Strategii de dezvoltare - Maramureș

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 14691
Mărime: 2.46MB (arhivat)
Publicat de: Petrina Dascalu
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Introducere
 2. CAPITOLUL I : PREZENTAREA GENERALĂ A REGIUNII MARAMUREŞ
 3. 1.1 Scurt Istoric 5
 4. 1.2 Aşezare geografică şi populaţia 6
 5. 1.3 Cadrul natural 8
 6. 1.4 Căile de comunicaţie şi transporturile 10
 7. 1. 5 Nivelul de dezvoltare economico-socială 12
 8. CAPITOLUL I I: OFERTA TURISTICĂ A JUDEŢULUI MARAMUREŞ
 9. 2.1 Conţinutul potenţialului touristic 15
 10. 2.2 Principalele forme de turism practicate în judeţul Maramureş 17
 11. 2.3 Unități de cazare și de alimentație publică în judetul Maramureș 29
 12. CAPITOLUL I III: STRATEGII DE DEZVOLTARE ȘI PROMOVARE A MARAMUREȘULUI
 13. 3.1 Strategii privind produsele turistice 32
 14. 3.2 Obiective şi măsuri privind dezvoltarea turismului în regiunea Maramureş 36
 15. 3.3 Promovarea regiunii Maramureş 42
 16. Bibliografie

Extras din referat

Introducere

Turismul,mai mult decât orice domeniu de activitate,este dependent de mediul înconjurător, acesta reprezentând “materia sa prima”, obiectul şi domeniul de activitate, de desfaşurare a turismului, fiind supotul săau cadru, purtătorul resurselor sale. Turismul se desfaşoară în mediu şi prin mediu, “calitatea” acestuia putând favoriza sau nega activităţile turistice.

Din punct de vedere etimologic, termenul turism provine din termenul englezesc “to tour”, care înseamnă a călătorii, a colinda, referitor la semnificaţia de excursie. Ca fenomen social – economic, turismul începe să fie consolidat în Europa încă din 1880, în 1905 conturându-se prima definiţie ce arată ca turismul, în sensul modern al cuvântului, este un fenomen al timpurilor noastre bazat pe creşterea necesităţii de refacere a sănătăţii şi schimbare a mediului înconjurător, pe naşterea şi dezvoltarea sentimentului de receptivitate pentru frumuseţile naturii. (Ehmeyer Feuler în lucrarea “Handbuch der Scweizeishen Volkswistshaft”)

Cu timpul s-au încercat multe alte definiţii ale fenomenului turistic. În 1910 austriacul J. von Schullen vu Schrattenhnfen descria turismul ca “fenomen care desemnează toate legăturile, în special economice, şi care intra în acţiune pentru rezedenţii temporari şi străini dispersaţi înnăuntrul unei comune, unei provincii, unui stat determinat”.

Un element esenţial al turismului îl reprezintă produsul turistic care cuprinde un ansamblu de produse şi servicii valorificate în cadrul unei ambianţe specifice create de factori naturali într-o anumită regiune. Rolul produsului turistic este saă corespunda nevoilor multiple ale turiştilor ,asigurând un beneficiu pentru organizator.

Dezvoltarea şi promovarea turismului rural românesc este realizată de Asociaţia Naţională pentru Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC), organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în 1994, membră a Federaţiei Europene de Turism Rural – EUROGITES. ANTREC are 31 de filiale judeţene, un număr de 2500 de membrii şi pensiuni turistice şi agroturistice în 770 de sate româneşti

Satul românesc– prin specificul etnocultural şi etnografic, prin originalitate şi bogăţia resurselor proprii spaţiului geografic aferent - reprezintă un produs turistic inedit pentru piaţa naţională, dar mai ales pentru cea mondială. Pe de altă parte, satul touristic românesc poate contribui la descoperirea ţării noastre, ca posibilă destinaţie turistică,creând interesul faţă de România ca loc ce oferă o gamă largă de experienţe, de vacanţede calitate şi chiar oportunităţi de afaceri.

