Deseurile, gestionarea și controlul circuitului lor

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1603
Mărime: 21.07KB (arhivat)
Publicat de: Bianca F.
Puncte necesare: 5

Extras din referat

Noțiunea de “deșeuri”- deșeurile sunt acele reziduuri - substanțe și/sau produse rezultate în urma unor procese biologice sau tehnologice - care nu mai pot fi folosite ca atare (fiind degradate, deteriorate, distruse), dar din care unele sunt refolosibile (putând fi utilizate în alte scopuri decât cele inițiale).

Actele internaționale adoptate în materie definesc deșeurile ca fiind materiale destinate eliminării, materii accidental deversate, pierdute, contaminate, devenite improprii utilizării sau care reprezintă reziduuri ale producției, sau orice substanțe ori obiecte pe care deținătorul (posesorul cu orice titlu juridic) le elimină (ori se debarasează de ele) sau este obligat să le elimine în temeiul unor prevederi legale.

În conformitate cu reglementările comunitare, statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să promoveze - în principal - măsuri/acțiuni preventive și destinate reducerii ”producției” de deșeuri și, numai în subsidiar, să procedeze la eliminarea sau la valorificarea deșeurilor prin reciclare, refolosire, recuperare etc., în vederea obținerii de materii prime secundare.

Potrivit reglementărilor legii-cadru în domeniu din țara noastră (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor a fost publicată în M. Of. nr. 283 din 22 iunie 2000, cu modificările și completările ulterioare) prin deșeu se înțelege orice substanță sau orice obiect de care deținătorul se debarasează, are intenția sau obligația de a se debarasa.

Clasificarea deșeurilor

Având în vedere împrejurările (sursele) din care au provenit, gradul de utilizare, destinația inițială sau finală, compoziția, gradul de periculozitate pe care îl prezintă etc., deșeurile se grupează - potrivit reglementării legale din țara noastră - în următoarele categorii :

- reziduuri de producție sau consum;

- produse în afara standarelor;

- produse cu valabilitate expirată;

- materiale deversate accidental, pierdute sau care au suferit alte incidente, inclusiv orice material, echipament etc. contaminat ca rezultat al unui incident;

- materiale contaminate sau impurificate ca rezultat al unei acțiuni voluntare (reziduuri de la operațiile de curățare, materiale de ambalare, containere etc.);

- elemente neutilizabile (baterii consumate, catalizatori epuizați etc.);

- substanțe devenite improprii utilizării (acizi contaminați, solvenți contaminați, săruri de amestec epuizate etc.);

- reziduuri de la procese industriale (zguri, blazuri de distilare etc.);

- reziduuri de la procese de combatere a poluării (nămol de la instalații de purificare a gazelor, pulberi din filtrele de aer, filtre uzate etc.);

- reziduuri de prelucrare/finisare (șpan provenit de la operațiile de strunjire sau frezare);

- reziduuri provenite de la extracția și procesarea materiilor prime (reziduuri de la exploatările miniere și petroliere);

- materiale contaminate;

- toate materiale, substanțele sau produsele a căror utilizare este interzisă de lege;

- produse de care deținătorul nu mai are trebuință (reziduuri înlăturate din agricultură, birouri, magazine, din sfera menajeră etc.);

- materiale, substanțe sau produse care rezultă din acțiunea de refacere a solului.

Sunt considerate deșeuri refolosibile toate substanțele, materialele sau produsele provenite din activități industriale, agricole, din construcții, transporturi și prestări de servicii, din alte domenii de activitate, precum și din consumul populației, dacă datorită caracteristicilor și proprietăților lor specifice pot fi reintroduse - ca materii prime secundare - în circuitul productiv fără risc pentru mediu sau sănătatea populației.

Deșeurile periculoase reprezintă acea subcategorie a deșeurilor pentru care este prevăzut un regim special și foarte sever, destinat gestionării lor în condiții de siguranță pentru sănătatea omului și a mediului, în general. Deșeurile periculoase - care prezintă anumite caracteristici particulare - trebuie să fie identificate, grupate și cuprinse în liste speciale, fiind supuse unui regim de gestionare aparte (Directiva 91/689/CEE și Directiva 2006/12/CE).

Bibliografie

http://www.islavici.ro/cursuriold/Politici%20de%20mediu.pdf

https://www.telekom.ro/images/Rapoarte_CR/CR_Report_CosmoteRomania_2012_Romanian.pdf

Preview document

Deseurile, gestionarea și controlul circuitului lor - Pagina 1
Deseurile, gestionarea și controlul circuitului lor - Pagina 2
Deseurile, gestionarea și controlul circuitului lor - Pagina 3
Deseurile, gestionarea și controlul circuitului lor - Pagina 4
Deseurile, gestionarea și controlul circuitului lor - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Deseurile, gestionarea si controlul circuitului lor.docx

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Instalație electrică interioară vilă (parter și etaj)

MEMORIU TEHNIC 1. DATE GENERALE 1.2. Denumirea lucrării: Instalaţii electrice interioare” Vila-parcela 1” 1.3. Faza documentaţiei: PT+DDE. 1.4....

Studiu privind valorificarea zgurilor din siderurgie

REZUMAT Zgura este principalul subprodus pentru metalurgia feroasă, iar utilizarea ei aduce cele mai importante beneficii economice și ecologice....

Protecția Mediului Ambiant

Introducere În prezent factorul ecologic, de obicei, se asociază cu procesele negative ce au loc în mediul natural sub influienţa activităţii...

Aspecte metodologice și practice ale evaluării impactului antropic a SC Antibiotice SA - Iași asupra mediului

INTRODUCERE Această lucrare se doreşte a fi o afirmare a motivaţiilor ce au stat la baza alegerii acestei teme, cât şi o transpunere a...

Regimul Juridic al Deșeurilor

Regimul juridic national si international al deseurilor are ca obiective principale identificarea si analizarea instrumentelor juridice consacrate...

Reciclarea Deșeurilor

CAP.1 INTRODUCERE CAP.1 GESTIONAREA DESEURILOR REZULTATE DIN INSTITUTII MEDICALE 2.1. LEGISLATIA PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR REZULTATE DIN...

Metode tehnice de tratare a deșeurilor biodegradabile

Prin managementul deşeurilor se înţelege conducerea, administrarea şi controlul sistematic al activităţilor de precolectare, selectare, colectare,...

Gestionarea și neutralizarea deșeurilor

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE • LOCAŢIE Comuna Marga este aşezată în partea de est a judeţului Caraş-Severin, fiind comună de graniţă între Banat şi...

Ai nevoie de altceva?