Extinderea zonei euro - precondiții și pericole

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 9238
Mărime: 121.07KB (arhivat)
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Irina Bilan
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Cuprins

 1. 1. Introducere- zona euro 2
 2. 2. Criterii de convergenţă nominală 3
 3. 2.1.Criteriul stabilităţii preţurilor 6
 4. 2.1.1 Prevederile Tratatului 6
 5. 2.1.2. Stadiul convergenţei economice privind stabilitatea preţurior 8
 6. 2.2. Criteriul situaţiei finanţelor publice 9
 7. 2.2.1. Prevederile Tratatului 9
 8. 2.2.2. Stadiul integrării economice privind finanţele publice 11
 9. 2.3. Criteriul de participare la mecanismul ratei de schimb 13
 10. 2.3.1. Prevederile Tratatului 13
 11. 2.3.2. Stadiul convergenţei economice privind mecanismul ratelor de schimb 14
 12. 2.4. Criteriul de convergenţă al ratelor dobânzii 16
 13. 2.4.1. Prevederile Tratatului 16
 14. 2.4.2. Stadiul convergenţei economiceprivind ratele dobânzii 17
 15. 3. Convergeţa României 19
 16. 4. Criterii de convergenţă reală 21
 17. 5. Extinderea zonei euro- costurile asociate 22
 18. Concluzii 25
 19. Bibliografie 26

Extras din referat

1. Introducere- zona euro

Începând cu 1 ianuarie 1999, întraga lume asistă la unul dintre cele mai ambiţioase proiecte economice din istoria modernă. Este data la care s-a realizat trecerea spre etapa finală a Uniunii Economice şi Monetare, prin introducerea monedei unice europene, euro. Acest eveniment înseamnă mai mult decât eliminarea a douăsprezece monede naţionale şi înlocuirea lor cu o monedă care va circula în toate aceste ţări. Procesul are consecinţe majore pentru relaţiile monetare internaţionale şi pentru Sistemul Monetar Internaţional. Implicaţiile vizează nu numai statele membre ale Uniunii Europene, ci şi restul lumii.

Moneda joacă un rol esenţial în funcţionarea economiilor moderne, ca măsură a valorii, ca mijloc de plată, ca mijloc de conservare a valorii. Euro îndeplineşte în prezent aceste funcţii pentru cea mai mare zonă cu monedă unică realizată vreodată.

Dificultăţile unui proiect atât de ambiţios au necesitat o foarte atentă pregătire. Punerea efectivă în circulaţie a monedei a fost precedată de trei etape distincte, stabilite în Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Economice prin care s-a urmăarit realizarea convergenţei economice a statelor membre şi crearea Băncii Centrale Europene. Criteriile de convergenţă referitoare la rata dobânzii, stabilitatea preţurilor, limitarea deficitelor bugetare, ale guvernelor, limitarea datoriilor guvernamentale totale au avut scopul de a responsabilza ţările membre în vederea aplicării unei singure politici monetare. Includerea unei ţări cu o inflaţie ridicată, cu rate foarte mari ale dobânzii sau cu un deficit bugetar important ar alerta pieţele financiare, care ar considera că euro este un proiect instabil şi riscant şi ar submina posibilitatea de realizare a unui singur set de de dobânzi pentru întreaga zonă.

Zona euro

Zona euro este o zonă monetară ce cuprinde cele 16 ţări din Uniunea Europeană care au adoptat euro ca monedă unică. Cele 16 ţări membre sunt Austria, Belgia, Cipru, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Spania, Slovenia, Slovacia. Pe lângă acestea, 4 micro-state, prin acordurile monetare încheiate cu vecinii lor, sunt şi ele ataşatate la zona euro Andorra, Monaco, San Marino şi Vatican. Zona a fost creată de 11 ţări, la care s-a alăturat ulterior Grecia în 2001, Slovenia în 2007, Cipru şi Malta în 2008, Slovacia în 2009. Trei ţări din Uniunea Europeană nu au fosrt de acord cu introducerea acestei monede, şi anume Danemarca, Regatul Unit şi Suedia.

