Cultura și comunicarea organizațională la Mark Twain International School

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3782
Mărime: 30.04KB (arhivat)
Publicat de: Diana Marian
Puncte necesare: 7

Cuprins

  1. Introducere.2
  2. Capitolul 1. Identificarea tipului de cultură organizațională la Mark Twain International School (MTIS).2
  3. 1.1. Prezentarea școlii.2
  4. Capitolul 2. Comunicarea organizațională la Mark Twain International School (MTIS).5
  5. Bibliografie.8

Extras din referat

Comportament organizațional

Identificarea tipului de cultură organizațională și comunicarea organizațională la Mark Twain International School (MTIS)

Introducere

Performanţele oricărei organizaţii depind, într-o mare măsură, de randamentul individual al membrilor săi. La rândul lor, performanţele individuale sunt influenţate de o serie de factori, printre care se regăseşte şi cultura organizaţiei.

Cultura organizaţională este echivalentul psihologiei unei persoane. Structura psihologică a unei persoane defineşte personalitatea acesteia, conduita sa, atitudinea sa în diferite situaţii. Cultura unei organizaţii acţionează în mod similar, definind modul de acţiune al organizaţiei. Acesta poate facilita sau împiedica schimbările organizaţionale.

Cultura organizaţiei şcolare reprezintă un aspect particular al culturii organizaţionale, aducând deopotrivă caracteristicile generale, dar, în acelaşi timp, prezentând şi aspecte specifice.

Cultura organizaţională a şcolii poate fi definită ca fiind ansamblul valorilor, credinţelor, aspiraţiilor, aşteptărilor şi comportamentelor conturate în decursul timpului în fiecare organizaţie, care predomină în cadrul său şi-i condiţionează direct şi indirect funcţionalitatea şi performanţele.

Prin intermediul studiului de caz şi a metodelor asociate, cercetarea a căutat să surprindă atât dimensiuni ale culturii actuale, cât şi elementele semnificative ale culturii organizaţiei şcolare. Au fost culese informaţii referitoare la: coordonatele organizaţiei, caracteristicile generale ale managementului organizaţiei şcolare, specificul demersurilor proiective, caracteristicile proceselor decizionale, structurile organizaţiei, imaginea şi prestigiul şcolii.

Capitolul 1. Identificarea tipului de cultură la Mark Twain International School (MTIS)

1.1. Prezentarea școlii

Mark Twain International School (MTIS), școală privată pentru copii și tineri între 3- 18 ani, este o școală românească bilingvă, clădită pe o filozofie internațională, care își propune să dezvolte aptitudinile individuale ale copiilor și să-i învețe să aplice cunoștințele acumulate în sălile de clasă la realitățile lumii înconjurătoare. Accentul cade pe rigurozitatea intelectuală și pe standardele academice ridicate, dar în aceeași măsură pe idealurile înțelegerii internaționale și a cetățeniei responsabile, astfel încât elevii educați în cadrul MTIS să poată deveni gânditori critici și plini de sensibilitate, participanți informați despre problemele locale și internaționale, conștienți de umanitatea care ne legă pe toți și cu respect față de varietatea de culturi și atitudini care ne îmbogățesc viața.În prezent, MTIS funcționează în Str. Erou Iancu Nicolae, comuna Voluntari, Ilfov, și are patru segmente: grădiniță, școală primară, gimnaziu și liceu. Această instituție s-a dezvoltat firesc, din dorința părinților și copiilor de a beneficia de standarde educaționale înalte, de cadre didactice de elită, de mijloace și materiale didactice moderne, atent selectate, de un mediu educațional stimulativ. Școala a fost acreditată atât de Comisia Națională de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar din România, cât și de International Bacalaureate Organization cu sediul la Geneva. Ceea ce deosebește fundamental Școala Mark Twain de școlile din sistemul românesc de învățământ este programul de învățământ preșcolar și primar (Primary Years Program- PYP), gimnazial (Middle Years Program- MYP) și liceal (Diploma Program- DP), programe transdisciplinare, axate pe șase mari teme de sau arii de studiu: Cine suntem?; Unde suntem în timp și spațiu?; Cum ne exprimăm?; Cum funcționează lumea?; Cum ne organizăm?; Cum împărțim planeta?. Activitățile sunt călăuzite de întrebări generate de copii. Dascălul are rolul de a modela această căutare și a-i deprinde pe copii să-și analizeze experiențele de învățare, să reflecteze la ele și să le discute.

