Fitocenologie și vegetația României

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2290
Mărime: 1.21MB (arhivat)
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Sub aspect geomorfologic, teritoriul ocupat de ariile protejate studiate este amplasat în raionul geomorfologic Sculeni-Cantemir după caracteristica versanţilor, gradul de meandrare a albiei şi lăţimea albiei majore.

Sub aspect geologic, teritoriul ariilor protejate studiate este amplasat în cadrul Depresiunii Precarpatice, care ocupă părţile de mijloc şi de sud ale bazinului rîului Prut. Aceasta s-a format pe fundamentele arhaic-proterozoic-paleozoice în perioada neogenă şi este orientată submeridional.

Structura geologică a teritoriului ariilor protejate are un caracter bietajat. Etajul inferior s-a format în erele arhaică şi proterozoică şi este constituit din roci magmatice şi metamorfice cutate.

Etajul superior este constituit din depozite de diferite vîrste, predomind rocile de vîrstă pliocenă (Valea Mare, Zberoaia-Lunca) şi miocenă (Nemţeni, Dancu, Pogăneşti, Sărata-Răzeşi).

Din punct de vedere climatic, ariile protejate cercetate, Valea Mare, Zberoaia-Lunca Nemţeni, Dancu, Pogăneşti, Sărata-Răzeşi, se încadrează în zona temperat-continentală, ce se caracterizează prin ierni blînde de scurtă durată şi cu puţine precipitaţii atmosferice, veri lungi călduroase şi precipitaţii reduse.

Predomină masele de aer cald, iar in anumite perioade şi cele umede, ce vin la vest dinspre Oceanul Atlantic. Periodic, se deplasează şi alte mase de aer cald şi umed dinspre Marea Mediterană, care aduce ploi abundente; aerul uscat, temperat-continental din estul şi sud-estul Cîmpiei Europei de Est condiţionează arşiţă şi secetă, inclusiv invazia aerului arctic, care provoacă schimbarea bruscă a vremii şi scăderea temperaturii.

Vegetaţia praticolă

V. Cl. MOLINIO-ARRHENATHERETEA R

Ord. ARRHENATHERETALIA

8. As. Trifolio repenti-Lolietum Localizare: Valea Mare, Zberoaia-Lunca, Nemţeni, Dancu, Sărata-Răzeşi.

Ord. AGROSTIETALIA STOLONIFERAE

9. As. Agrostietum stoloniferae Localizare: Valea Mare, Zberoaia-Lunca, Dancu, Sărata-Răzeşi, Pogăneşti.

Vegetaţia acvatică şi palustră

VI. Cl. LEMNETEA

Ord. LEMNETALIA

10. As. Lemnetum minoris Localizare: Valea Mare, Zberoaia-Lunca.

VII. Cl. PHRAGMITETEA

Ord. PHRAGMITETALIA

11. As. Scirpo-Phragmitetum Localizare: Valea Mare, Zberoaia-Lunca.

12. As. Typhetum angustifolio-latifoliae Localizare: Zberoaia-Lunca.

Vegetatia praticola

În limitele ariilor protejate, pajiştile de luncă s-au format pe teritorii mai drenate, pe

sectoare mai ridicate ale luncii, în alcătuirea lor participînd comunităţi de plante mezofite şi mezo-higrofite.

Pajiştile ocupă suprafeţe mai mici, în comparaţie cu vegetaţia forestieră suprafaţa lor

variază nesemnificativ de la o arie protejată la alta. Comunităţile de plante înregistrate în pajişti au fost atribuite la: două asociaţii, două alianţe, două ordine, respectiv o clasă.

Asociaţiile caracteristice sunt: Agrostietum stoloniferae; Trifolio repenti-Lolietum.

CLASA MOLINIO-ARRHENATHERETEA

În această clasă este încadrată vegetaţia ierboasă mezofilă şi mezo-higrofilă din luncile şi

văile rîurilor. Se formează pe soluri umede şi bogate în substanţe nutritive. Fitocenozele acestei clase sunt importante din punct de vedere economic.

Specii caracteristice: Agrostis capillaris, Clematis integrifolia, Festuca rubra, Lotus

corniculatus, Lysimachia nummularia, Plantago lanceolata, Poa pratensis, Prunella vulgaris, Trifolium pratense, Trifolium repens, Vicia cracca.

Preview document

Fitocenologie și vegetația României - Pagina 1
Fitocenologie și vegetația României - Pagina 2
Fitocenologie și vegetația României - Pagina 3
Fitocenologie și vegetația României - Pagina 4
Fitocenologie și vegetația României - Pagina 5
Fitocenologie și vegetația României - Pagina 6
Fitocenologie și vegetația României - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Fitocenologie si Vegetatia Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Planul de Afaceri al Firmei Pogo SRL

Activitatea intreprinderii ,,POGO SRL” o constituie confectionarea de pungute pentru cadouri. Produsul principal al firmei: pungi de hârtie pentru...

Convenția Națiunilor Unite

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. — Romania adera la Conventia Natiunilor Unite pentru combaterea desertificarii in tarile...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Câmpia Română

INTRODUCERE Prin această lucrare am încercat să realizez – pornind de la literatura de specialitate şi de la observaţiile de teren – o prezentare...

Climatul urban și spațiile verzi

INTRODUCERE Restrângerea spațiilor verzi accentuează puternic riscurile ecologice urbane și are un impact negativ imediat asupra calității vieții...

Parcul Național Călimani - plan de management

1. INTRODUCERE ŞI CONTEXT 1.1 Scurtă descrierea a planului Planul de management al Parcului Naţional Călimani constituie documentul oficial de...

Floră

Pincipalii termeni tehnici folosiţi pentru caracterizarea ecologică a plantelor Formele biologice: Fanerofite (Ph) - în care sunt reunite...

Amenajarea unei zone verzi în Curtea de Argeș

INTRODUCERE Spațiile publice atractive, îmbogățite de plantațiile ornamentale, contribuie mult la imaginea unui oraș și la apropierea oamenilor de...

Aspecte din Flora și Vegetația în Depresiunea Maramureș

Argument Condiţiile fito-istorice ale Maramureşului,determinate de condiţia geografică, structura geologică,clima temperată ,complexitatea...

Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș

INTRODUCERE Spațiile publice atractive, îmbogățite de plantațiile ornamentale, contribuie mult la imaginea unui oraș și la apropierea oamenilor de...

Stiluri Arhitecturale Peisagere

PRINCIPII DE BAZA IN IMPLEMENTAREA STILURILOR ARHITECTURALE PEISAGERE Oricare ar fi scala unui proiect, arhitectul trebuie sa studieze mai intai...

Ai nevoie de altceva?