Consiliul Europei

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 22697
Mărime: 82.77KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Benone Pusca
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” – GALAŢI FACULTATEA DE DREPT SPECIALIZAREA - DREPT COMUNITAR MASTERAT

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROTECŢIA JURIDICĂ A
 3. DREPTURILOR OMULUI
 4. I.1. Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor omu¬lui p.5
 5. I.2 Documentele precursoare Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului p.8
 6. I.3 Dreptul internaţional al Drepturilor omului p.10
 7. I.4 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului – piatra de temelie a Dreptului contemporan al Drepturilor omului p.11
 8. I.5 Conţinutul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului p.12
 9. I.6 Dimensiunea Europeană a Drepturilor omului p.16
 10. I.7 Principalele documente internaţionale care garantează drepturile omului p.28
 11. CAPITOLUL II
 12. INSTITUŢII EUROPENE CU ATRIBUŢII ÎN PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI
 13. II.1.Uniunea Europeană p.33
 14. II.2. Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa ( OSCE) p.38
 15. CAPITOLUL III
 16. CONSILIUL EUROPEI
 17. III.1 Consiliul Europei – necesitate şi construcţie p.33
 18. III.2 Consiliul Europei şi ideea statului de drept p.38
 19. CAPITOLUL IV
 20. PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE ŞI ORGANELE CONSILIULUI EUROPEI
 21. IV.1. Drepturile omului şi democraţia p.42
 22. IV.2. Cooperare juridică p.44
 23. IV.3 Organele Consiliului Europei p.45
 24. IV.3.1 Comitetul miniştrilor p.45
 25. IV.3.2. Adunarea parlamentară p.47
 26. IV.3.3. Secretariatul Consiliului Europei p.49
 27. IV.4 România şi Consiliul Europei–tratate semnate şi ratificate de România p.57
 28. IV.4.1. Admitere şi direcţii de acţiune p.58
 29. IV.4.2. Reprezentanţa României la Consiliul Europei p.58
 30. IV.4.3. Tratate semnate şi ratificate de România p.60
 31. CONCLUZII p.62
 32. BIBLIOGRAFIE p.65

Extras din disertație

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI

I.1.Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor omu¬lui

Societatea umană, din cele mai îndepărtate timpuri şi până în zilele noastre, a parcurs un proces istoric al cărui finalitate o reprezintă nivelul actual de garantare şi protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale fiinţelor umane în condiţiile înlăturării discriminărilor de orice fel.

Proclamarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului (DUDO), de către Adunarea generală a ONU, la 10 decembrie 1948, ca pe un ideal comun spre care trebuie să tindă toate popoarele şi naţiunile, astfel încât toate persoanele şi toate organele societăţii să se străduiască, luând ca bază prevederile DUDO, să dezvolte respectul pentru aceste drepturi şi libertăţi şi să asigure prin măsuri progresive şi permanente, recunoaşterea şi aplicarea lor universală şi efectivă, pune bazele principiale a ceea ce mai târziu, constituia Dreptul Internaţional al Drepturilor Omului, ca piatră de temelie a tuturor ramurilor dreptului din ţările care l-au recunoscut prin adoptarea documentelor internaţionale din domeniu.

Întreaga istorie a omenirii este străbătută de ,,ideea că fiinţa umană posedă, prin natura sa, anumite drepturi, valabile chiar dacă acestora nu le corespund, sau le corespund numai imperfect, dispoziţiile legilor juridice pozitive” . Convingerea că oamenilor li se cuvin anumite drepturi s-a ivit în mintea omenească încă din timpuri străvechi şi a fost dezvoltată graţie filosofiei stoice şi jurisprudenţei, în toate epocile următoare, uneori inspirându-se din dogmele religiei creştine, alteori numai prin prisma raţiunii de a trăi.

Sistemele de gândire stoice naturaliste, greceşti şi romane, din antichitate au stat la originea concepţului de drepturi ale omului. Sofiştii au fost primii care au avansat o teză conform căreia omul este stăpânul destinului său şi nu se află la discreţia zeilor. O contribuţie importantă în apariţia progresivă a concepţiei unui ansamblu universal de reguli şi valori a avut-o Platon, care susţine teza naturii universale, comune oamenilor, iar Aristotel, prin afirmaţia că ,,numai prin lege devine cineva sclav ori liber, prin natură oamenii nu se deosebesc întru nimic” identifică primul germene al ideii de drept natural.

