Consiliul Europei

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 26603
Mărime: 122.67KB (arhivat)
Publicat de: Gabriela Ivașcu
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA 'PETRE ANDREI’ IAŞI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

 1. CAPITOLUL I - INTRODUCERE 4
 2. I.1 CONSILIUL EUROPEI: Istoric, Obiective, Activitati .4
 3. I.2 Delimitari conceptuale 7 I.3 Consiliul Europei, Consiliul European si Consiliul Uniunii Europene.7
 4. I.4 Comisia Europeana si Comisia Europeana a Drepturilor omului.9
 5. I.5 Curtea de Justitie a Uniunii Europene si Curtea Europeana a Drepturilor Omului.10
 6. CAPITOLUL II: ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI EUROPEI II.1Comitetul Ministrilor.11
 7. II.2 Adunarea Parlamentara.16
 8. II.3 Congresul autoritatilor locale si regionale in Europa.19
 9. II.4 Secretariatul General .26
 10. § 1. Secretarul general si adjunctii sai 26
 11. § 2. Structura functionala a secretariatului 27
 12. II.5 : Mecanismul institutional de aplicare a Conventiei Europene a Drepturilor Omului.33
 13. § 1. Comisia Europeana a Drepturilor Omului .33
 14. § 2. Curtea Europeana a Drepturilor Omului .37
 15. § 3. Reforma Sistemului Institutional de Control – Noua Curte Europeana a Drepturilor Omului .41
 16. CAPITOLUL III: ACTIVITATEA CONSILIULUI EUROPEI 44
 17. III.1 : Prezentare de ansamblu a activitatii Consiliului Europei.44
 18. III.2 : Conventia Europeana a Drepturilor Omului .49
 19. III.3: Carta Sociala Europeana si Carta Sociala Europeana Revizuita.51
 20. III.4: Codul Europeana de Securitate Sociala 62
 21. III.5 : Conventia pentru Protectia Sociala a Agricultorilor.63
 22. III.6: Conventia Europeana a Securitatii Sociale si Acordul Complementar.64
 23. III.7: Conventia Europeana Referitoare la Statutul Juridic Lucratorului Migrant.65
 24. CAPITOLUL IV: ROMÂNIA ŞI CONSILIUL EUROPEI 66
 25. IV.1: ROMÂNIA - Membra a Consiliului Europei 66
 26. IV.2: Implicatiile Conventiei Europene a Drepturilor Omului.69
 27. § 1. Aspecte generale privind influienta Conventiei Europene a Drepturilor Omului asupra Dreptului Intern.69
 28. § 2. Conventia Europeana a Drepturilor Omului si influienta acesteia asupra legislatiei Romaniei 72
 29. CAPITOLUL V: CONSIDERATII FINALE .74
 30. BIBLIOGRAFIE .76

Extras din licență

CAPITOLUL I

Introducere

CONSILIUL EUROPEI: Istoric, Evolutie, Activitati

Urmarile nefaste lasate de cel de-al doilea război mondial, atat in plan social cat si economic , precum şi distrugerea oraşelor au determinat liderii europeni să ia măsuri pentru a împiedica repetarea acestor drame.

Consiliul Europei, cu sediul la Strasbourg, a luat naştere la 4 Mai 1949 şi reuneşte toate statele Uniunii Europene şi alte state din Centrul şi Estul Europei.

Consiliul Europei are două dimensiuni: una federalistă, reprezentată de Adunarea Parlamentară, alcatuită din parlamentari proveniţi din parlamentele naţionale, şi cealaltă, interguvernamentală, întruchipată de Comitetul Miniştrilor, alcătuit din miniştrii de externe ai statelor membre.

