Managementul integrat al calității, mediului și securității ocupaționale

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3309
Mărime: 104.30KB (arhivat)
Publicat de: Octaviu Murariu
Puncte necesare: 6
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava
Specializare: Managementul și Administrarea Afacerilor

Extras din referat

1.Evidențiați contribuția lui Joseph Juran la studierea calității

Joseph Juran a oferit definiția următoare a calității: „calitatea este satisfacerea clientului cu cel mai bun produs sau serviciu la cel mai rezonabil preţ”. Viziunea sa pe scurt cu privire la calitate este ca fiind capacitatea produsului sau serviciului de a putea fi folosit.

Juran diviza calitatea în trei faze distincte:

- să ştii să planifici calitatea

- să controlezi calitatea în timpul producţiei

- să îmbunătăţeşti calitatea

Juran considera faza de planificare a calității ca fiind foarte importantă deoarece acum se realizează orientarea către o anumită clientelă, precum şi se stabilesc nevoile care vor fi acoperite de produsul sau serviciul proiectat. Joseph Juran a avut o influenţă semnificativă în procesul de progres calitativ.

Cea mai importantă contribuţie a sa a fost orientarea preocupărilor de îmbunătăţire a calităţii către necesităţile clientului. J. Juran afirma că în orice companie trebuie să existe un sistem orientat spre calitatea cu care clientul vine în contact (calitatea care ajunge la client). Ca urmare a acestei concepţii, contribuţia lui de bază la îmbunătăţirea calităţii a fost formularea metodelor de orientare a activităţii firmelor către clienţi. Acest concept a extins mult aria preocupărilor referitoare la calitate deoarece au putut fi incluse şi serviciile, activităţi ce nu intraseră până atunci în sfera preocupărilor pentru îmbunătăţirea calităţii.

J. Juran a făcut diferenţa între problemele “sporadice” şi cele “cronice” care afectează calitatea într-o întreprindere şi a identificat cine anume trebuie să rezolve fiecare tip de problemă în parte. Acesta a definit managementul calităţii prin intermediul “trilogiei calităţii”. Principalele sale lucrări în domeniul managementului calităţii sunt: “Quality Control Handbook” şi “Managerial Breakthrough”.

2.Care dintre tipurile de defecte ce pot fi identificate la un produs sunt sesizabile de către beneficiari și generează reclamații ? De ce?

Dintre tipurile de defecte care pot fi identificate la un produs cele majore sau principale riscă a provoca deficienţă sau o reducere a posibilităţii de utilizare. Aceasta este sesizabil de beneficiar, provocându-i neajunsuri şi probabil va genera reclamaţii.

Motivul principal care stă la baza reclamațiilor este reducerea posibilității de folosire a produsului. Aceasta se traduce prin investiții ineficiente, ceea ce la rândul său generează costuri inutile pentru client comparativ cu situația în care produsul nu prezenta astfel de defecte majore.

3.Prezentați succint ce este abordarea pe bază de proces în managementul calității

Un proces reprezintă o succesiune de activități ce sunt corelate sau este acea activitate care transformă elemente de intrare în elemente de ieșire. Corelația proceselor conduce la rețele de procese. Orice proces trebuie să adauge valoare pentru lienți sau pentru alte părți interesate.

Managementul trebuie să cunoască:

-Elementele de intrare în proces și cerințele acestora (specificații, activități și resurse necesare pentru desfășurarea procesului)

-Elementele de ieșire dorite

Elementele de intrare într-un proces pot fi interne sau externe organizației. Un rol important în furnizarea informațiilor privind elementele de intrare într-un proces au părțile interesate.

Standardele ISO 9001:2000 și ISO 9004:2000 conțin cinci secțiuni distincte, fiecare făcând referire la procesele Sistemului de Management al calității:

-Sistemul de management al calității

-Responsabilitatea managementului

-Realizarea produsului

-Managementul resurselor

-Măsurare, analiză și îmbunătățire

Fig.1 Modelul unui sistem de management al calității bazat pe produs

Pentru fiecare componentă în parte a modelului se pot identifica mai multe procese a căror definire și descriere sunt necesare pentru proiectarea sistemului de management al calității.

Managementul proceselor necesită:

-Identificarea proceselor și stabilirea corectă a succesiunii și interacțiunilor dintre ele

-Identificarea activităților care alcătuiesc fiecare proces, definirea clară și ținerea sub control a elementelor de intrare și ieșire

-Monitorizarea elementelor de intrare și ieșire pentru a verifica funcționarea corectă și eficientă a proceselor

-Identificarea și gestionarea riscurilor aferente fiecărui proces

-Analiza datelor pentru identificarea oportunităților de îmbunătățire continuă

-Identificarea gestionarilor de proces și investirea acestora cu autoritatea și responsabilitatea necesare

-Asigurarea că fiecare proces este condus pentru a realiza obiective specifice

-Luarea în considerare a necesităților și așteptărilor părților interesate

Standardele prezintă cerințe și recomandări pentru o mare varietate de procese, constituind un cadru general și cuprinzător pentru organizații în specificarea și delimitarea propriilor procese. Activitățile specifice proceselor se grupează conform ciclului PDCA.