Ulterior, stoicii greci au elaborat pentru prima dată noţiunea de ,,drept natural”, conform căreia legile stabilite de om, sunt replici imperfecte ale unui Drept etern şi imuabil aplicabil Universului, legea laică având valoare numai dacă ea corespunde legii universale.

În Evul mediu, această teorie s-a dezvoltat rezultând DECALOGUL (cele 10 porunci) care este baza anumitor drepturi individuale fundamentale. Sfântul Toma dיAquino spune că individul este în centrul unei ordini sociale şi juridice juste, însă legea divină are preeminenţă absolută asupra Dreptului Laic, aşa cum este definit de împărat, rege sau prinţ, teorie care a stârnit un dublu conflict: între puterea religioasă şi puterea civilă şi între indivizi şi stat.

În secolele XVII şi XVIII, raţionaliştii pun bazele ştiinţifice ale doctrinei drepturilor individuale ale omului fundamentând teoria dreptului natural, definindu-l ca etern dar nesupus unei ordini divine. ,,Dreptul natural este într-o asemenea măsură imuabil încât nici Dumnezeu nu-l poate schimba” .

Din ideile raţionaliste se va dezvolta ulterior teoria contractului social care se fondează pe principiul presupus irefutabil că orice contract social trebuie să fie respectat. Raporturile dintre puterea de stat şi indivizii aflaţi sub jurisdicţia sa, sunt fondate pe un contract social pe care nici una din părţi nu-l poate modifica fără consimţământul celeilalte. Consacrarea teoretică a acestei idei este dată în lucrarea ,,Contractul social” a lui J.Jacques-Rousseau apărută în 1762, în care el afirmă că ,,omul este născut liber, dar pretutindeni este în lanţuri”.

Primul gânditor care a afirmat că lumea este supusă unor legi obiective a fost Montesquieu şi, în lucrarea sa ,,Despre spiritul legilor”, el aprecia că ,,legile, în înţelesul cel mai larg, sunt raporturi necesare ce derivă din natura lucrurilor şi, în acest sens, tot ce există are legile sale”.

Filosoful francez definea libertatea ca ,,dreptul de a face tot ceea ce îngăduie legile”, subliniind că dacă un cetăţean ar putea să facă ceea ce legile interzic ,,el nu ar mai avea libertate pentru că şi ceilalţi ar putea să facă la fel”. Pentru apărarea persoanei şi bunurior acesteia, el preconiza contractul social, care este ,,un pact prin care individul îşi supune voinţa sa voinţei generale”, care, constituită în corpuri, stabileşte reguli morale pentru membrii săi şi implică reducerea guvernului la un singur individ. Suveranitatea nu aparţine decât poporului, în calitate de corpuri constituite şi fiecare individ trebuie să i se supună.

În 1689 John Loke în ,,Eseu asupra guvernului civil” dezvoltă concepţia dreptului natural pornind de la principiul că, la origine, exista o stare naturală anterioară organizării oricărei comunităţi naţionale sau puteri statale, în care toţi indivizii aveau aceleaşi drepturi şi aceleaşi obligaţii şi unde fiecăruia îi era permis să-şi apere dreptul la viaţă, la libertate şi proprietate. Când oamenii s-au constituit în comunităţi, ei au încheiat un pact social al cărui prim obiectiv era să-şi protejeze drepturile individuale. Aceasta preuspunea ca individul să renunţe la anumite drepturi pe care le avea în stare naturală, însă numai în măsura necesităţii noii sale condiţii. Drepturile individuale, în măsura în care ele nu au fost abandonate, continuă să existe şi sunt eterne, imprescriptibile şi inviolabile. În caz de violare, idividul are dreptul de a se răscula împotriva puterii opresoare.

