Analiza diagnostic Bancpost SA

Referat
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2399
Mărime: 24.39KB (arhivat)
Publicat de: Codin Paraschiv
Puncte necesare: 6
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Petrol - Gaze", Ploiesti

Extras din referat

1. Definiție

Analiza SWOT este o tehnică prin care se pot identifica punctele tari și slabe și se pot examina oportunitățile și amenințările unui proiect, ale unei acțiuni, sau acțiunile de formare a cadrelor didactice și poate fi utilizată că element de realizare a unui bilanț. În general, există două moduri în care poate fi utilizată o analiză SWOT:

- în scop profesional, analiză SWOT, poate fi utilizată pentru monitorizarea sistemului de perfecționare a cadrelor didactice, prin găsirea celor mai eficiente strategii de formare a acestora .

- într-un demers didactic, analiza SWOT poate fi utilizată pentru a măsură profitabilitatea unei strategii,a unei metode, a unei lecții, a unui proiect, sau a unui stil de învățare Prin intermediul metodologiei se pot identifica cu ușurință problemele care pot fi întâmpinate în procesul didactic, precum și măsuri de aplicare sau îndepartare a lor. În activitatea cu copiii, metodă se poate utiliza în diferite momente ale activității: pentru evocarea cunoștințelor anterioare, pentru dobândirea cunoștințelor, fixarea lor, în evaluare, etc și poate fi aplicată în mod individual, în perechi, în grupuri mici , ori frontal.

2. Analiza SWOT şi alte instrumente analitice

Analiza SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) are ca scop evidențierea punctelor forte şi a punctelor slabe ale firmei, precum şi a oportunităților şi amenințărilor pe care le prezintă mediul ei de acțiune. Aceste elemente sunt sintetizate întrun tabel cu patru cadrane , în funcție de aspectele relevate stabilindu-se strategia cea mai adecvată de acțiune şi detaliindu-se măsurile corespunzătoare.

Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competențe distinctive pe care aceasta le posedă la un nivel superior în comparație cu alte firme, îndeosebi concurente, ceea ce îi asigură un anumit avantaj în fața lor.

Punctele slabe ale firmei sunt caracteristici ale acesteia care îi determină un nivel de performanțe inferior celor ale firmelor concurente.

Oportunitățile reprezintă factori de mediu externi pozitivi pentru firmă, adică şanse oferite de mediu firmei pentru a-şi stabili o nouă strategie sau a-şi reconsidera strategia existentă în scopul exploatării profitabile a oportunităților apărute.

Amenințările sunt factori de mediu externi negativi pentru firmă, adică situații sau evenimente care pot afecta nefavorabil capacitatea firmei de a-şi realiza integral obiectivele stabilite.

La efectuarea analizei SWOT problemele urmărite se referă la aspectele majore, interne şi externe, ale activității firmei, cele care îi condiționează performanțele şi poziția competitivă pe piață.

SWOT este un instrument de analiză strategică, flexibil şi uşor de aplicat pe care o organizație sau o echipă de proiect îl foloseşte pentru a identifica cele mai potrivite direcții de acțiune. Orice proiect nou ar trebui sa aibă la bază o astfel de analiză, pentru a i se stabili gradul de oportunitate şi de fezabilitate.

Scopul analizei SWOT este de a realiza un plan strategic sau de a găsi o soluŃie la o problemă, luând în considerare factorii interni şi externi care condiŃionează activitatea unei organizaŃii.

3.Analiza SWOT a Bancpost SA

Analiză SWOT este atât de generalizată și de des întâlnită în plan internațional, încât ea se impune că unul din instrumentele cele mai importante ale managementului bancar. Fiecare instituție financiară poate utiliza analiză SWOT pentru partenerii financiari și pentru propria activitate.

Această metodă, care se știe că utilizează tehnici de chestionare, permite abordarea stilului investigativ și cuprinde: strenghts – puncte forte; weaknesses – puncte slabe; opportunities – posibilități; threats – amenințări.

4.Analiza factorilor interni (puncte forte și puncte slabe)

Puncte forte

Punctele forte ale unei bănci sunt caracteristici sau competențe distinctive pe care această le posedă la un nivel superior în comparație cu alte bănci, îndeosebi concurență, ceea ce îi asigura un anumit avantaj în față lor. Altfel prezentat, punctele forțe, reprezintă activități pe care banca le realizează mai bine decât băncile concurente, sau resurse pe care le posedă și care depășesc pe cele ale altor bănci.

Bibliografie

1. “Analiza si modelarea riscului bancar in conditiile economiei de piata” DRD. CORINA MARILENA MELNIC, Fac. CSIE – ASE Bucuresti 11/2/2004.

2. FILIP ALINA “Marketing financiar-bancar. Necesitate, aparitie, tendinte de Dezvoltare”, la Sesiunea Stiințifică cu tema “Marketingul intreprinderilor romȃnești in contextul integrării europene”, Editura ASE, București, 2006.

3. DEAC VASILE, CONSTANTIN BAGU “Strategia firmei” Editura Eficient, Bucuresti, 2000.

4. DUMITRESCU LUIGI “Marketing financiar-bancar” Note de curs Sibiu, 2006.

5. BERD – Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.

6. Conform Hotararii nr. 2 a Adunării Generale a Acționărilor SC Bancpost SA din 26 Aprilie 2007.

Preview document

Analiza diagnostic Bancpost SA - Pagina 1
Analiza diagnostic Bancpost SA - Pagina 2
Analiza diagnostic Bancpost SA - Pagina 3
Analiza diagnostic Bancpost SA - Pagina 4
Analiza diagnostic Bancpost SA - Pagina 5
Analiza diagnostic Bancpost SA - Pagina 6
Analiza diagnostic Bancpost SA - Pagina 7
Analiza diagnostic Bancpost SA - Pagina 8
Analiza diagnostic Bancpost SA - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Analiza diagnostic Bancpost SA.docx

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?