Organizarea administrativă a Țării Românești

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2165
Mărime: 40.36KB (arhivat)
Publicat de: Bogdan B.
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Populația unui stat s-a stabilit și trăiește în așezările teritoriale, care s-au constituit ca formațiuni naturale, dezvoltate și structurate de-a lungul evoluției istorice, în scopul ocrotirii unor interese locale și a perpetuării vieții comunității. Oamenii își leagă traiul zilnic de un anumit loc din teritoriul țării, care devide comunitatea lor, așezarea lor, domiciliul lor.

Ţara Românească se constituie sub domnia lui Basarab, statului întemeietorul prin reunirea cnezatelor şi voievodatelor, feudale din vechi timpuri în fiinţă între Carpaţii meridionali şi Dunăre. Cârmuitorii noului stat s-au numit voievozi şi domni.

Din toată aria sud-est europeană, numai Transilvania, Ţara Românească şi Moldova au fost voievodate, iar conducătorii lor se intitulau oficial voievozi. Dacă numele a fost luat de la vechii slavi (vojevoda=conducător de oşti), instituţia politică menită să asigure conducerea supremă a ţărilor feudale constituite în interiorul şi în afara arcului carpatic până la Dunare și Marea Neagra, este o creație a societății românești.

Domnul țarii este echivalent cu stăpân al ţării; adoptarea în titulatură marchează tocmai puterea, independenţa cârmuitorilor statului muntean, iar „mare voievod" semnifică autoritatea domnească, prestigiul ei deosebit, de care se bucurau atât unii cârmuitori în viaţă, cât şi cei răposaţi. Titlul acesta a apărut, probabil, odată cu procesul de unificare teritorială a Ţării Româneşti, când cnezii şi voievozii locali au recunoscut autoritatea lui Basarab I, „mare voievod"

Voievodul este şeful întregului aparat de stat, comandantul suprem al armatei, conducătorul relaţiilor externe, încheie pacea şi poartă războiul, semnează tratate politice şi comerciale, este ultima instanţă de judecată, este singurul care are dreptul de a emite monedă. În exercitarea acestor prerogative, el ţine, evident, seamă de legile scrise şi nescrise ale pământului.

Sistemul de succesiune la domnie, în secolele XIV şi XV, îi îndreptăţea pe toţi fiii, legitimi sau naturali ai unui voievod aflat la cârmuirea statului.

Ţara Românească a secolelor XIV şi XV se înscrie, prin alcătuirile ei economice, sociale, politice, prin creaţia de artă, în realităţile definitorii ale civilizaţiei europene medievale.

Realitatea demografică se întemeiază pe continuitatea românilor în spaţiul carpatic şi pe unitatea de limbă. Românii formează aproape totalitatea populaţiei ţării în secolele XIV şi XV; alături de ei convieţuiesc, în câteva oraşe mai ales, mici comunităţi de saşi şi unguri, familii de greci şi raguzani, iar în Dobrogea, musulmani.

În această perioadă comerţul intern are loc în oraşe, în zonele din jur şi, deopotrivă, pe arii mai mari, cu mărfuri de largă căutare precum produsele metalurgice, sarea, peştele, materialele textile sau articole din import.

Prezenţa ţinuturilor româneşti în schimbul continental de mărfuri, cunoscută prin mărturii arheologice şi numismatice, în diferitele etape ale migraţiunilor şi feudalismului timpuriu, capătă confirmarea scrisă o dată cu ultimele decenii ale secolului al XII-lea, când genovezii îşi desfăşoară, cu regularitate, negoţul la Dunărea de jos. Constituirea statului feudal centralizat al Ţării Româneşti, în jurul anului 1300, dă acestei participări o altă amplitudine. Se exportau vite, peşte, piei, ceară, miere, brânză, vin, grîne, sare, blănuri de animale sălbatice și se importau

mătăsuri, pânze, bumbac, piei fine, fier şi oţel, obiecte de metal, articole vestimentare de lux, argintărie, etc, toate destinate unor anume categorii de consumatori. La care se adăugau mirodeniile, acestea fiind (ca şi altemărfuri orientale), curent tranzitate spre Transilvania şi Ungaria.

Un indice sensibil al evoluţiei producţiei de mărfuri este circulaţia monetară. Zeci de descoperiri, tot mai numeroase cu cât progresează cercetările, arată că începând din secolele IX-X, pe teritoriul Ţării Româneşti, monedele (cu preponderenţa celor bizantine de bronz, o parte şi din aur, iar altele de argint) slujeau ca etalon de valoare şi mijloc de schimb.

