Dezvoltarea competențelor de comunicare orală în limba străină

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Limbi Străine
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 4652
Mărime: 32.15KB (arhivat)
Publicat de: Septimiu Văduva
Puncte necesare: 7

Extras din referat

În contextul societății moderne actuale, cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională constituie o competență esențială. În aceste condiții, apare nevoia ca, încă de la cele mai fragede vârste, copiii să fie capabili să comunice într-o limbă de circulație internațională, limba engleză fiind cea mai utilizată.

Dată fiind importanța deosebită a abilității de exprimare în limba engleză în contextul schimbărilor culturale permanente care caracterizează societatea actuală, studierea acesteia de la vȃrste din ce în ce mai fragede constituie o metodă prin care se urmărește dobândirea de către elevi a unor achiziții lingvistice care să le permită să comunice în această limbă în diverse situații.

Achiziția limbii engleze la vârste timpurii este o temă controversată în societatea modernă și multiculturală de astăzi. Învățarea unei limbi străine este un prim pas în acceptarea ideii diversității.

O limbă străină se predă și se învață pentru a fi folosită în comunicare și mai apoi ca mijloc de căutare a informației. Introducerea limbii engleze ca obiect de sudiu încă din primii ani ai unui copil prezintă beneficii incontestabile în ceea ce privește achizițiile lingvistice dobȃndite de cei mici. Învațând limba engleză, copiii își însușesc noi moduri de a gândi și a înțelege lumea din jurul lor și își îmbunătățesc capacitatile cognitive. Prin contactul cu limba engleză, copiii vor putea să înțeleagă oamenii din afara culturii lor materne. La vârsta școlarității mici toate activitățile didactice în care sunt integrați copiii sunt ludice, prin intermediul acestora urmărindu-se transmiterea unor cunoștințe sub forma unui joc care implică realizarea de desene, analiza și comentarea unor imagini sau a unor secvențe video, repetarea unor cântece, învățarea unor poezii etc.

Pe măsură ce lumea civilizată intra în Epoca Industrială, nevoia de învățare și respectiv predare a limbilor străine a devenit tot mai mare așa că limbi precum engleza, franceza sau germana au început să fie predate la scară largă, utilizându-se metoda Clasică (a traducerii), singura metodă cunoscută la acel moment. Însă, spre finalul secolului al XIX-lea și mai ales în secolul al XX-lea au apărut și alte metode de predare a limbilor străine care au făcut ca metoda clasică să aibă din ce în ce mai puțin adepți.

În termeni generali, metoda este cea care conturează intregul demers de proiectare și realizare a acțiunii evaluative, de la stabilirea obiectivelor de evaluare și până la construirea și aplicarea instrumentelor de evaluare prin care intenționăm să obținem informațiile necesare și relevante pentru scopurile propuse.

În ceea ce privește metodele modernele de predare, acestea asigura o alternativă la formulele tradiționale oferind alte opțiuni metodologice și instrumentale care imbogățesc practica evaluativă. În cadrul procesului de învățare activitatea de predare, învățare și evaluare se realizează cu ajutorul unor elemente importante care se află în stransă legatură, asigurând astfel o desfășurare coerentă și benefică a acestor procese. În practica predării limbii engleze există o multitudine de metode care au fost și sunt folosite, unele mai eficiente, altele mai puțin eficiente.

Dintre cele metodele tradiționale mentionăm: metoda traducerii (Grammar Translation Method), cea mai populară dintre cele tradiționale, chiar dacă foarte controversată, metoda audio-linguală (Audio-lingual Method) și Prezentare, Practică, Producere (Presentation, Practice, Production).

Metodele moderne alese sunt mai numeroase, lucru explicabil prin varietatea profesorilor ce predau limba engleză și teritoriilor unde aceasta se predă, ceea ce face ca didactica limbii engleze să beneficieze de experiențe vaste în aceste sens și discuții valoroase. Așadar, enumărăm aici metoda directă (The Direct Method), Calea tăcerii (The Silent Way), Suggestopedia, Învățarea limbii în comunitate (Community Language Learning), metoda răspunsului fizic total (The Total Physical Response Method), metoda comunicativă (Communicative Language Teaching) (pentru informațiile despre metode vezi Harmer, 2004 și Larsen-Freeman, 1986).

