Titluri derivare și sintetice tranzacționate pe piețele bursiere

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 10039
Mărime: 56.46KB (arhivat)
Publicat de: Gina N.
Puncte necesare: 6

Cuprins

 1. CAPITOLUL I TITLURI DERIVATE ȘI SINTETICE TRANZACȚIONATE PE PIEȚELE BURSIERE ..3
 2. 1. Contractul Futures 3
 3. 1.1. Definirea contractului Futures .3
 4. 1.2. Mecanismul tranzacțiilor futures .6
 5. 1.3. Transmiterea ordinului .6
 6. 1.4. Contul în marjă ..7
 7. 1.5. Casa de compensație (de clearing) 7
 8. 1.6. Marcarea la piață ...7
 9. 1.7. Lichidarea contractelor futures 8
 10. 1.8. Categorii de piețe futures ..8
 11. 1.9. Piețe comerciale futures 8
 12. 1.10. Piețe financiare futures 8
 13. 1.11. Piețe futures pe instrumente sintetice 9
 14. 1.12. Operatiuni de acoperire a riscului - headging cu contracte futures 10
 15. 1.13. Hedgingul de vânzare 10
 16. 1.14. Hedgingul de cumpărare ...11
 17. 2. Contracte de opțiuni ...13
 18. 2.1. Definirea contractelor de opțiuni ...13
 19. 2.2. Elementele optiunii ..14
 20. 2.3. Contracte Swap 15
 21. 2.4. Swap pe piața de capital ..15
 22. 2.5. Swap pe rata dobânzii .16
 23. 2.6. Contracte swap pentru instrumentele de credit (credit default swaps) ..16
 24. 3. Contracte bursiere swap .17
 25. 3.1. Swapnote® 17
 26. 3.2. Opțiuni pe Swapnote® .18
 27. 3.3. Futures swap la bursa CBOT .18
 28. 3.4. Autoritatea pieței swap 18
 29. Bibliografie ..20

Extras din referat

CAPITOLUL I

TITLURI DERIVATE ȘI SINTETICE TRANZACȚIONATE PE PIEȚELE BURSIERE

Titlurile derivate sunt instrumente bursiere care au rezultat din contracte standardizate încheiate între un vânzător și un cumpărător asupra unor active financiare, sau mărfuri, cu executare (lichidare) ulterioară, (la scadență) cu toate elementele contractuale stabilite la încheierea contractului, inclusiv prețul, însă având o piață secundară. Pe această piață organizată, prețul este fluctuant de la momentul inițial și până la scadență, prin efectul cererii și al ofertei.

Sunt numite titluri derivate pentru că ele generează drepturi asupra unor active suport, cum ar fi mărfurile bursiere, sau activele financiare și nu asupra veniturilor financiare ale emitentului ca în cazul titlurilor primare. Cum ele însele sunt titluri financiare, titlurile derivate pot fi chiar activul financiar asupra căruia se exercită un alt titlu derivat, respectiv titlurile derivate pot fi active suport al altor titluri derivate care în unele cazuri se numesc titluri sintetice.

Titlurile derivate împreună cu titlurile sintetice sunt cele ce creează etaje sau nivele diferite ale pieței financiare.

Titlurile sintetice sunt titluri financiare create prin combinarea unor active financiare diferite, fie titluri primare, fie titluri derivate, fie indici de bursă, astfel luând naștere un nou titlu financiar, care, din cauză că nu generează drepturi asupra unor active cum ar fi mărfurile sau alte active financiare, ca și în cazul titlurilor derivate și nici asupra veniturilor financiare ale emitentului ca în cazul titlurilor primare sunt denumite generic sintetice.

Categoria acestor titluri este foarte diversificată, noi titluri sintetice fiind practic compuse permanent, combinațiile posibile fiind limitate doar de imaginația specialiștilor pieței financiare.

Aceste titluri alcătuiesc etaje ale pieței financiare care se completează, pentru că un titlu sintetic poate fi la rândul lui activ suport pentru o nouă combinație care generează un nou titlu sintetic.

