Metafora

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Filologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7802
Mărime: 34.70KB (arhivat)
Publicat de: Adi Nechita
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mandru Ana

Extras din referat

Limbajul discursului în proza postmodernă a atins un grad de codificare atât de înalt, încât prozatorul nu mai poate lucra „decât cu prefabricatele de sens şi de expresie” . Între cod şi utilizator se interpune, în procesul enunţării, un strat intertextual care ecranează relaţia directă cu semnele limbii. Această interferenţă intertextuală speculează toate formele esenţiale, de la simpla reproducere a unui citat, până la încărcătura semiotică. În acest caz se stabileşte o legătură strânsă dintre formele de manifestare a intertextualităţii şi universul figurilor de stil şi al tropilor.

Metafora – transferul reprezentărilor despre viaţă asupra noţiunilor abstracte – este legată îndeaproape de noţiunea imaginii artistice a lumii. Conceptul începe cu un mecanism de metaforizare. Metaforizarea presupune un schimb între gânduri, o tranziţie între contexte.

Dacă să facem o mică incursiune în istoria interpretării metaforei, atunci vom vedea că pentru Aristotel, comparaţia este metaforă dezvoltată, în timp ce la Quintilian metafora este o comparaţie prescurtată – sens consacrat ulterior. În metaforă, transferul sensurilor se fondează pe asemănarea semnificaţiilor. În De Oratore, Cicero găseşte că metafora are două funcţii: de a suplini sărăcia vocabularului şi de a crea un efect plăcut. Cu alte cuvinte, prin jocul metaforei, tropii înlesnesc intenţia de a informa, cea de a plăcea, precum şi intenţia discursului de a „mişca” receptorul prin transfigurarea codului cultural. Metafora nu este un simplu ornament, podoabă, ce îmbracă discursul pentru a emoţiona, a persuada, ci este figura de stil care „menţine două gândiri cu privire la lucruri diferite, simultan active în cadrul unui cuvânt sau al unei expresii simple, a căror semnificaţie este rezultatul interacţiunii lor” . Adică, metafora este o strategie discursivă, referenţială, prin care locutorul poate urmări atât seducţia, cât mai ales îmbogăţirea universului cognitiv al interlocutorului cu noi cunoştinţe şi adevăruri. Ea ţine de profunzimile interacţiunii verbale şi este un proces retoric prin care discursul pune în liberate puterea pe care o comportă unele ficţiuni de a redescrie realitatea. Astfel, „metaforele sunt implicate în elaborarea de concepte” , iar pe de altă parte ele „intensifică reprezentările noastre despre lucruri” , sporind capacitatea de receptare şi sensibilizare a cititorului.

În discurs, metafora afectează identitatea semantică întruchipată de funcţia cuvântului. cuvântul rămâne „purtătorul de efect în sens metaforic, deci el va dobândi un atare sens” . Imaginea metaforică îl determină pe receptor să ia parte la „ivirea treptată a unei realităţi de limbaj care trece dincolo de limbaj” înregistrând un raport misterios şi imprevizibil dintre lumi şi cuvinte. Sau, după cum apreciază T. Vianu, „Metafora este poezia însăşi” .

Vorbind despre proza postmodernistă nu putem trece cu vederea remarcabilele concepţii a o seamă de prozatori şi teoreticieni cum ar fi I.B. Lefter, M. Cărtărescu, Gh. Crăciun, Em. G. Păun, M. Cimpoi..., care neagă inexistenţa limbajului metaforic în text sau al gradului zero al figuraţiei, căci numai „Fantezia creatoare şi sensibilitatea autorului poate face o operă cu adevărat capabilă de a ajunge la sufletul cititorului. Metafore, rotiri, aproximări, trucuri mai grosiere sau mai ingenioase, definiri prin negaţie – pot fi încercate toate, dar cel ce nu simte, cel pentru care nu există o zonă a realităţii, oboseşte uşor să se întrebe cum o fi, cu ce o semăna ce el nu va cunoaşte niciodată”[M.C., vol.I, p.61-62]. Cu această ocazie, exegetul M. Dolgan subliniază în privinţa tezei negaţiei metaforei în opera postmodernă: „Personal, nu împărtăşesc această idee îndoielnică din mai multe motive, unul din care ar fi neintuierea până la capăt a figuraţiei atât parţiale cât şi globale (mai ales) a cutărei sau cutărei poezii, imagini, metafore” .

