internaționale și prin întrepătrunderea dintre...

Dreptul de Azil

DREPTUL DE AZIL I.Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene I.i Scurt istoric Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)...

Tratatul de la Lisabona

Abrevieri şi acronime U.E. Uniunea Europeană T.U.E. Tratatul asupra Uniunii Europene T.C.E. Tratatul instituind Comunitatea Europeană T.F.U.E....

Cetățenia europeană

O uniune a statelor si a cetatenilor. Cetatenii europeni au devenit din ce in mai mult implicati, prin intermediul a diverse parghii, in evolutia...

Ai nevoie de altceva?