1. Contractul Futures.

1.1. Definirea contractului Futures.

Un contract “futures” este o înțelegere între două părți de a vinde, respectiv a cumpăra un anumit activ - marfă, titlu financiar sau instrument monetar, la un preț stabilit, cu executarea contractului la o dată viitoare.

Cel care își asumă obligația de a prelua marfa (cumpărătorul) deschide o poziție “lungă” (long), în timp ce vânzătorul futures are o poziție “scurtă” (short).

Particularitățile unui contract futures sunt date în primul rând de faptul că condițiile, contractului sunt standardizate în ceea ce privește natura activului de bază și cantitatea contractată numită și unitate de tranzacții. Totodată, fiecare contract futures are un anumit termen de executare, mai precis o lună în care urmează să aibă loc lichidarea. Lunile de livrare sunt prestabilite și cotează la bursă, iar contractele pe un anumit activ, cu aceeași scadență, formează o specie a contractului futures pe acel activ.

În al doilea rând, prețul contractului futures se stabilește în bursă, acest preț fiind expresia raportului dintre cerere și ofertă pentru fiecare contract standardizat și el variază zilnic, în funcție de condițiile pieței. Deci contractul “futures” este zilnic actualizat sau “marcat de piață”, astfel încât pierderile uneia dintre părțile contractante sunt transferate ca venituri celeilalte părți.

Având o valoare de piață și putând fi negociat la bursă, contractul futures este de fapt un titlu financiar, dar prețul său curent și deci valoarea de piață a contractului, reflectă activul de bază.

În cazul contractului futures, părțile au două posibilități:

- să lichideze contractul prin predarea, respectiv primirea activului care face obiectul acestuia, adică prin livrare;

- să lichideze poziția deținută pe piața futures printr-o operațiune de sens contrar, respectiv o compensare.

Astfel, cel care deține o poziție long, poate lichida poziția sa, realizând o vânzare futures a contractului respectiv; iar cel care deține o poziție short o poate lichida prin cumpărarea futures a aceluiași contract. Prin aceste operațiuni, profitul, respectiv pierderea virtuală se transformă în profit, respectiv pierdere efectivă.

Operatorii care mențin pozițiile deschise, trebuie să facă executarea în natură a contractului la data livrării. Această dată este stabilită prin regulamentul bursei și poate fi:

- o zi determinată din luna de livrare;

- mai multe zile succesive din luna de livrare;

- oricare din zilele lucrătoare din luna de livrare începând cu prima și sfârșind cu ultima.

Operatorii rămași cu poziții deschise până în ultima zi de livrare, vor intra automat în procesul lichidării contractului prin predare, respectiv primirea activului care stă la baza contractului (executare în natură). În cazul contractelor futures pe indici și pe eurodolari, livrarea se face printr-o lichidare cash (plăți în numerar).

În prezent, piețele futures sunt cele mai active și cele mai eficiente piețe; totuși, pentru dezvoltarea unui contract futures este necesară îndeplinirea unui set de condiții:

- Oferta și cererea pentru activul de bază trebuie să fie relativ mari, iar prețul nu trebuie să fie determinat de factori subiectivi, precum interese de monopol sau guvernamentale;

- Pentru ca standardizarea clauzelor contractului să fie posibilă, diferitele unități fizice ale activului de bază trebuie să fie interșanjabile și omogene;

- Prețul activului trebuie să fluctueze, prețurile stabile pe o perioadă îndelungată neoferind un stimulent pentru speculatori și hedgeri de a participa la piețele respective.

Considerăm important, de asemenea, o analiză comparativă între contractul futures și contractele forward. Contractele forward sunt contracte ce creează pentru părți obligația de a vinde, respectiv de a cumpăra o anumită marfă la un preț convenit în momentul încheierii tranzacției și care se execută prin livrarea efectivă a mărfii și plata prețului la o anumită dată viitoare; Valoarea contractului la lichidare depinde de evoluția prețului activului la care face referire contractul FORWARD la momentul lichidării. Din această cauză rezultatul virtual al contractului rămâne incert. Trebuie menționat că acest contract nu este standardizat, nu are o piață secundară, deci nu este un activ financiar. Pentru că lichidarea lui se realizează fizic respectiv marfă contra bani el se mai numește și CASH FORWARD.

