Tendințe ale limbii române actuale

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Filologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1685
Mărime: 22.64KB (arhivat)
Publicat de: Darius Maftei
Puncte necesare: 6

Extras din referat

În sistemul lingvistic al unei ţări un rol deosebit de important îl are limba literară, „ipostaza cea mai îngrijită a limbii întregului popor”, care se opune vorbirii familiare şi graiurilor, variantelor dialectale.

Limba literară nu înseamnă numai limba operelor artistice sau literare, aşa cum se mai afirmă, uneori, în virtutea unei tradiţii, ci este „nucleul” tuturor producţiilor culturale omeneşti, indiferent de sferele cărora acestea le aparţin: ştiinţă, literatură, artă, politică, mass-media în general, fiind în acelaşi timp cel mai important instrument de comunicare între oameni şi totodată principalul mijloc de realizare, de răspândire şi de conservare a valorilor cultural-ştiinţifice.

Lexicul reprezintă partea cea mai mobilă a limbii, domeniul în care se produc cele mai rapide schimbări, întrucât el este compartimentul cel mai supus influenţelor din afară, fiind profund legat de evoluţia societăţii şi de toate realităţile extralingvistice.

Formarea de cuvinte noi, derivate sau compuse, reprezintă un fenomen constant în cursul istoriei unei limbi. Particularităţile care caracterizează sub acest aspect o anumită epocă, deosebind-o de altele, privesc intensitatea procesului (sunt perioade mai active, mai bogate în creaţii noi, şi perioade mai puţin productive, în care lexicul stagnează sau se îmbogăţeşte mai ales prin împrumut) şi preferinţa pentru anumite procedee, pentru anumite elemente de derivare sau compunere.

Pornind de la o abordare descriptivă a lexicului românesc din ultimele decenii, încercăm o evidenţiere a principalelor aspecte şi tendinţe ale acestuia, având în vedere avalanşa de cuvinte noi şi foarte noi din vocabularul românesc actual, modul cum acestea s-au format şi direcţiile în care evoluează.

Comparând tendinţele care se observă în limba română actuală cu cele reţinute pentru alte limbi moderne putem afirma cu certitudine că lexicul românesc evoluează în direcţia modernizării şi internaţionalizării, atât în ceea ce priveşte împrumuturile, cât şi procedeele de formare a cuvintelor.

Derivarea cu afixe rămâne unul dintre cele mai productive procedee de formare a cuvintelor în limba română, păstrând pe primul loc derivarea cu sufixe, dar sporind şi numărul derivatelor cu prefixe. Cele mai productive afixe sunt cele neologice, cu etimologie multiplă. Multe dintre derivatele denotative se realizează cu ajutorul unor sufixe neologice.

Printre sufixele care se bucură de o deosebită răspândire în limba actuală se numără, de departe, sufixul abstractitate, sufix moştenit din latină şi care corespunde fr. -ité. Cu ajutorul lui se formează, ataşându-l la diverse baze adjectivale, substantive abstracte exprimând calitatea: fidel-fidelitate, loial-loialitate, timid-timiditate etc.

După 1990 limba română a înregistrat o dezvoltare foarte rapidă. Majoritatea sensurilor pe care le considerăm dinamică semantică în româna actuală sunt fapte de discurs, înregistrate în texte actuale, cu precădere din mass-media. Schimbări semantice propriu-zise nu pot fi considerate decât cele consacrate de uzul general sau cvasigeneral. Majoritatea cuvintelor care au dezvoltat sensuri noi în mass-media actuală românească este reprezentată de neologisme, iar noile semnificaţii atât denotative, cât şi conotative, se concentrează mai ales în domeniile social-politic, economic şi administrativ. Neologia semantică se manifestă sub trei forme: lărgirea sensului, restrângeri de sens şi calc semantic, când sensul nou, adăugat, imită un model străin.

Preview document

Tendințe ale limbii române actuale - Pagina 1
Tendințe ale limbii române actuale - Pagina 2
Tendințe ale limbii române actuale - Pagina 3
Tendințe ale limbii române actuale - Pagina 4
Tendințe ale limbii române actuale - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Tendinte ale Limbii Romane Actuale.docx

Alții au mai descărcat și

Cuvinte - lexicologie și semantică

Termenul de „cuvânt” provine din grecescul „lexis” şi reprezintă unitatea dintre sens şi complexul sonor. Oricare ar fi timpul şi împrejurările,...

Curentul Latinist

Curentul latinist reprezinta prelungirea si amplificarea ideilor Scolii Ardelene in cursul secolulul al XIX-lea, actiunea lui desfasurandu-se...

George Bacovia - Reprezentant al Simbolismului

Simbolismul este un curent literar ce a luat naștere în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în literatura franceză, ca o reacție la retorismul...

Originea și Evoluția Limbii Române

Istoricii antici fixeaza catre mijlocul secolului al VIII-lea i.e.n. (mai precis,in 753)data intemeierii Romei de catre legendarul Ro-mulus. Ne...

Lesson Plan - World Class, Longman

-School : no. 10 Bacau -Teacher Level : beginners -Time : 50’ -Grade : 5th -Textbook: World Class, Longman -Lesson: Following people...

Lexicologie

Lexicologia studiază cuvintele ai modul lor de organizare In ansamblul lexical, ca subsistem al sistemului integrator al limbii. Cuvântul este...

Morfologia Limbii Române

0. INTRODUCERE. NOŢIUNI DE GRAMATICĂ 0.1. Ce este gramatica ? 0.1.1. În sens foarte larg, gramatica este un sistem de organizare generală a...

Seminar Lucian Blaga

OBIECTIVE: Principalul obiectiv al cursului constã în (re)familiarizarea studentilor cu opera filosoficã a lui Lucian Blaga, îndeosebi cu acele...

Te-ar putea interesa și

Structura Etimologică a Vocabularului

CAPITOLUL I MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Vocabularul oricărei limbi însumează totalitatea cuvintelor folosite în timp şi în spaţiu (regionalisme,...

Derivarea

ARGUMENT În introducerea la volumul Gramatică, stilistică, compoziţie , academicianul Ion Coteanu spunea: Gramatica e ca o sferă din care pulsează...

Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004

CAPITOLUL I MORFOLOGIA 1.1 Cazul 1.1.1 Stabilirea cazului Pentru că stabilirea cazului constitue una dintre cele mai mari dificultăţi...

Stilul Publicistic

STILUL PUBLICISTIC 1 Argument Într-o lume în mişcare complexă şi supusă sistematic unui masiv bombardament informaţional, limbajul publicistic...

Pronumele personal în latină, română și franceză

ARGUMENTUM Lucrarea cu tema Pronumele personal în latină, română şi franceză îşi propune o analiză contrastivă a uneia dintre cele mai discutate...

Structura funcțională a vocabularului limbii române - limbajul în administrația publică

Argument Lucrarea de faţă prezintă partea teoretică si practica a componentelor unui discurs mediatic, destinată unui public cât mai numeros....

Timpurile Trecute ale Verbului în Subdialectul Muntean

MOTIVAŢIE În lingvistica românească verbului i-au fost consacrate studii valoroase din punct de vedere gramatical şi stilistic atât în plan...

Dinamica Vocabularului Românesc Actual

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, intitulată “Dinamica vocabularului românesc actual” prezintă evoluţia şi îmbogăţirea lexicului românesc mai ales...

Ai nevoie de altceva?