Bibliografie

1. Adriana Vizental, Metodica predării Limbii Engleze, Editura Polirom, Iași, 2008.

2. APR Howatt, (1984): A History of English Language Teaching, Oxford University Press, Oxford

3. Andrew Wright, David Betteridge and Michael Buckby, Games for Language Learning, Cambridge University Press, 1983.

4. Jeremy Harmer, „The Practice of English Language Teaching”, Longman, New York, 1991

5. Jim Scrivener, (2005): Learning teaching, Macmillan Publishers Limited, UK=

Preview document

Dezvoltarea competențelor de comunicare orală în limba străină - Pagina 1
Dezvoltarea competențelor de comunicare orală în limba străină - Pagina 2
Dezvoltarea competențelor de comunicare orală în limba străină - Pagina 3
Dezvoltarea competențelor de comunicare orală în limba străină - Pagina 4
Dezvoltarea competențelor de comunicare orală în limba străină - Pagina 5
Dezvoltarea competențelor de comunicare orală în limba străină - Pagina 6
Dezvoltarea competențelor de comunicare orală în limba străină - Pagina 7
Dezvoltarea competențelor de comunicare orală în limba străină - Pagina 8
Dezvoltarea competențelor de comunicare orală în limba străină - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltarea competentelor de comunicare orala in limba straina.docx

Alții au mai descărcat și

Modernism

Henry James, The Portrait of a Lady 1.Consider the way in which, on a small scale, the excerpt develops the broader preoccupation of the novel...

Lesson plan

Grade: 6th Level: Intermediate Textbook: Pathway to English: English Factfile Number of students: 29 Lesson: The Definite and Zero Article...

Literary Periods of British and American Literature

Periods in literature are named for rulers, historical events, intellectual or political or religious movements, or artistic styles. Most literary...

Russia

RUSSIAN CULTURE Russian culture is rich spanning centuries of Russian history. Russian culture encompasses art, food, traditions, literature,...

Traditional Burials in Israel, Brazil and India

Introduction In this paper we will discuss adout the burials traditions in Israel, Brazil and India. We choose this subject because we were...

A new human connection of parabatai

A representative of the post-modernist current of the 2000 generation "Lady Midnight" is the first in a series of books "The Dark Artifices" by...

Profesorul ideal de limba engleză

“Profesorul mediocru spune, profesorul bun explică și demonstrează, profesorul perfect inspiră.” William George Ward Plecând de la citatul...

Literatură bizantină

Prelegerea I Trăsăturile literaturii bizantine Chiar dacă se întinde pe durata a mai bine de un mileniu întreaga literatură bizantină se...

Te-ar putea interesa și

Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu

ARGUMENT Limba română a cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimul timp datorită transformărilor majore ale societății românești. Într-o societate „a...

Evaluarea și Abordarea Individualizată în Contextul lor Incluzive

Educaţia incluzivă este o abordare şi un proces continuu de dezvoltare a politicilor şi practicilor educaţionale, orientate spre asigurarea...

Dezvoltarea Competenței Sociale la Elevi în Cadrul Orelor de Educație Civică

ADNOTARE Lucrarea de faţă cu titlul “Dezvoltarea competenţelor sociale la elevi în cadrul orelor de eduaţie civică”, elaborată de către Gobjila...

Comunicarea în Management

Tematica subiectului abordat este deosebit de complexă şi practic nelimitată astfel încât lucrarea îşi propune o sinteză a principalelor aspecte...

Ledearship-ul în organizații

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să surprindă aspecte cu privire la rolul conducătorului într-o organizaţie, precum şi necesitatea...

Sistemul de învățământ superior din România versus sistemul de învățământ superior din Portugalia

Scurtă prezentare a sistemului de învâţământ superior din România Învâţământul superior din România reprezintă domeniul de activitate şi interes...

Managementul Carierei Profesionale

I. Fişa postului este documentul în care se descrie un post din cadrul unei organizaţii, precizâdu-se rolul acestuia, precum şi relaţiile...

Managementul proiectelor - Rezervația Naturală Tâmpa

CAP I. Obiectivele proiectului Rezervaţiile naturale Rezervaţiile naturale sunt ariile naturale apărate prin lege cu scopul de a proteja şi...

Ai nevoie de altceva?