Turismul rural este un fenomen actual şi vechi în acelaţi timp.Interesul pentru refacerea mediului rural a început să crească începând cu secolul al XIX-lea ,ca un răspuns la stresul datorat urbanismului şi al industrializării tot mai mari. În sens larg turismul rural include o serie de activităţi, servicii,amenajări oferite de fermieri ,ţărani,locuitori din mediul rural pentru a atrage turişti in mediul lor,fapt ce generează venituri suplimentare pentru afacerile lor.

Turismul rural este una din principalele priorităţi ale dezvoltarii turismului în multe ţări europene.În Romania turismul rural este una din ramurile de importanţă ale economiei naţionale,ce îşi propune dezvoltarea turismui în mediul rural in strânsă legatura cu economia locală existând o strânsă legătură între turism şi celelalte ramuri ale economiei locale şi in mod special cu agricultura.

Astfel turismul rural este o formă particulară de turism,mai complexă ,cuprinzând atât activitatea turistică propriu-zisă (cazare,pensiune,prestare servicii de bază,circulaţie turistică), cât şi activitate economică, de regulă agricolă,practicată de gazdele turiştilor (activităţi productive de prelucrare a produselor agricole în gospodărie) precum şi de modul de petrecere a timpului liber.

Turismul rural priveşte toate formele de turism practicate în spaţiul rural ,fiind vorba aici de activităţi în aer liber(echitaţie,pescuit,vânatoare, turism de sănătate), turism de cunoaştere (biserici,cetăţi, vestigii istorice), de descoperire a mediului natural (flora,fauna), de cunoaştere şi înţelegere a culturii locale(folclor, tradiţii populare),turism gastronomic.

Turismul rural constituie o alternativă a turismului tradiţonal, clasic desfăşurat în staţiuni şi centre turistice, precum şi la oferta turistică “standard”- de tip industrial.

Agroturismul este o formă a turismului rural practicată în mediul rural care foloseşte ca structură de primire turistică gospodăria agroturistică cu toate facilităţile ei.Ca atare, această formă de turism utilizează pentru cazare şi servirea mesei numai pensiunile turistice şi fermele agroturistice, beneficiind de un mediuu nepoluant şi pitoresc,de atracţiile naturale şi de valorile cultural-istorice, de tradiţiile şi obiceiurile prezente în mediul rural.Reprezintă cea mai eficientă formă de valorificare a resurselor locale existente în mediul rural.

Agroturismul este considerat un concept mai restrâns, care face referire la diferitele forme de turism legate de activităţile agricole şi amenajările agricole.Această formăparticulară a turismului rural este organizată de fermieri ,de obicei ca o activitate secundară, agricultura ramânand principal ocupaţie şi sursă de venit.

Între agroturism şi turismul tradiţional există o serie de trăsături ce diferenţiază aceste concepte, şi anume:

• Oferta turistică este autentică, diferenţiată, multiplă în diversitatea sa, organizată şi condusă de fermieri;

• Este o activitate economica complementară exploataţiei agricole şi nu o alternativă acesteia;

• Nu necesită investiţii prea mari pentru amenajări de infrastructură sau pentru alte dotări de profil;

• Consumul turistic se petrece în mediul rural, unde esnţiale sunt:calitatea pensiunii şi serviciilor de primire, originaliatatea produselor agricole,cunoaşterea mediului natural,uman şi cultural;

• Se evită marile aglomerări turistice de pe litoral şi din staţiunile balneare sau montane;

În mod obligatoriu, atunci când vorbim de turism rural trebuie neapărat să îl asociem cu satul turistic de care nu poate fi rupt.Dispersia în teritoriu a turiştilor se face în funcţie de tipologia satelor turistice.Astfel pot exista sate turistice istorice, sate cu bogate tradiţii etno-folclorice şi de arhitectura populară-deci sate folclorice-sate pomi-viticole precum şi sate piscicole.