Ca răspuns la un proiect anterior aparţinând lui Winston Churchill, guvernele a 10 ţări europene s-au întrunit, pe data de 5 mai 1949, pentru a înfiinţa Consiliul Europei, al cărui scop era acelea de a acţiona pentru o mai mare unitate între membrii săi prin intermediul unor acorduri şi acţiuni comune în domeniul economic, social, cultural, ştiinţific, legislativ şi administrativ şi pentru menţinerea şi evoluţia ulterioară a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Pornind de la o organizaţie ce cuprindea 10 ţări1, Consiliul Europei s-a transformat într-o organizaţie interguvernamentală, pan-europeană, numărând, în prezent, 43 de state membre2, şi alte câteva ţări candidate la aderare3.

1 Cele 10 state au fost: Belgia, Franţa, Luxemburg, Olanda, Marea Britanic, Danemarca, Norvegia, Irlanda, Italia şi Suedia.

2 Cele 43 state membre în prezent sunt; Albania, Andora, Austria, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Marea Britanie, Moldova, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Federaţia Rusă, San Marino, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ucraina, Ungaria.

3 Spre exemplu, Monaco. De asemenea, după schimbările radicale din Republica Federativă Iugoslavia, aceasta a cerut să devină membru al Consiliului.

Obiectivele Consiliului Europei sunt, şi astăzi, tot atât de relevante şi importante cum erau cu peste 50 de ani în urmă, în momentul înfiinţării Organizaţiei. In urma schimbărilor spectaculoase, ce au avut loc la sfârşitul anilor '80 în Europa Centrală şi de Est, Consiliul Europei a sprijinit eforturile acestor ţări aflate pe calea adaptării la viaţa democratică şi a respectării drepturilor omului.

Calea spre o democraţie autentică şi deplina respectare a drepturilor omului este îndelungată, şi plină de obstacole. Situaţia există în Europa în ultimii 10 ani este o ilustrare a dificultăţii acestui proces.

Conflictele din fosta Iugoslavie, amplificarea intoleranţei, a rasismului, a antisemitismului şi a xenofobiei, nivelul crescut al şomajului şi al numărului de persoane lipsite de adăpost, sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă Europa astăzi.

Consiliul Europei continuă se acţioneze în sprijinul idealurilor democratice, asigurând universalitatea drepturilor omului prin promovarea de standarde comune în toate statele membre, în beneficiul tuturor cetăţenilor indiferent de originea acestora. Europenii sunt îndreptăţiţi să se bucure de drepturile lor ; civile, politice, economice, sociale şi culturale ; Consiliul Europei caută să promoveze fiecare dintre aceste drepturi, ca parte a unui întreg indivizibil.

Aşadar, Drepturile omului sunt o temă predilectă în activitatea Consiliului Europei. Acest lucru se reflectă în activităţile acestei organizaţii, în structurile şi alegerea partenerilor săi.

Dintre activităţile Consiliului Europei, un loc important îl ocupă, pe de o parte, elaborarea a numeroase şi variate programe în domeniul drepturilor omului, iar pe de altă parte, contribuţia majoră din domeniul social, juridic, al educaţiei sau cultural.

Consiliul Europei realizează aceste activităţi diverse printr-o serie de structuri ce beneficiază de diferite mecanisme şi mijloace. Unele dintre acestea sunt structuri politice: Comitetul Miniştrilor - organul executiv, ce orientează eforturile organizaţiei, comisiile guvernamentale de experţi - ce urmăresc activităţile încredinţate de către Comitetul Miniştrilor ( respectiv elaborarea de recomandări, rezoluţii, convenţii şi alte acte cu sau fără caracter juridic) , Adunarea Parlamentară - reprezintă instanţa deliberativă a Consiliului Europei, reunind reprezentanţi ai parlamentelor naţionale şi Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa care sprijină progresul democraţiei, la nivel local şi regional.

Alte instrumente juridice cu sau fără structuri juridisdicţionale, funcţionează în baza convenţiilor sau acordurilor încheiate în cadrul Consiliului Europei. Printre cele mai importante astfel de instrumente se numără: Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Convenţia Europeană pentru Prevenirea Torturii şi a Tratamentelor sau a Pedepselor Inumane sau Degradante, Carta Socială Europeană, Convenţia-cadra pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale.