Pentru școala primară, sunt angajate două cadre didactice pentru fiecare clasă (în locul unuia singur): un profesor pentru învățământul primar, absolvent al Şcolii Normale ,,Elena Cuza” și al unei facultăți, şi un profesor de limba engleză, absolvent de facultate de filologie, limbi străine- profesor care are la bază şi o specializare liceală de învăţător.

Conducerea şcolii selectează cu atenţie toate cadrele didactice, urmărind nu doar performanţele profesionale individuale, ci şi compatibilitatea celor care lucrează împreună, considerând că armonia existentă la nivelul corpului profesoral se reflectă la nivelul colectivelor de elevi.

MTIS este singura școală din România care a obținut atât acreditarea națională, cât și pe cea internațională, pentru toate nivelurile (preșolar, primar, gimnazial și liceal) și urmărește dezvoltarea continuă a strategiei privind bilingvismul în școală. Se evidențiază prin studierea intensivă a limbii engleze (3 ore zilnic). Curriculumul și pedagogia programelor IBO (International Bacalaureate Organization), adoptate și de Mark Twain, sunt focalizate pe o abordare internațională a procesului de predare-învățare.

Este stimulată exprimarea elementelor identitare ale diverselor grupuri socioculturale care fac parte din comunitatea respectivă. Școala are autonomie instituțională, având capacitatea de a lua responsabil decizii pertinente. Au loc investiții importante în dezvoltarea profesională națională și internațională a cadrelor didactice, stimularea inovației, a responsabilității profesionale și a răspunderii publice la nivelul cadrelor didactice, al managerilor școlari și al elevilor, asumarea responsabilă a deciziilor privind calitatea procesului instructiv- educativ și condițiile de realizare a acestuia.

MTIS pune accent pe importanța autoevaluării și a reflecției critice la nivel personal și academic, pe organizarea la standarde IB a Seratelor Primary Years Programme, Middle Years Programme și Diploma Programme, având scopul de a-i informa pe părinții elevilor despre aceste programe, pe organizarea a două sesiuni de Bacalaureat, național și internațional. Absolvenții Bacalaureatului Internațional (Diploma Programme) accesează cu mai mare ușurință instituțiile de învățământ dorite din țară și străinătate MTIS organizează examene de limba engleză, în colaborarea cu University of Cambridge și British Council și înregistrează unui număr considerabil de elevi premiați pe podium la Olimpiadele școlare naționale pe județ și pe țară.

Școala a implementat proiectul „Tehnologia modernă în sprijinul educației internaționale”, prin care fiecare copil al școlii a primit un notebook și a realizat numeroase proiecte transdisciplinare. A efectuat bianual campania „Inimă de copil”, de sprijinire a grădinițelor și școlilor din mediul rural, proiect realizat împreună cu Asociația „Alături de tine 2007” din județul Călărași și oferă un program extra-curricular performant, care cuprinde 25 de cercuri de specialitate;

Bibliografie

1. Cismaru Diana, Introducere în managementul organizației școlare, Editura Comunicare.ro, București, 2005

2. Iacob Dumitru, Managementul organizațiilor. Comunicare organizațională, Editura Comunicare.ro, București, 2005

3. Gherguț Alois, Management general și stategic în educație- ghid practice, Editura Polirom, Iași, 2007

4. Bogathy Zoltan, Manual de psihologia muncii și organizațională, Editura Polirom, Iași, 2004

Preview document

Cultura și comunicarea organizațională la Mark Twain International School - Pagina 1
Cultura și comunicarea organizațională la Mark Twain International School - Pagina 2
Cultura și comunicarea organizațională la Mark Twain International School - Pagina 3
Cultura și comunicarea organizațională la Mark Twain International School - Pagina 4
Cultura și comunicarea organizațională la Mark Twain International School - Pagina 5
Cultura și comunicarea organizațională la Mark Twain International School - Pagina 6
Cultura și comunicarea organizațională la Mark Twain International School - Pagina 7
Cultura și comunicarea organizațională la Mark Twain International School - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Cultura si comunicarea organizationala la Mark Twain International School.docx

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea culturii organizaționale la SC Plastideck SA Iași

INTRODUCERE În procesul transformarilor care au loc în societatea contemporană, un rol aparte îi revine culturii organizaţionale. Fiind un factor...

Referat la disciplina Management

1. Denumiţi organizaţia aleasă şi prezentaţi obiectul principal de activitate al acesteia; Organizaţia aleasă de mine este si instituaţia în care...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?