Funcția organizatorică în Management

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3257
Mărime: 1.50MB (arhivat)
Publicat de: Rada G.
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Șargu Lilia
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

  1. INTRODUCERE 3
  2. 1. NOȚIUNI GENERALE ALE FUNCȚIEI DE ORGANIZARE 4
  3. 2. PROCESUL DE ORGANIZARE 5
  4. 3. PROIECTAREA POSTURILOR ȘI A COMPARTIMENTELOR 7
  5. 4. TIPOLOGIA STRUCTURII ORGANIZATORICE 9
  6. CONCLUZII GENERALE 12
  7. BIBLIOGRAFIE 13

Extras din referat

INTRODUCERE

Actualitatea temei este justificată prin necesitatea cunoașterii veridice și minuțioase a procesului de organizare managerială în cadrul unei entități și rolul major pe care il are aceasta în vizarea îndeplinirii obiectivelor organizației. Funcția de organizare este necesar de a fi implementată la toate nivelele piramidei manageriale și are scopul de a exercita funcții tactice și strategice. În cadrul oricărei întreprinderi, indiferent de numărul de angajați, genul de activitate sau dimensiunile acesteia, este indispensabilă organizare structurală.

Scopul referatului este de a reda coerent și succind informația privind exercitarea funcției manageriale de organizare în cadrul întreprinderilor. De asemenea, determinarea interdependenței dintre toate funcțiile managementului, determinarea tipologiilor, noțiunilor și redarea în esență a importanței structurii organizatorice.

Obiectivele vizate sunt:

- redarea conceptului general al funcției de organizare;

- explicarea noțiunilor care vizează acestă temă;

- determinarea interdependenței dintre organizare și celelalte funcții manageriale;

- explicitarea procesului de organizare ;

- elaborarea structurilor organizatorice exemplificate;

- anexarea unei organigrame fizie a unei întreprinderi.

- structurarea coerentă și concisă a materialului

Cunoașterea și studierea funcției de organizare nu are ca scop doar antrenarea cunoștințelor la postul de muncă, dar este o premisă în elaborarea oricărui proiect, facilitează încadrarea în grupuri sociale și poate fi adaptată la necesitățile casnice.

1. NOȚIUNI GENERALE ALE FUNCȚIEI DE ORGANIZARE

Managementul este o activitate complexă sau un set de activități specifice, executate de membrii unei organizații cu scopul atingerii eficiente a obiectivelor ei. Managerul este o persoană care conduce o entitate economică, îndeplinind, integral sau parțial, funcțiile de previziune și organizare a activității, de coordonare și antrenare a personalului subordonat și de control asupra obiectivelor propuse.

Primul autor care a grupat activitățile exectutate de manageri în seturi distincte în funcție de caracterul și direcția lor a fost Henry Fayol, acesta susține că există cinci funcții ale managementului, și anume: prevederea, organizarea, comanda, coordonarea și controlul. Totuși, în literatura de specialitate actuală funcțiile managementului sunt considerate următoarele: planificare, organizare, decizie și evaluare-control. Funcțiile managementului sunt puternic interdependente, un manager bun trebuie să poată să execute fiecare funcție separat cât și mai multe concomitent. Una dintre funcțiile de vârf ale managementului și cea care urmează a fi abordată în cadrul referatului este funcția de organizare.

Organizarea reprezintă ansamblul proceselor de management prin care se delimitează și se stabilesc procesele de muncă fizică și intelectuală din cadrul unei organizații. Organizarea cuprinde componentele proceselor de muncă, gruparea lor pe elemente ale structurii organizatorice și atribuirea responsabilității pe fiecare dintre compartimente. De regulă, funcția de organizare răspunde la întrebările ce sarcini trebuiesc executate? cine le va executa? cum trebuiesc grupate sarcinile? cine pe cine conduce? sau cine și cum contribuie la realizare obiectivelor organizației?. Răspunsul constă în îmbinarea nemijlocită a tuturor resurselor organizației: materiale, financiare, umane și informaționale de la nivelul fimei până la nivelul locurilor de muncă din structura acesteia.

Organizarea reprezintă este un aranjament sistematic de resurse, în primul rând umane, dar și materiale, financiare, informaționale, aranjament având un scop clar, respectiv realizarea unui anumit scop primar, a unui obiectiv sau set structurat de obiective, sau realizarea unei anumite activități cu finalitate

Organizarea este funcția managementului având drept conținut alocarea și coordonarea resurselor organizației în vederea ducerii la îndeplinire a planurilor stabilite. Organizarea include elaborarea unei structuri pentru oamenii, pozițiile, departamentele și activitățile dintr-o organizație. Managerii pot aranja elementele structurale ale organizației de o asemenea manieră încât să maximizeze fluxul de informații și eficiența proceselor de muncă. Ei realizează aceasta prin executarea următoarei succesiuni de activități: divizarea sarcinilor/muncii urmată de gruparea posturilor și angajaților și de alocarea autorității și responsabilității.

