Managementul calității în învățământul superior - considerații privind elemente de întrare și ieșire

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2708
Mărime: 22.79KB (arhivat)
Publicat de: Sabina Duma
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. dr. ing. Claudia POPESCU, drd. Petruţa MIHAI, drd. Mihaela MATEI
Universitatea POLITEHNICA Bucureşti

Extras din referat

1. Introducere

La început de mileniu învăţământul universitar traversează un proces de adaptare la cerinţele actuale ale societăţii, proces marcat de fenomenul globalizării şi de dezvoltarea fără precedent a tehnologiilor informaţionale.

În condiţiile creşterii numărului de studenţi şi a ofertei de specializări, ale dezvoltării sistemului concurenţial inter-universitar şi intensificării cooperării academice internaţionale, apare logică implementarea unui tip de management educaţional care să conducă la creşterea ofertei de servicii, a eficienţei acestora, la promovarea performanţei în condiţii de competitivitate.

În acest contex, calitatea este, fără îndoială, una dintre cerinţele cele mai importante ale oricărui rezultat al acţiunilor întreprinse , iar orice activitate menită să depisteze problemele, să le evalueze influenţa şi să găsească soluţii pentru a le rezolva constituie, pentru orice organizaţie, cheia progresului.

Termenul CALITATE (Quality), simbol internaţional Q, poate fi folosit în mai multe împrejurări diferite. Astfel, se poate vorbi de calitatea produselor, a serviciilor, a vieţii, a educaţiei, a învăţământului, a instruirii profesionale etc.

Calitatea educaţiei, care nu de puţine ori a fost identificată cu calitatea învăţământului iar aceasta cu rezultatele evaluării rezultatelor învăţării pe baza diferitelor criterii, reprezintă astăzi o complexitate de manifestări active atât în educaţia formalrealizată prin instituţiile şcolare cât şi în educaţia nonformală realizată prin alte instituţii culturale şi prin mass-media care îşi asumă cu competenţă acest rol şi în educaţia informală care se realizează în familie şi în relaţiile sociale şi culturale de vecinătate, de prietenie, de petrecere a timpului liber.

Calitatea învăţământului superior ar putea fi definită ca ansamblul însuşirilor, caracteristicilor procesului educaţional (în formarea cărora sunt implicate toate resursele disponibile şi factorii de mediu), care îi conferă capacitatea de a satisface anumite necesităţi curente şi viitoare în cunoştinţe, abilităţi, performanţe ale unor persoane, întreprinderi, societate şi stat.

Calitatea învăţământului superior înseamnă că acesta corespunde, ca proces, ca sistem, ca rezultat multiplelor necesităţi, obiective, norme.

Asigurarea calităţii învăţământului superior a devenit o prioritate atât la nivel instuţional, cât şi la cel guvernamental.

Asigurarea calităţii rezultă din ansamblul activităţilor proceselor, procedurilor, resurselor şi structurilor organizatorice care formează sistemul calităţii.

Problema calităţii nu ţine doar de competenţa şcolii superioare sau a unor instituţii, soluţionarea ei necesită eforturi integrate la toate nivelele:

- global;

- naţional;

- al şcolii superioare;

- al instituţiilor de învăţământ în multitudinea factorilor de influenţă asupra calităţii.

Calitatea, asigurarea calităţii, şi managementul calităţii sunt concepte ce constituie obiectivul central al firmelor orientate spre succes, indiferent de domeniul de activitate, mărimea acestora şi de produsul realizat. În contextul dezvoltării economiilor la nivel naţional şi al globalizării economiei se constată modificarea conceptului de calitate, precum şi obiectivele şi sarcinile care sunt legate de managementul calităţii.

Managementul calităţii constă în activităţi coordonate pentru a direcţiona şi a controla o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea. Direcţionarea şi controlul includ:

- stabilirea politicii calităţii şi obiectivelor acesteia;

- planificarea, controlul, asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii.

Elaborarea şi implementarea unui Sistem de Management a Calităţii (SMC) reprezintă o decizie strategică a conducerii unei organizaţii. Aceasta implică un ansamblu complex de activităţi pentru realizarea şi punerea în aplicare, dar beneficiile sunt multiple- se generează încrederea că produsele/ serviciile sunt corespunzătoare calitativ, se asigură o creştere a competitivităţii pe piaţa concurenţiaǎǎlă, maximizarea profitului şi obţinerea excelenţei.

Managementul calităţii constituie responsabilitatea tuturor nivelurilor de management, având însă conducerea managementului de la nivelul cel mai înalt.

a) a) Managementul total al calităţii

b) b) Aspectul dinamic al sistemului de management al calitǎţii.

Managementul calitǎţii trebuie sǎ aibǎ o permanentǎ preocupare de îmbunǎtǎţire a sistemului mannagementului calitǎţii.

Introducerea unui sistem de management al calitǎţii are ca scop satisfacerea clienţilor şi depǎşirea aşteptǎrilor acestora.Un astfel de sistem trebuie sa fie dinamic, ceea ce îi conferǎ capabilitatea de a fi adaptat nevoilor, cerinţelor şi aşteptǎrilor clienţilor.

Preview document

Managementul calității în învățământul superior - considerații privind elemente de întrare și ieșire - Pagina 1
Managementul calității în învățământul superior - considerații privind elemente de întrare și ieșire - Pagina 2
Managementul calității în învățământul superior - considerații privind elemente de întrare și ieșire - Pagina 3
Managementul calității în învățământul superior - considerații privind elemente de întrare și ieșire - Pagina 4
Managementul calității în învățământul superior - considerații privind elemente de întrare și ieșire - Pagina 5
Managementul calității în învățământul superior - considerații privind elemente de întrare și ieșire - Pagina 6
Managementul calității în învățământul superior - considerații privind elemente de întrare și ieșire - Pagina 7
Managementul calității în învățământul superior - considerații privind elemente de întrare și ieșire - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Managementul Calitatii in Invatamantul Superior - Consideratii Privind Elemente de Intrare si Iesire.doc

Alții au mai descărcat și

Calitatea în Educație

MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Calitatea în educaţie înseamnă asigurarea pentru fiecare educabil a condiţiilor pentru cea mai bună, completă şi utilă...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Diagnosticarea Activității de Evaluare Didactică Microstructurală

“Orice competenţă rămâne invizibilă. Nu evaluăm decât rezultate, ele constituind singurele urme vizibile ale acestor competenţe.” R. F. Mager...

Ai nevoie de altceva?