Impozite și Taxe Locale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 7668
Mărime: 32.87KB (arhivat)
Publicat de: Horia Cosma
Puncte necesare: 6

Extras din referat

1. Concepte si reglementari

Resursele financiare ale unitatilor administrative-teritoriale se constituie din impozite si taxe locale, alte venituri fiscale,venitrui nefiscale, venituri din capital,cote si sume defalcate din unele venituri de la bugetul centralizat, transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat si alte venituri.O pondere importanta la veniturile bugetelor locale o au impozitele si taxele locale.

Conform legii, impozitele si taxele locale constituie venitrui proprii ale bugetelor administrative-teritoriale si fondurile constituite se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor ce se finanteaza de la bugetele proprii ale unitatilor adminstrativ-teritoriale.

Cadrul legislative al impozitelor si taxelor locale este instituit in accord cu prevederile Constitutiei si ale Legii administratiei publice locale si cu principiile autonomiei locale si descentralizarii serviciilor publice.

Astfel prin Constitutie se statueaza ca ,,impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene in limitele si in conditiile legii``(art.139,alin.2).In acest sens, sunt de remercat prevederile generale expuse ale Codului fiscal, referitoare la destinatia impozitelor si taxelor locale si la competentele consiliilor locale si judetene, dupa caz, de a majora annual cu pana la 50% impozitele si taxele locale, in functie de conditiile locale specifice zonei.

Principille europene de descentralizare si autonomie locala, enumerate in Cartea Europeana a Autonomiei Locale, prevad ca autoritatile locale au dreptul la reurse proprii adecvate, de care sa poata dispuna liber pentru a-si exercita atributiunile.Aceste resurse financiare trebuie sa fie proportionale cu responsabilitatile stabilite prin Constitutie sau prin lege si cel putin o parte din ele trebuie sa provina din impozite si taxe locale,in proportii stabilite local, dar in limitele legii.

Legea privind finantele publice locale reglementeaza sursele de venituri ale bugetelor unitatilor ,,administrative-teritoriale, precum si competentele si responsabilitatiile autoritatiilor administratiei publice locale.Astfel, potrivit art.5 alin 1 din lege, veniturile bugetare se constituie din:

a)venitrui proprii, formate din: impozite si taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri s cote defalcate din impozitul pe venit;

b)sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

c)subvenctii primate de la bugetul de stat si de la alte bugete;

d)donatii si sponsorizari;

Codul fiscal consacra reglementarii impozitelor si taxelor locale.Codul stabileste cadrul legal pentru impozitele si taxele locale, respective limita acestora, termenele de plata, posibilitatea consiliilor locale si judetene de a stabili impozitele si taxele locale, in limitele si in conditiile legii, ca expresie a principiului autonomiei locale, precum si posibilitatea majorarii sau diminuarii impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe; de asemenea este reglementata competenta consiliilor locale si judetene de a acorda, in cazuri temeinic justificate, esalonari, amanari la plata impozitelor si taxelor locale, reduceri sau scutiri de majorari de intarziere, precum si majorari sau diminuari ale impozitelor si taxelor locale.

Potrivit art.248 din Codul fiscal, impozitele si taxele locale sunt urmatoarele:

a)impozitul pe cladiri;

b)impozitul pe teren;

c)impozitul pe mijloace de transport;

d)taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;

e)taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;

f)impozitul pe spectacole;

g)taxa hoteliera;

h)taxa speciala;

i)alte taxe locale;

Preview document

Impozite și Taxe Locale - Pagina 1
Impozite și Taxe Locale - Pagina 2
Impozite și Taxe Locale - Pagina 3
Impozite și Taxe Locale - Pagina 4
Impozite și Taxe Locale - Pagina 5
Impozite și Taxe Locale - Pagina 6
Impozite și Taxe Locale - Pagina 7
Impozite și Taxe Locale - Pagina 8
Impozite și Taxe Locale - Pagina 9
Impozite și Taxe Locale - Pagina 10
Impozite și Taxe Locale - Pagina 11
Impozite și Taxe Locale - Pagina 12
Impozite și Taxe Locale - Pagina 13
Impozite și Taxe Locale - Pagina 14
Impozite și Taxe Locale - Pagina 15
Impozite și Taxe Locale - Pagina 16
Impozite și Taxe Locale - Pagina 17
Impozite și Taxe Locale - Pagina 18
Impozite și Taxe Locale - Pagina 19
Impozite și Taxe Locale - Pagina 20
Impozite și Taxe Locale - Pagina 21
Impozite și Taxe Locale - Pagina 22
Impozite și Taxe Locale - Pagina 23
Impozite și Taxe Locale - Pagina 24
Impozite și Taxe Locale - Pagina 25
Impozite și Taxe Locale - Pagina 26
Impozite și Taxe Locale - Pagina 27
Impozite și Taxe Locale - Pagina 28
Impozite și Taxe Locale - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Impozite si Taxe Locale.doc

Alții au mai descărcat și

Dubla Impunere Fiscală

INTRODUCERE Dubla impunere reprezintă o problemă mondială perpetuă, ce generează creşterea presiunii fiscale şi apariţia evaziunii fiscale,...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Performanțelor Întreprinderii pe Baza Contului de Profit și Pierdere

1.1. Abordări conceptuale Conceptul de performanţă se întâlneşte în literatura de specialitate cu diferite sensuri, de exemplu: succes, rezultat...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Analiza performanțelor economico-financiare ale întreprinderii

În teoria şi practica economico-financiară se foloseşte atât singularul cât şi pluralul atunci când se abordează problematica performanţei. Astfel...

Te-ar putea interesa și

Sistemul impozitelor și taxelor locale în România și rolul său

INTRODUCERE Viaţa oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (hrană, îmbrăcăminte, adăpost) cât...

Impozitele și taxele locale - așezare și administrare

Impozitele şi taxele locale: Aşezare şi administrare (pe exemplul comunei Cacica) INTRODUCERE În domeniul fiscal actual, problema impozitelor şi...

Impozite și Taxe Locale

INTRODUCERE Viaţa curentă a oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei ( hrană, îmbrăcăminte,...

Impozite și Taxe Locale în România

CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE TEORIE FISCALĂ 1.1 DEFINIREA IMPOZITELOR, TAXELOR ŞI CONTRIBUŢIILOR Impozitul, punct nodal al fiscalităţii este cea mai...

Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea

INTRODUCERE Actualitatea temei Viaţa curentă a oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (...

Impozitele și Taxele Locale - Sursă de Venituri la Bugetul Local

CAPITOLUL I 1.1. Autonomia finanţelor publice locale Comunităţile locale reprezintă colectivităţi umane delimitate teritorial din punct de vedere...

Impozitele și Taxele Locale

CUVÂNT ÎNAINTE Începând cu Revoluţia Franceză de la 1789, în special în secolul al XIX-lea, în Europa s-a pus problema trecerii de la conducerea...

Impozitele și Taxele Locale

Cap.I. SISTEMUL BUGETAR 1.1. Continutul si caracteristicile bugetului de stat Bugetul de stat este o categorie fundamentala a finantelor la...

Ai nevoie de altceva?