Scopul funcției de organizare este de a crea, de a proiecta și menține în funcțiune un cadru de muncă adecvat, potrivit obținerii obiectivelor organizației. O structură de organizare trebuie să fie compatibilă cu obiectivele.

În esență, funcția managementului de organizare trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor scopuri:

- stabilirea unei structuri organizatorice raționale;

- proiectarea unui sistem informațional care să satisfacă la cel mai înalt nivel cerințele managerilor organizației;

- condițiile pentru folosirea cât mai completă a capacității de producție a organizației;

- utilizarea rațională a angajaților organizației;

- un anumit grad de delegare în cadrul structurii prin atribuirea unor competențe care să asigure conducerea realizării sarcinilor cât mai aproape de nivelul efectuării lor.

Rezultatul îndeplinirii funcției manageriale de organizare în cadrul unei instituții va genera un rezultat dublu și anume: organizarea procesuală care reprezintă stabilirea principalelor categorii de muncă, a proceselor necesare realizării ansamblului de obiective al organizației; și organizarea structurală care constă în gruparea funcțiunilor, activităților, atribuțiilor și sarcinilor, în funcție de anumite criterii, și repartizarea acestora, în scopul realizării lor, în subdiviziuni organizatorice pe grupuri și persoane.

Bibliografie

1. Bibu N., suport de curs Management, București 2007. pag.52.

2. Serduni S., note de curs Management, Editura ASEM, Chișinău 2010, pag 93

3. Referat Funcția de organizare în management, pag 1, disponibil online

https://www.creeaza.com/referate/management/Functia-de-organizare544.php citat la [ 01.02.2022]

4. Nicolescu, O., Verboncu I., Management, Ed. Economica, Bucuresti 1997

5. Dalotă M. D., Management General, editura Pro Educațional, București 2015

6. Popa I., Management strategic, Editura Economică, Cluj 2005

7. Funcția de organizare, Chișinău 2020, pag 1-15 disponibil online

http://www.mpt.upt.ro/doc/curs/gp/Bazele_Managementului/Functia_de_organizare_cap3.pdf [ citat la 03.02.2022]

8. Serduni S., note de curs Management, Editura ASEM, Chișinău 2010, pag 97

9. Referat, Tipuri de structuri organizatorice, disponibil online

https://www.qreferat.com/referate/management/Tipuri-de-structuri-organizato231.php [ citat la 05.02.2022]

Preview document

Funcția organizatorică în Management - Pagina 1
Funcția organizatorică în Management - Pagina 2
Funcția organizatorică în Management - Pagina 3
Funcția organizatorică în Management - Pagina 4
Funcția organizatorică în Management - Pagina 5
Funcția organizatorică în Management - Pagina 6
Funcția organizatorică în Management - Pagina 7
Funcția organizatorică în Management - Pagina 8
Funcția organizatorică în Management - Pagina 9
Funcția organizatorică în Management - Pagina 10
Funcția organizatorică în Management - Pagina 11
Funcția organizatorică în Management - Pagina 12
Funcția organizatorică în Management - Pagina 13
Funcția organizatorică în Management - Pagina 14
Funcția organizatorică în Management - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Functia organizatorica in Management.docx

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Posibilități de Perfecționare a Managementului Finanțării Întreprinderilor Românești

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind managementul intreprinderii 1.1. Funcţiile şi principiile managementului întreprinderii În prezent, vorbim...

Organizarea structurală a întreprinderii

Cap 1. Introducere Cea de a doua componenta a organizarii formale a intreprinderii o reprezinta organizarea structurala, prin care se asigura...

Managementul Proiectelor

1. PREZENTAREA GENERALA A PROIECTULUI 1.1 OBIECTUL PROIECTULUI(denumire ,prezentare) Obiectul proiectului consta in eleborarea unui plan de...

Sistemul de Management al unei Instituții Publice

1. PROCESUL DE MANAGEMENT SI FUNCTIILE MANAGERIALE Managementul, abordat concomitent ca teorie si practica, este, în etapa actuala, unul dintre...

Managementul în activitățile de export-import la SC Triconf SA - București

Capitolul I – Sistemul de management 1.1 Evolutii si tendinte in management Scurt istoric al managementului Preocuparile privind conducerea...

Analiza Sistemului de Management

Analiza activitatii S.C. Sintofarm S.A. 1.1 Prezentarea generala a S.C. Sintofarm S.A. 1.1.1 Caracteristici tipologice Societatea comerciala...

Reproiectarea Sistemului de Management la SC Artis Film România SRL

I. Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale 1. Documentarea preliminara 1.1. Caracteristici tipologice ale firmei Infiintata la...

Structuri organizatorice în managementul internațional

1. Strategii de organizare in managementul international Unirea eforturilor pentru atingerea obiectivelor comune si individuale reprezinta unul...

Ai nevoie de altceva?