Tabel 1:Situaţia privind integrarea în zona euro a statelor noi membre UE (ianuarie 2009)

Nr.

crt

State membre noi

ERM II

UEM

1. Estonia Inclusa în ERM II din 28 iunie 2004 -

2. Lituania Inclusa în ERM II din 28 iunie 2004 -

3. Slovenia Inclusa în ERM II din 28 iunie 2004 2007

4. Cipru Inclusa în ERM II din 2 mai 2005 2008

5. Malta Inclusa în ERM II din 2 mai 2005 2008

6. Letonia Inclusa în ERM II din 2 mai 2005 -

7. Polonia Nu este inclusă în ERM II -

8. Cehia Nu este inclusă în ERM II după 2012

9. Slovacia Inclusă în ERM II din noiembrie 2005 2009

10 Ungaria Nu este inclusă în ERM II După 2011

11. România Nu este inclusă în ERM II(probabil 2012) Probabil 2014

12. Bulgaria Nu este inclusă în ERM II -

2. Criterii de convergenţă nominală

Conform Tratatului de la Maastricht, orientarea generală a politicii externe şi de securitate comună este de competenţa Consiliului European:

-crearea unui spaţiu economic fără graniţe care să asigure un progres economic echilibrat şi durabil;

-înăsprirea potecţiei drepturilor şi intereselor cetăţenilor statelor membre;

-dezvoltarea cooperării în domeniile justiţiei şi afacerilor interne.

Succesul acţiunilor propuse prin tratat este condiţionat prin coordonarea politicilor economice ale statelor membre pe piaţa internă, bazate pe preţuri stabile, finanţe publice şi condiţii monetare sănătoase şi, nu în ultimul rând, balanţa de plăţi stabilă. Uniunea Monetară trebuie privită în strînsă legătură cu uniunea politică, euro va deveni forţă conducătoare a integrării europene, chiar dacă dimensiunile politice ale acestei integrări nu au fost luate integral în considerare.

Preview document

Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 1
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 2
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 3
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 4
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 5
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 6
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 7
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 8
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 9
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 10
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 11
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 12
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 13
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 14
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 15
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 16
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 17
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 18
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 19
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 20
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 21
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 22
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 23
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 24
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 25
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 26
Extinderea zonei euro - precondiții și pericole - Pagina 27

Conținut arhivă zip

 • Extinderea Zonei Euro - Preconditii si Pericole.doc

Te-ar putea interesa și

Extinderea zonei euro - precondiții și pericole

1.Moneda EURO Euro este moneda unică adoptată (până în acest moment) de 16 state membre ale Uniunii Europene care, împreună, formează zona euro....

Extinderea zonei euro - pericole și precondiții

Capitolul I: Moneda EURO Angajamentul Uniunii Europene, prin adoptarea Tratatului de la Maastricht, de a realiza o adevarată Piaţă Internă şi...

Integrare financiar-monetară europeană. extinderea zonei euro - precondiții și pericole

Capitolul 1. Zona euro: caracteristici şi condiţii de acces Calitatea de membru al zonei euro consolidează gradul de interdependenţă economică...

Extinderea zonei euro. Precondiții și pericole

Capitolul I. Moneda euro – scurt istoric Euro este moneda unică adoptată până în acest moment de către 17 state aparținând Uniunii Europene, care...

Extinderea zonei euro - Precondiții și pericole

Capitolul I. Apariția și dezvoltarea Uniunii Economice și Monetare Uniunea Economică și Monetară în sens restrans , vizează ca populațiile...

Extinderea zonei euro. precondiții și pericole

Introducere Gradul de integrare economică în Uniunea Europeană variază. Toate țările Uniunii Economice fac parte din ceea ce numim Uniune...

Extinderea zonei euro - precondiții și pericole

I. Apariţia şi evoluţia Uniunii Economice Monetare În cel mai restrâns sens, Uniunea Economică Monetară se referă la înfiinţarea şi utilizarea de...

Extinderea zonei euro - Precondiții și pericole

Euro reprezintă partea integrantă a procesului unificării politice europene. Procesul de unificare a început în anul 1946 când Winston Churcill a...

Ai nevoie de altceva?