Preview document

Metafora - Pagina 1
Metafora - Pagina 2
Metafora - Pagina 3
Metafora - Pagina 4
Metafora - Pagina 5
Metafora - Pagina 6
Metafora - Pagina 7
Metafora - Pagina 8
Metafora - Pagina 9
Metafora - Pagina 10
Metafora - Pagina 11
Metafora - Pagina 12
Metafora - Pagina 13
Metafora - Pagina 14
Metafora - Pagina 15
Metafora - Pagina 16
Metafora - Pagina 17
Metafora - Pagina 18
Metafora - Pagina 19
Metafora - Pagina 20
Metafora - Pagina 21
Metafora - Pagina 22
Metafora - Pagina 23
Metafora - Pagina 24
Metafora - Pagina 25

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Cuvinte - lexicologie și semantică

Termenul de „cuvânt” provine din grecescul „lexis” şi reprezintă unitatea dintre sens şi complexul sonor. Oricare ar fi timpul şi împrejurările,...

Curentul Latinist

Curentul latinist reprezinta prelungirea si amplificarea ideilor Scolii Ardelene in cursul secolulul al XIX-lea, actiunea lui desfasurandu-se...

Iorgu Iordan - Stilistica limbii române

Iorgu Iordan a fost un erudit, un deschizător de drumuri în ceea ce privește cercetarea numeroaselor domenii lingvistice. Maniera sa savantă...

George Bacovia - Reprezentant al Simbolismului

Simbolismul este un curent literar ce a luat naștere în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în literatura franceză, ca o reacție la retorismul...

Originea și Evoluția Limbii Române

Istoricii antici fixeaza catre mijlocul secolului al VIII-lea i.e.n. (mai precis,in 753)data intemeierii Romei de catre legendarul Ro-mulus. Ne...

Lesson Plan - World Class, Longman

-School : no. 10 Bacau -Teacher Level : beginners -Time : 50’ -Grade : 5th -Textbook: World Class, Longman -Lesson: Following people...

Seminar Lucian Blaga

OBIECTIVE: Principalul obiectiv al cursului constã în (re)familiarizarea studentilor cu opera filosoficã a lui Lucian Blaga, îndeosebi cu acele...

Bazele Agrobiologice ale Mecanizării

Tema: Pedologia ca ştiinţă Subiectele: 1. Obiectivele pedologiei ca ştiinţă. Solul şi factorii de solificare 2. Noţiuni de fertilitate. Tipuri...

Te-ar putea interesa și

Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic

Poezia reprezintă creaţia literară cea mai profundă, care exprimă ori sugerează o idee, o emoţie, un sentiment, o stare sufletească, apelând la...

Importanța grupurilor de dezvoltare personală în construirea competențelor dorite de către angajatorii de top din România

INTRODUCERE Nevoia ce stă la baza demarării acestui proiect o constituie deficitul de instruire practică, posibilităţile reduse de a face practică...

Elemente psihoterapeutice în spiritualitatea ortodoxă

Motto: “Toate vi le-am arătat căci ostenindu-vă astfel trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El...

Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane

INTRODUCERE MOTTO: “Din început era peste tot numai apă.” În povestirea biblică, ploile anotimpurilor şi roua de dimineaţă din ţara Canaan sunt...

Metafora în Stilul Publicitar

Introducere Motivul pentru care am ales această temă, „Metafora în discursul publicitar” este datorită faptului că discursul publicitar joacă un...

Metafora la Lucian Blaga

INTRODUCERE Metafora, considerată drept figură de stil prin excelenţă, se revelează ca fiind indispensabilă omului, «animal metaforizant» (cf....

Metafora în Publicitate

1. Precizări conceptuale „ Avem nevoie de metafore pentru a exprima sensul a ceea ce nu poate fi văzut sau atins, altfel vom uita.” Seneca 1.1....

Comunicare Organizațională

Motivatie Comunicarea un cuvânt ce are parte de numerose definitii diferite, un cuvânt care a încercat să fie explicat de toti autorii de...

Ai nevoie de altceva?