Auditul Intern

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3667
Mărime: 19.35KB (arhivat)
Publicat de: Giorgian Ispas
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Moisescu Florentina
Facultatea de stiinte economice, CIG3 zi, disciplina Audit intern.

Extras din referat

Activităţile de audit intern se desfăşoară in diverse medii legale şi culturale, în interiorul organizaţiilor care variază în funcţie de scop, mărime, complexitate şi structură şi de către persoane din interiorul sau din afara organizaţiei. Deşi diferenţele pot afecta procedurile auditului intern în fiecare mediu, conformitatea cu Standardele Internationale pentru procedurile profesionale de audit intern este esentială în condiţiile în care responsabilităţile auditorilor interni se intrepătrund.

1.Definirea auditului intern

Cu privire la auditul intern in literatura de specialitate există mai multe definiţii:

Institutul Francez al Auditorilor si Controlorilor Interni (IFACI) defineşte auditul intern, în felul următor:’’ Auditul intern reprezintă, în cadrul întreprinderii, funcţia responsabilă cu revizuirea periodică a mijloacelor de care dispune conducerea şi managerii de la toate nivelurile, mijloacele folosite pentru a conduce şi controla întreprinderea. Această funcţie este asigurată de un serviciu aflat în subordinea Consiliului de Administraţie, dar care este independent de celelalte servicii. În cadrul reviziilor periodice, obiectivele principale ale auditului intern sunt: să verifice dacă procedurile care asigură securitatea întreprinderii sunt suficiente; să verifice sinceritatea informaţiilor , regularitatea operaţiunilor, eficienţa organizării’’ .

Institutul Auditorilor Interni (IIA), fondat în 1941 de un grup de specialişti din New York precizează în anul 1990 că: ,,Auditul intern este o funcţie de evaluare independentă a organizaţiei. Ea formează un serviciu de examinare şi evaluare a activităţilor acesteia’’.

În România Legea nr.133/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar stipulează la art. 18, că ,,începînd cu exerciţiul financiar al anului 2001 entităţile ale căror situaţii financiare sunt supuse auditului financiar sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activităţii profesionale de audit intern, potrivit normelor legale în vigoare’’.

Şi defineşte auditul intern, astfel:’’ Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia’’.

2. Tipuri de audit intern

Tipurile de audit sunt următoarele:

a) auditul de sistem, care reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere şi control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic, eficace şi eficient, pentru identificarea deficienţelor şi formularea de recomandări pentru corectarea acestora;

b) auditul performanţei, care examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;

c) auditul de regularitate, care reprezintă examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice care le sunt aplicabile.

3. Rolul şi obiectivele auditului intern

Rolul esenţial al auditului intern este de a acorda asistenţă personalului organismului auditat în îndeplinirea responsabilităţilor, oferind conducerii asigurarea că politicile, procedurile şi controalele efectuate în scopul evitării erorilor umane şi combaterii fraudelor sau acţiunelor greşite, acţionează eficient.

Preview document

Auditul Intern - Pagina 1
Auditul Intern - Pagina 2
Auditul Intern - Pagina 3
Auditul Intern - Pagina 4
Auditul Intern - Pagina 5
Auditul Intern - Pagina 6
Auditul Intern - Pagina 7
Auditul Intern - Pagina 8
Auditul Intern - Pagina 9
Auditul Intern - Pagina 10
Auditul Intern - Pagina 11
Auditul Intern - Pagina 12
Auditul Intern - Pagina 13
Auditul Intern - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Auditul Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Planificarea Auditului

În această etapă profesionistul contabil obţine infor¬maţii cu privire la particularităţile întreprinderii, zonele sale de risc, domeniile şi...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Auditul intern al activității de creditare în contextul crizei economice

În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o...

Auditul Intern și Valoarea Adăugată

INTRODUCERE Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se...

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Planificarea Misiunii de Audit Intern

Capitolul I - Audit intern 1.1. Scurt istoric al auditului intern „Auditul, înseamnă examinarea de către o persoana competentă si independentă a...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Auditul intern în activitatea de creditare bancară

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Consideratii etimologice si evolutioniste privind auditul 1.2 Definitii 1.1 . Consideratii etimologice...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Ai nevoie de altceva?