Management Internațional în Context Intercultural

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 8532
Mărime: 36.81KB (arhivat)
Publicat de: Ofelia Peter
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Filip
Academia de Studii Economice Facultatea de Relatii Economice Internationale

Cuprins

  1. Introducere.3
  2. 1.1. Managementul: o definire 5
  3. 1.2. Strategia de internaţionalizare a firmei în context multicultural 11
  4. 1.3. Conceptul de cultură în management 18

Extras din referat

INTRODUCERE

Dezvoltarea afacerilor în lumea de azi se realizează într-un mediu - economic, politic, social - complex, definit pe două coordonate esenţiale: raportul naţional-internaţional, pe de o parte, şi dimensiunea culturală, pe de altă parte. În ceea ce priveşte prima coordonată, o tendinţă multiseculară a dus la lărgirea progresivă a câmpului de acţiune a firmei pe seama procesului de internaţionalizare şi globalizare a vieţii economico-sociale. Pe cealaltă direcţie, se impune în prezent, recunoaşterea marii diversităţi culturale a lumii şi a necesităţii de a lua în considerare valorile culturale specifice în strategia managerială şi practica de afaceri pe plan mondial.

Dacă în urmă cu două-trei decenii, literatura de management era axată aproape exclusiv pe prima dimensiune, începând cu anii '80 se remarcă un interes deosebit pentru abordările interculturale. Managementul firmelor care desfăşoară activităţi pe piaţa mondială este acum un management internaţional în context intercultural.

1.1. Managementul: o definire

Sensul noţiunii

Noţiunea de management s-a consacrat în ştiinţele social-economice în aceeaşi măsură în care practica de conducere ştiinţifică a organizaţiilor s-a impus în viaţa socială. Produs al secolului XX, de provenienţă americană, termenul a fost adoptat ca atare în multe limbi europene, ceea ce poate însemna, pe de o parte, recunoaşterea faptului că elaborarea acestui concept s-a realizat esenţialmente în şcolile din SUA, iar pe de altă parte, că este necesară o interpretare unitară a conţinutului său.

În literatura de specialitate anglo-saxonă, management desemnează atât o activitate practică, componentă a diviziunii sociale a muncii, cât şi o disciplină ştiinţifică, parte a sferei ştiinţelor sociale.

În primul sens, managementul este, în esenţă, activitatea de coordonare a resurselor unei organizaţii ( = grup de persoane care acţionează pentru un scop comun) în vederea atingerii unor obiective prestabilite. De fapt, termenul de management îşi are originile în latinescul manus (=mână) şi este o substantivizare a verbului "a mânui" (în italiană maneggiare,în engleză to manage), adică a manevra cu o anumită îndemânare şi, prin extensie, a dirija o organizaţie, a coordona grupuri umane. Echivalentul românesc cel mai potrivit pentru acest înţeles este noţiunea de conducere sau sintagma conducere ştiinţifică (aceasta din urmă a fost integrată în deceniile şapte şi opt în arsenalul limbajului de lemn, ceea ce explică, probabil, reticenţa în a o folosi în prezent).

În sensul de mai sus, managementul este o "artă" (cf. engl. art), adică o activitate practică desfăşurată de persoane care au o anumită îndemânare, experienţă ori calificare pentru a coordona munca altora. De altfel, în literatura anglo-saxonă, pentru a desemna personalul de conducere se foloseşte tot termenul management sau sintagma management staff (respectiv, în româneşte, cadre de conducere, după franţuzescul cadres). Aceasta permite distincţia, în cadrul organizaţiei, între cei care conduc (managerii) şi cei care execută (lucrătorii).

În al doilea rând, prin management se înţelege o disciplină (= un domeniu al cunoaşterii) care studiază practica de conducere şi urmăreşte să descopere reguli şi tehnici pentru creşterea eficienţei acţiunii umane în cadrul organizaţiei.

Evoluţia conceptului

Managementul este o ştiinţă în devenire: prinzând contur la începutul veacului1 sau chiar în urmă cu un secol şi jumătate2 această disciplină a parcurs mai multe etape în procesul formării sale, precizându-şi şi, în acelaşi timp, dezvoltându-şi obiectul de studiu.

Un prim moment în evoluţia conceptului de mangement îl constituie apariţia a ceea ce s-ar putea numi managementul industrial (engl. scientific management), odată cu publicarea în Statele Unite a lucrării "The Principles of Scientific Management", aparţinând lui Frederick W. Taylor (1911). Abordarea tayloristă urmăreşte în principal sporirea productivităţii muncii prin utilizarea de metode şi tehnici "ştiinţifice" (de aici denumirea din limba engleză). Ea a fost inspirată din, şi se adresează mai ales, activităţilor productive din industrie şi are în vedere creşterea eficienţei muncii la nivelul lucrătorilor operativi (de aici denumirea din limba română), prin consacrarea unor principii de organizare a muncii (raţionalizare, control etc).

Preview document

Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 1
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 2
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 3
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 4
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 5
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 6
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 7
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 8
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 9
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 10
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 11
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 12
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 13
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 14
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 15
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 16
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 17
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 18
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 19
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 20
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 21
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 22
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 23
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 24
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 25
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 26
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 27
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 28
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 29
Management Internațional în Context Intercultural - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Management International in Context Intercultural.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Tranzacții Comerciale Internaționale

Introducere Dezvoltarea afacerilor în lumea de azi se realizează într-un mediu economic, politic, social complex, definit pe două coordonate...

Firma Multinațională - Agent al Schimbării

INTRODUCERE Anii ’90 reprezinta primul deceniu în care companiile nationale din întreaga lume au început sa-si formeze o viziune globala. Timpul...

Managementul Organizației

Introducere Una dintre caracteristicile definitorii ale societăţii contemporane este schimbarea în sens general, manifestată pe toate planurile...

Managementul Internațional

Managementul international reprezinta un management intercul-tural din cel putin doua puncte de vedere: mai întâi pentru ca se refera la raporturi...

Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA

INTRODUCERE Motivul ştiintific al acestei licenţe a fost necesitatea de a pune mai bine în evidenţă caracteristicile de bază ale managementului...

Managementul Internațional

CAPITOLUL I Nivelul de cultură 1.1 Raţionamente diferite dar probleme comune Lumea este plină de confruntări între oameni, grupuri şi naţiuni...

Managementul internațional

MANAGEMENT INTERNATIONAL Managementul international reprezinta un management intercul-tural din cel putin doua puncte de vedere: mai intai pentru...

Cultura națională - variabilă importantă în companiile multinaționale

INTRODUCERE Dezvoltarea afacerilor în lumea de azi se realizează într-un mediu - economic, politic, social - complex, definit pe două coordonate...

Ai nevoie de altceva?