Bibliografie

1. Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, „Drept Internaţional Contemporan", R.A. „Monitorul Oficial", Bucureşti, 1995.

2. Ionel Cloşcă, Ion Suceavă, „Tratat de drepturile omului", Editura Europa Nova, 1995.

3. Florian Coman, Nîcolae Purdă, „Protecţia juridică a drepturilor omului", Editura Era, 1999.

4. Ion Diaconu, „Drepturile omului în dreptul internaţional contemporan -Manual", Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

5. Tudor Drăganu, „Declaraţiile de drepturi ale omului şi repercursiunile lor în dreptul internaţional public", Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.

6. Victor Duculescu, „Protecţia juridică a drepturilor omului -mijloace interne şi internaţionale", Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.

7. Nicolae Ecobescu (coord.), „Manualul Consi îiu lui Europei", Centrul de Informare şi documentare al Consiliului Europei la Bucureşti, Bucureşti, 1999.

8. Ion F. Filipescu, Augustin Fnerea, „Drept Instituţional Comunitar European", Editura Actami, Bucureşti, 1999.

9. Augustin Fuerea, „Introducere în problematica dreptului internaţional al drepturilor omului", Editura Era, Bucureşti, 2000.

10. Grigore Geamănu, „Drept Internaţional Contemporan", Voi. I, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.

13. loan Hurdubaie, „Spaţiul penal paneuropean din perspectiva Consiliului Europei", Editura Universal Pan, Bucureşti, 1999.

14. Ion Jinga, Andrei Popescul, „Integrarea Europeană - Dicţionar de termeni comunitari", Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

15. Dumitra Mazilii, „Drepturile Omului - Concept, exigenţe şi realităţi contemporane", Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

16. Rahica Miga-Beşteîiu, „Drept Internaţional. Introducere în Dreptul Internaţional Public", Editura ALL, Bucureşti, 1998.

17. Irina Moroianu Zlătescu, Rodica Şerhănescu (coord.), „Drepturile femeii - egalitate şi parteneriat", Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 1997.

18. I. Moroianu Zlătescu, I. Stoica, „Carta Socială Europeană19, ÎRDO, Bucureşti, 1998.

19. Adrian Năstase, „Drepturile omului, religie a sfârşitului de secol", Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 1992.

20. Adrian Năstase, „România şi Noua Arhitectură Mondială", Regia Autonomă „Monitorul Oficial", Bucureşti, 1996.

...

Preview document

Consiliul Europei - Pagina 1
Consiliul Europei - Pagina 2
Consiliul Europei - Pagina 3
Consiliul Europei - Pagina 4
Consiliul Europei - Pagina 5
Consiliul Europei - Pagina 6
Consiliul Europei - Pagina 7
Consiliul Europei - Pagina 8
Consiliul Europei - Pagina 9
Consiliul Europei - Pagina 10
Consiliul Europei - Pagina 11
Consiliul Europei - Pagina 12
Consiliul Europei - Pagina 13
Consiliul Europei - Pagina 14
Consiliul Europei - Pagina 15
Consiliul Europei - Pagina 16
Consiliul Europei - Pagina 17
Consiliul Europei - Pagina 18
Consiliul Europei - Pagina 19
Consiliul Europei - Pagina 20
Consiliul Europei - Pagina 21
Consiliul Europei - Pagina 22
Consiliul Europei - Pagina 23
Consiliul Europei - Pagina 24
Consiliul Europei - Pagina 25
Consiliul Europei - Pagina 26
Consiliul Europei - Pagina 27
Consiliul Europei - Pagina 28
Consiliul Europei - Pagina 29
Consiliul Europei - Pagina 30
Consiliul Europei - Pagina 31
Consiliul Europei - Pagina 32
Consiliul Europei - Pagina 33
Consiliul Europei - Pagina 34
Consiliul Europei - Pagina 35
Consiliul Europei - Pagina 36
Consiliul Europei - Pagina 37
Consiliul Europei - Pagina 38
Consiliul Europei - Pagina 39
Consiliul Europei - Pagina 40
Consiliul Europei - Pagina 41
Consiliul Europei - Pagina 42
Consiliul Europei - Pagina 43
Consiliul Europei - Pagina 44
Consiliul Europei - Pagina 45
Consiliul Europei - Pagina 46
Consiliul Europei - Pagina 47
Consiliul Europei - Pagina 48
Consiliul Europei - Pagina 49
Consiliul Europei - Pagina 50
Consiliul Europei - Pagina 51
Consiliul Europei - Pagina 52
Consiliul Europei - Pagina 53
Consiliul Europei - Pagina 54
Consiliul Europei - Pagina 55
Consiliul Europei - Pagina 56
Consiliul Europei - Pagina 57
Consiliul Europei - Pagina 58
Consiliul Europei - Pagina 59
Consiliul Europei - Pagina 60
Consiliul Europei - Pagina 61
Consiliul Europei - Pagina 62
Consiliul Europei - Pagina 63
Consiliul Europei - Pagina 64
Consiliul Europei - Pagina 65
Consiliul Europei - Pagina 66
Consiliul Europei - Pagina 67
Consiliul Europei - Pagina 68
Consiliul Europei - Pagina 69
Consiliul Europei - Pagina 70
Consiliul Europei - Pagina 71
Consiliul Europei - Pagina 72
Consiliul Europei - Pagina 73
Consiliul Europei - Pagina 74
Consiliul Europei - Pagina 75
Consiliul Europei - Pagina 76
Consiliul Europei - Pagina 77
Consiliul Europei - Pagina 78
Consiliul Europei - Pagina 79

