Datoria externă a Republicii Moldova 2010-2011

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1030
Mărime: 172.69KB (arhivat)
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Simona Buta

Extras din referat

Datoria externă a unei țări este acea partea din datoriile totale care este datorată creditorilor din altă țară. Debitor pot fi guvernul și firme private sau corporații. Datoria include bani datorați băncilor comerciale private, altor guverne sau instituțiilor financiare precum FMI sau Banca Mondială.

La finele anului 2010, datoria externă a Republicii Moldova a ajuns la circa 4,779 miliarde dolari, fiind cu 9,5% mai mare decât cea înregistrată la început aceluiaşi an, arată datele preliminare ale Băncii Naţionale a Moldovei. Circa 23% din această datorie ţine de sectorul guvernamental, care a constituit 1,116 miliarde dolari.

Repartizarea datoriei externe pe sectoare instituţionale a fost următoarea: 23,3% din datoria externă totală ţine de sectorul guvernamental care, fără precedent, s-a îndatorat cu 1116.17 mil. USD, 4,2% din datoria externă ţin de autorităţile monetare- 204.24 mil., băncile licenţiate -402.74 mil. USD – 8.4 la sută, alte sectoare-2221.23 mil. USD – 46.5 la sută. Angajamentele aferente creditării intragrup au reprezentat 17.5 la sută din totalul datoriei externe adica 834.34 mil. USD.

Datoria externă publică şi public garantată s-a majorat pe parcursul anului 2010 cu 18.3 la sută până. 1348.77 mil.USD iar cea privată negarantată a crescut cu 6.4 la sută până la 3429.95 mil. USD (tabelul 2).

Potrivit raportului Ministerului Finanţelor, doar în decembrie 2010, din sursele externe de finanţare au intrat în conturile statului moldovenesc peste 30 milioane de dolari.

Pe de altă parte, Republica Moldova a rambursat anul trecut circa 45,9 milioane de dolari din datoria externă.

Tabelul 2. Datoria externă publică, public garantată şi datoria privată negarantată (mil. USD)

Sf. anului

2006 Sf. anului

2007 Sf. anului

2008 Sf. anului

2009 Sf. anului

2010

Datoria publică şi public garantată

Pe termen scurt

Alte angajamente aferente datoriei

Arierate (principal şi dobândă)

din care datoria corporaţiilor publice

Pe termen lung

Obligaţiuni şi alte titluri de angajamente

Împrumuturi

din care datoria corporaţiilor publice

Alocări de DST de la FMI Datoria privată negarantată Pe termen scurt

Împrumuturi

Valută şi depozite

Credite comerciale

Alte angajamente aferente datoriei

Arierate (principal şi dobândă) Altele

Pe termen lung

Împrumuturi

Investiţii directe: creditare intragrup

Angajamente faţă de investitorii străini

Arierate

Împrumuturi de la investitorii străini 876.34

TOTAL 2522.63 3345.42 4093.77 4364.06 4778.72

În totalul angajamentelor externe cele pe termen lung reprezintă 64.0 la sută, însumând 3059.07 mil. USD, cele pe termen scurt – 36.0 la sută, însumând 1719.65 mil USD (diagrama 2). Componenţa lor pe tipuri de angajamente este prezentată în diagramele 3 şi 4, respectiv.

Preview document

Datoria externă a Republicii Moldova 2010-2011 - Pagina 1
Datoria externă a Republicii Moldova 2010-2011 - Pagina 2
Datoria externă a Republicii Moldova 2010-2011 - Pagina 3
Datoria externă a Republicii Moldova 2010-2011 - Pagina 4
Datoria externă a Republicii Moldova 2010-2011 - Pagina 5
Datoria externă a Republicii Moldova 2010-2011 - Pagina 6
Datoria externă a Republicii Moldova 2010-2011 - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Datoria Externa a Republicii Moldova 2010-2011.doc

Te-ar putea interesa și

Managementul Rezervei Valutare în Condițiile Actuale

INTRODUCERE Formarea, mărimea şi utilizarea rezervei valutare internaţionale a unui stat cu economie de piaţă depinde de intensitatea şi...

Organizația Mondială a Comerțului

Introducere Actualitatea temei de cercetare: Odată cu evoluția adîncirii proceselor economice internaționale, a interdependențe lor în producția...

Contabilitatea Salariilor

Introducere Contabilitatea este ca un sistem, ca un ansamblu de reguli şi principii privind înreigstrarea în partidă dublă a averii ce aparţine...

Politica Fiscală și Rolul ei în Politica Social-economică a Statului

Capitolul I Politica fiscală și rolul ei în politica social-economică a statului 1.1. Politica fiscală - concept, obiective și principii În...

Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică

Actualitatea temei rezidă în importanţa pe care o are fiscalitatea şi reformele din acest domeniu pentru dezvoltarea economică a oricărui stat....

Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci

INTRODUCERE Actualitatea temei. O caracteristică esențială a lumii contemporane este riscul,incertitudinea. Mediul economic, monetar, financiar-...

Testarea de Stat a Eficienței Biologice a Produsului Indar 5 EC

INTRODUCERE Pomicultura este una dintre ramurile prioritare ale agriculturii pe actualul teritoriu al Republicii Moldova, strategică în economie,...

Datoria externă a Republicii Moldova - tendință, factori, perspective

INTRODUCERE Actualitatea temei, Indiscutabil datoria externă e unul din indicatorii importanţi care sintetizează evoluţia economică a oricărui...

Ai nevoie de altceva?