Instrumente cu Venit Fix

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 6443
Mărime: 37.10KB (arhivat)
Publicat de: Titus Flaviu Mitroi
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihu Stefan

Cuprins

  1. Capitolul 1. Instrumentele cu venit fix.
  2. 1.1. Noţiune.Clasificarea obligaţiunilor.
  3. 1.2. Elemente tehnice
  4. 1.3. Evaluarea obligaţiunilor
  5. Capitolul 2.Cadrul juridic aplicabil emiterii de obligatiuni pe piaţa de capital din România
  6. 2.1. Dispozitii generale cu privire la obligatiuni cuprinse in Legea nr. 31/1990, republicata
  7. 2.2.Dispozitii speciale ale Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobilia
  8. 2.3. CODUL BVB ca operator de piata – admiterea, mentinerea si tranzactionarea obligatiunilor pe piata reglementata administrata de BVB

Extras din referat

Capitolul 1

Instrumentele cu venit fix

1.1. NoţiuneClasificare.

Piaţa românească a obligaţiunilor este una în formare, existând în ultima perioadă o tendinţă tot mai mare a marilor emitenţi privaţi de a apela la refinanţarea pe piaţa de capital prin intermediul emisiunii de obligaţiuni. Cunoaşterea noţiunilor teoretice legate de instrumentele cu venit fix sunt indispensabile atât în procesul de decizie cu privire la finanţarea unei activităţi economice, cât şi investitorilor, individuali sau instituţionali, în scopul formării unui portofoliu diversificat.

Obligaţiunile sunt instrumente de credit, pe termen mediu şi lung,emise de societăţi comerciale sau de organisme ale administraţiei de stat centrale sau locale. Acestea reprezintă titluri de creanţă negociabile.

Clasificarea obligaţiunilor

a) După modul de identificare a deţinătorului

la purtător, caz în care drepturile conferite revin purtătorului. Sunt emise în formă materializată, având cupoane detaşabile;

nominative, având specificat numele posesorului. Sunt emise materializat, sub forma unui certificat nominativ sau dematerializat, prin înscriere în cont.

b) După forma în care sunt emise

materializate, emise pe suport hârtie;

dematerializate, emise prin înscriere în cont, pe suport magnetic.

c) După tipul de venit pe care îl generează

obligaţiuni cu dobândă, emise la valoarea nominală şi care generează venituri din dobânzi care se plătesc în conformitate cu condiţiile emisiunii;

obligaţiuni cu cupon zero, denumite şi obligaţiuni cu discount, emise la un preţ mai mic decât valoarea nominală, care este plătită la scadenţă.

d) După gradul de protecţie a investitorilor

obligaţiuni garantate cu anumite active. În cazul în care emitentul nu rambursează o parte a principalului şi/sau dobânzii, investitorii au dreptul la recuperarea sumelor cuvenite prin valorificarea activelor prin care s-a garantat împrumutul obligatar.

obligaţiuni negarantate, rambursarea având ca suport doar fluxurile financiare ale emitentului.

Emisiunea de valori mobiliare este considerată a fi un mijloc de finanţare a cheltuielilor publice. Plasamentul în astfel de instrumente este considerat fără risc.

Titlurile emise de stat cu scadenţa peste un an se tranzacţionează în ţările dezvoltate pe piaţa de capital, iar cele pe termen scurt sunt specifice pieţei monetare.

Principalele tipuri de valori mobiliare emise de stat sunt:

biletele de tezaur, cu rolul de a acoperi împrumuturi pe termen scurt efectuate de guvern. Sunt emise pe termen sub un an, sub formă de certificate cu discount, adresându-se în principal investitorilor instituţionali.

Bonurile de tezaur – valori mobiliare emise pe perioade de la unu la zece ani, destinate să acopere nevoile generale ale bugetului. Sunt vândute în general prin licitaţie şi se adresează investitorilor instituţionali şi persoanelor fizice.

Obligaţiuni de tezaur – cu scadenţa între zece şi treizeci de ani, fiind purtătoare de dobânzi. Împrumutul astfel contractat are o destinaţie stabilită cu claritate.

Preview document

Instrumente cu Venit Fix - Pagina 1
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 2
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 3
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 4
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 5
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 6
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 7
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 8
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 9
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 10
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 11
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 12
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 13
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 14
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 15
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 16
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 17
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 18
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 19
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 20
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 21
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 22
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 23
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 24
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 25
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 26
Instrumente cu Venit Fix - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Instrumente cu Venit Fix.doc

Te-ar putea interesa și

Tehnică bancară - CEC Bank

Capitolul 1 ISTORIC CEC BANK Originile CEC Bank se regăsesc în eforturile elitelor politice şi economice din timpul domnitorului Alexandru Ioan...

Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă (SIF1 Banat-Crisana și SIF4 Muntenia)

Capitolul 1: Informații generale despre SIF1 Banat-Crișana și SIF4 Muntenia Introducere La început, Societățile de Investiții Financiare erau...

Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare Abordare comparativă SIF 3 Transilvania și SIF 5 Oltenia

Capitolul 1: Informații generale despre SIF 3 și SIF 5 1.1 Introducere Societățile de Investiții Financiare sunt organisme de plasament colectiv...

Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5

Capitolul 1. Aspecte generale privind SIF 2 și SIF 5 1.1 Informații generale privind SIF Moldova SIF Moldova SA, având drept simbol de...

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare SIF Moldova SA (SIF 2) și SIF Transilvania SA (SIF 3)

Capitolul I Prezentare generală SIF 2 (Moldova) și SIF 3 (Transilvania) 1.1 Informații generale SIF Moldova S.A (SIF 2) Societatea de Investiţii...

Analiza stucturii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare

1.Informații generale despre SIF2 și SIF3 1.1.Introducere Societățile de servicii de investiții financiare sunt reprezentate de companiile...

Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă SIF2 Moldova și SIF1 Banat-Crisana

Capitolul 1. Informații generale despre SIF2 și SIF1 1.1. Introducere SIF este o societate de investiții financiare care se tranzacționează pe...

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare. abordare comparativă - SIF 1 și SIF 4

Cap. I. Prezentarea generală a societăţilor de investiţii SIF 1 şi SIF 4 1.1.Informaţii genelare despre Societatea de Investiţii Financiare...

Ai nevoie de altceva?