Politica monetară în anul 2008 - instrumente și obiective

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4730
Mărime: 38.42KB (arhivat)
Publicat de: Naomi Nistor
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana Berdila

Cuprins

  1. INTRODUCERE.3
  2. Capitolul 1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICA MONETARĂ.4
  3. 1.1. Politica monetară şi evoluţii în formularea obiectivelor.4
  4. 1.2. Instrumentele politicii monetare.5
  5. Capitolul 2. ANALIZA POLITICII MONETARE A BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI ÎN ANUL 2008 .8
  6. 2.1. Evaluarea politicii monetare pentru anul 2008. Realizarea obiectivului fundamental.8
  7. 2.2. Instrumentele politicii monetare.9
  8. CONCLUZII .14
  9. BIBLIOGRAFIE.15

Extras din referat

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Politica monetara este unul dintre instrumentele cele mai frecvent utilizate, exprimată esenţial ca ansamblul măsurilor luate, prin banca centrală sau autorităţile monetare, pentru a exercita o anumită influienţă asupra dezvoltării economiei sau pentru a asigura stabilitatea preţurilor şi a cursurilor valutare.

Scopul cercetarii. Prin această lucrare am vrut sa descoper şi să încerc sa analizez instrumentele şi obiectivele politicii monetare din Republica Moldova în anul 2008. Urmărirea evoluţiei şi dezvoltării politicii monetare are drept scop cercetarea în dinamică a schimbărilor intervenite pe piaţa monetară în decursul unei perioade de timp, stabilitatea preţurilor şi deci a monedei naţionale, asigurarea adecvată a schimbului valutar, o rată ridicată a creşterii economice.

Sarcinile referatului. În aceast referat am vrut să aduc în prim plan, în limita datelor disponibile, obiectivele şi instrumentele politicii monetare a Băncii Naţionale, rolul acesteia în cadrul economiei statului.

Obiectul investigat. Obiectul investigat în prezenta lucrare este politica monetară în anul 2008, un ansamblu al măsurilor monetare luate de către stat şi BNM pentru realizarea echilibrului dintre masa banilor în circulaţie şi nevoile de bani ale economiei.

Subiectul investigat. Politica monetară reprezintă totalitatea acţiunilor de influienţare a cererii şi ofertei de bani în vederea realizării obiectivelor generale macroeconomice şi sarcinilor primordiale ale sectorului monetar-bancar.

Metodologia cercetării. În cadrul acestei cercetării, am folosit deducţia, pornind de la informaţia generală privind politica monetară, pentru ca în final să ajung să o analizez pentru un spaţiu mai restrîns, referindu-mă doar la RM şi pentru perioada anului 2008. Am analizat şi am cercetat atît informaţia din literatura de specialitate, cît şi datele statistice ale BNM.

Baza informaţională. Elucidarea mai detailată a instrumentelor şi obiectivelor politicii monetare a BNM le-am găsit în Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.95, capitolul II şi într-un şir de articole din arhivă, iar informaţia privind politica monetară în general, am găsit-o din literatura de specialitate.

Structura referatului, destinaţia. Prezentul referat este structurat în 2 capitole, primul reflectînd aspectele generale privind politica monetară, al doilea capitol descriind tematica de bază a referatului- politica monetară a BNM în anul 2008: tendinţe si obiective.

Cap. 1. ASPECTE TEORETICE CU REFERINŢĂ LA POLITICA MONETARĂ

1.1 POLITICA MONETARĂ ŞI EVOLUŢII ÎN FORMULAREA OBIECTIVELOR

Politica monetară este un ansamblu de măsuri şi intrumente adoptate de către banca centrală sau de autorităţile monetare cu scopul de a pune sub control lichiditatea economiei naţionale, prin reglarea emisiuni monetare, a circulaţiei şi a retragerii banilor din circulaţie, a obţinerii unui echilibru între masa monetară şi cerinţele de bani ale economiei, a stabilităţii cursurilor valutare, prin reducerea sau mărirea masei monetare. De asemenea, politica monetara reprezintă ansamblu măsurilor şi metodelor prin care autorităţile publice abilitate caută să influienţeze condiţiile macroeconomice prin creşterea sau reducerea ofertei de bani. Autorităţile monetare au la dispoziţie trei opţiuni principale: suplimentarea ofertei de bani prin tipărire de bancnote (astăzi aceasta opţiune este rareori utilizată), controlul direct asupra deţinerilor de bani de către sectorul monetar şi operatiuni de open-market (vînzarea şi cumpărarea titlurilor de valoare de stat prin operaţiuni pe piaţa liberă). Concepţia keynesiană tradiţională consideră politica monetară drept cel mai bun instrument (“banii nu contează”) de influienţare a economiei, pe cînd concepţia monetaristă este total opusă acesteia. Din perspective noii macroeconomii clasice (ce utilizează teoria anticipărilor raţionale) măsurile de politica monetară sunt total ineficiente. Astăzi, tendinţa dominantă a politicii monetare este cea a politicilor restrictive, autorităţile monetare responsabile avînd convingerea că astfel inflaţia poate fi restrînsă.