Bibliografie

Balaure V; Iacob Cătoiu; Călin Vegheş : Marketing turistic, Ed. Uranus, Bucuresti, 2005

Christopher J., Marketing for tourism, Editura F.T., Harlow, 2004

Gherasim Toader : Marketing turistic, Ed. Economică, Bucureşti, 1999

Kotler Phillip,Principiile marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 1987

Olteanu Valerică; Cetină Ileana: Marketingul serviciilor , Ed. Expert, Bucureşti, 1994

Patriche Dumitru, Elemente de Marketing Turistic, Ed. Global Media, Deva,2000

Sasu Constantin; Andrieş Radu,Comunicarea integrată de marketing , F&F International,Gheorghieni, 2002

Zaiţ Adriana, Elemente de marketing direct , Ed. Economică, Bucureşti, 2000

Articol: Mariana Nicolae:Reclame, publicitate şi relaţii publice, 16 nov. 2003, www.Markmedia.ro

http://promovarepensiune.wordpress.com

http://www.scribd.com

http://facultate.regielive.ro

Preview document

Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 1
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 2
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 3
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 4
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 5
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 6
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 7
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 8
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 9
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 10
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 11
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 12
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 13
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 14
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 15
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 16
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 17
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 18
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 19
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 20
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 21
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 22
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 23
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 24
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 25
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 26
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 27
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 28
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 29
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 30
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 31
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 32
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 33
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 34
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 35
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 36
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 37
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 38
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 39
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 40
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 41
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 42
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 43
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 44
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 45
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 46
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 47
Strategii de dezvoltare - Maramureș - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Strategii de Dezvoltare - Maramures.docx

Alții au mai descărcat și

Turism montan în Munții Apuseni

Prezentare generala a produsului turistic Turismul montan in Muntii Apuseni In perioada actuala, cand turismul a devenit o activitate de mare...

Analiza de mediu a societății comerciale Coca-Cola

- ISTORIA COCA – COLA DE LA 1886 PÂNĂ ÎN PREZENT Coca-Cola este băutura răcoritoare care este savurată de sute de milioane de ori pe zi de oameni...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Campanie de Promovare a Vopselurilor în Mediul Rural

CAMPANIE DE PROMOVARE A VOPSELURILOR ÎN MEDIUL RURAL Locatie: comuna Lita, judetul Teleorman, comuna aferenta municipiului Turnu Magurele...

Te-ar putea interesa și

Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș

INTRODUCERE Prin acest proiect se încearcă elaborarea unui document care să abordeze problemele locale, bazându-se pe potențialul local de...

Dezvoltare durabilă a turismului în Maramureș

Introducere Dezvoltarea turismului durabil este o preocupare ce devine tot mai importantă pe măsura evoluției turismului și este dezbătută la...

Program de Valorificare a Potențialului Turistic al Județului Maramureș

1. Localizarea şi caracterizarea judeţului 1.1. Scurt istoric al judeţului Maramureş Străveche vatră românească, cu o civilizaţie originală, cu o...

Resursele turistice ale Județului Maramureș

I. Evaluarea si propunerea de solutii de valorificare a resurselor locale si regionale de turism 1. Resurse turistice naturale si antropice ale...

Turismul Rural în Maramureș

Turismul rural in Maramureş „ Maramureş, ţară veche, cu oameni fără pereche.” Statisticile demonstrează că turismul, în spatiul rural a făcut, în...

Turismul etno-cultural în Județul Maramureș

INTRODUCERE Dacă cineva se va întreba vreodată ce regiune a ţării ne păstrează cultura şi tradiţiile, spiritul şi bucuria întoarcerii la origini,...

Managementul Public

INTRODUCERE Lucrarea cuprinde informaţii referitoare la activitatea pe care o desfăşoară Consiliul Local. Se pune un accent deosebit pe importanţa...

Prezentarea Generală a Direcției de Sănătate Publică Maramureș

1. PREZENTAREA GENERALĂ A DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MARAMUREŞ 1.1. ROLUL ŞI ACTIVITĂŢILE DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MARAMUREŞ Direcţia...

Ai nevoie de altceva?