Preview document

Consiliul Europei - Pagina 1
Consiliul Europei - Pagina 2
Consiliul Europei - Pagina 3
Consiliul Europei - Pagina 4
Consiliul Europei - Pagina 5
Consiliul Europei - Pagina 6
Consiliul Europei - Pagina 7
Consiliul Europei - Pagina 8
Consiliul Europei - Pagina 9
Consiliul Europei - Pagina 10
Consiliul Europei - Pagina 11
Consiliul Europei - Pagina 12
Consiliul Europei - Pagina 13
Consiliul Europei - Pagina 14
Consiliul Europei - Pagina 15
Consiliul Europei - Pagina 16
Consiliul Europei - Pagina 17
Consiliul Europei - Pagina 18
Consiliul Europei - Pagina 19
Consiliul Europei - Pagina 20
Consiliul Europei - Pagina 21
Consiliul Europei - Pagina 22
Consiliul Europei - Pagina 23
Consiliul Europei - Pagina 24
Consiliul Europei - Pagina 25
Consiliul Europei - Pagina 26
Consiliul Europei - Pagina 27
Consiliul Europei - Pagina 28
Consiliul Europei - Pagina 29
Consiliul Europei - Pagina 30
Consiliul Europei - Pagina 31
Consiliul Europei - Pagina 32
Consiliul Europei - Pagina 33
Consiliul Europei - Pagina 34
Consiliul Europei - Pagina 35
Consiliul Europei - Pagina 36
Consiliul Europei - Pagina 37
Consiliul Europei - Pagina 38
Consiliul Europei - Pagina 39
Consiliul Europei - Pagina 40
Consiliul Europei - Pagina 41
Consiliul Europei - Pagina 42
Consiliul Europei - Pagina 43
Consiliul Europei - Pagina 44
Consiliul Europei - Pagina 45
Consiliul Europei - Pagina 46
Consiliul Europei - Pagina 47
Consiliul Europei - Pagina 48
Consiliul Europei - Pagina 49
Consiliul Europei - Pagina 50
Consiliul Europei - Pagina 51
Consiliul Europei - Pagina 52
Consiliul Europei - Pagina 53
Consiliul Europei - Pagina 54
Consiliul Europei - Pagina 55
Consiliul Europei - Pagina 56
Consiliul Europei - Pagina 57
Consiliul Europei - Pagina 58
Consiliul Europei - Pagina 59
Consiliul Europei - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Consiliul Europei.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

2.2. Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeana este o structura...

Libera circulație a persoanelor în spațiul european

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Mecanisme Internaționale Regionale de Protecție și Promovare a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Curtea Europeană a Drepturilor Omului, organ jurisdicţional care, după stabilirea competenţei în cauza respectivă, decide în legătură...

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR Uniunea Europeană este construită într-un sistem instituțional unic în lume. Prin izvoare ale...

Consiliul Europei

CAPITOLUL I Introducere CONSILIUL EUROPEI: Istoric, Evolutie, Activitati Urmarile nefaste lasate de cel de-al doilea război mondial, atat in...

Sinteză a Jurisprudenței CEDO cu Privire la Dreptul la un Proces Echitabil

1 INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între...

Munca în spațiul european și principalele sale implicări

INTRODUCERE Economiile moderne se bazează pe cunoaştere mai mult decât pe materii prime. Pentru a face faţă concurenţei reprezentate de noile...

Te-ar putea interesa și

Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană

Consideraţii introductive Extinderea Uniunii Europene reprezintă cea mai mare provocare a Europei la începutul secolului al XXI-lea, fiind şansa...

Aspecte Interdisciplinare Privind Criminalitatea în Domeniul Corupției

INTRODUCERE Coruptia in Romania este evaluata ca fiind foarte mare de catre diverse studii (Transparency International, PricewaterhouseCoopers,...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Consiliul Europei

INTRODUCERE Scânteia care a aprins torţa unităţii europene a fost emisă de Winston Churchill, într-un discurs pronunţat la Zürich, în 1946. El a...

Consiliul Europei

CAPITOLUL I Introducere CONSILIUL EUROPEI: Istoric, Evolutie, Activitati Urmarile nefaste lasate de cel de-al doilea război mondial, atat in...

Consiliul Europei

Actualitatea investigatiei: Actualitatea investigatiei este explicita prin faptul ca Consiliul europei este o organizatie pan-Europeana care...

Cooperarea statelor în cadrul organizațiilor regionale europene

Cooperarea statelor in cadrul organizatiilor internationale europene Cap. I Consideratii generale privind organizatiile 1.1. Notiuni generale...

Consiliul Europei

Primii pași Consiliul Europei a fost creat în urmă cu 57 de ani ca rezultat al acțiunii și strădaniei câtorva ”părinți fondatori” susținuți de...

Ai nevoie de altceva?