Controlul și Recuperarea Fondurilor Europene

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1604
Mărime: 13.65KB (arhivat)
Publicat de: Adrian Iorga
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Susanu Monica

Extras din referat

Structuri de urmărire a fondurilor structurale

Pentru urmarirea fondurilor structurale a fost emisă de către primul ministru Decizia nr.262 din 4 octombrie 2007 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor Compartimentului dezvoltare regională şi urmărire fonduri structurale. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 687 din 9 octombrie 2007.

Compartimentului dezvoltare regională şi urmărire fonduri structurale va funcţiona în structura Cancelariei Primului Ministru. Compartimentul va fi condus de un consilier de stat numit prin decizi a primului.ministru care emite instrucţiuni, potrivit legii. Tot în cadrul Compartimentului funcţionează Decizia analiză şi evaluare programe.

Partenerii de colaborare ai Compartimentului:

• colaborează în permanenţă cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în vederea asigurării unui cadru de comunicare, pentru transmiterea datelor şi informaţiilor referitoare la implementarea şi propunerile de implementare a programelor cu finanţare din instrumentele structurale;

• colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, societatea civilă, instituţiile de învăţământ superior şi cu institutele de cercetare socio-economică, în vederea realizării studiilor si rapoartelor privind măsurile de dezvoltare regională şi flexibilitate instituţională în folosirea eficientă a fondurilor rezultate din programele cu finanţare din instrumentele structurale;

• gestionează şi analizează date şi informaţii privind posibilele probleme apărute în implementarea programelor cu finanţare din instrumentele structurale;

• analizează aspectele semnalate de persoanele fizice şi juridice, în calitate de beneficiar, referitoare la problemele cu care se confruntă şi care rezultă din implementarea programelor cu finanţare din instrumentele structurale;

• prezintă autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale analize şi constatări proprii sau realizate în colaborare cu acestea;

• elaborează studii de impact, analize socio-economice privind eficienţa utilizării programelor cu finanţare din instrumentele structurale, creşterea gradului de absorbţie şi sprijinul acordat regiunilor geografice, categoriilor sociale sau domeniilor de interes;

• formulează puncte de vedere asupra criteriilor, priorităţilor şi modulului de alocare a resurselor financiare din programele de finanţare din instrumentele structurale, în vederea creşterii gradului de absorbţie;

• solicită date şi informaţii de la ministere şi de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, necesare realizării atribuţiilor;

• colaborează cu instituţiile responsabile cu implementarea fondurilor europene, în baza protocoalelor încheiate, analizează şi procesează datele şi informaţiile primite;

• analizează posibilităţile de comunicare cu potenţialii beneficiari, prin canalizarea modalităţilor de informare în regiuni, în funcţie de nivelul cunoştinţelor beneficiarilor în domeniul fondurilor europene.

Printre atribuţiile Compartimentului de urmărire a fondurilor structurale se numără:

- formulează propuneri în scopul eliminării blocajelor care produc întârzieri în procesul de implementare a programelor de dezvoltare regională şi a celor finanţate din instrumentele structurale;

- analizează şi evaluează proiectele şi propunerile de proiecte de finanţare de la Uniunea Europeană şi formulează propuneri pentru ajustarea, prioritizarea şi dezvoltarea structurală;

- analizează şi evaluează disfuncţionalităţile şi blocajele de ordin administrativ-instituţional, legislativ sau de altă natură apărute în procesul de implementare a programelor cu finanţare europeană;

- monitorizează întregul proces de comunicare publică şi modalităţile de receptare a mesajelor în relaţia cu potenţialii beneficiari ai fondurilor structurale;

- evaluează periodic rezultatele obţinute prin realizarea obiectivelor finanţate prin programele de dezvoltare regională;

- urmăreşte în permanenţă şi elaborează puncte de vedere cu privire la modul de gestionare a etapelor procesului de descentralizare la nivelul administraţiei publice;

- asigură cadrul de decizie pentru primul-ministru şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în baza constatărilor şi analizelor rezultate din activitatea specifică, în vederea corectării disfuncţionalităţilor şi blocajelor, ţinând cont şi de problemele sesizate de instituţiile administraţiei publice centrale şi locale;

- îndeplineşte orice atribuţii stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru.

Preview document

Controlul și Recuperarea Fondurilor Europene - Pagina 1
Controlul și Recuperarea Fondurilor Europene - Pagina 2
Controlul și Recuperarea Fondurilor Europene - Pagina 3
Controlul și Recuperarea Fondurilor Europene - Pagina 4
Controlul și Recuperarea Fondurilor Europene - Pagina 5
Controlul și Recuperarea Fondurilor Europene - Pagina 6
Controlul și Recuperarea Fondurilor Europene - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Controlul si Recuperarea Fondurilor Europene.doc
  • titlul.doc

Te-ar putea interesa și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Cadrul Legislativ și Măsurile Adoptate de România pentru Combaterea Infracțiunilor Internaționale

Ultimul deceniu al secolului al XX-lea s-a caracterizat printr-o veritabilă schimbare în toate domeniile economico-sociale, a gândirii şi a modului...

Considerații Privind Procedurile de Accesare a Fondurilor Europene în Turism

Introducere Fondurile Stucturale prin care Uniunea Europeană acționează sunt instrumente financiare venite să sprijine, atât competitivitatea...

Programul operațional asistență tehnică POAT

Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) INTRODUCERE Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) are drept obiectiv asigurarea unui...

Drept European

INTRODUCERE Aplicarea principiilor bugetare conferă documentului bugetar o anumită configuraţie. El nu reprezintă însă o simplă listă de venituri...

Dreptul concurenței - ajutorul de stat

INTRODUCERE Cu un debut adesea criticat de către Comisia Europeană în ceea ce privește aplicarea ajutorului de stat de către România, autoritatea...

Fondurile structurale ale Uniunii Europene

I.1. Scurt istoric După al Doilea Război Mondial, mișcarea integrării europene a fost văzută de mulți ca o scăpare din formele extreme de...

Controlul Financiar

ARGUMENT Controlul este actiunea de stabilire a exactitatii operatiunilor materiale, care se efectueaza anticipat executarii acestora, concomitant...

Ai nevoie de altceva?