Stăpânirea pămîntului, cel mai important mijloc de producţie, este determinantă şi pentru alcătuirea societăţii medievale româneşti: de o parte se rânduiesc stăpânii pământului, iar de cealaltă parte oamenii dependenţi. Iar în rândurile stăpânilor îi deosebim pe cei ce-şi lucrează singuri pământul ei cu familiile lor, de feudalii care exploatează munca altora, a ţăranilor dependenţi.

Bibliografie

Ioan S. Nistor, Comuna Si Judetul. Evolutia Istorica, editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000

Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în sec. XIV şi XV, Bucureşti, 1973

Preview document

Organizarea administrativă a Țării Românești - Pagina 1
Organizarea administrativă a Țării Românești - Pagina 2
Organizarea administrativă a Țării Românești - Pagina 3
Organizarea administrativă a Țării Românești - Pagina 4
Organizarea administrativă a Țării Românești - Pagina 5
Organizarea administrativă a Țării Românești - Pagina 6
Organizarea administrativă a Țării Românești - Pagina 7
Organizarea administrativă a Țării Românești - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Organizarea administrativa a Tarii Romanesti.docx

Alții au mai descărcat și

Organizarea administrativ teritorială a Moldovei în secolele XIV-XVII

§ 1. Importanta temei Organizarea administrativ-teritorială a Ţării Moldovei in Evul Mediu constituie un domeniu al istoriografiei noastre care...

Formarea Statelor Feudale Țara Românească și Moldova

Problema formării statelor feudale Ţara Românească şi Moldova este una din cele mai ĩnsemnate din ĩntreaga istorie medie a poporului român. De...

Economia Românească în Epoca Feudală

Argument Feudalismul este o formaţiune economico-socială, corespunzând Evului Mediu, caracterizată prin preponderenţa economiei naturale...

Țările Române în Epoca Fanariotă

Tarile Române în epoca fanariota Epoca domniilor fanariote reprezinta o perioada controversata în istoria româneasca, fiind considerata la o prima...

Orașul în Țările Române - importanța economică, structura etnică și obligațiile fiscale ale orășenilor

Odată cu desăvârşirea procesului de formare a poporului roman şi a limbii române (secolele VIII-XI), în istoria spaţiului carpato-danubiano-pontic,...

Ștefan cel Mare

I. SCURTĂ PREZENTARE STEFAN – VODĂ, fiul lui Bogdan – Vodă, a fost domnul Moldovei între anii 1457 – 1504. Născut: 1433. Borzeşti Moare la:...

Instaurarea Stăpânirii Habsburgice în Transilvania

Sud - estul Europei la sfârsit de secol XVII si începutul celui de-al XVIII-lea stă sub semnul luptei pentru întâietate dintre marile puteri ce...

Voievodatul Transilvaniei

Regionimul Transilvania, derivat din latina medievala de cancelarie, este un cuvânt compus din termenii "trans" (peste, dincolo) si "silva"...

Te-ar putea interesa și

Cercetări Privind Valorificarea Durabilă a Resurselor Turistice și Agroturistice din Județul Bacău

CAP.: 1. GENERALITĂŢI ŞI CONCEPTE PRIVIND TURISMUL RURAL, AGROTURISMUL SI ECOTURISMUL 1.1 Turismul rural: Teritoriul Romaniei prezinta: o mare...

Opera legislativă Cuza

Introducere Alexandru Ioan Cuza a fost primul domnitor al Principatelor Unite (1859-1862) şi al statului naţional român (1862-1866), sub domnia...

Tara Românească în Vremea lui Vlad Călugărul

Introducere Ţara Românească a secolului al-XV-lea se înscrie, prin alcătuirile ei economice, sociale, politice, prin creaţia de artă în...

Viața urbană în Țara Românească

INTRODUCERE Am ales să abordez această temă pentru că eu cred că pretutindeni în lume, şi la noi apariţia şi dezvoltarea oraşelor constituie una...

Statutul Funcționarilor Publici

CAPITOLUL I ORIGINEA SI EVOLUTIA FUNCTIEI PUBLICE SECTIUNEA I Evolutia reglementarilor cu privire la functia publica pana in 1923 Secole de-a...

Comerțul Interior și Exterior pe Teritoriul României până la Primul Război Mondial

1.1 Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte comerţul interior şi exterior care s-a realizat pe teritoriul ţării noastre până la...

Istoria Monedei și Circulația Ei pe Teritoriul Românesc

Se ştie foarte bine că monedele au jucat din cele mai vechi timpuri un rol important în societate. Istoria monedelor este veche şi bogată în...

Arta Militară

Capitolul I Organizarea militară şi sistemul defensiv al Ţărilor Române În secolele XIV-XVII, statutul internaţional al Ţărilor Române a depins...

Ai nevoie de altceva?