Bibliografie

1. Gradu Mihaela, Tranzactii bursiere, Editura Economică, 1995;

2. Herbei M., Operatiuni de bursă. Evaluarea bursieră a agentilor economici, Timisoara, Editura Mirton, 1994;

3. Nitu A., Burse de mărfuri si valori-Instrumente si tranzactii bursiere, Editura Tribuna Economică, Bucuresti, 2002;

4. Nitck A.E., Selectet Writings on Futures Markets- Explorations in Financial Futures Markets, Chicago Mercantile Exchange, 1996;

5. Bernstein J., Piata contractelor futures, Bucuresti, Editura Hrema, 2000.

Preview document

Titluri derivare și sintetice tranzacționate pe piețele bursiere - Pagina 1
Titluri derivare și sintetice tranzacționate pe piețele bursiere - Pagina 2
Titluri derivare și sintetice tranzacționate pe piețele bursiere - Pagina 3
Titluri derivare și sintetice tranzacționate pe piețele bursiere - Pagina 4
Titluri derivare și sintetice tranzacționate pe piețele bursiere - Pagina 5
Titluri derivare și sintetice tranzacționate pe piețele bursiere - Pagina 6
Titluri derivare și sintetice tranzacționate pe piețele bursiere - Pagina 7
Titluri derivare și sintetice tranzacționate pe piețele bursiere - Pagina 8
Titluri derivare și sintetice tranzacționate pe piețele bursiere - Pagina 9
Titluri derivare și sintetice tranzacționate pe piețele bursiere - Pagina 10
Titluri derivare și sintetice tranzacționate pe piețele bursiere - Pagina 11
Titluri derivare și sintetice tranzacționate pe piețele bursiere - Pagina 12
Titluri derivare și sintetice tranzacționate pe piețele bursiere - Pagina 13
Titluri derivare și sintetice tranzacționate pe piețele bursiere - Pagina 14
Titluri derivare și sintetice tranzacționate pe piețele bursiere - Pagina 15
Titluri derivare și sintetice tranzacționate pe piețele bursiere - Pagina 16
Titluri derivare și sintetice tranzacționate pe piețele bursiere - Pagina 17
Titluri derivare și sintetice tranzacționate pe piețele bursiere - Pagina 18
Titluri derivare și sintetice tranzacționate pe piețele bursiere - Pagina 19
Titluri derivare și sintetice tranzacționate pe piețele bursiere - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Titluri derivare si sintetice tranzactionate pe pietele bursiere.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Piețe de capital

1. PIAŢA DE CAPITAL - COMPONENŢA PIEŢEI FINANCIARE Orice economie naţională,indiferent de nivelul său de dezvoltare este caracterizată de...

Auditul instrumentelor financiare derivate - evaluare, modalități de contabilizare

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între...

Bursa de Valori București

Introducere Tema abordată a fost aleasă deoarece constituie un subiect de actualitate şi de interes în contextul dezvoltării continue şi al...

Bursa de Valori București - prezent și perspective

CAPITOLUL I. PIAŢA DE CAPITAL. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.1. Piaţa de capital. Definire şi scurtă caracterizare Piaţa de capital reprezintă...

Instrumente Financiare Derivate

Introducere Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între diverse instituţii financiare şi diversificarea produselor...

Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate

Cap. I.Rolul pieţelor de capital în economie 1.1.Pieţele de capital – instiţutii fundamentale în economia de piaţa ’’Piaţa – afirma economistul...

Piața de capital din SUA și din Japonia

Introducere Piaţa de capital asigură cunoaşterea sectoarelor competitive din economie, precum şi părerea investitorilor cu privire la evoluţia...

Contractele pe Indicii Bursieri

INTRODUCERE Riscul bursier a fost ultimul care a beneficiat de instrumente de acoperire. Doar în 1982, un contract futures pe indice bursier a...

Ai nevoie de altceva?