Managementul Informațiilor de Securitate în Cadrul OIAC (organizația pentru interzicerea armelor chimice)

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4189
Mărime: 25.15KB (arhivat)
Publicat de: Eliana Ștefan
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Neculae Nabarjoiu

Cuprins

  1. 1. Considerații cu privire la accesul la documentele publice 3
  2. 2. Accesul la informație și informația de securitate 4
  3. 3. Informația de securitate și Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice 5
  4. 4. Managementul informațiilor în cadrul Organizației pentru Interzicerea armelor chimice 7
  5. 5. Concluzii cu privire la limitele liberului acces la informații publice 10
  6. 6. Bibliografie

Extras din referat

Rezumat

European citizens have the right to access informarion held by public bodies and freedom of information. This implies the right to not justify the reason for accesing the information. By requiring minimal formalities to enjoy the access to public information and the fact that the citizen's application regarding this matter is to be solved with celerity, the authorities ensure the right of any person to have access, at his request, to public documents held by public authorities.

It is not considered a violation of the access to public information where authorities refuse the access due to concerns regaring national security and others. Therefore, considering that sharing a particular information may damage the national security, it is necessary to restrict access to such information, particularly with regard to security information.

In its operations, OPCW applies the confidential information security regime stipulated in the Chemical Weapons Convention while its relations with economic agents it applies domestic law.

1. Considerații cu privire la accesul la documentele publice

Într-o eră a supremației informației, informația împreună cu noile tehnologii informatice și de comunicație stau la baza societății moderne. Recomandarea Rec (2002)2 a Comitetului Miniștrilor al Uniunii Europene către statele membre privind accesul la documentele publice asigură cetățeanului statelor membre accesul liber la informațiile conținute în documentele publice, fără a motiva cererea de acces la acestea. Prin necesitatea îndeplinirii unor formalități minime de solicitare a accesului și prin faptul că solicitarea cetățeanului este tratată cu celeritate, se asigură neîngrădirea dreptului oricărei persoane de a avea acces, la solicitarea sa, la documentele publice deținute de autoritățile publice. Acest drept, așa cum arată autori ai literaturii de specialitate, aparține oricărei persoane, fără nici o discriminare, inclusiv cea fondată pe originea națională.

Conform Recomandării, prin autorități publice se întelege guvernul, administrația națională, regională sau locală și persoanele fizice sau juridice, în măsura în care acestea îndeplinesc funcții publice sau exercită o autoritate administrativă, iar prin Documente publice se iau în vedere informațiile înregistrate în orice formă, elaborate, primite sau deținute de autoritățile publice și care au legătură cu funcția administrativă, excepție făcând documentele în curs de pregătire. În literatură, informația este definită prin capacitatea de a furniza, direct sau indirect, date sau cunoștințe, indiferent de conținutul sau caracterul tangibil ori intangibil al acestora. Noțiunea de informație cuprinde și mijloacele folosite pentru obținerea, transmiterea sau stocarea de date sau cunoștințe .

Important de arătat este faptul că dreptul de a accesa în mod liber documentele publice nu este încălcat de faptul că autoritățile publice pot refuza accesul la astfel de documente atunci când informația ar periclita serios interesul public. Așadar, accesul poate fi refuzat, acesta fiind apanajul autoritățiilor, dar în toate situațiile refuzul va fi motivat

Nu este considerat o încălcare a dreptului cetățeanului de a accesa informații publice cazul în care refuzul privește protejarea unor interese precum securitatea națională, apărarea și relațiile externe, siguranța publică, prevenirea, investigarea și urmărirea în instanță a activităților infracționale, misiunile de inspecție, control și supervizare a administrației, confidențialitatea deliberărilor în interiorul sau între autoritățile publice din timpul pregătirii unui dosar etc.

Bibliografie

1. Năbârjoiu, N., Securitatea informațiilor, Editura AGIR, București, 2008;

2. Oprea, D., Protecția și securitatea sistemelor informaționale, Suport de curs, Iași, 2017;

3. Petrescu, A. G., Ivan, L., „ Analiza atacului cu arme chimice de la Khan Shaykhun - Siria” în Revista Inosfera, nr. 2/2017, pp. 25-33

4. Sima, D., „Evoluții istorice ale sistemului juridic de protecție a mediului natural” în Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, nr. 2/2015, pp. 106-110

5. Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora;

6. Acordul din 6 septembrie 2017 între Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) și Guvernul României privind privilegiile și imunitățile OIAC, publicat în Monitorul Oficial nr. 357 din 24 aprilie 2018;

7. Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 din 10 februarie 2004;

8. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, actualizată prin Legea nr. 255/2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 515 din 14 august 2013;

9. Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;

10. Conceptul strategic pentru apărare și securitate al statelor membre ale Organizației Tratatului Nord-Atlantice, 2010;

11. Strategia globală ONU privind combaterea terorismului, 2006;

12. Strategiei Naționale de Securitate a României, 2006;

13. Strategia Europeană de Securitate. O Europă sigură într-o lume mai bună, 2003;

Preview document

Managementul Informațiilor de Securitate în Cadrul OIAC (organizația pentru interzicerea armelor chimice) - Pagina 1
Managementul Informațiilor de Securitate în Cadrul OIAC (organizația pentru interzicerea armelor chimice) - Pagina 2
Managementul Informațiilor de Securitate în Cadrul OIAC (organizația pentru interzicerea armelor chimice) - Pagina 3
Managementul Informațiilor de Securitate în Cadrul OIAC (organizația pentru interzicerea armelor chimice) - Pagina 4
Managementul Informațiilor de Securitate în Cadrul OIAC (organizația pentru interzicerea armelor chimice) - Pagina 5
Managementul Informațiilor de Securitate în Cadrul OIAC (organizația pentru interzicerea armelor chimice) - Pagina 6
Managementul Informațiilor de Securitate în Cadrul OIAC (organizația pentru interzicerea armelor chimice) - Pagina 7
Managementul Informațiilor de Securitate în Cadrul OIAC (organizația pentru interzicerea armelor chimice) - Pagina 8
Managementul Informațiilor de Securitate în Cadrul OIAC (organizația pentru interzicerea armelor chimice) - Pagina 9
Managementul Informațiilor de Securitate în Cadrul OIAC (organizația pentru interzicerea armelor chimice) - Pagina 10
Managementul Informațiilor de Securitate în Cadrul OIAC (organizația pentru interzicerea armelor chimice) - Pagina 11
Managementul Informațiilor de Securitate în Cadrul OIAC (organizația pentru interzicerea armelor chimice) - Pagina 12
Managementul Informațiilor de Securitate în Cadrul OIAC (organizația pentru interzicerea armelor chimice) - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Managementul Informatiilor de Securitate in Cadrul OIAC (organizatia pentru interzicerea armelor chimice).doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?