Conținut arhivă zip

 • Consiliul Europei.doc

Alții au mai descărcat și

Salarizarea în România

Capitolul I Considerații preliminare I.1.Evoluții istorice privind sistemul românesc de salarizare Primele reglementări legale ale salarizării...

Contractul Colectiv de Muncă

INTRODUCERE „Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneşi...temeiul unui stat e munca... bogaţia unui popor nu stă în bani, ci...

Conflictele Individuale de Muncă

INTRODUCERE Conflictele de muncă au fost privite dintotdeauna ca o problemă dificilă, iar majoritatea ţărilor o tratează cu o deosebită...

Răspunderea Patrimonială a Angajatorului

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 1.1 . Definiţia răspunderii patrimoniale (noţiune) Principala modificare de esenţă...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Consiliul Europei

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI I.1.Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor...

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR Uniunea Europeană este construită într-un sistem instituțional unic în lume. Prin izvoare ale...

Traficul de ființe umane și munca forțată

INTRODUCERE Traficul de fiinţe umane a devenit in ultimii ani unul dintre cele mai abordate subiecte atât pe agendele politice, cât şi in...

Te-ar putea interesa și

Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană

Consideraţii introductive Extinderea Uniunii Europene reprezintă cea mai mare provocare a Europei la începutul secolului al XXI-lea, fiind şansa...

Aspecte Interdisciplinare Privind Criminalitatea în Domeniul Corupției

INTRODUCERE Coruptia in Romania este evaluata ca fiind foarte mare de catre diverse studii (Transparency International, PricewaterhouseCoopers,...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Consiliul Europei

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI I.1.Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor...

Consiliul Europei

INTRODUCERE Scânteia care a aprins torţa unităţii europene a fost emisă de Winston Churchill, într-un discurs pronunţat la Zürich, în 1946. El a...

Consiliul Europei

Actualitatea investigatiei: Actualitatea investigatiei este explicita prin faptul ca Consiliul europei este o organizatie pan-Europeana care...

Cooperarea statelor în cadrul organizațiilor regionale europene

Cooperarea statelor in cadrul organizatiilor internationale europene Cap. I Consideratii generale privind organizatiile 1.1. Notiuni generale...

Consiliul Europei

Primii pași Consiliul Europei a fost creat în urmă cu 57 de ani ca rezultat al acțiunii și strădaniei câtorva ”părinți fondatori” susținuți de...

Ai nevoie de altceva?