Comisia Europeană

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3163
Mărime: 46.50KB (arhivat)
Publicat de: Dacian Stanciu
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tescasiu Bianca
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor Master: Relații Economice Internaționale

Cuprins

 1. I N T R O D U C E R E 1
 2. 1. ATRIBUŢIILE ŞI FUNCŢIILE COMISIEI EUROPENE 2
 3. 1.1 FUNCŢIA DE SUPRAVEGHERE LEGISLATIVĂ 2
 4. 1.2 FUNCŢIA DE INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ 3
 5. 1.3 FUNCŢIA DE EXECUŢIE 3
 6. 1.4 FUNCŢIA DE DECIZIE 5
 7. 1.5 FUNCTIA DE REPREZENTARE 5
 8. 2. REFORMA COMISIEI ÎN CONTEXTUL EXTINDERII 6
 9. 2.1 MODIFICĂRILE COMISIEI EUROPENE DE-A LUNGUL EXTINDERII 7
 10. 2.2 STRUCTURA COMISIEI 8
 11. 2.2.1 Palierele Comisiei Europene 8
 12. 2.2.2 Alegerea Comisiei 9
 13. B I B L I O G R A F I E 11

Extras din referat

I N T R O D U C E R E

Comisia Europeană este organul executiv al Uniunii Europene aceasta este responsabilă pentru întocmirea propunerilor legislative, implementarea deciziilor și apărarea tratatelor Uniunii precum și coordonarea activităților curente ale Uniunii Europene .

Comisia funcționează ca un cabinet de guvern, format din 27 de membri cunoscuți ca „comisari”. Fiecare stat membru al Uniunii Europene are un membru în Comisie, iar aceștia au obligația de a reprezenta interesele comune ale Uniunii Europene și nu interesele naționale ale statului din care face parte. Unul dintre cei 28 este Președintele Comisiei - Jose Manuel Barroso - este propus de Consiliul European și ales de către Parlamentul European. Consiliul nominalizează ceilalți 26 de membri ai Comisiei în acord cu președintele nominalizat, iar ulterior cei 27 de membri ca un singur corp sunt supuși votului de investitură a Parlamentului European.

Termenul de „Comisie” este folosit pentru a-i desemna pe cei 28 de membri ai Colegiului Comisarilor sau pentru a desemna inclusiv organismele administrative formată din 23.000 de funcționari publici europeni care sunt împărțiți în departamente numite Directorate-Generale și Servicii . Limbile interne de lucru ale Comisiei sunt engleza, franceza și germana. Membrii Comisiei și cabinetele lor au sediul în Clădirea Berlaymont din Bruxelles.

1. ATRIBUŢIILE ŞI FUNCŢIILE COMISIEI EUROPENE

Comisia Europeană ca organ executiv al Uniunii Europene se referă la diferite categorii de probleme precum :

- Funcția de supraveghere legislativă: veghează la respectarea şi aplicarea corectă a legislației comunitare, alături de Curtea de Justiție a Comunitățior Europene.

- Funcția de inițiativă legislativă: formulează propuneri, recomandări şi avize pe linie legislative, inițiază dezvoltarea legislației comunitare; făcând propuneri legislative Parlamentului şi consiliului Uniunii Europene, Comisia Europeană trebuie să țină cont de principiul subsidiarității - În cazurile în care problemele nu se pot rezolva mai bine la nivel local, regional sau național -

- Funcția de execuție: Comisia exercită competențele de execuție conferite de Consiuliul Uniuni Europene precum execuția bugetului Uniuni Europene, aplicarea legislației, a programelor şi a politicilor comunitare.

- Funcția de decizie: Comisia Europeană are putere de decizie proprie şi ia parte la adoptarea actelor de către Consiliul European şi Parlamentul European.

- Funcția de reprezentare: Comisia este abilitată în domeniul reprezentării interne şi internaționale a Uniuni Europene, negociind acordurile internaționale între Uniunea Europeană şi alte țări, permițând Uniunii Europene să vorbească „cu o singură voce”.

1.1 FUNCŢIA DE SUPRAVEGHERE LEGISLATIVĂ

Una din cele mai importante atribuţii este cea de „gardian al tratatelor” şi constă în principal în controlul aplicării tratatelor comunitare de către celelalte instituţii comunitare şi de către statele membre. Astfel, Comisia este însărcinată să vegheze la aplicarea tratatelor şi are puterea de a declanşa o acţiune în justiţie contra statului care nu aplică tratatele.

În exercitarea funcţiilor de control, Comisia posedă puteri eficiente de informare şi prevenire. Astfel, statele au obligaţia de a-i comunica informaţii, de a modifica măsuri sau proiecte de măsuri, de a semnala situaţii de fapt şi de drept.

Comisia beneficiază şi de putere de aplicare a unor sancţiuni - amenzi sau plata unor penalităţi - în special întreprinderilor care încalcă regulile concurenţei .

1.2 FUNCŢIA DE INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ

Comisia Europeană deține monopolul inițiativei legislative în sfera primului „pilon”, cel comunitar, inițiativă care este transpusă spre decizie Consiliului Uniunii Europene. În cazul celui de al doilea „pilon”, Comisia este doar asociată Consiliului Uniunii Europene, iar în cazul celui de al treilea „pilon” aceasta împarte această atribuție cu statele membre.

Comisia a fost concepută ca „instituție mortice” a integrării europene, fiind însărcinată cu o misiune generală de inițiativă. Consiliul Uniunii Europene singur sau împreună cu Parlamentul European adoptă acte normative în principiu numai pe baza propunerilor înaintate de Comisie.

Preview document

Comisia Europeană - Pagina 1
Comisia Europeană - Pagina 2
Comisia Europeană - Pagina 3
Comisia Europeană - Pagina 4
Comisia Europeană - Pagina 5
Comisia Europeană - Pagina 6
Comisia Europeană - Pagina 7
Comisia Europeană - Pagina 8
Comisia Europeană - Pagina 9
Comisia Europeană - Pagina 10
Comisia Europeană - Pagina 11
Comisia Europeană - Pagina 12

Conținut arhivă zip

 • Comisia Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Concurență neloială - exemple celebre

1. Cazul: Volkswagen AG/Commission, soluţie dată de TPI, 3 decembrie 2003 Situaţia de fapt Firma producătoare de automobile Volkswagen a...

Comisia Europeană ca element executiv a UE

Introducere Actualitatea temei investigate Comisia Europeană este instituţia cea mai “revoluţionară” din sistemul comunitar, fiind motorul...

Consiliul Europei

CAPITOLUL I Introducere CONSILIUL EUROPEI: Istoric, Evolutie, Activitati Urmarile nefaste lasate de cel de-al doilea război mondial, atat in...

Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii

INTRODUCERE De la începuturile ei în anul 1957 şi până astăzi, Politica Regională a Uniunii Europene vine în sprijinul regiunilor şi statelor...

Comisia Europeană

1. SCURT ISTORIC Tratatul de la Paris, cel prin care s-a instituit Comunitatea Europeană a Carbunelui și Oțelului (CECO) a creat patru instituții:...

Comisia Europeană

Cap. I Date generale Comisia își începe istoria odată cu apariția Înaltei Autorități -executivul primei comunități europene, cea a cărbunelui şi...

Comisia Europeană

Cap.1. Comisia Europeană 1.1. Scurt istoric Comisia Europeană a fost la origine Înalta Autoritate, înfiinţată prin Tratatele de la Paris privind...

Comisia Europeană

INTRODUCERE Tratatul de la Paris, cel prin care s-a instituit Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului (CECO) a creat patru institutii : -...

Ai nevoie de altceva?