Echilibrul financiar al întreprinderii

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4959
Mărime: 45.89KB (arhivat)
Publicat de: Valentin C.
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Aspecte generale privind echilibrul financiar

Echilibrul financiar al întreprinderii este reprezentat de egalitatea ce trebuie sǎ existe între resurse (R) şi necesarul de resurse (N), respectiv între venituri şi cheltuieli. Acţionând pentru realizarea propriului echilibru, întreprinderile contribuie la realizarea şi consolidarea echilibrului financiar la nivel macroeconomic.

În literatură se mai întâlnesc expresii ca: echilibru static, echilibru stabil, echilibru instabil, echilibru optim. În condițiile în care schimbarea unui element sau a altuia dă naștere tendineței de restaurare a echilibrului sau unui proces de ajustare spre formarea unui nou echilibru, acesta este considerat un echilibru stabil. Atunci însă când nu se produc astfel de tendințe, echilibrul este instabil. Realizarea echilibrului static pare imposibilă, într-o activitate dinamică, așa cum este ectivitatea economică.

Echilibrul financiar se realizează pe termene, astfel:

- echilibru pe termen lung, când se compară capitalul permanent cu activele imobilizate (fond de rulment)

- echilibrul curent, când se compară activele circulante cu obligațiile pe termen scurt (necesarul de fond de rulment)

- echilibrul pe termen scurt, cand se compară fondul de rulment cu necesarul de fond de rulment (trezoreria)

Relațiile de principiu în analiza echilibrului financiar sunt:

Activ imobilizate = Capital permanente

Active circulante = Datorii pe termen scurt

Analiza statică a echilibrului financiar

Bilanțul este instrumentul de reflectare a echilibrului financiar al întreprinderii, la încheierea exercițiului, de reflectare materială a modului de utilizare a capitalurilor proprii și imprumutate. Deci, bilanțul oferă criterii de apreciere a echilibrului financiar al întreprinderii la un moment dat. În concepţia funcţionalǎ, bilanţul este privit ca ansamblul alocǎrilor de fonduri şi al surselor de procurare pe diferite cicluri financiare, pentru a înţelege funcţionarea întreprinderii.

Bilanțul financiar oferă informații statice despre patrimoniul întreprinderii, fiind o reflectare fidelă a momentului în care acesta este întocmit. Denumit și bilanț de lichiditate – exigibilitate, bilanțul financiar urmarește să pună în evidență capacitatea întreprinderii de a-și onora angajamentele față de terți. Caracteristica de bază a acestui bilanț este că posturile de activ și pasiv sunt reflectate la valoarea lor netă, iar construcția sa se bazează pe gradele de lichiditate și de exigibilitate ale elementelor de activ, respectiv de pasiv.

Analiza staticǎ furnizeazǎ rǎspunsuri cu privire la urmatoarele probleme esenţiale în aprecierea condiţiilor echilibrului financiar:

-structura patrimoniului şi evoluţia sa în timp;

-corelaţia dintre lichiditaţile cumulate ale firmei şi scadenţele pe care ea le poate anticipa la o anumitǎ datǎ;

-gradul de compatibilitate al structurii resurselor colectate de întreprindere cu utilizǎrile pe care ea le finanţeazǎ.

Analiza staticǎ patrimonialǎ a echilibrului financiar are ca instrumente fondul de rulment, solvabilitatea şi lichiditatea.

Conform teoriei patrimoniale, o întreprindere este solvabilǎ dacǎ asigurǎ echilibrul maselor bilanţiere de aceeaşi duratǎ, respectând urmǎtoarele reguli financiare:

Active imobilizate (AI) < Capitaluri permanente (CP)

Active circulante (AC) > Datorii de exploatare (Dexpl)

Solvabilitatea exprimǎ posibilitatea unui debitor de a dispune de suficiente bunuri în patrimoniul sǎu pentru a fi în mǎsurǎ sǎ-şi onoreze obligaţiile scadente. Acest concept are o sferǎ de cuprindere mai largǎ exprimând situaţia în care se aflǎ un debitor ale cǎrui mijloace acoperǎ sau nu obligaţiile pe care le are de achitat la un moment dat. Obligaţiile pe termen lung rezultǎ din angajamentele anterioare contractuale, operaţii curente şi prelevǎri având caracter obligatoriu.

Preview document

Echilibrul financiar al întreprinderii - Pagina 1
Echilibrul financiar al întreprinderii - Pagina 2
Echilibrul financiar al întreprinderii - Pagina 3
Echilibrul financiar al întreprinderii - Pagina 4
Echilibrul financiar al întreprinderii - Pagina 5
Echilibrul financiar al întreprinderii - Pagina 6
Echilibrul financiar al întreprinderii - Pagina 7
Echilibrul financiar al întreprinderii - Pagina 8
Echilibrul financiar al întreprinderii - Pagina 9
Echilibrul financiar al întreprinderii - Pagina 10
Echilibrul financiar al întreprinderii - Pagina 11
Echilibrul financiar al întreprinderii - Pagina 12
Echilibrul financiar al întreprinderii - Pagina 13
Echilibrul financiar al întreprinderii - Pagina 14
Echilibrul financiar al întreprinderii - Pagina 15
Echilibrul financiar al întreprinderii - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Echilibrul financiar al intreprinderii.docx

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Diagnosticul Financiar

CAPITOLUL I DIAGNOSTICUL FINANCIAR-INSTRUMENT AL PREVIZIUNEI Diagnosticul este un demers prealabil oricărui proces decizional,care permite...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Echilibrul Financiar al Intreprinderii pe Exemplul SC Crimat SRL Botoșani

CAPITOLUL 1 APRECIEREA STĂRII DE ECHILIBRU ŞI DEZECHILIBRU FINANCIAR 1.1. APRECIEREA STĂRII DE ECHILIBRU FINANCIAR Într-o manierǎ generalǎ,...

Echilibrul Financiar al Întreprinderii

INTRODUCERE “Cunoaşterea este cea mai democratică sursă de putere” (Alvin Toffler) Întreprinderea, ca sistem economico-social care...

Analiza echilibrului financiar al întreprinderii pe baza fluxurilor

Capitolul 1. Aspecte generale privind trezoreria intreprinderii În teoria economica, notinea de echilibru financiar are semnificatii multiple....

Echilibrul financiar al întreprinderii - SC Confort SA Galați

INTRODUCERE Echilibrul financiar al întreprinderii – componenta a echilibrului economic general. Problema echilibrului general al economiei ocupa...

Proiect de Dezvoltare la SC Marcos SRL

1..PREZENTAREA S.C. MARCOS S.A. 1.1. Date introductive S.C. MARCOS S.A. reprezintă una dintre societăţile textile de referinţă din ţara noastră,...

Analiza poziției financiare și a echilibrului financiar al întreprinderii la SC Macofil SA

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA FIRMEI S.C. MACOFIL S.A. Societatea s-a înfiinţat în anul 1991 prin preluarea patrimoniului întreprinderii de materiale...

Analiza Echilibrului Economico - Financiar al Întreprinderii

Capitolul 1 – Stadiul cunoaşterii 1.1. Noţiunea de echilibru economico - financiar Problema echilibrului general al economiei ocupă un loc de...

Echilibrul financiar al întreprinderii - studiu de caz la SC Travel Fun SRL Timișoara

INTRODUCERE Conceptul de echilibru în viaţa economicã a fost interpretatã diferit. În literaturã se gãsesc expresii ca echilibru static, echilibru...

Ai nevoie de altceva?