Politica monetară este o componentă esentială a politicii economice şi de aceea realizarea obiecivelor politicii monetare se face în trînsă legătură cu coordonatele politicii economice. Prin măsurile specifice pe care le promovează, autorităţile monetare încearcă să regleze nivelul cererii agregate din economie, influienţînd nivelul lichiditatii, conditiile de acordare si disponibilitatea creditului I economie. Obiectivele politicii monetare trebuie sa fie integrate in cadrul mai larg al politicii economice, de performantele fiecarui grup de politici depinzand succesul de ansamblu.

Politica monetara poate fi definită ca un ansamblu de acţiuni exercitate de autorităţile monetare (Banca Naţională, Trezoreria) asupra masei monetare şi asupra activelor financiare, în vederea orientării economiei pe termen scurt sau mediu.

De fapt, ansamblul de reguli pe care Banca Centrală le impune celorlalte bănci şi instituţii financiare vizează atingerea unor obiective generale ale ţării, cum sunt stabilitatea, restructurarea, expansiunea, deschiderea cu eficienţă a economiei naţionale spre exterior etc.

Preview document

Politica monetară în anul 2008 - instrumente și obiective - Pagina 1
Politica monetară în anul 2008 - instrumente și obiective - Pagina 2
Politica monetară în anul 2008 - instrumente și obiective - Pagina 3
Politica monetară în anul 2008 - instrumente și obiective - Pagina 4
Politica monetară în anul 2008 - instrumente și obiective - Pagina 5
Politica monetară în anul 2008 - instrumente și obiective - Pagina 6
Politica monetară în anul 2008 - instrumente și obiective - Pagina 7
Politica monetară în anul 2008 - instrumente și obiective - Pagina 8
Politica monetară în anul 2008 - instrumente și obiective - Pagina 9
Politica monetară în anul 2008 - instrumente și obiective - Pagina 10
Politica monetară în anul 2008 - instrumente și obiective - Pagina 11
Politica monetară în anul 2008 - instrumente și obiective - Pagina 12
Politica monetară în anul 2008 - instrumente și obiective - Pagina 13
Politica monetară în anul 2008 - instrumente și obiective - Pagina 14
Politica monetară în anul 2008 - instrumente și obiective - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Politica Monetara in Anul 2008 - Instrumente si Obiective.doc

Te-ar putea interesa și

Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare

INTRODUCERE Actualitatea cercetării. Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să...

Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare

Introducere Confruntându-se cu crizele financiare, autoritățile publice, inclusiv cele monetare sunt nevoite să întreprindă măsuri menite să...

Sistemul Bancar din Germania

Generalități Sistemul bancar este o componentă a sistemului financiar al unei țări, fiind reprezentat de ansamblul instituțiilor, relațiilor...

Studiu de caz - Banca Națională a României - analiza politicii monetare în România în perioada 2008-2010

INTRODUCERE Într-o economie complexă şi descentralizată, moneda este instrumentul unic al schimbului. Cererea si oferta de bunuri de pe pietele de...

Cadrul Politicii Monetare Unice a BCE

Capitolul I: Banca Central Europeană - caracteristici 1.1 Organizare şi funcţionare Banca Central Europeană (BCE) este una din cele mai tinere...

Datoriile Externe

CAPITOLUL 1 DEFINIREA ŞI CONŢINUTUL DATORIEI EXTERNE 1.1 DEFINIREA DATORIEI EXTERNE 1.1.1 Definirea şi structura împrumuturilor publice Pe...

Instrumente de Implementare a Politicii Monetare în România

INTRODUCERE Potrivit statutului său (Legea nr.312/2004 privind Statutul BNR), Banca Naţională a României are ca obiectiv fundamental asigurarea şi...

Instrumente de Implementare a Politicii Monetare în România

Instrumente de implementare a politicii monetare in Romania Politica monetara reprezinta unul din instrumentele politicii economice, prin...

Ai nevoie de altceva?