Pentru a asigura premisele eficacității și eficienței proceselor, acestea trebuie să fie documentate.

Documentația unui proces trebuie să conțină:

-Identificarea și modul de comunicare a caracteristicilor semnificative ale proceselor

-Instruirea pentru desfășurarea proceselor

-Transmiterea cunoștințelor și a experienței în cadrul echipelor și în grupurile de lucru

-Auditarea proceselor

-Analiza, revizuirea și îmbunătățirea proceselor

Principalele procese dintr-o organizație vor fi identificate în corelație cu cerințele ISO 9001:2000 și recomandările ISO 9004:2000, dar și cu alte referențiale specifice domeniului de activitate.

4.Ce condiții trebuie să îndeplinească o organizație pentru a-și certifica sistemul de management al calității?

Pentru ca unei organizații să i se certifice sistemul de management al calității pe baza standardului ISO 9001:2000, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Să satisfacă în permanență cerințele impuse

-Să mențină un sistem de management al calității într-o formă corespunzătoare și să furnizee organismului de certificare toate documentele relevante necesare pentru desfășurarea evaluării și supravegherii sistemului, în vederea certificării

-Să informeze organismul de certificare în legătură cu orice modificare majoră a sistemului certificat

-Să nominalizeze un reprezentant al conducerii care să fie responsabil e toate problemele referitoare la certificarea sistemului de management al calității

-Să permită un acces rezonabil al reprezentanților organismului de certificare, pe parcursul orelor de lucru, în vederea îndeplinirii sarcinilor legate de evaluare și de supraveghere

Bibliografie

- Angela Albu, Managementul calității, mediului și securității ocupaționale, Suceava, 2016-2017, suport de curs

- Andrei Octavian Paraschivescu, Managementul calității, Editura Tehnopress, Iași, 2006

- Emil Maxim, Calitatea și managementul calității, Editura Sedcom Libris, Iași, 2007, pp. 193-197

- http://www.scritub.com/management/MANAGEMENTUL-CALITATII35124.php

- http://www.creeaza.com/referate/management/Metode-de-analiza-a-calitatii425.php

Preview document

Managementul integrat al calității, mediului și securității ocupaționale - Pagina 1
Managementul integrat al calității, mediului și securității ocupaționale - Pagina 2
Managementul integrat al calității, mediului și securității ocupaționale - Pagina 3
Managementul integrat al calității, mediului și securității ocupaționale - Pagina 4
Managementul integrat al calității, mediului și securității ocupaționale - Pagina 5
Managementul integrat al calității, mediului și securității ocupaționale - Pagina 6
Managementul integrat al calității, mediului și securității ocupaționale - Pagina 7
Managementul integrat al calității, mediului și securității ocupaționale - Pagina 8
Managementul integrat al calității, mediului și securității ocupaționale - Pagina 9
Managementul integrat al calității, mediului și securității ocupaționale - Pagina 10
Managementul integrat al calității, mediului și securității ocupaționale - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Managementul integrat al calitatii, mediului si securitatii ocupationale.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Sistemul de management integrat de mediu al firmei Brikston Construcion Solution S.A.

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. este noua denumire a societatii CERAMICA S.A. lasi, societate infiintata in anul 1969, avand ca obiect de...

Implementarea Sistemelor de Management al Calității

INTRODUCERE Calitatea reprezintă ansamblul de proprietăți și caracteristici ale unui produs sau al unui serviciu care îi oferă acestuia nevoile și...

Sistem integrat calitate, mediu, siguranță și securitate

Prin sistem integrat se înțelege un sistem combinat, care adună toate practicile de management intern într-un sistem unic. În cadrul unui sistem...

Studiu de caz - SC Electrica SA

MOTO : ,,Unde este energie este si performanta. Unde este energie este si dezvoltare. Unde este energie este si comunicare. Unde este energie...

Analiza sistemului integrat de management la organizația SC Safir SRL

Introducere Majoritatea producătorilor şi nu numai doresc să obţină calitate şi pentru acest lucru depun eforturi considerabile pentru a atinge...

Managementul calității

Raspunsuri intrebari 1. Comentati urmatoarele functii ale calitatii: - Functia de protectie a mediului - Functia sociala - Functia de...

Implementarea managementului calității la Apele Române SA

1.Implementatrea managementului calitatii la Apele Romane S.A 1.1 Generalitati Definiţiile diferiţilor termeni care interesează domeniul...

Sisteme Integrate de Management la Global Security

Majoritatea firmelor existente pe piață își doresc să obțină calitate și tocmai de aceea, acestea depun eforturi considerabile. Acestea...

Ai nevoie de altceva?